1. Domov
  2. About us
  3. Ambassador

Ambassador

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Slovak Republic to the United States of America

Radovan Javorčík si prevzal poverovacie listiny ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Spojených štátoch amerických v januári 2021. Po absolvovaní Slovenskej technickej univerzity (Strojnícka fakulta) a Ústavu medzinárodných vzťahov Univerzity Komenského v Bratislave nastúpil do Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky na tlačové oddelenie, neskôr na oddelenie zahraničnej politiky. Od roku 1995 pôsobí v slovenskej zahraničnej službe.

Na Ministerstve zahraničných vecí SR zastával funkciu zástupcu riaditeľa odboru plánovania politiky. Po vyslaní na Stálej misii pri NATO v Bruseli (1998 – 2002) pokračoval v agende NATO ako vedúci tímu a neskôr zástupca riaditeľa pre bezpečnostnú politiku.

Bol súčasťou tímu, ktorý pripravoval vstup Slovenska do NATO, predovšetkým ako vedúci PRENAME (Prípravný program pre členstvo v NATO).

V rokoch 2005 – 2009 pôsobil na Veľvyslanectve SR v Londýne, aj ako Charge d‘Affaires a.i. (2005 –2007). Neskôr pôsobil ako riaditeľ odboru pre Severnú Ameriku a širší Stredný východ a opäť ako riaditeľ pre bezpečnostnú politiku. V roku 2011 bol vymenovaný do funkcie slovenského veľvyslanca v Izraeli (2011 – 2015). Po pôsobení ako riaditeľ kancelárií dvoch štátnych tajomníkov na Ministerstve zahraničných vecí SR sa v roku 2017 vrátil do Bruselu ako veľvyslanec a stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri NATO.

Radovan Javorčík je ženatý so slovenskou diplomatkou Michelle Joanine Javorčíkovou, s ktorou majú dvoch synov. Hovorí plynule po anglicky, česky, rusky, rozumie francúzsky a dohovorí sa nemecky a španielsky.