Všetky zmluvy

pdf Pravidlá pre uzatváranie medzinárodných zmlúv a zmluvnú prax  (pdf; 275.83 KB)

pdf Metodický pokyn na vykonanie Pravidiel pre uzatváranie medzinárodných zmlúv  (pdf; 281.20 KB)
 

Informácie uvedené v tomto zozname medzinárodných zmlúv majú len informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne úkony !


Texty uvedených medzinárodných zmlúv sú publikované v Elektronickej Zbierke zákonov.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 1.12.2015 Dátum vytvorenia: 29.11.2010
Dátum podpisu zmluvy Názov zmluvy
09.12.1923 Dohovor a Štatút o medzinárodnom režime námorných prístavov
09.12.1923 Dohovor o tranzitnom prenose elektrickej energie
09.12.1923 Dohovor a Štatút o medzinárodnom režime námorných prístavov
31.12.1923 Dohoda medzi Československou republikou a Veľkou Britániou o prístupe niektorých britských domínií k Zmluve medzi Československou republikou a Veľkou Britániou týkajúcej sa vzoriek obchodných cestujúcich (Londýn, 31. januára 1923, č. 55/1925 Zb.) uzavretá výmenou nót,
02.01.1924 Dohoda o prístupe niektorých britských domínií k Zmluve medzi ČSR a Veľkou Britániou týkajúca sa vzoriek obchodných cestujúcich zo dňa 31. januára l923 (výmena nót, l9.l2.l923/2.1.l924) (ČSSR - Nový Zéland)
25.01.1924 Dohoda o zriadení Medzinárodného úradu epirootického
30.06.1924 Zmluva o výmene poštových poukážok medzi Republikou československou a Spojenými štátmi americkými
11.10.1924 Zmluva o priateľstve medzi Republikou československou a Republikou tureckou
11.11.1924 Zmluva medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o vzájomnom vydávaní zločincov a Protokol k Zmluve zo 4.6.l926 - rozšírenie na Nový Zéland
11.11.1924 Zmluva medzi republikou Československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o právnej pomoci vo veciach občianskych pozn.: sukcesia nového nezávislého štátu Nauru od 31.1.1968
<<      3    4    5    6    7    8    9    10    11       >>