Schválenie žiadostí o dotácie


Na základe odporúčania dotačnej komisie pre posudzovanie žiadostí o dotáciu poskytovaných podľa §2 písm. c) a d) zákona č. 545/2010 schválil 7. mája 2015 podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pridelenie dotácií z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rok 2015. Schválených bolo 54 žiadostí v celkovej hodnote 769 500 eur.
     
Dotácie zamerané na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd v roku 2014

 • jpg (jpg, 2MB)
 • jpg (jpg, 2MB)
 • jpg (jpg, 2MB)
 • jpg (jpg, 3MB)
 • jpg (jpg, 2MB)
 • jpg (jpg, 2MB)
 • jpg (jpg, 3MB)
 • jpg (jpg, 2MB)
 • jpg (jpg, 3MB)
 • jpg (jpg, 2MB)
 • jpg (jpg, 2MB)
 • jpg (jpg, 3MB)
 • jpg (jpg, 2MB)
 • jpg (jpg, 2MB)
 • jpg (jpg, 2MB)
 • jpg (jpg, 2MB)
 • jpg (jpg, 101kB)
 • jpg (jpg, 84kB)
 • jpg (jpg, 2MB)
 • jpg (jpg, 2MB)
 • jpg (jpg, 3MB)
 • jpg (jpg, 1MB)
 • jpg (jpg, 2MB)
 • jpg (jpg, 978kB)
 • jpg (jpg, 1MB)
 • jpg (jpg, 1MB)
 • jpg (jpg, 5MB)
 • jpg (jpg, 146kB)
 • jpg (jpg, 512kB)
 • jpg (jpg, 781kB)
 • jpg (jpg, 1MB)
 • jpg (jpg, 1MB)
 • jpg (jpg, 184kB)
 • jpg (jpg, 147kB)
 • jpg (jpg, 71kB)
 • jpg (jpg, 88kB)
 • jpg (jpg, 62kB)
 • jpg (jpg, 89kB)
 • jpg (jpg, 131kB)
 • jpg (jpg, 899kB)
 • png (png, 1MB)
 • png (png, 1MB)
 • png (png, 1023kB)
 • jpg (jpg, 1MB)
 • jpg (jpg, 1MB)
 • jpg (jpg, 1MB)
 • jpg (jpg, 91kB)
 • pdf PORTUGAL SMART CITIES SUMMIT 2019 (pdf, 2MB)
 • jpg (jpg, 1MB)
 • pdf Týždenný prehľad ekonomických aktualít - č. 13 (pdf, 876kB)
 

Logo ministerstva

 
Logo MZVaEZ so štátnym znakom SK
Na stiahnutie:

Logo ministerstva so štátnym znakom vo formáte .eps v slovenskom jazkyku

Logo ministerstva so štátnym znakom vo formáte .jpg v slovenskom jazkyku
 
Logo MZVaEZ so štátnym znakom EN
Na stiahnutie:

Logo ministerstva so štátnym znakom vo formáte .eps v anglickom jazyku

Logo ministerstva so štátnym znakom vo formáte .jpg v anglickom jazyku


Dátum poslednej aktualizácie: 17.08.2015