Spoločné projekty Slovenska a OECD

Koordinačný výbor pre pôsobenie SR v OECD na svojich dvoch zasadnutiach (6. 2. 2018 a 19. 4. 2018) schválil nasledovné projekty SR – OECD spolufinancované z dobrovoľných príspevkov SR v roku 2018:
 
 
1. MF SR – Finančné riaditeľstvo SR (FR SR): Odborný workshop na tému: „Zadefinovanie bezpečných prístavov pre vybrané typy transakcií v transferovom oceňovaní“. Celkové náklady: 16 050 Eur, MF – FR SR: 4 050 Eur, MZVaEZ SR: 12 000 Eur.
 
2. MF SR: „Príprava Ekonomického prehľadu SR (OECD Economic Surveys Slovak Republic)“. Celkové náklady: 20 000 Eur, MF SR: 5 000 Eur, MZVaEZ SR: 15 000 Eur. 
 
3. MŠVVaŠ SR: Realizácia strategického hodnotenia zručností pre 21. storočie v SR pomocou nástroja „Vzdelanie a zručnosti on-line“ (tzv. PIAAC on-line) a analýza súčasného nastavenia politiky vzdelávania pedagógov s dôrazom na zlepšenie kvality a relevantnosti zručností v systéme vzdelávania. Celkové náklady: 10 001 Eur, MŠVVŠ SR: 2 500 Eur, MZVaEZ SR: 7 501 Eur.
 
4. MŽP SR: „Udržateľná ekonomika na Slovensku a kvalitné životné prostredie: Mapovanie negatívnych externalít a správne nastavenie ekonomických nástrojov na zmierenie ich dopadov. Celkové náklady: 26 500 Eur, MŽP SR: 6 500 Eur, MZVaEZ SR: 20 000 Eur.
 
5. MZ SR: Projekt zameraný na implementáciu PROMs a PREMs v rámci PARIS iniciatívy. Celkové náklady: 25 000 Eur, MZ SR: 12 500 Eur, MZVaEZ SR: 12 500 Eur.
 
6. MZ SR: „Aplikácia priestorových analýz na zlepšenie zdravotnej starostlivosti a verejného zdravia“. Celkové náklady: 20 000 Eur, MZ SR: 10 000 Eur, MZVaEZ SR: 10 000 Eur.
 
7. MZ SR: „Odvrátiteľná úmrtnosť na Slovensku – Avoidable Mortality“. Celkové náklady: 10 001 Eur, MZ SR: 2 500 Eur, MZVaEZ SR: 7 501 Eur.
 
8. Ekonomický ústav SAV: „Implikácie na Slovensko vyplývajúce zo zapojenia sa do globálnych hodnotových reťazcov z pohľadu obchodu, investícií, rozvoja a tvorby pracovných miest“. Celkové náklady: 21 000 Eur, Ekonomický ústav  SAV: 5 502 Eur, MZVaEZ SR: 15 498 Eur.
 
Celkovo bolo schválených osem projektov v celkovej sume 100 000 Eur. 
 
Dátum poslednej aktualizácie: 2018-04-24 08:57:46.271 Dátum vytvorenia: Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2014