Back

State Secretary Ružička Takes Part in the Meeting of Visegrad 4 Foreign Affairs Committees

Štátny tajomník F. Ružička na stretnutí zahraničných výborov parlamentov V4

26.2.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov | Slovensko a V4 | BREXIT

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR František Ružička sa dnes (26. februára 2019) zúčastnil na stretnutí zahraničných výborov krajín V4 v Bratislave, ako hlavný rečník v paneli venovanom brexitu. Stretnutie zahraničných výborov je súčasťou podujatí slovenského predsedníctva vo V4 na podporu vyšehradskej parlamentnej spolupráce. Ďalšími témami stretnutia boli okrem brexitu a jeho vplyve na budúcnosť EÚ aj spolupráca EÚ s krajinami Východného partnerstva a vplyv aktivít Medzinárodného vyšehradského fondu na kohéziu v rámci V4.

 

Najdiskutovanejšou témou naďalej ostáva brexit, jeho konečná podoba a to, ako to ovplyvní budúce vzťahy medzi EÚ a UK avšak aj samotný európsky integračný projekt. „Brexit odhalil mnohé slabiny a výzvy a zároveň nám vytvára priestor pre nové riešenia. Do brexitu, tak ako bol stanovený aktiváciou čl. 50, ostáva už len mesiac. Pokiaľ sa nenájde väčšina pre iné riešenie, Únia i Spojené kráľovstvo sa dostanú do novej a nepoznanej situácie. Jedno je isté: status quo sa síce zmení, ale máme záujem na vytvorení strategického partnerstva do budúcnosti,“ uviedol štátny tajomník F. Ružička. Ďalej priblížil prípravy SR na najhorší scenár odchodu Spojeného kráľovstva bez dohody, v prípade ktorého vstúpi do platnosti novelizácia viacerých zákonov, známa pod názvom „lex brexit“, ktorých cieľom je garantovať a chrániť práva občanov SK a UK ako práva občanov EÚ. Štátny tajomník zdôraznil, že dôležitou stránkou v tomto procese je informovanie verejnosti a poskytovanie odporúčaní a rád, ktoré pomôžu zmierniť negatívne dopady brexitu.

 

Ďalej sa diskusia venovala vplyvu brexitu na budúcnosť samotného európskeho projektu, očakávaniam od samitu v Sibiu a od nadchádzajúcich volieb do EP. V4 partneri sa zhodli, že EÚ po voľbách do EP bude musieť prejsť istými, aj inštitucionálnymi reformami a viac reflektovať nálady v európskej spoločnosti, nakoľko v najbližšom období pôjde o udržanie kredibility EÚ nie len dovnútra, ale aj navonok. „Voľby do Európskeho parlamentu v máji 2019 určia politické smerovanie EÚ na najbližších 5 rokov, ale budú aj barometrom nálad a vyjadrením predstáv a očakávaní občanov. Čakajú nás diskusie o novom politickom vedení EÚ, ale aj Strategickej agende. V tejto diskusii musí zaznieť hlas V4, pretože naše krajiny majú čo ponúknuť,“ uviedol štátny tajomník F. Ružička.

Štátny tajomník F. Ružička na stretnutí zahraničných výborov parlamentov V4. Štátny tajomník F. Ružička na stretnutí zahraničných výborov parlamentov V4.

​​

 
 

 

Kalendár podujatí

banner_konzularne_info
  • Verejnosti je dostupný prehľadný kalendár všetkých aktivít slovenského predsedníctva vo V4

 

 
 

O predsedníctve

Banner podujatia
  • Zámery predsedníctva SR vo V4
  • Tri kľúčové princípy predsedníctva
  • Medzinárodno-politický kontext predsedníctva
  • Programové východiská predsedníctva

 

 

​​

Program a priority

Banner podujatia

Slovenská republika bude vykonávať svoje piate predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine (V4) od júla 2018 do júna 2019 v období kľúčových udalostí v európskom priestore. Slovensko preberie predsedníctvo vo V4 v čase prebiehajúcich rokovaní o budúcom Viacročnom finančnom rámci. Na túto diskusiu plynule nadviaže príprava novej Strategickej agendy pre EÚ na roky 2019 – 2024...

 

 
 

Dokumenty na stiahnute

 

pdf Program slovenského predsedníctva vo V4  (pdf; 393.90 KB)

pdf Program slovenského predsedníctva vo V4 v anglickom jazyku  (pdf; 571.58 KB)

 

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 9.7.2018 Dátum vytvorenia: 27.6.2014