1. Domov
 2. Cestovanie
 3. Miestne špecifiká

Miestne špecifiká


Obsah
  Aktualizované 30.01.2023
  Publikované 17.05.2022

  Vstup do eurozóny

  Vstupom do eurozóny 1. januára 2023 a s platnosťou od 15. januára 2023 je možné platiť v Chorvátsku už len eurom. Chorvátske kuny môžete bez poplatku zmeniť v niektorej z bánk alebo pôšt. Možné to bude do konca roka 2023.

  Informácie o výmene kún v Národnej banke Slovenska

   

  Poriadok na verejných plážach

  Verejné pláže v Chorvátsku sú všeobecne považované za udržiavané verejné priestranstvá. Ponechaním uterákov, matracov alebo ležadiel bez majiteľa sa stávajú opustenou vecou/odpadom. V zmysle platnej chorvátskej legislatívy všetky nezákonne umiestnené predmety na verejných priestranstvách musia byť odstránené a ich majiteľ môže byť dokonca aj pokutovaný v sume od 40 eur a viac.

   

  Pokuty za strohé oblečenie

  Pozor na pokuty, ktoré môžu byť uložené tzv. mestskými kontrolórmi na uliciach a v historických budovách (najmä v chrámoch a kostoloch), nielen v prímorských oblastiach, za nedostatočné oblečenie na verejnosti. V závislosti od mestského nariadenia môže byť uložená pokuta vo výške od 135 do 270 eur. Pokutované je strohé oblečenie, prípadne oblečenie len v plavkách/bikinách, odhalená horná časť tela, nadmerne roztrhané oblečenie a pod. Požívania alkoholu na verejnom priestranstve je pokutované sumou od 150 eur a pokiaľ ide o prechádzku so psom, ktorý nebude na vôdzke pokuta bude od 66 eur (v prípade útočiaceho psa pokuta môže narásť).

   

  Domáce zvieratá 

  Slovenskí turisti, ktorí cestujú na dovolenku do Chorvátska s domácimi zvieratami môžu cestovať so psami, mačkami a fretkami, len ak si zabezpečili cestovný pas zvieraťa, v ktorom sú zaznamenané potrebné očkovania. 

  V prípade prevozu iných zvierat (napríklad vtáky, korytnačky) treba mať potvrdenie od veterinárneho lekára o zdravotnom stave zvieraťa s údajmi o mieste pôvodu zvieraťa a jeho identifikačné znaky. Sieť veterinárnych ambulancii je rozšírená v každom väčšom meste. Do Chorvátskej republiky je zakázaný dovoz a dočasné zdržiavanie sa nebezpečných psov plemena teriér typu bull, ktoré nie sú zapísané do registra Medzinárodnej kynologickej organizácie (FIC) (napríklad pitbull teriér a jeho krížencov).

   

  Prihlasovacia povinnosť turistov

  Každý turista musí byť prihlásený na miestnom turistickom úrade a platiť pobytovú taxu. Prihlasovacia povinnosť turistov nesúvisí so vstupom Chorvátska do EÚ. Pobytová (turistická) taxa sa platí podľa počtu dní strávených v Chorvátsku. 

  Neprihlásenie sa turistu sa považuje za porušenie zákona. Prihlásenie však vykonávajú recepcie v hoteloch, prípadne prenajímatelia ubytovacích zariadení a penziónov. Len vlastníci nehnuteľností, prípadne hostia u priateľov sa musia prihlásiť sami (prípadne je potrebné dohodnúť sa s majiteľom ubytovania o prihlásení). Pobytovú taxu platí aj vlastník plavidla v domácej morskej doprave, ktoré je ukotvené v prístave, keď na plavidle býva a tiež všetky osoby, ktoré na tomto plavidle bývajú.

