1. Domov
 2. Cestovanie
 3. Podmienky vstupu

Podmienky vstupu


Obsah
  Aktualizované 04.07.2023
  Publikované 17.05.2022

  Občania Slovenskej republiky vrátane detí v akomkoľvek veku môžu vstúpiť na územie Chorvátska len s platným cestovným pasom alebo občianskym preukazom výlučne s fotografiou.

  Platný občiansky preukaz (s fotografiou) alebo cestovný pas musí mať každé dieťa, bez ohľadu na vek (nie je však nevyhnutný cestovný pas).

  Vstupom Chorvátskej republiky do Schengenu (1. januára 2023) hraničné kontroly boli ukončené na pozemných hraničných priechodoch i letiskách v rámci schengenského priestoru. Neznamená to, že nie sú potrebné identifikačné doklady pri pobyte v Chorvátsku, pri kontrole bez dokladov (občiansky preukaz alebo cestovný doklad) hrozí pokuta cca 133 eur. 

   

  Platnosť cestovných dokladov

  ​​​​​​​Upozorňujeme, že bez platných cestovných dokladov (občiansky preukaz s fotografiou alebo cestovný pas) Vám môže byť v prípade hraničnej ad hoc kontroly zabránený vstup do Chorvátska. 

  Odporúčame turistom aj organizátorom autobusových zájazdov, aby skontrolovali/overili ešte na území Slovenska platnosti dokladov/totožnosť cestujúcich. V prípade vstupu bez zmienených platných dokladov, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Záhrebe nemá v kompetencii zabezpečiť tranzit cez Chorvátsko a prechod do ďalšej susednej krajiny/krajín.

  Kontrolu dokladov odporúčame pre všetkých: doklady maloletých detí, preveriť platnosť dokladov, zabudnuté/stratené/odcudzené doklady, doklady bez fotografie (ak v minulosti občan SR nahlásil stratu občianskeho preukazu alebo cestovného pasu a doma má nové vydané spoločne so starými je potrebné preveriť ich platnosť na slovenskej polícii).  

  Veľvyslanectvo eviduje a rieši viaceré žiadosti občanov o náhradný cestovný doklad, aby pomohlo pri ich návrate na územie Slovenska, pričom títo občania musia často opustiť autobus, ktorý s ostatnými cestujúcimi pokračuje v tranzite. Upozorňujeme, že náhradný cestovný doklad slúži výlučne na návrat domov, nie na ďalšie cestovanie v zahraničí.

  Neodporúčame v prípade straty/neplatnosti slovenských dokladov cestovať späť do Slovenskej republiky len s potvrdením od chorvátskej polície a zároveň neodporúčame vstupovať bez zmienených dokladov do Chorvátska.

  Občania SR/EÚ s plánovaným pobytom v Chorvátsku nepretržite dlhšie ako 90 dní sú povinní nahlásiť túto skutočnosť najneskôr do 8 dní a požiadať o registráciu na najbližšom policajnom zastúpení. 

  Registrácia pred vstupom online formulár (EnterCroatia) má len odporúčací charakter a nie je povinná.

  Pobytový preukaz z krajín EÚ/EHP, vodičský preukaz, zdravotnú kartu poistenca, alebo vodičský preukaz, nie je možné použiť ako cestovný doklad.

  Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra Chorvátskej republiky.  

   

  Podmienky pre občanov Ukrajiny s dočasným útočiskom v SR

  Osoby s týmto statusom nebudú mať síce problém s opätovným vstupom do SR, avšak nie je zaručené bezproblémové cestovanie cez iné štáty, resp. nie je zrejmé či im bude umožnený tranzit/vstup/výstup/pobyt, nakoľko tieto sú v plnej jurisdikcii konkrétneho štátu. Súčasne týmto osobám neodporúčame cestovať do Chorvátska len s potvrdením o povolenom pobyte vysídlenca v Slovenskej republike bez cestovného dokladu. 

  V prípade cestovania občanov Ukrajiny (s dočasným útočiskom v SR) mimo Slovenskej republiky sa títo musia obrátiť na svoje príslušné veľvyslanectvo v krajine kam majú záujem cestovať a preveriť si najnovšie skutočnosti vstupu/výstupu/pobytu priamo tam. 

  Podmienky pre cestujúcich z krajín mimo EÚ/EHP - Všeobecné podmienky vstupu do Chorvátska na webovej stránke Ministerstva vnútra Chorvátska

   

  Podmienky tranzitu

  Prejazd (tranzit) do Chorvátskej republiky cez Rakúsko, Slovinsko, Maďarsko, Bosnu a Hercegovinu, Čiernu Horu alebo Srbsko sa riadi osobitným režimom  platným v týchto krajinách.

   

  Cestovanie v rámci krajiny

  Bez obmedzení.