Aktuálne správy

Back

Parízek: We must achieve tangible results at NATO summit in July

L. Parízek: Musíme priniesť na júlovom samite NATO konkrétne výsledky

19.6.2018 | Aktivity štátnych tajomníkov | Slovensko a NATO

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a osobitný predstaviteľ ministra pre predsedníctvo v OBSE Lukáš Parízek v Bruseli na stretnutí (19.  júna 2018) so zástupcom námestníka generálneho tajomníka NATO pre politické záležitosti a bezpečnostnú politiku Jamesa Appathuraia zdôraznil príslušnosť Slovenska k euroatlantickým hodnotám a princípom. „Slovensko ostáva aj naďalej zodpovedným spojencom," vysvetlil a  informoval o navyšovaní obranných výdavkov na 1,6 % HDP do roku 2020 s cieľom dosiahnuť hranicu 2 % HDP v roku 2024. „Tieto prostriedky Slovensko využije najmä na modernizáciu najdôležitejšieho vybavenia našich ozbrojených síl, " zdôraznil L. Parízek. 

 

Štátny tajomník L. Parízek potvrdil značné očakávania Slovenska od nadchádzajúceho samitu NATO v Bruseli, kde je nutné vyslať jasný signál transatlantickej jednoty medzi spojencami a odhodlania čeliť bezpečnostným hrozbám z ktoréhokoľvek smeru. „Musíme priniesť konkrétne výsledky," podčiarkol štátny tajomník rezortu zahraničia. Zároveň uvítal posilňovanie spolupráce medzi EÚ a NATO, najmä po tom, ako sme sa rozhodli, že EÚ bude hrať silnejšiu úlohu v oblasti obrany. 

 

L. Parízek uviedol, že SR si od samitu sľubuje jasné posolstvá podpory zo strany spojencov v otázke rozširovania NATO, hlavne na západnom Balkáne. Ďalej vyjadril presvedčenie, že je potrebné povzbudiť všetky ašpirantské krajiny, ktoré sa chcú stať členmi NATO a vyslať im pozitívny signál, že oceňujeme pokrok, ktorý sa im podarilo dosiahnuť a že ich budúce členstvo v Aliancii je reálne.

Štátny tajomník Lukáš Parízek so zástupcom námestníka generálneho tajomníka NATO pre politické záležitosti a bezpečnostnú politiku James Appathurai. Štátny tajomník Lukáš Parízek so zástupcom námestníka generálneho tajomníka NATO pre politické záležitosti a bezpečnostnú politiku James Appathurai. Štátny tajomník Lukáš Parízek so zástupcom námestníka generálneho tajomníka NATO pre politické záležitosti a bezpečnostnú politiku James Appathurai počas rokovania. Štátny tajomník Lukáš Parízek so zástupcom námestníka generálneho tajomníka NATO pre politické záležitosti a bezpečnostnú politiku James Appathurai počas rokovania. Štátny tajomník Lukáš Parízek, zástupca námestníka generálneho tajomníka NATO pre politické záležitosti a bezpečnostnú politiku James Appathurai a stály predstaviteľ Slovenska v Severoatlantickej rade, Radovan Javorčík. Štátny tajomník Lukáš Parízek, zástupca námestníka generálneho tajomníka NATO pre politické záležitosti a bezpečnostnú politiku James Appathurai a stály predstaviteľ Slovenska v Severoatlantickej rade, Radovan Javorčík.