Národné skúšky OSN

Back

Aktuálna informácia k národným skúškam pre mladých profesionálov v štruktúrach OSN - YPP

Aktuálna informácia k národným skúškam pre mladých profesionálov v štruktúrach OSN - YPP

18.10.2012 | Program OSN pre mladých profesionálov

Aktuálna informácia k národným skúškam pre mladých profesionálov v štruktúrach OSN - YPP

V sídle OSN v New Yorku v súčasnosti prebieha výber kandidátov, ktorí budú pozvaní na decembrové písomné testy (5. 12. 2012) - ukončenie výberu sa predpokladá 43. týždni.

Sekretariát OSN potvrdil, že bol stanovený limit 40 uchádzačov za členskú krajinu OSN v jednotlivej pracovnej oblasti/ponuke.

Sekretariát OSN oznámil že v tomto roku sa prihlásilo celkovo 41 000 uchádzačov (v roku 2011 to bolo 37 000).

* * *

Pre vybraných kandidátov zo Slovenska sa na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 15. novembra 2012 uskutoční prípravný seminár k decembrovým prijímacím písomným testom.

Pozvánky budú distribuované prostredníctvom e-mailov len kandidátom, ktorí budú vybraní zo strany sekretariátu OSN v New Yorku.

E-mailový kontakt pre prípadné otázky: zdenko.galbavy@mzv.sk