Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah
subor.jpg

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti

Stefánia út. 22-24, Budapest XIV. obv., Maďarsko
Mapka polohy
Tel.: +36 14609010
Fax: +36 14609020
Mobil: +36 302695997 (pohotovostný mobil po pracovnej dobe a v dňoch pracovného pokoja a voľna iba v závažných prípadoch, napr. ak ide o ohrozenie života alebo zdravia)
Email: emb.budapest@mzv.sk

 

Okamžitá nová úprava vybavovania podaní občanov SR

Vzhľadom na aktuálny vývoj situácie spojenej s ochorením COVID-19, v snahe v maximálne možnej prevencie jeho šírenia a ochrany zdravia stránok i personálu, bude Konzulárne oddelenie veľvyslanectva SR s okamžitou platnosťou vybavovať iba neodkladné a nevyhnutné podania občanov SR, na ktoré sa objednajú v dostatočnom predstihu prostredníctvom e-mailu: cons.budapest@mzv.sk. Konzulárne oddelenie následne potvrdí emailom  termín. Stránky budeme prijímať len individuálne a po jednom. Táto úprava platí až do odvolania. Stránkové hodiny zatiaľ  zostávajú nezmenené.

 

Generálny konzulát Békešská Čaba

Derkovits sor 7, 5600 Békešská Čaba
(teritoriálne príslušná pre župné teritória riadené župnými mestami Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Békéscsaba, Szolnok, Szeged) 
Telefón: +36 664 450 94

 

Stránkové hodiny:
Pondelok 13.00-16.00
Utorok 9.00 – 12.00
Štvrtok 9.00 – 12.00

Upozornenie

Pre vybavenie konzulárnych úkonov je potrebné si vopred telefonicky dohodnúť termín návštevy konzulárneho oddelenia veľvyslanectva (pozri kontaktné údaje a časy vybavovania stránok vyššie). 

Podanie žiadostí - zápis o narodení, zápis o uzavretí manželstva, osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve je možné, tak ako pri všetkých konzulárnych úkonoch, iba osobne. Pri vybavovaní dokladov: cestovného pasu, občianskeho preukazu, vodičského preukazu je vždy nutná účasť osoby, ktorej sa doklad vystavuje,  a to z dôvodu snímania biometrických údajov vrátane fotografovania osoby. Všetky doklady súvisiace s vybavovaním konzulárnych úkonov sa na veľvyslanectve predkladajú buď v origináloch alebo overených kópiách.   

O vystavenie cestovného dokladu SR, občianskeho preukazu, vodičského preukazu odporúčame kontaktovať konzulárne oddelenie minimálne tri mesiace pred uplynutím jeho platnosti. Upozorňujeme, že po uplynutí doby platnosti cestovného pasu, resp. nepredložení platného občianskeho preukazu alebo platného potvrdenia o štátnom občianstve SR (platnosť potvrdenia je 6 mesiacov od jeho vystavenia) sa proces vybavovania predĺži približne o ďalšie dva mesiace. 

Uvedené upozornenie má za cieľ zvýšiť Váš komfort pri vybavovaní dokumentov, resp. predísť pobytu na území Maďarskej republiky bez platného dokladu totožnosti.

Všetky formuláre potrebné k vybaveniu vašej záležitosti dostanete pri návšteve konzulárneho oddelenia Veľvyslanectva SR v Budapešti.

Oznamy

AKTUALITY

 • 01.06.2020
  Na územie Slovenskej republiky môžu od 2.6.2020 od 7:00 bez povinnosti domácej a štátnej karantény a bez preukázania sa negatívnym testom, prísť na najviac 48 hodín aj osoby, ktoré sa na území ČR, respektíve Maďarsku zdržiavajú a nemajú tam trvalý či prechodný pobyt. Je však potrebné, aby sa na hranici preukázali najmenej dvoma hodnovernými dokladmi (napr. preukaz o zdravotnom poistení, nájomná zmluva, pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, potvrdenie od zamestnávateľa, list vlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, živnostenský list, potvrdenie o platbe inkasa, potvrdenie o zriadení účtu v banke, poistná zmluva). Tento režim bude platiť iba na hraničných priechodoch medzi SR a ČR, resp. Maďarskom
 • 01.06.2020
  Na území Maďarska naďalej platí Nariadenie vlády z 26. marca 2020 - uzatvorenie štátnej hranice, vrátane hraničných priechodov na vstupe do krajiny, okrem výnimiek...
 • 01.06.2020
  Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok odcestuje zajtra, 2. júna 2020, na prvú oficiálnu návštevu Maďarska.
 • 27.05.2020
  Podľa platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR sa nariaďuje všetkým osobám, ktoré od 27. mája 2020 od 00.00 hod vstúpia na územie SR, izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19 alebo preukázania sa aktivovanou mobilnou aplikáciou na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie.
Viac