1. Domov
  2. Cestovanie
  3. Podmienky vstupu

Podmienky vstupu

Aktualizované 17.05.2023
Publikované 11.06.2022

Slovenskí občania môžu cestovať a prechádzať cez územie Bosny a Hercegoviny s platným cestovným pasom alebo občianskym preukazom vo forme identifikačnej karty.

 

Platnosť dokladov

cestovné pasy, občianske preukazy vo forme identifikačných kariet musia platiť aspoň nasledujúcich 90 dní od dátumu plánovaného vstupu na územie Bosny a Hercegoviny.

Na územie Bosny a Hercegoviny môžu občania SR vstúpiť a zdržiavať sa na ňom bez víz, ak dĺžka ich pobytu nepresiahne 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia.

 

Prihlasovacia povinnosť

cudzinci sú povinní prihlásiť sa najneskôr do 72 hodín od vstupu do Bosny a Hercegoviny na príslušnej cudzineckej polícii Bosny a Hercegoviny, kde o registrácii dostanú potvrdenie (tzv. „bijeli karton“). V prípade ubytovania v hoteli (ubytovacom zariadení) zaisťuje prihlásenie hotel, v prípade ubytovania na súkromí zaisťuje prihlásenie majiteľ, prípadne hostiteľ.

 

Cestujúci užívajúci lieky

​​​​​​​Podľa  čl. 40. Zákona o prevencii a zamedzovaní zneužívania omamných látok (Služobný vestník Bosny a Hercegoviny č. 8 zo 7. 2. 2006), cestujúci užívajúci lieky obsahujúce psychotropné látky môžu mať pri sebe a prevážať toto liečivo len na základe lekárskej dokumentácie, v množstve potrebnom výlučne pre osobnú potrebu najviac na 7 dní. Podobne cestujúci, ktorí sú na substitučnej liečbe návykových ochorení, alebo prijímajú symptomatickú terapiu v terminálnej fáze malígneho ochorenia môžu disponovať liečivom len na základe lekárskej dokumentácie a v množstve potrebnom pre osobnú potrebu maximálne na 15 dní. Liečivá obsahujúce psychotropné látky, liečivé, resp. účinné látky liečiv pre osoby na substitučnej liečbe návykových ochorení, alebo symptomatickej terapie v terminálnej fáze malígneho ochorenia osôb sú uvedené v prílohe k predmetnému zákonu v tabuľkách II. a III.

V zmysle predmetného zákona osoby prevážajúce takéto lieky, resp. liečivá s účinnými látkami, sú povinné túto skutočnosť ako aj ich množstvo oznámiť Hraničnej polícii Bosny a Hercegoviny pri prekračovaní štátnej hranice s predložením príslušnej lekárskej dokumentácie. V opačnom prípade môže Hraničná polícia Bosny a Hercegoviny pri zistení prevozu nepovolených liekov vymáhať zaplatenie pokuty vo výške zväčša okolo 70,- eur, pričom bez jej okamžitého uhradenia na mieste môže zadržať osobu prevážajúcu nepovolené lieky a zabrániť jej vstup do krajiny.