Príhovor

Vážené dámy a páni,
milí priatelia Slovenska, milí priaznivci slovenskej kultúry,
som rád, že sa vám môžem prihovoriť z postu riaditeľa Slovenského inštitútu v Ríme, na ktorý som
nastúpil 15. januára 2023. 

Slovenský inštitút v Ríme má poslanie, ktoré mi je mimoriadne blízke, a to prezentovať a propagovať slovenské umenie v Taliansku, v San Maríne a na Malte. 

Táto nová výzva v mojom profesionálnom raste predstavuje zhmotnenie poznania, ku ktorému som
dospel počas predchádzajúcich pracovných a profesionálnych skúseností a ktorom som pevne
presvedčený. Je ním skutočnosť, že kultúra je  najlepším prostriedkom komunikácie, porozumenia a
spoznávania sa medzi národmi. Kultúra a umenie zbližujú národy, otvárajú dialóg a dvere aj tam, kde častokrát iné prostriedky nepostačujú. 

Prišiel som do krajiny, ktorá je bohatá na vlastnú kultúry a jej umenie má výrazný vplyv v medzinárodnom kontexte. Taliansko, ako aj Sanmarínska republika a Malta sú zároveň krajinami otvorenými a ich obyvatelia citlivo a so záujmom vnímajú nové podnety zo zahraničia. Aj preto tu má slovenská kultúra a umenie toľko priaznivcov a naše podujatia svojich pravidelných návštevníkov.  

Je to už 23 rokov čo Slovenský inštitút v Ríme každoročne prináša bohatú škálu kultúrnych a umeleckých podujatí rôzneho charakteru a žánru. Počas môjho pôsobenia rád nadviažem na predchádzajúce úspešné projekty a prispejem k obohateniu ponuky o nové zážitky a skúsenosti, ktoré súčasná slovenská umelecká scéna bohato ponúka, s dôrazom na historické a aktuálne súvislosti kultúrnych vzťahov medzi našimi krajinami a pozitívnu interakciu a komparáciu.

Milí priatelia, 

spolu s mojimi kolegami sa na vás tešíme na našich web stránkach a sociálnych sieťach, no predovšetkým priamo na našich podujatiach, na ktoré ste srdečne vítaní. Dovidenia na slovenskej kultúre, priatelia!