Dokumenty k zahraničnej politike

Správa o plneni úloh a zameranie zahraničnej a európskej politiky SR

PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA OBDOBIE ROKOV 2012 – 2016

Ročenka zahraničnej politky

Strednodobá stratégia zahraničnej politiky SR do roku 2015