Aktuálne správy

Back

Panelová diskusia odborníkov krajín Vyšehradskej skupiny k vývoju po roku 1989

Panelová diskusia odborníkov krajín Vyšehradskej skupiny k vývoju po roku 1989

16.10.2019 | Slovensko a V4

Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky vo Viedni sa spolu s Rakúskou národnou obrannou akadémiou a ambasádami Poľska, Maďarska a Českej republiky podieľal na organizácii medzinárodného sympózia pod názvom Medzi dvoma studenými vojnami? Stredná Európa po roku 1989.

 

Panel so zástupcami krajín Vyšehradskej skupiny sa konal 8. októbra 2019, v ktorom za Slovensko vystúpil bývalý stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri NATO a súčasný riaditeľ Carnegie Europe Tomáš Valášek s príspevkom o úspechoch a zlyhaniach rozširovania Európskej únie.