Chemické zbrane

 

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/938 zo 6. júna 2019, na podporu procesu budovania dôvery, ktorý má viesť k vytvoreniu zóny bez jadrových zbraní a všetkých ostatných zbraní hromadného ničenia na Blízkom východe

 

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/1092 z 26. júna 2019, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2017/2302 na podporu činností OPCW na pomoc pri sanačných operáciách v bývalom sklade chemických zbraní v Líbyi v rámci vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

 

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/538 z 1. apríla 2019 na podporu činností Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) v rámci vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

 

Nariadenie Rady (EÚ) 2018/1542 z 15. októbra 2018 o reštriktívnych opatreniach proti šíreniu a používaniu chemických zbraní

 

v znení pozmeňujúcich právnych aktov:

 

2018

 

 

 

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1544 z 15. októbra 2018 o reštriktívnych opatreniach proti šíreniu a používaniu chemických zbraní

 

v znení pozmeňujúcich právnych aktov:

 

2019


 

2018

 

 

 

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1544 z 15. októbra 2018 o reštriktívnych opatreniach proti šíreniu a používaniu chemických zbraní

Dátum poslednej aktualizácie: 12.11.2019 Dátum vytvorenia: 8.11.2018