Back

Pavol Hamžík vystúpil na zasadnutí zahraničného výboru Národného zhromaždenia v Budapešti

Pavol Hamžík vystúpil na zasadnutí zahraničného výboru Národného zhromaždenia v Budapešti

12.3.2019 | Aktivity veľvyslancov | Slovensko a V4 | Maďarsko

Budapešť, 12. marec - Veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku Pavol Hamžík vystúpil dnes pred zahraničným výborom Národného zhromaždenia Maďarska, kde predstavil program, priority a doterajšie výsledky slovenského predsedníctva vo V4.

 

Zdôraznil, že V4 je pre Slovensko najprirodzenejším a najvýznamnejším regionálnym formátom, platformou pre pragmatickú spoluprácu, nie však alternatívou EÚ. V centre pozornosti slovenského predsedníctva sú európske témy, kde aktívne presadzuje pozitívnu agendu. „Máme záujem vystupovať v rámci EÚ ako konštruktívny a relevantný hráč prinášajúci svoje pohľady a riešenia, ktoré by boli široko akceptovateľné aj v EÚ.“

 

Motto slovenského predsedníctva znie „Dynamický Vyšehrad pre Európu“ a v tomto duchu  veľvyslanec P. Hamžík predstavil aj trojicu programových priorít. „Silnú Európu ako kľúč pre ďalší rozvoj a prosperitu V4, bezpečné prostredie, jeden z hlavných predpokladov úspešného budovania stabilných zahranično-politických vzťahov a inteligentné riešenia, prejavujúce sa čoraz intenzívnejšou spoluprácou v oblasti digitálnej agendy“.   

 

Pavol Hamžík hovoril o záujme Slovenska udržať V4 ako integrálnu súčasť EÚ so zachovaním otvorenosti k spolupráci s ďalšími krajinami EÚ  a zasadiť sa o úspešnú realizáciu iniciatív v projektoch zásadného významu z hľadiska ekonomického rozvoja a posilnenia kohézie v rámci EÚ. V tejto súvislosti poukázal na viac ako 110 už zrealizovaných podujatí v rámci slovenského predsedníctva, najmä úspešný samit predsedov vlád V4 + Nemecko.

 

Predstavenie slovenského predsedníctva na pôde zahraničného výboru vyvolalo živý záujem jeho členov, na čele s predsedom Zsoltom Némethom. V rámci diskusie sa poslanci zamerali na aktuálne témy, Dohodu o obrannej spolupráci

Vystúpenie veľvyslanca P. Hamžíka sprevádzala vysoká účasť diplomatov členských štátov EÚ.


​​

 
 

 

Kalendár podujatí

banner_konzularne_info
  • Verejnosti je dostupný prehľadný kalendár všetkých aktivít slovenského predsedníctva vo V4

 

 
 

O predsedníctve

Banner podujatia
  • Zámery predsedníctva SR vo V4
  • Tri kľúčové princípy predsedníctva
  • Medzinárodno-politický kontext predsedníctva
  • Programové východiská predsedníctva

 

 

​​

Program a priority

Banner podujatia

Slovenská republika bude vykonávať svoje piate predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine (V4) od júla 2018 do júna 2019 v období kľúčových udalostí v európskom priestore. Slovensko preberie predsedníctvo vo V4 v čase prebiehajúcich rokovaní o budúcom Viacročnom finančnom rámci. Na túto diskusiu plynule nadviaže príprava novej Strategickej agendy pre EÚ na roky 2019 – 2024...

 

 
 

Dokumenty na stiahnute

 

pdf Program slovenského predsedníctva vo V4  (pdf; 393.90 KB)

pdf Program slovenského predsedníctva vo V4 v anglickom jazyku  (pdf; 571.58 KB)

 

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 9.7.2018 Dátum vytvorenia: 27.6.2014