   

  Pobytová taxa (turistická daň)

  Pobytovú taxu neplatia:

  • deti do 12 rokov
  • osoby s telesným postihnutím 70% a vyššie + jeden pomocník
  • sezónni pracovníci
  • členovia užšej rodiny obyvateľa turistickej obce, mesta
  • vlastníci rekreačného objektu, ak je tento starým rodinným domom a je získaný dedičstvom od osoby, ktorá mala posledné trvalé bydlisko v turistickom meste alebo obci, v prípade, že nocujú v tom objekte
  • osoby od 12 do 18 rokov platia pobytovú taxu zníženú o 50 %

  Pobytová taxa sa platí za každý uskutočnený nocľah.


  Držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
  Pri platení diaľničných poplatkov (cestarina) na území Chorvátska slovenskí občania s preukazom osoby s ťažkým zdravotným postihnutím nemajú žiadne zľavy z ceny, tieto platia len pre chorvátskych občanov.

   

  Používanie dronov v Chorvátsku

  Používanie dronov – bezpilotných prostriedkov je bez povolenia v Chorvátsku zakázané. Drony je možné používať iba na základe súhlasu Agentúry pre civilné letectvo Chorvátskej republiky. Povolenie na používanie dronov vydáva Agentúra pre civilné letectvo na základe žiadosti, v ktorej je potrebné uviesť dôvody jeho použitia. 
  Ak letíte v riadenom vzdušnom priestore, udržujte polomer najmenej 5 km od letiska do 50 m nad povrchom. Nepoužívajte súčasne viac ako jeden dron. Nelietajte v oblasti, v ktorej sa vykonáva zásah v prípade núdze.

  Všeobecné pravidlá pre lietanie na dronoch v rámci Európskej únie

  Chorvátsko je súčasťou Európskej únie, a preto musí dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpilotných lietadiel zavedené Agentúrou Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA). Okrem týchto predpisov má Chorvátsko aj nariadenia špecifické pre jednotlivé krajiny.
  Existujú tri prevádzkové kategórie, ktoré určujú predpisy pre drony na základe hmotnosti dronu a zamýšľanej prevádzky. Ďalšie informácie o chorvátskych zákonoch o bezpilotných lietadlách nájdete na tejto stránke na webových stránkach chorvátskeho riadenia letovej prevádzky.


  Rekreačný rybolov a potápanie v krajine

  Je povolené len za striktných podmienok a dodržania zákonov.

  Zákon o morskom rybolove (Narodne novine, br 46/97, 57/96, 46/97- úplné znenie a 48/05), Predpisy o rekreačnom rybolove na mori (Narodne novine br. 137/05), a Predpisy o športovom rybolove na mori (Narodne novine br. 137/05). Predpisy o vykonávaní podvodných aktivít (NN 47/99, 23/03, 28/03, 52/03, 58/03) Predpisy o postupe a spôsobe vydávania povolení na vykonávanie podvodných aktivít vo vnútorných vodách a teritoriálnom mori Chorvátskej republiky v oblastiach s kultúrnym vlastníctvom (NN 22/09).
   
  Podrobnejšie informácie pozrite na webovej stránke Chorvátsky potápačského zväzu.

  V Chorvátsku je dovolené prevádzkovať potápanie iba s platným súhlasom/povolením. Potápačský preukaz stojí 100 HRK (cca 14 eur) na 365 dní a individuálne schválenie pre nezávislé aktivity pod vodou stojí 2 400 HRK (cca 335 eur) na 365 dní.

  Navštívte chorvátske webové stránky o potápaní:

  Potápanie v Chorvátsku na webovej stránke Hrvatsko Podmorje

  Webová stránka Croatia Divers

  Potápačské centrum Pongo

  Podrobné informácie o potápaní v Chorvátsku
   

  Aktuálne informácie o kvalite mora v Chorvátsku

  Hodnotenie kvality mora sa určujú na základe kritérií definovaných vyhláškou o kvalite mora na kúpanie (Úradný vestník 73/08) a smernicou EÚ o riadení kvality vody na kúpanie (č. 2006/7/ES)

  Veľvyslanectvo SR v Záhrebe odporúča slovenským občanom, aby si pred cestou do Chorvátska preverili aktuálne informácie o kvalite mora v jednotlivých strediskách, ktorá je dostupná aj v angličtine. 

  Predmetné odporúčame sledovať v rámci vlastného záujmu.