Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Správy

Back

Slovakia Historically First Ever Elected Member of the UN Peacebuilding Commission

Slovensko bolo historicky prvýkrát zvolené za člena Komisie OSN pre budovanie mieru

19.12.2019 | SR v medzinárodných organizáciách | Slovensko a OSN

(New York, 18. decembra 2019) - Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov na svojom zasadnutí zvolilo Slovensko a Peru za dvoch nových členov Komisie pre budovanie mieru na obdobie 2020-2021. Slovenská republika tak bude od 1. januára 2020 prvýkrát jedným z 31 členov Komisie, ktorej hlavným cieľom je podporovať mierové aktivity v krajinách postihnutých konfliktmi a je kľúčovým podporným orgánom v širšej agende udržiavania mieru. Slovensko tým podčiarklo svoju dlhodobú angažovanosť v problematike budovania mieru a ďalších tém, ktoré sú s ňou úzko prepojené: mierové operácie, prevencia konfliktov a mediácia, reforma bezpečnostného sektoru (SSR), udržateľný rozvoj/Agenda 2030, právny štát, ľudské práva, a. i.. 

 


Komisia pre budovanie mieru bola zriadená 20. decembra 2005 a jej mandát vychádza z rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN a Valného zhromaždenia OSN. Komisia má spájať všetkých relevantných hráčov pri zhromažďovaní zdrojov, navrhovaní stratégií pre budovanie mieru a obnovu po konfliktoch, vrátane úsilia o obnovu a budovanie inštitúcií potrebných na zotavenie sa z konfliktov a na podporu rozvoja integrovaných stratégií s cieľom položiť základy trvalo udržateľného rozvoja. Zároveň poskytuje odporúčania a informácie na zlepšenie koordinácie všetkých príslušných aktérov v rámci OSN aj mimo nej, rozvíja osvedčené postupy, pomáha pri poskytovaní predvídateľného financovania činností na včasné zotavenie sa z konfliktu a zabezpečuje dlhšie trvanie pozornosti, ktorú medzinárodné spoločenstvo venuje obnove po konflikte. 

 


Komisia má 31 členov: 7 volených Valným zhromaždením OSN, 7 volených Bezpečnostnou radou OSN a 7 volených Hospodárskou a sociálnou radou OSN. Členmi sú aj TOP5 poskytovatelia jednotiek do misií OSN a TOP5 prispievatelia do rozpočtov OSN.