Národné skúšky OSN

Back

Ponuka na účasť v národných skúškach pre mladých profesionálov – budúcich zamestnancov v štruktúrach Organizácie Spojených národov (OSN)

Ponuka na účasť v národných skúškach pre mladých profesionálov – budúcich zamestnancov v štruktúrach Organizácie Spojených národov (OSN)

15.4.2013 | Program OSN pre mladých profesionálov

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dostalo aj v roku 2013 prostredníctvom Stálej misie Slovenskej republiky pri OSN v New Yorku ponuku na účasť v národných skúškach pre mladých profesionálov (YPP) – perspektívnych budúcich zamestnancov v štruktúrach Organizácie Spojených národov (OSN).

Národné skúšky Slovenskej republiky (písomná časť) sa v roku 2013 uskutočnia 3. decembra 2013. V prípade, že sa za SR prihlási minimálne 15 uchádzačov na písomnú časť skúšky, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky poskytne na tento účel skúšobné centrum v Bratislave.

V roku 2013 sa v rámci národných skúšok YPP 2013 ponúkajú tieto oblasti:

1. Administratíva

2. Financie

3. Právne záležitosti

4. Verejné informácie

5. Štatistika

Záujemcovia musia spĺňať nasledovné požiadavky: vek max. do 32 rokov (k 31. decembru 2013), plynulá znalosť anglického alebo francúzskeho jazyka a minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v jednej z 5 oblastí, v ktorých si záujemcovia vyberú skúšku.

Ďalšie informácie bude Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky uverejňovať na svojej webovej stránke priebežne. Paralelne môžete nájsť niektoré ďalšie aktuálne informácie aj na webovej stránke http://careers.un.org .

Prípadné otázky súvisiace s YPP 2013 môžete konzultovať na e-mailovom kontakte: anton.fric@mzv.sk (národný koordinátor na Slovenskú republiku).