1. Domov
  2. Cestovanie

Cestovanie

Prehľad
Prehľad krajín pôsobnosti veľvyslanectva a informácií o cestovaní
Oznamy a upozornenia pred cestou
Aktuálne oznamy a upozornenia
Podmienky vstupu
Informácie o podmienkach vstupu do krajiny
COVID-19
Aktuálne opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19
Miestne špecifiká
Upozorenia pre turistov na niektoré situácie, ktoré ich pred cestou alebo počas pobytu a pri návrate môžu prekvapiť alebo zaskočiť
Bezpečnostná situácia
Čomu treba venovať zvýšenú pozornosť