Strata dokladov

Aktualizované 21.06.2022
Publikované 21.06.2022

Stratu, odcudzenie, poškodenie je potrebné nahlásiť na najbližšej polícii v Chorvátsku a vyžiadať si o tejto skutočnosti potvrdenie (upozorňujeme, že toto potvrdenie neslúžia ako cestovný doklad na návrat na Slovensko).

V prípade, že necestujete hneď na Slovensko, odporúčame starostlivo aj niekoľkokrát skontrolovať, či sa doklady nenájdu (v 80% prípadoch sa nájdu ak neboli odcudzené).

Stratu alebo odcudzenie cestovného dokladu nie je potrebné ani povinné oznamovať slovenskému veľvyslanectvu.

Veľvyslanectv kontaktujte až s potvrdením od polície (poplatok 20 HRK), aby ste si dohodli termín na vystavenie náhradného cestovného dokladu (ideálne v pracovných dňoch a hodinách, inak odporúčame cca 12 hodín vopred informovať, aby sa zodpovedný pracovnik vedel na konkrétny čas dostaviť na pracovisko konzulárneho oddelenia veľvyslanectva – najmä v čase víkendu, sviatku, mimo pracovných hodín, a pod.).

Pre vystavenie náhradného cestovného dokladu je potrebná osobná prítomnosť slovenskom veľvyslanectve v Záhrebe alebo na Honorárnom konzuláte v Splite  (ak náhradný cestovný doklad vybavujete na honorárnom konzuláte, je potrebné priniesť aj dve fotografie pasového formátu). Náhradný cestovný doklad nevystavujeme na základe splnomocnenia, ani ho nezasielame poštou. Slovenská polícia dokonca trvá na zhotovení fotografie pre účely vydania náhradného cestovného dokladu, teda nie s použitím scanu fotografie alebo elektronického súboru).

Poplatok vyberáme výlučne v hotovosti a v HRK (aktuálnym prepočtom  10 eur je to v súčasnosti 75 HRK/JÚL 2021).

Ideálne je mať vytlačené fotokópie cestovného pasu alebo občianskeho preukazu pre ľahšiu a rýchlejšiu identifikáciu (alebo fotografie v mobilnom telefóne), ak ich nemáte k dispozícii požadujeme ďalší nezávislí doklad (vodičský preukaz, námorný preukaz, karta poistenca a pod.).

V zásade vždy overujeme totožnosť cez Register fyzických osôb (RFO) -  ak je v systéme Ministerstva vnútra SR dostupná fotografia, overenie je bezproblémové.

Vystavenie náhradného cestovného dokladu je na počkanie – cca 15 min.

Náhradný cestovný doklad je po návrate na Slovensko potrebe bezodkladne odovzdať na slovenskej polícii.