1. Domov
  2. O nás
  3. Naše poslanie

Naše poslanie

Poslaním Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Sarajeve je presadzovanie záujmov Slovenskej republiky v Bosne a Hercegovine a rozvoj vzájomných bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Bosnou a Hercegovinou v politickej, ekonomickej, kultúrnej, školskej a vedeckej oblasti. Veľvyslanectvo prezentuje Slovensko, jeho kultúru a kultúrne dedičstvo. Významným poslaním nášho úradu je aj zabezpečovanie záujmov fyzických a právnických osôb Slovenskej republiky v Bosne a Hercegovine, kde najvýznamnejšiu úlohu tvorí ochrana práv a právnych záujmov slovenských občanov na území Bosny a Hercegoviny v súlade s vnútroštátnou právnou úpravou Slovenskej republiky a Bosny a Hercegoviny.