Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah
subor.jpg

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Viedni

Armbrustergasse 24, A-1190, Wien, Rakúsko
Mapka polohy
Tel.: +43 13189055200
Fax: +43 13189055208
Mobil: +43 6643401861 (pohotovostný mobil po pracovnej dobe a v dňoch pracovného pokoja a voľna iba v závažných pripadoch, napr. ak ide o ohrozenie života alebo zdravia)
Email: emb.vieden@mzv.sk

Oznamy

 

Opätovné zahájenie činnosti konzulárneho oddelenia v ochrannom režime od 4. mája 2020

Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva SR vo Viedni sa od 4. mája 2020 opätovne otvára pre verejnosť. Klienti budú vybavovaní v osobitnom ochrannom režime, v čase medzi 9.00 h - 15.00 h, v pracovné dni podľa aktuálneho slovenského kalendára.
 
V záujme ochrany zdravia všetkých občanov prichádzajúcich s podaním, ako aj pracovníkov konzulárneho oddelenia veľvyslanectva, bude klientom na pracovisko umožnený vstup len po jednom, vo vopred objednanom a potvrdenom termíne, s nasadeným rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre a v ochranných jednorazových rukaviciach a s vlastným perom na písanie. Aj naďalej odporúčame občanom, ktorý sú držiteľom občianskeho preukazu SR s čipom, aby svoje podania a komunikáciu s pracoviskami príslušných úradov v SR realizovali prednostne elektronickou formou (cez portál www.slovensko.sk a v zmysle uvedených inštrukcií).
 
Na termín je potrebné sa objednať prostredníctvom e-mailu: cons.vienna@mzv.sk. Zároveň je potrebné špecifikovať druh a dôvod podania a optimálne uviesť tri alternatívne termíny. Potvrdenie termínu a ďalšie inštrukcie budú odoslané ako odpoveď na váš email.

 

Opätovné zahájenie umožňuje odvolanie zákazu vychádzania rakúskou vládou od 1. mája 2020, postupné uvoľňovanie nariadení vlády a krízového štábu SR a nadobudnutie účinnosti zákona č. 73/2020 Z. z. meniaceho a dopĺňajúceho niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v súvislosti s ochorením COVID-19. Zákon upravuje činnosť počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, ruší opatrenia zavedené od 12. marca 2020 vyhlásením mimoriadnej situácie na území SR.

 

Predĺženie platnosti občianskych preukazov a cestovných pasov SR počas krízovej situácie spôsobenej ochorením COVID-19

Platnosť občianskych preukazov SR bola predlžená nedávno, a to zákonom NR SR č. 73/2020 Z.z., ktorý stanovuje predĺženie platnosti občianskych preukazov, ktorým uplynula ich časová platnosť počas krízovej situácie, a to až do obdobia po jej odvolaní, postupne podľa toho, kedy im uplynie ich platnosť:


a) od nadobudnutia účinnosti zákona do 30. apríla 2020 sa platnosť predlžuje až do uplynutia jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie,
b) od 1. mája 2020 do 31. mája 2020 sa platnosť predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie,
c) od 1. júna 2020 do 30. júna 2020 sa platnosť predlžuje až do uplynutia troch mesiacov od odvolania krízovej situácie,
d) od 1. júla 2020 do odvolania krízovej situácie sa platnosť predlžuje až do uplynutia štyroch mesiacov od jej odvolania.
 
Veľvyslanectvo SR vo Viedni požiadalo úrady Rakúskej republiky akceptovať cestovné pasy SR na území Rakúska aj po dátume platnosti vyznačenom na doklade (pozn. v súlade s vnútroštátnou dlhoročnou praxou akceptácie cestovných pasov Rakúskej republiky do 6 mesiacov po vyznačenom dátume platnosti). Cestovné pasy SR by tak na území Rakúskej republiky mali byť pre úradné účely akceptované až tri mesiace od dátumu oficiálneho vyhlásenia vlády SR o odvolaní aktuálne nariadenej krízovej situácie (pozn. pokiaľ by ste mali vyslovene v tejto veci problém, napíšte nám prosíme na: cons.vienna@mzv.sk).

