Rozšírené vyhľadávanie

Dátum podpisu zmluvy Názov zmluvy
17.05.2019 Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Bolívijského mnohonárodného štátu o vytvorení mechanizmu politických konzultácií
17.05.2019 Dodatok Vykonávacieho protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky o spolupráci počas turistickej sezóny
28.05.2019 Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Ipeľské Predmostie a Drégelypalánk
30.05.2019 Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o urovnaní dlhu Srbskej republiky voči Slovenskej republike
11.06.2019 Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Radou Európy o poskytnutí finančného príspevku na činnosť monitorovacieho mechanizmu Moneyval
24.06.2019 Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Národným centrom na boj proti terorizmu Indonézskej republiky o spolupráci v boji proti terorizmu
05.07.2019 Protokol o poskytnutí dotácie medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou Frankofónie
09.09.2019 Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o vykonávaní zárobkovej činnosti rodinných príslušníkov členov diplomatických misií a konzulárnych úradov
<<      366    367    368    369    370    371    372    373    374