1. Domov
 2. Cestovanie
 3. Info pre motoristov

Info pre motoristov

Publikované 11.05.2022

V Holandsku, Luxembursku, Belgicku, Dánsku a Švédsku sú diaľnice a väčšina hlavných ťahov pre vozidlá nad 12t celkovej hmotnosti je spoplatnené formou Euroznámky Eurovignette.
 
Maximálna povolená rýchlosť v Holandsku je 50 km/hod. (v obci), 80 km/hod. (mimo obce), 100 km/hod. (rýchlostná cesta), 100 km/hod (diaľnica medzi 6.00-19.00 hod), 120/130 km/hod. (diaľnica).
 
V Holandsku platí povinné používanie bezpečnostných pásov a bezpečnostných sedačiek pre deti.
 
U vodičov s dlhodobou praxou a profesionálnych vodičov je akceptovaná hladina alkoholu v krvi 0,5 g/l. U vodičov s praxou menšou ako 5 rokov je akceptovaná hladina alkoholu na úrovni 0,2 g/l.
 
V Holandsku je zakázané viesť vozidlo pod vplyvom marihuany, metylamfetamínu, MDMA (extázy) alebo akýchkoľvek iných drog/liekov s vplyvom na schopnosť riadenia vozidla.
 
Použitie mobilného telefónu počas jazdy je povolené len s hand-free sadou.
 
Do povinnej výbavy vozidla patrí výstražný trojuholník. Vo výbave vozidla je vhodné mať taktiež lekárničku, výstražnú vestu a hasiaci prístroj.
 
Počas vedenia motorového vozidla v Holandsku je potrebné maximálnu pozornosť venovať cyklistom, nakoľko cyklistická premávka je veľmi intenzívna a v drvivej väčšine prípadov majú cyklisti prednosť pred motorovými vozidlami.
 
Informácie o jazde v Holandsku

 
Štandardné povolené rýchlosti (ak cestné označenie neurčuje inak):
 

 • V obci – 50 km/h
 • Mimo obce – 80 km/h
 • Na diaľnici – 100, 130, 120 km/h

 
Prihlasovanie motorového vozidla v Holandsku

Dočasný pobyt
V prípade, že občan SR býva v inom štáte EÚ kratšie ako 4 mesiacov, nemusí si tam zaregistrovať svoje motorové vozidlo ani zaň platiť dane, pretože zostáva zaregistrované v krajine trvalého pobytu. Vozidlo nie je možné požičiavať alebo prenajímať osobám s bydliskom v tomto štáte EÚ. Takéto osoby môžu jazdiť vo vozidle len v sprievode majiteľa. Vozidlo je však možné požičať priateľom alebo rodine na návšteve, ale len za predpokladu, že nemajú bydlisko v uvedenej krajine.
 
Ak má pobyt slovenského občana v inej krajine EÚ presiahnuť 4 mesiace, je potrebné po príchode do krajiny zmeniť trvalý pobyt a prihlásiť svoje auto do miestnej evidencie. 
 
Pobyt dlhší ako 4 mesiace

V prípade presťahovania sa do Holandska je potrebné vozidlo dovezené zo SR zaregistrovať a zaplatiť všetky príslušné dane. Vozidlo je potrebné zaregistrovať do 4 mesiacov od prihlásenia sa na pobyt v Holandsku. Registráciu je možné urobiť formou požiadania o holandskú značku na Štátnom úrade pre cestnú dopravu (Rijksdienst voor het Wegverkeer - RDW). Po registrácii vozidla na holandskú značku obdrží majiteľ vozidla automaticky správu z Daňového úradu/Belastingdienst.

 
Kontakt na RDW

 • z Holandska - 0900 0739 (€ 0,10 za minútu)
 • zo zahraničia - +31 598 39 33 30
 • pracovný čas 08.00 - 17.00 hod.
 • web stránka RDW - www.rdw.nl

 
Kontakt na Daňový úrad (Belastingdienst)

 • z Holandska - daňový telefón ohľadom auta/de BelastingTelefoon Auto - 0800-0749
 • pracovný čas od 8.00 do 17.00 hod.
 • webová stránka daňového úradu - www.belastingdienst.nl

 
V niektorých krajinách môžu príslušné úrady priznať pri sťahovaní z jednej krajiny do druhej výnimku z platenia registračnej dane v prípade, že žiadateľ spĺňa nevyhnutné podmienky a lehoty. Pred presťahovaním sa do novej krajiny je vhodné kontaktovať príslušné vnútroštátne úrady.
 
Ceny
Pohonné hmoty sú drahšie ako v Slovenskej republike.