Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Príhovor

Vážení priatelia,

 

dovoľte mi, aby som Vás – ako nový, v poradí už šiesty veľvyslanec Slovenskej republiky - privítal na webovej stránke Veľvyslanectva Slovenskej republiky pri Svätej stolici a Zvrchovanom ráde maltézskych rytierov so sídlom v Ríme. Slovensko je so Svätou Stolicou historicky spojené už od čias sv. Cyrila a Metoda a Rím je v tomto smere aj „naším“ mestom. Dnes je Svätá stolica na čele so Svätým otcom - pápežom Františkom - považovaná za jednu z najvýznamnejších svetových politických, morálnych i kultúrnych autorít, ktorá udržiava diplomatické styky so 182 štátmi sveta, vrátane Slovenska, veď diplomatické styky Svätej stolice so Slovenskou republikou boli nadviazané už 1. januára 1993, v deň vzniku našej modernej štátnosti. Zároveň je to ale aj naša historicky najstaršia živá medzinárodná relácia, veď naše duchovné vzťahy so Svätou Stolicou trvajú už takmer dvanásť storočí. 

 

V dnešnom globálnom svete je Svätá stolica mimoriadne významným partnerom z politického, kultúrneho i duchovného hľadiska, ktorý má svoj osobitne silný hlas. Úlohou nášho veľvyslanectva je preto aj naďalej rozvíjať vzájomnú spoluprácu v duchu zachovania tradícií a hodnôt, ktoré sú spojené už s príchodom sv. Cyrila a Metoda na naše územie pred 1150 rokmi. 

 

Je mi cťou, že môžem od 1. júna t.r. vykonávať funkciu veľvyslanca Slovenskej republiky pri Svätej stolici a Zvrchovanom ráde maltézskych rytierov so sídlom v Ríme a rád by som vo svojej práci v prvom rade nadviazal na prácu svojich predchodcov a kolegov, bývalých veľvyslancov. Verím, že aj s Vašou pomocou a pomocou našich krajanov pôsobiacich v štruktúrach Svätej Stolice, budem môcť pokračovať v našom spoločnom úsilí o ďalšie prehĺbenie vzájomných vzťahov medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou.

 

Naše veľvyslanectvo je akreditované aj pri Zvrhovanom ráde maltézskych rytierov, ktorý má nielen jedinečnú historickú tradíciu v pomoci chudobným a chorým, ale je dnes aj významným medzinárodným subjektom v oblasti humanitárnej a zdravotníckej starostlivosti po celom svete, spolupracujúcim s množstvom vládnych a mimovládnych organizácií aj zo Slovenska.  Som presvedčený, že aj v tejto bilaterálnej relácii môžeme urobiť veľa a napomôcť jej ďalšiemu prehĺbeniu a rozvíjaniu v prospech nás všetkých.

 

Verím, že na našej stránke nájdete veľa zaujímavých a praktických informácií o našej činnosti ako aj informácií, ktoré Vám pomôžu nájsť odpovede na Vaše otázky a spolu s mojím tímom spolupracovníkov sa teším na ďalšiu spoluprácu aj s Vami, priatelia.

 

S úctou a srdečne

 

Marek Lisánsky, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 14.6.2018 Dátum vytvorenia: 12.9.2006