1. Domov
 2. Cestovanie
 3. Podmienky vstupu

Podmienky vstupu


Obsah
  Aktualizované 30.11.2023
  Publikované 17.05.2022

  ​​​​​​​Cestovné doklady

  Občania Slovenskej republiky vrátane detí môžu vstúpiť na územie Chorvátska len s platným cestovným pasom alebo občianskym preukazom výlučne s fotografiou.

  Platný občiansky preukaz (s fotografiou) alebo cestovný pas musí mať každé dieťa, bez ohľadu na vek (nie je však nevyhnutný cestovný pas).

  Ak budete cestovať autom, môžete byť požiadaní o predloženie platného vodičského preukazu, technického preukazu od vozidla alebo zelenej karty.

  Chorvátska republika 1. januára 2023 vstúpila do Schengenu a hraničné kontroly boli ukončené na pozemných hraničných priechodoch i letiskách v rámci schengenského priestoru. Pri pobyte v Chorvátsku sú naďalej potrebné identifikačné doklady a bez dokladov (občiansky preukaz alebo cestovný doklad) môže byť uložená pokuta cca 133 eur.

  Registrácia pred vstupom (online formulár EnterCroatia) má len odporúčací charakter a nie je povinná.

  ​​​​​​​Upozorňujeme, že bez platných cestovných dokladov (občiansky preukaz s fotografiou alebo cestovný pas) vám môže byť v prípade hraničnej kontroly zabránený vstup do Chorvátska. 

  Pobytový preukaz z krajín EÚ/EHP, vodičský preukaz, zdravotnú kartu poistenca, alebo vodičský preukaz, nie je možné použiť ako cestovný doklad.

   

  Strata cestovných dokladov

  Odporúčame dôslednú kontrolu dokladov pre príchodom do Chorvátska. V prípade vstupu bez zmienených platných dokladov, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Záhrebe nemôže zabezpečiť tranzit cez Chorvátsko a prechod do ďalšej susednej krajiny/krajín.

  V prípade, že v minulosti občan SR nahlásil stratu občianskeho preukazu alebo cestovného pasu a doma má nové vydané spoločne so starými je potrebné preveriť ich platnosť na slovenskej polícii.

  V prípade straty/neplatnosti slovenských dokladov neodporúčame cestovať späť do Slovenskej republiky len s potvrdením od chorvátskej polície (o strate/odcudzení). Je potrebné požiadať o vstavenie náhradného cestovného dokladu na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Záhrebe, Honorárnom konzuláte Slovenskej republiky v Rijeke alebo Honorárnom konzuláte Slovenskej republiky v Splite. 

  Náhradný cestovný doklad slúži výlučne na návrat domov, nie na ďalšie cestovanie v zahraničí.

  Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra Chorvátskej republiky.  

   

  Pobyt dlhší ako 90 dní

  Občania SR/EÚ s plánovaným pobytom v Chorvátsku nepretržite dlhšie ako 90 dní sú povinní nahlásiť túto skutočnosť najneskôr do 8 dní a požiadať o registráciu na najbližšom policajnom zastúpení. 

   

  Podmienky pre občanov Ukrajiny s dočasným útočiskom v SR

  Osoby s dočasným útočiskom v Slovenskej republike majú garantovaný pobyt v SR, avšak nie je zaručené bezproblémové cestovanie cez iné štáty. Neodporúčame cestovať do Chorvátska len s potvrdením o povolenom pobyte vysídlenca v Slovenskej republike.

  V prípade cestovania občanov Ukrajiny (s dočasným útočiskom v SR) mimo Slovenskej republiky sa títo musia obrátiť na svoje príslušné veľvyslanectvo v krajine kam majú záujem cestovať a preveriť si aktuálne podmienky vstupu/výstupu/pobytu v krajine. 

  Všeobecné podmienky vstupu do Chorvátska na webovej stránke Ministerstva vnútra Chorvátska

   

  Podmienky tranzitu

  Prejazd (tranzit) do Chorvátskej republiky okolitými krajinami sa riadi osobitným režimom  platným v týchto krajinách.

   

  Cestovanie v rámci krajiny

  Aktuálny stav na hraničných priechodoch do/z Chorvátska nájdete na webovej stránke Chorvátskeho autoklubu (HAK). ​​​​​​​