Všetky zmluvy

pdf Pravidlá pre uzatváranie medzinárodných zmlúv a zmluvnú prax  (pdf; 275.83 KB)

pdf Metodický pokyn na vykonanie Pravidiel pre uzatváranie medzinárodných zmlúv  (pdf; 281.20 KB)
 

Informácie uvedené v tomto zozname medzinárodných zmlúv majú len informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne úkony !


Texty uvedených medzinárodných zmlúv sú publikované v Elektronickej Zbierke zákonov.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 1.12.2015 Dátum vytvorenia: 29.11.2010
Dátum podpisu zmluvy Názov zmluvy
11.11.1924 Zmluva medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o právnej pomoci vo veciach občianských v znení a doplnení zo dňa 15.2.1935 upravená výmenou nót 5./25.1.1972 (ČSSR - Kanada)
11.11.1924 Zmluva medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o právnej pomoci vo veciach občianskych v znení a doplnení zo dňa 15.02.1935, upravenej výmenou nót (Praha, 5./25.01.1972)
11.11.1924 Zmluva medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o vzájomnom vydávaní zločincov a Protokol k Zmluve zo 04.06.1926 - rozšírenie na Austráliu
11.11.1924 Zmluva medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o právnej pomoci vo veciach občianskych
11.11.1924 Zmluva medzi republikou Československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o právnej pomoci vo veciach občianskych
11.11.1924 Zmluva medzi republikou Československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o právnej pomoci vo veciach občianskych pozn.: sukcesia nového nezávislého štátu Tonga od 4.7.1970 (č.18/1980 Zb.)
29.11.1924 Dohovor o zriadení Medzinárodného úradu vína v Paríži
19.02.1925 Medzinárodný dohovor o ópiu
18.04.1925 Dočasná úprava obchodných stykov medzi republikou Československou a kráľovstvom Dánskym (uzatvorená výmenou nót)
23.04.1925 Zmluva medzi Republikou československou a Republikou poľskou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore dávok pozostalostných
<<      5    6    7    8    9    10    11    12    13       >>