1. Domov
  2. Cestovanie
  3. Cestovanie s deťmi

Cestovanie s deťmi

Publikované 06.05.2022

Všetky maloleté osoby musia mať pri ceste do Gruzínska platný cestovný pas alebo občiansky preukaz. 

Pri cestovaní maloletých detí bez sprievodu svojich rodičov musí mať sprevádzajúca osoba (napr. starí rodičia, príbuzní alebo známi) notársky overené splnomocnenie. Toto splnomocnenie musí obsahovať súhlas najlepšie obidvoch rodičov s tým, že ich dieťa bude sprevádzané konkrétnou osobou na bližšie upresnenej ceste a pre dané obdobie. Súhlas musí obsahovať údaje o dieťati, plánovanej ceste (miesto, termín), údaje o sprevádzajúcej osobe (vrátane čísla totožnosti). Súhlas odporúčame vyhotoviť v slovenčine s anglickým alebo gruzínskym prekladom. Súhlas musí byť úradne overený (štátnym notárom, alebo oprávneným úradom).

Vzor splnomocnenia na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 26.8.2022, 9348 stiahnutí
Stiahnuť
Vzor splnomocnenia na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 26.8.2022, 8106 stiahnutí
Stiahnuť