Výpis z registra trestov

Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorou sa preukazuje, či osoba bola alebo nebola právoplatne odsúdená (§11 ods. 1 zákona č. 192/2023 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ďalej len „zákon“).

 

Ako a kde možno podať žiadosť o výpis z registra trestov

Žiadosť o výpis z registra trestov možno podať iba osobne na našom zastupiteľskom úrade na originálnom predpísanom tlačive alebo elektronicky.

Aj v prípade podania elektronickej žiadosti je však naďalej potrebné prísť osobne na náš zastupiteľský úrad z dôvodu overenia totožnosti. V prípade podania elektronickej žiadosti o výpis je jej vybavenie vo väčšine prípadov možné na počkanie (žiadosť je spracovaná a vybavená počas osobnej prítomnosti žiadateľa na našom úrade).

Elektronická žiadosť o výpis z registra trestov a možnosť rezervácie stretnutia

 

Potrebné doklady

Okrem žiadosti o výpis z registra trestov je potrebné predložiť:

  • Cestovný pas/občiansky preukaz a rodný list (občan Slovenskej republiky)
  • Cestovný pas a úradne preložený rodný list (cudzinec)

Neúplné žiadosti o výpis nemôžu byť akceptované.

 

Správne poplatky

Správny poplatok za výpis z registra trestov je 14 eur

Platba kartou alebo prevodom na účet nie je možná.


Žiadosť o výpis z registra trestov
PDF 50.4 kB, 25.1.2023, 3549 stiahnutí
Stiahnuť