Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah
subor.jpg

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti

Stefánia út. 22-24, Budapest XIV. obv., Maďarsko
Mapka polohy
Tel.: +36 14609010
Fax: +36 14609020
Mobil: +36 302695997 (pohotovostný mobil po pracovnej dobe a v dňoch pracovného pokoja a voľna iba v závažných prípadoch, napr. ak ide o ohrozenie života alebo zdravia)
Email: emb.budapest@mzv.sk

Stránkové hodiny konzulárneho oddelenia:

Pondelok, streda, štvrtok 9.30 – 12.00

tel: +36 14609035

 

 

Generálny konzulát Békešská Čaba

Derkovits sor 7, 5600 Békešská Čaba
(teritoriálne príslušná pre župné teritória riadené župnými mestami Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Békéscsaba, Szolnok, Szeged) 
Telefón: +36 664 450 94

 

Stránkové hodiny:
Pondelok 13.00-16.00
Utorok 9.00 – 12.00
Štvrtok 9.00 – 12.00

Upozornenie

Pre vybavenie konzulárnych úkonov je potrebné si vopred telefonicky dohodnúť termín návštevy konzulárneho oddelenia veľvyslanectva (pozri kontaktné údaje a časy vybavovania stránok vyššie). 

 

Podanie žiadostí - zápis o narodení, zápis o uzavretí manželstva, osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve je možné, tak ako pri všetkých konzulárnych úkonoch, iba osobne. Pri vybavovaní dokladov: cestovného pasu, občianskeho preukazu, vodičského preukazu je vždy nutná účasť osoby, ktorej sa doklad vystavuje,  a to z dôvodu snímania biometrických údajov vrátane fotografovania osoby. Všetky doklady súvisiace s vybavovaním konzulárnych úkonov sa na veľvyslanectve predkladajú buď v origináloch alebo overených kópiách.   

 

O vystavenie cestovného dokladu SR, občianskeho preukazu, vodičského preukazu odporúčame kontaktovať konzulárne oddelenie minimálne tri mesiace pred uplynutím jeho platnosti. Upozorňujeme, že po uplynutí doby platnosti cestovného pasu, resp. nepredložení platného občianskeho preukazu alebo platného potvrdenia o štátnom občianstve SR (platnosť potvrdenia je 6 mesiacov od jeho vystavenia) sa proces vybavovania predĺži približne o ďalšie dva mesiace. 

 

Uvedené upozornenie má za cieľ zvýšiť Váš komfort pri vybavovaní dokumentov, resp. predísť pobytu na území Maďarskej republiky bez platného dokladu totožnosti.

 

Všetky formuláre potrebné k vybaveniu vašej záležitosti dostanete pri návšteve konzulárneho oddelenia Veľvyslanectva SR v Budapešti.

Oznamy

AKTUALITY

Viac