Rozšírené vyhľadávanie

Dátum podpisu / Dátum nadobudnutia platnosti zmluvy Úplný názov zmluvy v slovenskom jazyku
14.05.2008 Dohoda medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Spolkovým ministerstvom obrany Nemeckej spolkovej republiky o vojenskej spolupráci v oblasti výcviku a cvičení
14.12.2007 Dodatok k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou spolkovej republiky Nemecko o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností, podpísanej 1. júla 1998
20.06.2007 Dohoda medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Federálnym ministerstvom obrany Nemeckej spolkovej republiky týkajúce sa účasti dvoch príslušníkov nemeckých ozbrojených síl na stáži v rámci ozbrojených síl Slovenskej republiky
21.05.2007 Dohoda medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Federálnym ministerstvom obrany Nemeckej spolkovej republiky o účasti jedného štábneho hodnostného dôstojníka nemeckých ozbrojených síl na národnom bezpečnostnom a obrannom kurze na Národnej akadémii obrany maršala Andreja Hadika
02.06.2005 Dohoda medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Spolkovým ministerstvom dopravy, stavebníctva a bývania Spolkovej republiky Nemecko na vykonávanie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o uľahčení životne dôležitých civilných cezhraničných prepráv
19.02.2003 Vykonávací protokol k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o readmisii a prevoze osôb
19.02.2003 Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o readmisii a prevoze osôb
12.09.2002 Vykonávacia dohoda k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Spolkovou republikou Nemecko o sociálnom zabezpečení
12.09.2002 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spolkovou republikou Nemecko o sociálnom zabezpečení
12.09.2002 Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o uľahčení životne dôležitých civilných cezhraničných prepráv
   1    2    3    4    5    6    7       >>