Národné skúšky OSN

Back

Aktuálne k národným skúškam pre mladých profesionálov v štruktúrach OSN “YPP 2012“

Aktuálne k národným skúškam pre mladých profesionálov v štruktúrach OSN “YPP 2012“

29.11.2012 | Program OSN pre mladých profesionálov

Dňa 5. decembra 2012 (streda) o 13:00 hod. sa na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR uskutoční písomná skúška v rámci programu mladých profesionálov v štruktúrach OSN s riadne stanovenou dĺžkou trvania testu 4,5 hod. (t.j. s ukončením o cca 17:45 hod.)

Písomné testy prebehnú v dvoch častiach:

1. Všeobecná časť (General Paper) - otázky z oblasti medzinárodných vzťahov

2. Osobitná časť (Specialized Paper) - krátke eseje a otázky zo špecifických oblastí OSN s

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky obdržalo zoznam 42 uchádzačov, ktorí sa zúčastnia predmetného testu v priestoroch ministerstva (sekretariát OSN si vyhradzuje právo ad hoc podľa potreby modifikovať zoznam na základe písomnej požiadavky).

Adresa skúšobného centra v Slovenskej republike: Kongresová sála Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2, Bratislava.

Účasť na skúške je bezplatná a vyhradená LEN pre tých, ktorý boli vybraní pre skúšobné centrum v Bratislave.

Časový harmonogram:

12:00 – 12:45 hod.

registrácia účastníkov (najneskôr 15 minút pred konaním skúšky, t.j. do 12:45 je potrebné dostaviť sa do testovacej miestnosti)

12:50 – 13:00 hod.

organizačné otázky, rozbalenie otázok za prítomnosti a potvrdenia jedného z prítomných uchádzačov

13:00 – 15:00 hod.

I. časť písomnej skúšky (General paper)

15:00 – 17:30 hod.

II. časť písomnej skúšky (Specialized Paper)

17:45 hod.

ukončenie písomnej skúšky

Pozn.: poradie vypracovania častí písomnej skúšky je ľubovoľné, rozhodujúca je skutočnosť že skúška bude trvať spolu 4,5 hodiny. Osobitná prestávka nebude, uchádzači môžu počas skúšky opustiť miestnosť z cieľom návštevy toalety len v sprievode pracovníkov ministerstva bez akýchkoľvek pomôcok, resp. technických/elektronických zariadení.

Prípadné otázky konzultujte na emailovej adrese: peter.selepec@mzv.sk a zdenko.galbavy@mzv.sk.