Príhovor

Vážené dámy, vážení páni, milí návštevníci webstránky Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Madride.

Srdečne Vás vítam vo virtuálnom prostredí nášho zastupiteľského úradu, kam Vás dozaista priviedol záujem o informácie, týkajúce sa našej oblasti pôsobnosti. Na tejto stránke sa Vám snažíme poskytnúť aspoň tie najzákladnejšie údaje a poznatky o krajinách, ktoré náš úrad pokrýva v rámci svojej činnosti. Nájdete tu okrem iného najdôležitejšie informácie o Španielsku, Maroku a Andorre, ako aj o najvýznamnejších aspektoch bilaterálnej spolupráce Slovenskej republiky s našimi partnermi vo všetkých oblastiach spoločného záujmu. Práve toto je jednou z ťažiskových sfér našej činnosti, spočívajúce napríklad v poskytovaní relevantných a užitočných informácií našim podnikateľom v záujme rozvoja obchodnej spolupráce, ale aj našim občanom, ktorí cestujú z rôznych dôvodov do Španielska. Našou ďalšou kľúčovou úlohou je tiež čo najvšestrannejšie prezentovať našu vlasť v krajinách pôsobnosti a plniť naše poslanie, ktoré ja obrazne nazývam "budovaním mostov" medzi národmi, ich tradíciami a kultúrami. Lebo mosty približujú a spájajú. A kde je blízkosť, tam je mier, pokoj a priateľstvo.


Aby Vaša informovanosť bola čo najširšia, sprostredkúvame Vám aj ďalšie špecifickejšie informácie z webstránky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ako aj linky na ďalšie relevantné subjekty.


Rád by som využil túto príležitosť a poprosil Vás o spoluprácu a pomoc zameranú na zlepšenie našich služieb Vám občanom, čo považujem za jedno z našich najdôležitejších poslaní. Vaše postrehy, návrhy odporúčania, ktoré by nám mohli pomôcť urobiť túto stránku kvalitnejšou, sú preto vždy vítané.


A pokiaľ by ste nenašli na našom portáli želanú informáciu, obráťte sa s dôverou na mňa alebo mojich spolupracovníkov, radi Vám vyjdeme v ústrety v rámci našich možností.


Želám Vám úspešné a zároveň aj príjemné surfovanie.

Juraj Tomaga