1. Domov
  2. Služby
  3. Konzulárne služby
  4. Registrácia pobytu v Holandsku

Registrácia pobytu v Holandsku

Publikované 19.05.2022

Registrácia pobytu v Holandsku (pobyt dlhší ako 4 mesiace)

K registrácii pobytu v Holandsku je nevyhnutné predložiť na danom mestskom úrade – po holandsky: gemeente;

  • originál rodného listu SR s viacjazyčnou doložkou v zmysle nariadenia EP v holandskom jazyku – nie starší ako 6 mesiacov (najlepšie získať cez mestský úrad podľa pobytu v SR; ale je to možné vybaviť aj prostredníctvom veľvyslanectva * viac je uvedené v časti Duplikát matričného dokladu – odkaz na submenu);
  • potvrdenie o osobnom stave (Slovenská republika takéto potvrdenia nevydáva); potvrdenie je možné nahradiť čestným vyhlásením o osobnom stave s notársky osvedčeným podpisom (nie staršie ako 6 mesiacov); prípadne sobášny list/súdne rozhodnutie o rozvode a pod.;
  • platné doklady totožnosti (najlepšie je mať k dispozícii 2 doklady, t.j. občiansky preukaz a cestovný pas SR pre prípad straty/odcudzenia jedného z nich).

Odporúča sa registrácia ihneď po príchode do krajiny – v prípade práce, alebo výkonu stáže/štúdia a podobne.

 

V prípade pracovného pobytu v Holandsku a tiež získania čísla BSN nevyhnutného k pracovnej činnosti je odporúčaná doba registrácie na gemeente do 9 dní od príchodu do krajiny v zmysle príslušných holandských predpisov.

Pokiaľ ide o cudzinca v Holandsku, je potrebné požiadať o tzv. BSN číslo prostredníctvom gemeente podľa miesta registrovaného bydliska. Cudzinci žijúci v Holandsku by mali byť tiež zaregistrovaní v tzv. Public Health Insurance.

Užitočné informácie k registrácii pobytu zverejňuje vládna stránka Holandska.