Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Správy

Back

Statement by MFEA SR on occasion of the inauguration of USA President Donald Trump

Vyhlásenie MZVaEZ SR pri príležitosti inaugurácie prezidenta USA D. Trumpa

20.1.2017 | Aktivity ministerstva

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky pri príležitosti dnešnej inaugurácie 45. prezidenta Spojených štátov amerických Donalda Trumpa vyslovuje odhodlanie pokračovať v ďalšom rozvoji vzájomných vzťahov s USA, ako i v posilňovaní transatlantického partnerstva potrebného na udržiavanie stability, bezpečnosti a demokracie v širšom euroatlantickom priestore.


Gratulujeme novo nastúpenému prezidentovi a želáme mu veľa síl a úspechov pri výkone jeho náročnej funkcie.

 

Spojené štáty sú strategickým partnerom a patria k najbližším spojencom Slovenskej republiky. Úspešne spolupracujeme v mnohých oblastiach – od modernizácie našich ozbrojených síl, podpory stability v krízových častiach sveta, cez ekonomickú a podnikateľskú spoluprácu, až po výmenné študijné pobyty Slovákov v USA a amerických občanov na Slovensku. Rozvoj tejto praktickej spolupráce považujeme za významný príspevok k upevňovaniu transatlantickej väzby, ktorá je našou dlhodobou zahraničnopolitickou prioritou.  

 

Základným pilierom vzájomných vzťahov je i naše spoločné členstvo v Severoatlantickej aliancii (NATO). Chceme pokračovať v úzkej spolupráci pri udržiavaní jej kredibility a akcieschopnosti, ktorú vnímame ako hlavnú záruku bezpečnosti SR. Veríme, že skoré uskutočnenie summitu NATO na jar tohto roku potvrdí závery summitov z Walesu a Varšavy, a prispeje tak k posilneniu úlohy NATO ako garanta bezpečnosti jeho členov. 

 

Transatlantické hospodárske vzťahy sú základom prosperity a zamestnanosti. SR podporuje pokračovanie rokovaní o dohode o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve medzi EÚ a USA (TTIP) v duchu vzájomnej výhodnosti, hospodárskeho rastu a zlepšovania štandardov. SR má eminentný záujem o rozvoj bilaterálnej spolupráce s USA v oblasti obchodu, inovácií a technologického rozvoja, ktoré umožnia tvorbu nových pracovných miest.

 

MZVaEZ SR je pripravené s nastupujúcou administratívou prezidenta Donalda Trumpa viesť konštruktívny dialóg ako bilaterálne, tak aj po línii Európskej únie. Za najlepší spôsob efektívneho riešenia globálnych výziev považujeme proaktívnu vzájomnú komunikáciu zohľadňujúcu záujmy a potreby občanov na oboch stranách Atlantiku. 

 

Silná a jednotná EÚ je schopná výrazným spôsobom prispieť k presadzovaniu spoločných transatlantických hodnôt a záujmov. SR ako jej členská krajina a zároveň i spojenec v NATO bude aj naďalej zodpovedným partnerom v úsilí o mier a bezpečnosť vo svete.