Rozšírené vyhľadávanie

Zmluva medzi republikou Československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o právnej pomoci vo veciach občianskych pozn.: sukcesia nového nezávislého štátu Nauru od 31.1.1968

Dvojstranná medzinárodná zmluva
Názov zmluvy v slovenskom jazyku: Zmluva medzi republikou Československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o právnej pomoci vo veciach občianskych pozn.: sukcesia nového nezávislého štátu Nauru od 31.1.1968
Názov zmluvy v anglickom jazyku:
Základné údaje