1. Domov
  2. Cestovanie
  3. Bezpečnostná situácia

Bezpečnostná situácia

Aktualizované 27.01.2023
Publikované 17.05.2022

Aktuálna bezpečnostná situácia v Chorvátsku je dobrá a stabilná

O bezpečnú krajinu ide aj z pohľadu cestovného ruchu. Chorvátske úrady doteraz nevydali žiadne upozornenie, či varovanie pred možnými negatívnymi dôsledkami rusko-ukrajinského vojenského konfliktu, migračných tokov, resp. hrozieb teroristických útokov a pod.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Chorvátsku v súčasnosti neeviduje výraznejšie riziká pre turistov, resp. riziká nad rámec hrozieb a ohrození, ktoré sa v európskych krajinách nedajú vylúčiť. Chorvátska hraničná polícia z dôvodu problematiky migrácie zvýšila mieru ochrany hraníc (najmä s Bosnou a Hercegovinou a Srbskom).

Chorvátsko ako člen schengenského priestoru má identicky ako krajiny tohto priestoru uľahčený pohyb osôb a tovarov, avšak ad hoc kontroly na hraniciach ako aj v mestách nemožno vylúčiť a je potrebné mať vždy pri sebe doklad totožnosti s fotografiou.

Celkovo možno bezpečnostnú situáciu v Chorvátsku charakterizovať ako štandardnú. Slovenským občanom nehrozí nijaké mimoriadne riziko. Situácia sa spravidla komplikuje začiatkom každej turistickej sezóny (krádeže dokladov, finančných prostriedkov, cenností, tiež motorových vozidiel – predovšetkým z radov cudzincov), preto je vo vlastnom záujme nutné dodržiavať aspoň tieto základné opatrenia:

  • nepretržite si dávať pozor na osobné veci, peniaze a doklady;
  • na pláž vychádzať s minimálnou nevyhnutnou hotovosťou;
  • rešpektovať právne predpisy ako aj zvyklosti krajiny;
  • uschovávať cennosti a doklady na izbe v trezore, alebo recepcii ubytovacieho zariadenia;
  • nenosiť všetky doklady spolu;
  • vyhotoviť si fotokópie dátovej strany cestovného pasu;
  • neodkladne oznámiť polícii, spáchanie trestného činu voči sebe alebo inej osobe; hlásiť miestnej polícii stratu alebo odcudzenie cestovného pasu, občianskeho alebo vodičského preukazu.

Možno konštatovať, že kriminalita je o niečo menšia alebo porovnateľná so Slovenskom. Nielen pre turistov funguje aj tiesňová linka 112 (++385-1-112) alebo policajná linka 192 (++385-1-192), kde je možné nahlásiť situáciu občanov nachádzajúcich sa v tiesni.