1. Domov
  2. Home

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Haagu

Amsterdam, sídlo vlády: Haag - miestny čas:

Ilustračná fotografia Shutterstock


Často hľadané:   COVID-19   Podmienky vstupu   Miestne špecifiká

Upozornenie pred cestou

Od 17. septembra 2022 nie sú cestujúci povinní predkladať žiadne potvrdenia týkajúce sa COVID-19...

Neprehliadnite

Strata dokladov
V prípade odcudzenia alebo straty cestovného pasu, občianskeho preukazu alebo vodičského preukazu Slovenskej republiky je nevyhnutné udalosť oznámiť na najbližšie oddelenie cudzineckej polície Holandska – Vreemdelingenpolitie...
 
BACKGROUND COLOR:
#002f67
FONT COLOR:
#FFFFFF
LINK COLOR:
#FFFFFF

Cestovanie

Naše služby

Všetky služby
Čo môže veľvyslanectvo urobiť
Čo konzul môže urobiť a čo nie 
Cestovný pas
Postup pre vydanie pasu krok za krokom
Strata/odcudzenie dokladov
Čo by ste mali robiť, ak stratíte alebo vám alebo ukradnú pas
Narodenie dieťaťa
Zápis narodenia do osobitnej matriky
Overovanie dokladov
Overovanie podpisu, listín, apostil
Občiansky preukaz
Podmienky a postup pri vydávaní občianskych preukazov
Správne poplatky
Prehľad poplatkov za  konzulárne služby
Pobyt cudzinca
Doklady potrebné k vybaveniu pobytu
Výpis z registra
Požiadajte o výpis z registra trestov

Rezervácia termínu

Všetky podania, ktoré si vyžadujú osobnú prítomnosť na konzulárnom oddelení, sa uskutočňujú výlučne pridelením termínu.
Nasledujúci sviatok je
7. apríl
Veľkonočný piatok
Veľvyslanectvo je zatvorené

Aktuálne

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková sa v utorok, 4. októbra 2022, stretla s holandskou veľvyslankyňou pre práva žien a rodovú rovnosť Pascalle Grotenhuis. Hovorili o krokoch na podporu rodovej rovnosti a zvyšovania zastúpenia žien v manažérskych pozíciách a v diplomacii.

Od 17. septembra 2022 nie sú cestujúci povinní predkladať žiadne potvrdenia týkajúce sa COVID-19...

„Mnoho nezávislých a angažovaných novinárov po celom svete neustále odkrýva bezprávie a korupciu vo svojich krajinách a prispieva tak k budovaniu lepšej budúcnosti. Mnohí z nich to robia aj napriek každodennému obmedzovaniu a zastrašovaniu,“ vyhlásila štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková počas stretnutia s predstaviteľmi predsedníckych krajín Koalície pre slobodu médií, ktoré sa konalo pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače, 3. mája 2022.


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.


Ponúkame program krátkodobých študentských stáží ako možnosť pre študentov oboznámiť sa s činnosťou ministerstva a zastupiteľských úradov v zahraničí.

Vyhlásenia a stanoviská, kontakty a užitočné odkazy. Odpovede na najčastejšie klamlivé tvrdenia o súčasnej situácii na Ukrajine. 

Predstavujeme magazín Art.Ex zameraný na prezentáciu slovenského umenia v zahraničí a kultúrnu diplomaciu. Art.Ex prináša správy o úspešných umeleckých projektoch, ktoré ministerstvo organizuje v zahraničí.