 

AKTUALITY

 • 01.07.2020
  Od 16. júna Rakúsko uvoľnilo svoj hraničný režim so všetkými krajinami EÚ mimo Portugalska, Švédska a mimo Veľkej Británie. Bez obmedzení je možné vstúpiť do Rakúska aj zo štátov: Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Island, ako aj z Andorry, Monaka, San Marína a z Vatikánu. Prakticky to znamená zrušenie systémových hraničných kontrol, zrušenie povinnosti 14-dňovej domácej karantény alebo negatívneho testu na COVID-19.
 • 01.07.2020
  Legislatívna príručka vysielania pracovníkov slovenských firiem a živnostníkov do Rakúska
 • 25.06.2020
  Od 16. júna Rakúsko uvoľnilo svoj hraničný režim so všetkými krajinami EÚ mimo Španielska, Portugalska, Švédska a mimo Veľkej Británie. Bez obmedzení je možné vstúpiť do Rakúska aj zo štátov: Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Island, ako aj z Andorry, Monaka, San Marína a z Vatikánu. Prakticky to znamená zrušenie systémových hraničných kontrol, zrušenie povinnosti 14-dňovej domácej karantény alebo negat. testu na COVID-19.
 • 19.06.2020
  V nadväznosti na opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/5089/2020), pristúpila Slovenská republika k ďalšiemu uvoľňovaniu na hraničných priechodoch. Od 20. júna 2020 od 6:00 hod. platí režim uvoľnených hraničných priechodov pre osoby pri návrate z: Bulharska, Cyprusu, Česka, Čiernej hory, Dánska (vrátane samosprávneho územia Faerské ostrovy), Estónska, Fínska, Grécka, Chorvátska, Islandu, Lichtenštajnska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Monaka, Nemecka, Nórska, Poľska, Rakúska, Slovinska a Švajčiarska. Pri návrate nemusia ísť občania ani do domácej izolácie a ani nemusia predložiť negatívny RT-PCR test na ochorenie COVID-19
 • 18.06.2020
  Od 16. júna Rakúsko opäť uvoľnilo svoj hraničný režim so všetkými krajinami EÚ mimo Španielska, Portugalska, Švédska a mimo Veľkej Británie. Bez obmedzení je možné vstúpiť do Rakúska aj zo štátov: Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Island, ako aj z Andorry, Monaka, San Marína a z Vatikánu. Prakticky to znamená zrušenie systémových hraničných kontrol, zrušenie povinnosti 14-dňovej domácej karantény alebo negat. testu na COVID-19 a reštartovanie hraničného režimu schengenského typu;
 • 11.06.2020
  Rakúsko opäť liberalizovalo svoj hraničný režim so všetkými krajinami EÚ mimo Španielska, Portugalska, Švédska a mimo Veľkej Británie. Prakticky to znamená zrušenie systémových hraničných kontrol, zrušenie povinnosti 14-dňovej domácej karantény alebo negativneho testu na COVID-19 a reštartovanie hraničného režimu schengenského typu;
 • 11.06.2020
  Veľvyslanec Slovenskej republiky vo Viedni Peter Mišík sa 10. júna 2020 zúčastnil stretnutia veľvyslancov niektorých členských krajín Európskej únie s rakúskym prezidentom Alexandrom Van der Bellenom.
 • 10.06.2020
  V nadväznosti na opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/4739/2020), Slovenská republika od 10. júna 2020 uvoľnila opatrenia na hraničných priechodoch pre osoby pri návrate z Bulharska, Cypru, Česka, Dánska, Estónska, Fínska, Grécka, Chorvátska, Islandu, Lichtenštajnského kniežatstva, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Nemecka, Nórska, Rakúska, Slovinska a Švajčiarska.
 • 09.06.2020
  Podľa platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 9. 6. 2020 sa všetkým osobám, ktoré od 10. júna 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu neuvedenú nižšie, nariaďuje, aby pri prekročení hraníc SR odovzdali negatívny výsledok RT-PCR testu (potvrdenie o negativite testu) na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín príslušníkovi Policajného zboru SR...
 • 04.06.2020
  Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková prijala dnes (5. júna 2020) predsedu Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimíra Skalského. Spoločne diskutovali o otázkach ďalšieho budovania a rozvoja vzťahov Slovenskej republiky so Slovákmi žijúcimi v zahraničí.
Viac