Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Przejdź do komentarzy
Back

Otvorenie konzulárneho úradu SR v Bydhošti

Otvorenie konzulárneho úradu SR v Bydhošti

21.3.2016 | Honorárne konzuláty |

Otwarcie urzędu konsularnego Słowacji w Bydgoszczy

We wtorek 15 marca 2016 r. rozpoczął działalność nowo otwarty Konsulat Honorowy Republiki Słowackiej z siedzibą w Bydgoszczy pod kierownictwem Konsula Honorowego Wiesława Olszewskiego, obejmujący swoim działaniem województwo kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie.

Jest to już siódmy konsulat honorowy Republiki Słowackiej w Polsce, który będzie świadczył wybrane usługi konsularne obywatelom RS, koncentrując się zarazem na wspieraniu dwustronnych stosunków gospodarczych i handlowych oraz wymianie doświadczeń w zakresie edukacji i kultury.

Nowy urzędnik konsularny w Bydgoszczy, pan Wiesław Olszewski, urodził się 21 maja 1948 r. w Bydgoszczy, od roku 1994 sprawował urząd ostatniego wojewody województwa bydgoskiego, które w 1999 r. weszło w skład województwa kujawsko-pomorskiego. Od roku 2013 pełni funkcję rektora Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, która ma ok. 6500 studentów. 

Bydgoszcz jest największym miastem województwa kujawsko-pomorskiego, należy do ważnych historycznie miast Polski. Liczy ok. 380 tysięcy mieszkańców, co plasuje je na siódmym miejscu pod tym względem w Polsce. Jest najważniejszym ośrodkiem handlowym, przemysłowym i kulturalnym województwa, leżącym na skrzyżowaniu dróg lądowych, lotniczych, szlaków kolejowych i żeglugi śródlądowej. Znaczenie miasta umacnia obecność licznych konsulatów honorowych, np. Czech, Węgier, Niemiec, Austrii, Chorwacji i Belgii. W sąsiednim, oddalonym o 35 km Toruniu, liczącym 200 tysięcy mieszkańców i tworzącym wraz Bydgoszczą aglomerację, znajdują się konsulaty honorowe Litwy, Słowenii, i Peru oraz filia Ambasady Francji w Warszawie.

W Bydgoszczy znajduje się także m.in. jeden z kluczowych ośrodków szkolenia sił sojuszniczych w regionie Środkowo-Wschodniej Europy – Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (Joint Force Training Centre, w latach 2011-2014 jego dowódcą był Słowak, generał dywizji Pavel Macko, zajmujący wówczas najwyższą spośród generałów RS funkcję w strukturach NATO), w którym od wielu lat służą rotacyjnie również żołnierze słowaccy. 

Potrzeba utworzenia zachodziła nie tylko w związku z rosnącą intensywnością współpracy między Słowacją i Polską, ale wynikała także ze wzrastającej liczby obywateli Republiki Słowackiej, którzy mieszkają i pracują w obwodzie konsularnym lub do niego przyjeżdżają.
 
Dane kontaktowe Konsulatu:
ul. Garbary 3 
Budynek J 
85-229 Bydgoszcz
Rzeczpospolita Polska 
Tel.: 00 48 52  567 00 42 
Faks: 00 48 52  564 00 77 
E-mail: konsul@byd.pl 
Web: www.konsulatslowacji.byd.pl  

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek, od 8.00 do 17.00.