Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah
subor.jpg

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti

Stefánia út. 22-24, Budapest XIV. obv., Maďarsko
Mapka polohy
Tel.: +36 14609010
Fax: +36 14609020
Mobil: +36 302695997 (pohotovostný mobil)
Email: emb.budapest@mzv.sk

Stránkové hodiny konzulárneho oddelenia:

Pondelok, streda, štvrtok 9.30 – 12.00

tel: +36 14609035

Generálny konzulát Békešská Čaba

Derkovits sor 7, 5600 Békešská Čaba
(teritoriálne príslušná pre župné teritória riadené župnými mestami Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Békéscsaba, Szolnok, Szeged) 
Telefón: +36 664 450 94

 

Stránkové hodiny:
Pondelok 13.00-16.00
Utorok 9.00 – 12.00
Štvrtok 9.00 – 12.00

Upozornenie

Pre vybavenie konzulárnych úkonov je potrebné si vopred telefonicky dohodnúť termín návštevy konzulárneho oddelenia veľvyslanectva (pozri kontaktné údaje a časy vybavovania stránok vyššie). 

 

Podanie žiadostí - zápis o narodení, zápis o uzavretí manželstva, osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve je možné, tak ako pri všetkých konzulárnych úkonoch, iba osobne. Pri vybavovaní dokladov: cestovného pasu, občianskeho preukazu, vodičského preukazu je vždy nutná účasť osoby, ktorej sa doklad vystavuje,  a to z dôvodu snímania biometrických údajov vrátane fotografovania osoby. Všetky doklady súvisiace s vybavovaním konzulárnych úkonov sa na veľvyslanectve predkladajú buď v origináloch alebo overených kópiách.   

 

O vystavenie cestovného dokladu SR, občianskeho preukazu, vodičského preukazu odporúčame kontaktovať konzulárne oddelenie minimálne tri mesiace pred uplynutím jeho platnosti. Upozorňujeme, že po uplynutí doby platnosti cestovného pasu, resp. nepredložení platného občianskeho preukazu alebo platného potvrdenia o štátnom občianstve SR (platnosť potvrdenia je 6 mesiacov od jeho vystavenia) sa proces vybavovania predĺži približne o ďalšie dva mesiace. 

 

Uvedené upozornenie má za cieľ zvýšiť Váš komfort pri vybavovaní dokumentov, resp. predísť pobytu na území Maďarskej republiky bez platného dokladu totožnosti.

 

Všetky formuláre potrebné k vybaveniu vašej záležitosti dostanete pri návšteve konzulárneho oddelenia Veľvyslanectva SR v Budapešti.

Oznamy

AKTUALITY

 • 07.08.2019
  V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné, umelecké a prednáškové pobyty v letnom semestri akademického roka 2019/2020.
 • 02.08.2019
  V Salgótarjáne sa 28. júla 2019 uskutočnil 23. Celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku, ktorý je súčasťou 24. Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu.
 • 08.07.2019
  Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) 6. júla organizovala v obci Jača (Acsa) podujatie pod názvom: „Deň Slovákov v Maďarsku“, ktoré sa svojim zameraním viaže k štátnemu sviatku svätého Cyrila a Metoda.
 • 04.07.2019
  „Dynamika zahraničnopolitických udalostí nás núti, aby sme aj naďalej udržiavali vysokú profesionalitu nášho rezortu,“ vyhlásil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák vo svojom záverečnom prejave porady vedúcich zastupiteľských úradov. Ako povedal, nároky multilaterálnej politickej, konzulárnej, či ekonomickej dimenzie zahraničnej politiky sú vysoké a preto je dôležité pokračovať v ich dôkladnom plnení. „Chcem sa Vám poďakovať, že pritom vždy, tak ako doteraz hľadíte na záujmy Slovenskej republiky a jej občanov,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie pred slovenskými veľvyslancami v prejave, ktorým oficiálne ukončil štvordňovú poradu.
Viac