1. Domov
  2. Home

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nikózii

Nikózia - miestny čas:

Ilustračná fotografia Shutterstock


Často hľadané:   Podmienky vstupu   Miestne špecifiká

Upozornenie pred cestou

Slovenskí občania plánujúci cestu do krajiny (vrátane detí) musia mať platný vlastný cestovný pas alebo občiansky preukaz. Doklad musí byť platný do konca predpokladaného pobytu na území Cyperskej republiky...

Rezervácia termínu

Všetky podania, ktoré si vyžadujú osobnú prítomnosť na konzulárnom oddelení, sa uskutočňujú výlučne pridelením termínu.
Nasledujúci sviatok je
29. marec
Veľkonočný piatok
Veľvyslanectvo je zatvorené

Naše služby

Všetky služby
Čo môže veľvyslanectvo urobiť
Čo konzul môže urobiť a čo nie 
Cestovný pas
Postup pre vydanie pasu krok za krokom
Strata/odcudzenie dokladov
Čo by ste mali robiť, ak stratíte alebo vám alebo ukradnú pas

Narodenie dieťaťa
Zápis narodenia do osobitnej matriky
Overovanie dokladov
Overovanie podpisu, listín, apostil
Správne poplatky
Prehľad poplatkov za  konzulárne služby
Občiansky preukaz
Podmienky a postup pri vydávaní občianskych preukazov

Neprehliadnite

Strata dokladov

V prípade straty, krádeže cestovných dokladov v cudzine, vám môže veľvyslanectvo vydať náhradný cestovný doklad. Ide o doklad s územnou a časovou platnosťou, určený na návrat domov ...

BACKGROUND COLOR:
#003078
FONT COLOR:
#FFFFFF
LINK COLOR:
#FFFFFF


Cestovanie


Aktuálne

Prvé tohtoročné stretnutie zástupcov grécko-cyperských a turecko-cyperských politických strán pod záštitou Veľvyslanectva SR v Nikózii sa za účasti 11 politických subjektov uskutočnilo 31. januára 2024 v hoteli Ledra Palace v tzv. nárazníkovej zóne. Zástupcovia politických strán diskutovali o téme, ktorú navrhla hostiteľská strana - Republikánska strana zjednoteného Cypru (ERKK): „Úloha prechodnej spravodlivosti (Transitional Justice) v procese zmierenia na Cypre.“

12.01.2024

Prvé kolo volieb prezidenta SR sa uskutoční v sobotu 23. marca 2024. Prípadné druhé kolo volieb sa bude konať v sobotu 6. apríla 2024. Vo voľbách prezidenta je možné hlasovať výlučne vo volebnej miestnosti na území Slovenskej republiky. Hlasovanie zo zahraničia nie je možné.

Podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák a minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok navštívili príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Policajného zboru SR, ktorí plnia úlohy pri udržiavaní a upevňovaní mieru na Cypre v rámci mierovej misie OSN (UNFICYP).


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.


Ponúkame program krátkodobých študentských stáží ako možnosť pre študentov oboznámiť sa s činnosťou ministerstva a zastupiteľských úradov v zahraničí.

Vyhlásenia a stanoviská, kontakty a užitočné odkazy. Odpovede na najčastejšie klamlivé tvrdenia o súčasnej situácii na Ukrajine. 

Predstavujeme magazín Art.Ex zameraný na prezentáciu slovenského umenia v zahraničí a kultúrnu diplomaciu. Art.Ex prináša správy o úspešných umeleckých projektoch, ktoré ministerstvo organizuje v zahraničí.