1. Domov
  2. Služby
  3. Úradné hodiny a rezervácia termínu

Úradné hodiny a rezervácia termínu

Konzulárny úrad sa nachádza na adrese 25 Kensington Palace Gardens.

 

V piatok 1. marca 2024 budú do systému konzulárneho oddelenia veľvyslanectva pridané nové termíny na vybavovanie dokladov v mesiacoch marec, apríl, máj 2024.


Emailová adresa konzulárneho oddelenia: cons.london@mzv.sk

Na telefonický kontakt s veľvyslanectvom v nižšie uvedených časoch používajte aj naďalej telefónne číslo veľvyslanectva +44 (0)2073136470,

Na komunikáciu prednostne využívajte e-mail cons.london@mzv.sk.

V prípade, že sa vám nepodarí dovolať telefonicky (čo je vzhľadom na vyťaženosť linky možné) pošlite nám e-mail (cons.london@mzv.sk), v ktorom uvediete obsah vášho dožiadania.

Úradné hodiny konzulárneho oddelenia a telefonická linka +44 (0) 207 313 6470
Pondelok 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Utorok 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Streda 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Štvrtok 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Piatok 9:00 – 12:00  

Úradné hodiny pre vízovú agendu: utorok a štvrtok 9:00 - 12:00 hod.

Na pohotovostnom mobile konzulárne informácie neposkytujeme, slúži len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov slovenských občanov v núdzi. 

Pred kontaktovaním veľvyslanectva sa oboznámte s podrobnými informáciami o konzulárnych úkonoch.Zaslanie občianskeho preukazu alebo cestovného pasu

Zaslanie občianskeho preukazu alebo cestovného pasu

Podľa platných právnych predpisov, je možné v odôvodnenom prípade zaslať občiansky preukaz alebo cestovný pas na adresu určenú žiadateľovi, ak o to požiada a možno preukázateľne zabezpečiť prevzatie dokladu.

Postup

1. Pri podaní žiadosti o občiansky preukaz alebo cestovný pas, žiadateľ požiada o doručenie dokladu  zabezpečenou poštou.

2. Odovzdá 1 x Royal Mail Special Delivery obálku so známkou 100g minimálne (pri viacerých dokladoch 1x Royal Mail Special Delivery obálku so známkou 500g) s vypísanou adresou doručenia a 1x obálku tzv. bublinkovú na ochranu dokladu.

Upozornenie: ak obálka nie je plastifikovaná (Royal Mail Special Delivery)  žiadosť o doručenie nebude akceptovaná.

Kedy je veľvyslanectvo zatvorené

Veľvyslanectvo bude počas nasledovných štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja v roku 2022 zatvorené

DÁTUM DEŇ SVIATOK
1. január pondelok Deň vzniku Slovenskej republiky
6. január sobota Zjavenie Pána (Traja králi)
29. marec piatok Veľkonočný piatok
1. apríl pondelok Veľkonočný pondelok
1. máj streda Sviatok práce
8. máj streda Deň víťazstva nad fašizmom
5. júl piatok Sviatok svätého Cyrila a Metoda
29. august štvrtok Výročie SNP
1. september nedeľa Deň Ústavy Slovenskej republiky
15. september nedeľa Sedembolestná Panna Mária
1. november piatok Sviatok všetkých svätých
17. november nedeľa Deň boja za slobodu a demokraciu
24. december utorok Štedrý deň
25. december streda Prvý sviatok vianočný
26. december štvrtok Druhý sviatok vianočný

Rezervácia termínu podania žiadosti

Jedna rezervácia znamená vyčlenenie jedného termínu pre jednu osobu na jeden konzulárny úkon. Každá osoba musí mať na každý požadovaný konzulárny úkon samostatný termín.

Platba pri podaní žiadosti na veľvyslanectve je možná len v hotovosti

 

Upozornenie

Po výbere konkrétnej požadovanej služby, prosíme, vyplňte aj elektronický formulár, skrátite tým čas vybavovania pri okienku. 

Elektronické formuláre je potrebné vyplňovať zásadne s diakritikou (t.j. dĺžňami, mäkčeňmi ...). Úrady v SR nekorektne vyplnené žiadosti neprijmú.

 

Žiadosť o cestovný pas a rezervácia termínu

Žiadosť o náhradný cestovný doklad a rezervácia termínu

Žiadosť o občiansky preukaz a rezervácia termínu

Žiadosť o vodičský preukaz a rezervácia termínu

Žiadosť o výpis z registra trestov a rezervácia termínu

Žiadosť o zápis o narodení (žiadosť o vydanie rodného listu, ak sa dieťa narodilo v UK) a rezervácia termínu

Žiadosť o zápis o uzavretí sobáša a rezervácia termínu

Žiadosť o zápis o úmrtia a rezervácia termínu

Žiadosť o zmenu mena a priezviska a rezervácia termínu

Žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR a rezervácia termínu

Rezervácia termínu návštevy pre podanie žiadosti o duplikát matričného dokladu (rodný list, sobášny list, úmrtný list)

Rezervácia termínu návštevy pre overenie podpisu

Rezervácia termínu návštevy pre odhlásenie z trvalého pobytu v SR

 

Ak si želáte vybaviť niektoré z nižšie uvedených podaní, termín návštevy veľvyslanectva si prosím dohodnite e-mailom na cons.london@mzv.sk alebo telefonicky na čísle +44-207 313 6470:

  • Overenie kópie
  • Strata a znovu nadobudnutie slovenského občianstva po získaní občianstva UK 
  • Oznámenie o strate dokladov a ich blokácia
  • Iné, vyššie nezaradené podania