1. Domov
 2. Služby
 3. Konzulárne služby
 4. Sobáš v zahraničí

Sobáš v zahraničí

Aktualizované 11.07.2022
Publikované 24.05.2022

K podaniu žiadosti o vystavenie slovenského sobášneho listu je potrebné:

 • vyplniť elektronickú žiadosť zápisu sobáša (s dodržaním slovenskej diakritiky) a rezervovať si čas návštevy konzulárneho oddelenia: Elektronická žiadosť o zápis o uzavretí manželstva a rezervácia termínu
 • dostaviť sa na konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Kodani osobne (týka sa obidvoch manželov),
 • predložiť doklad totožnosti (platný cestovný pas, alebo občiansky preukaz) nevesty aj ženícha,
 • doložiť dánsky sobášny list s pripojeným viacjazyčným štandardným formulárom „Flersprogede standardformularer“ v slovenskom a dánskom jazyku, ktorý na požiadanie vystaví dánsky matričný úrad,*
  - predložiť právoplatný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva vydaný slovenským súdom v prípade, že žiadateľ bol pri uzatvorení manželstva rozvedený,
  - predložiť úmrtný list vydaný v SR, ak žiadateľ uzatvoril manželstvo ako ovdovelý.

*doklad zostáva osobitnej matrike a nevracia sa žiadateľovi

Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia.

Správny poplatok za žiadosť o zápis matričnej udalosti- platí sa v hotovosti, v DKK (podľa platného kurzu v čase podania žiadosti):

• 187,-DKK (25,- eur podľa aktuálneho kurzu).

Cenník položiek pri zápise do osobitnej matriky      
položka Položka sadzobníka Cena EUR Cena DKK
Zápis matričnej udalosti 251 25,-eur 187,-DKK
Overenie kópie (1 strana) 255a 10,-eur 75,-DKK

Úradní prekladatelia - kontakty:    

Henrieta Jensen
tel: +45 26 47 44 67
henrieta.jensen@gmail.com

 

Upozornenie:

Veľvyslanectvo neposkytuje telefonické informácie o stave spracovania jednotlivých žiadostí o zápis do osobitnej matriky. Úplné žiadosti podané prostredníctvom zastupiteľského úradu sa zasielajú na spracovanie osobitnej matrike v Bratislave. Po vykonaní zápisu v Slovenskej republike a doručení vydaného úradného matričného výpisu na Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kodani sú jednotliví žiadatelia bezodkladne informovaní o možnosti osobného vyzdvihnutia dokumentu vopred zvolenou formou (mobil, e-mail).