1. Strona główna
  2. Wymiana handlowa i inwestycje

Wymiana handlowa i inwestycje 

Published 25.07.2022

WYDZIAŁ HANDLOWO-EKONOMICZNY
BIURO RADCY HANDLOWEGO

ul. Litewska 6
00-581 Warszawa
tel: 00 48 22 52 58 110

 

Dzielność

Wydział Handlowo-Ekonomiczny pośredniczy w kontaktach między potencjalnymi partnerami handlowymi, przygotowuje seminaria promujące Słowację, jako potencjalnego partnera handlowego oraz udziela informacji o możliwościach inwestowania na Słowacji i w Polsce.

HANDEL I INWESTYCJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE REPUBLIKI SŁOWACKIEJ

www.sario.sk