1. Domov
  2. Cestovanie
  3. Bezpečnostná situácia

Bezpečnostná situácia

Aktualizované 15.08.2023
Publikované 22.06.2022

Bezpečnostná situácia v krajinách konzulárneho obvodu veľvyslanectva:

Hoci  krajiny   západnej   a strednej  Afriky,  ktoré  sú  v konzulárnom  obvode veľvyslanectva , zaznamenali významný pokrok v oblasti ekonomického rastu, demokratizácie a regionálnej spolupráce, obavy z budúceho vývoja vyvolávajú naďalej vnútropolitické 
napätia a konflikty, pašovanie drog, pirátstvo, extrémizmus a terorizmus, ako aj iné vznikajúce (ekonomické) hrozby. 

 

Charakteristika bezpečnostných hrozieb:

1.Väčšinu ozbrojených konfliktov predstavujú vnútroštátne  konflikty, ktoré sa v regióne od získania nezávislosti krajín premietli do piatich rozsiahlejších občianskych vojen.

2. Incidenty príznačné pre občianske vojny sa výrazne znížili, čo predstavuje pozitívny zlom z hľadiska politickej stability v regióne.

3. Aktuálne  prejavy  politického  napätia  a  novovznikajúcich  hrozieb spôsobujú nízka ekonomická a sociálna úroveň, korupcia, voľby, dlhotrvajúce etnicko-národné konflikty.

4. Osobitnou črtou bezpečnostného prostredia je účasť mladej generácie v hnutiach odporu, rýchly rozvoj extraktívneho priemyslu, územného plánovania a devastácia životného prostredia.

5. Prejavy politického napätia spôsobuje organizovaný zločin, pašovanie drog, ľudí a tovarov, námorné pirátstvo, extrémizmus/terorizmus. 

6. V dôsledku ekonomickej stagnácie, vysokej miery nezamestnanosti a terorizmu pretrvávajú tlaky na pohyb migrantov.

7. Veľká časť organizovaného zločinu a pirátstva je okrem ekonomickej a sociálnej zaostalosti  dôsledkom  nízkej kontroly štátu v regiónoch. Vo všetkých  krajinách je prítomná vysoká miera kriminality.

 

Cestovné odporúčania:

Aktuálne cestovné  odporúčania sú zverejňované na  webovej  stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pod príslušnou krajinou a spolu s upozorneniami pred cestou ich nanájdete na webovej stránke veľvyslanectva .

 

Praktické rady pre cestovateľov:

Plánujte svoje letecké príchody a odchody do/z krajiny, resp. v rámci krajiny počas dňa a nie vo večerných a nočných hodinách. Vyhýbajte sa väčším zhlukom ľudí a demonštráciám. Uprednostnite kaviarne a reštaurácie v hoteloch. 
 
Pri  presunoch  po meste uprednostnite hotelové taxíky alebo letiskové taxíky. Kvôli možnosti ozbrojených prepadov a krádeží neodporúčame cestovať miestnou verejnou dopravou. 

V prípade zdravotných problémov odporúčame navštíviť súkromné kliniky.  

Voda vo verejnej sieti nie je pitná, na pitie a varenie je potrebné vodu filtrovať, prípadne kupovať vo fľašiach. 

Využívať medzinárodné kreditné a platobné karty je možné len obmedzene, hlavne v hoteloch,  veľká väčšina platieb však prebieha v hotovosti. Nenoste väčšie sumy peňazí pri sebe.

Pri  akejkoľvek  pochybnosti  kontaktujte Veľvyslanectvo SR v Abuji, v Nigérii, na telefóne: +234 9092243995, pohotovostný mobil  +234 909 224 3997 alebo na emailovej adrese: emb.abuja@mzv.sk.