Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Stáž na veľvyslanectve

Možnosť študentských stáží na Veľvyslanectve Slovenskej republiky vo Viedni

Veľvyslanectvo vo Viedni ponúka záujemcom, najmä slovenským študentom v Rakúsku, možnosť prihlásiť sa na stáž na veľvyslanectve.

Termín nástupu a dĺžka stáže bude určená na základe dohody a po jej schválení Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR). Minimálna dĺžka stáže je jeden mesiac, veľvyslanectvo však odporúča jej predĺženie na aspoň 2-3 mesiace.

 

Stáž  je štandardne zameraná najmä na: 

  • sledovanie základných vývojových tendencií v lokálnom politickom a ekonomickom prostredí a ich spracovávanie
  • účasť na konferenciách, brífingoch a iných politických a odborných podujatiach, spracovávanie informácií z nich
  • príprava a organizácia stretnutí a podujatí na diplomatickej a politickej úrovni, organizačné a protokolárne zabezpečenie
  • spolupráca s médiami, príprava tlačových správ a tlačové spravodajstvo
  • spolupráca na plnení úloh v rámci hospodárskej diplomacie

Cieľom stáže je sprostredkovať: 

  • praktickú skúsenosť s fungovaním zahraničnej služby, 
  • skúsenosti v príprave odborných podujatí a organizácií oficiálnych návštev
  • overenie si schopnosti pracovať v medzinárodnom a viac-jazyčnom prostredí
  • zameranie stáže môže byť na politickú alebo ekonomickú oblasť

Veľvyslanectvo ani MZVaEZ SR neposkytuje za vykonanú stáž finančnú odmenu.  

Čo by mal uchádzač spĺňať:

•    ukončené vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, resp. záverečná fáza vysokoškolského štúdia 2. stupňa (4.-5. ročník), resp. doktorantské alebo iné nadstavbové štúdium
•    na stáž môžu nastúpiť študenti (občania SR) študujúci v Rakúsku 
•    pri študentoch študujúcich v SR, resp. v inej krajine je podmienkou absolvovať najprv stáž na MZVaEZ SR v Bratislave
•    znalosť nemeckého jazyka minimálna úroveň C1 a znalosť anglického jazyka výhodou
•    dobrá orientácia v aktuálnej politickej situácii
•    flexibilita, dynamickosť, spoľahlivosť 

V prípade záujmu prosíme o zaslanie životopisu (v štruktúrovanej forme) a motivačného listu na adresu emb.vienna@mzv.sk (do predmetu správy prosíme uviesť „Stáž“). Veľvyslanectvo uskutočňuje predvýber uchádzačov, ktorí budú následne vyzvaní na doloženie ďalších potrebných dokumentov (potvrdenie o štúdiu, príp. potvrdenie jazykových znalostí atď.) pre MZVaEZ SR.

Všeobecné podmienky 

Dátum poslednej aktualizácie: 6.4.2017 Dátum vytvorenia: 4.3.2016