​​

Back

Slovakia’s OSCE Chairmanship Comes to End

Skončilo sa predsedníctvo Slovenska v OBSE

1.1.2020 | Predsedníctvo Slovenska v OBSE

Záverom roka 2019 sa skončilo predsedníctvo Slovenskej republiky v organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Toto predsedníctvo v najväčšej regionálnej organizácii charakterizovali jeho 3 hlavné priority: prevencia konfliktov, bezpečná budúcnosť a efektívny multilateralizmus. V duchu motta „pre ľudí, dialóg a stabilitu“ sa Slovensku počas roka 2019 podarilo zrealizovať, prípadne naštartovať niekoľko dôležitých iniciatív. Osobitnú pozornosť dostali humanitárne projekty zamerané na zlepšenie života ľudí v oblastiach zasiahnutých konfliktom, vrátane u nášho bezprostredného suseda – na Ukrajine. V tejto súvislosti je osobitne povzbudzujúci ostatný vývoj, vrátane opravy strategického mosta v Stanici Luhanskej, decembrového stretnutia lídrov Normandskej štvorky, ako aj nedávnej rozsiahlej výmeny zajatcov. OBSE aj vďaka Slovensku zohralo a bude aj naďalej zohrávať jednu z kľúčových úloh v procese plnenia mierových dohôd a urovnania konfliktu na Ukrajine a v jej okolí.

 

SR demonštrovala angažovanosť organizácie aj v ďalších v krízových a konfliktných oblastiach. Dôkazom toho bolo, že úradujúci predseda OBSE a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák navštívil všetky krízové a konfliktné oblasti a krajiny, kde pôsobia misie OBSE.

 

Slovensko presadzovalo hľadanie spoločných riešení a kompromisov medzi 57 účastníckymi štátmi, čo v súčasnej zložitej geopolitickej situácii nebolo jednoduché. Nemenej zložitými boli tiež úlohy súvisiace so zabezpečením riadneho chodu organizácie. Patrili k nim napríklad zabezpečenie rozpočtu, budúceho návrhu modelu financovania organizácie, či riešenie personálnych otázok nevyhnutných pre napĺňanie mandátu OBSE v  ústredí, ako aj na jej misiách v 15 krajinách.

 

Medzi praktické výsledky slovenského predsedníctva možno zaradiť aj vyriešenie niektorých dôležitých personálnych otázok, vrátane nájdenia nástupkyne na pozíciu osobitného predstaviteľa pre Ukrajinu a v Trilaterálnej kontaktnej skupine, kde rakúskeho diplomata Martina Sajdika vystriedala švajčiarska diplomatka Heidi Grau. Z pohľadu budúcnosti organizácie je kľúčovým tiež vyriešenie otázky predsedníckych krajín na nasledujúce roky - v roku 2021 to bude Švédsko a v roku 2022 Poľsko.

 

SR si na začiatku predsedníctva vytýčila ambíciu byť silnou a aktívnou predsedníckou krajinou so zámerom pozdvihnúť multilaterálny potenciál organizácie. Potvrdením správnosti tohto cieľa bola aj široká podpora tzv. „Bratislavskej výzvy“, ktorú účastníckym štátom adresoval úradujúci predseda OBSE a šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák počas decembrového zasadnutia Ministerskej rady OBSE v Bratislave. Vyjadril v nej podporu OBSE, jej charakteru a existujúcim nástrojom a zároveň apeloval na účastnícke štáty, aby boli pripravené na dialóg, ochotu ku kompromisom pri presadzovaní a využívaní princípov efektívneho multilateralizmu. „OBSE sa nenachádza vo vákuu, je len jedným z aktérov rozmanitého multilaterálneho ekosystému. Musíme preto ešte raz potvrdiť potrebu, aby OBSE naďalej stavala na svojej jedinečnej sile, expertíze a schopnostiach a slúžila ako platforma na rozvoj efektívneho multilateralizmu. Osobitne dnes, keď sme svedkami nárastu hrozieb, ktorým nikto nemôže čeliť osamote,“ uviedol vo výzve M. Lajčák.

 

Slovensko odovzdalo predsedníctvo na rok 2020 Albánsku. Naďalej však zostáva aktívnym členom organizácie ako súčasť predsedníckej trojky a zároveň Ázijskej skupiny partnerov OBSE, ktorej bude počas nadchádzajúceho roka predsedať.


 O predsedníctve

Banner podujatia

Predsedníctvo v OBSE trvá jeden kalendárny rok. Je zodpovednosťou účastníckeho štátu, ktorý svojim rozhodnutím poverí Ministerská rada ako hlavný rozhodovací orgán OBSE. Predsedajúci štát počas tohto roka dáva tón práci organizácie a reprezentuje ju navonok...

Viac informácií 
 

Často kladené otázky

Banner podujatia
  • Čo je to OBSE?
  • Ako OBSE funguje a akú ma štruktúru?
  • Ako vyzerá činnosť OBSE a čím sa zaoberá?

 

Viac informácií
 

Dokumenty na stiahnutie

Banner prilezitosti
  • Slovensko v OBSE
  • Inštitúcie
  • Činnosť v troch dimenziách
  • Stredomorská kontaktná skupina
Viac informácií