Aktuálne správy

Back

Ambassador Koziak discussed the importance of NATO with Canadian students

Veľvyslanec Koziak diskutoval o význame NATO s kanadskými študentmi

24.2.2020 | Aktivity veľvyslancov | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Slovensko a NATO | Kanada

Veľvyslanec Slovenskej republiky v Kanade Vít Koziak prijal 21. februára 2020 na slovenskom veľvyslanectve v Ottawe skupinu kanadských študentov z Univerzity Calgary, Univerzity Western a Kráľovskej vojenskej vysokej školy, ktorí sa zúčastňujú Carletonskej modelovej konferencie NATO pod záštitou Norman Paterson školy medzinárodných vzťahov Carletonskej Univerzity. Organizáciu konferencie podporuje Severoatlantická aliancia a jej hlavným cieľom je posilniť porozumenie mladých Kanaďanov o význame Aliancie a jej príspevku pre mier a bezpečnosť. 

 

Slovenský veľvyslanec priblížil študentom význam členstva v Aliancii pre Slovensko ako základného piliera zachovania bezpečnosti a suverenity. Poukázal na aktuálne bezpečnostné výzvy, pokračujúcu adaptáciu Aliancie a zdôraznil nevyhnutnosť zachovania jej jednoty. V kontexte posilňovania odolnosti NATO a jej členských štátov študentov zaujali aktivity Slovenska v rámci komunikačnej kampane #MySmeNATO. Veľvyslanec tiež odpovedal na otázky o plnení záväzkov Slovenska v rámci Aliancie, spoločnom pôsobení slovenských a kanadských vojakov v Lotyšsku v rámci posilnenej predsunutej prítomnosti NATO ako aj v tréningovej misii NATO v Iraku. Študenti ocenili získané informácie, ktoré využijú v úlohe reprezentovania Slovenska v rámci modelovej konferencie.