Obmedzenia na hraniciach

Island Faerske ostrovy Norsko Finsko Estonsko Lotyssko Litva Polsko Dansko Nemecko Cesko Lichtenstajnsko Monako Svajciarsko Rakusko Madarsko Slovinsko Chorvatsko CiernaHora Grecko Malta Cyprus Bulharsko

Zdravotne bezpečné krajiny

Krajiny, pre ktoré pri návrate do SR platí voľný prechod cez hranice bez predloženia negatívneho COVID-19 testu, ako aj povinnosti absolvovať karanténu.

 

Bulharsko  Cyprus  Česko   Čierna Hora  Dánsko  Estónsko Faerské ostrovy  Fínsko  Grécko  Chorvátsko   Island   Lichtenštajnsko   Litva  Lotyšsko  Maďarsko    Malta    Monako    Nemecko  Nórsko  Poľsko  Rakúsko   Slovinsko  Švajčiarsko                       

.          

Podmienky pri návrate z ostatných krajín

Pre ostatné krajiny sveta platí povinnosť pri návrate do SR predložiť negatívny test na COVID-19, nie starší ako 96 hodín.

Ak osoby prichádzajú na územie Slovenska cez kontrolovaný hraničný prechod, musia sa preukázať negatívnym testom priamo na hranici.

Ak tieto osoby prechádzajú cez nekontrolovaný hraničný prechod, je potrebné bezodkladne odovzdať uvedený negatívny výsledok na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva (výsledok musí byť vyhotovený v anglickom, nemeckom, českom alebo slovenskom jazyku alebo do niektorého z týchto jazykov preložený). Tieto osoby musia absolvovať domácu izoláciu. Najskôr v piaty deň izolácie musia absolvovať test na ochorenie COVID-19. Zároveň sú do domácej izolácie zaradené aj osoby žijúce v spoločnej domácnosti.
 
Ak tieto osoby cestujú z krajín, kde nie je možné vykonať test, môžu sa ešte v zahraničí objednať na testovanie na Slovensku. V tomto prípade odporúčame kontaktovať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva SR (podľa miesta pobytu) pre upresnenie podmienok testovania.
 

 

Cestovné odporúčanie pre všetky krajiny

 

Odkazy na vybrané krajiny

Írsko  Nový Zéland   Španielsko  Taliansko  Turecko  Ukrajina  Spojené kráľovstvo  Francúzsko  Holandsko  Írsko    

 

Krajiny a podmienky vstupu podľa abecedy

  
Krajina Podmienky cestovania

Afganistan

Podmienky vstupu do krajiny

Pozemné hranice sú uzatvorené. Letecké spojenie z a do Európy neexistuje. V obmedzenom rozsahu pokračujú lety do niekoľkých ázijských destinácií (len repatriácie vlastných občanov). Prilietajúcim cestujúcim je na letisku odmeraná teplota a vyplnia zdravotný dotazník. Následne by mali absolvovať domácu karanténu a len v prípade komplikácii kontaktovať lekára.

Cestovanie v  rámci krajiny

Obmedzený je vstup a výstup z Kábulu, inak teoreticky bez obmedzení.

Podmienky tranzitu a odchodu

Pre cudzincov je prakticky nemožné krajinu opustiť. Letecké spojenie do Európy neexistuje. Európania sú spravidla repatriovaní vojenskými lietadlami.

Opatrenia v krajine

Epidemiologická situácia je vážna. Nosenie rúšok však nie je povinné a karanténne opatrenia sú celkovo vágne.

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Cudzinci môžu v Kábule absolvovať test na COVID-19 v zariadeniach medzinárodných organizácií (WHO, MSF). Testovacie kapacity sú však minimálne. 

Aktualizované: 26/06/2020
 

Albánsko

Podmienky vstupu do krajiny

Od 1. júna 2020 boli otvorené pozemné hranice so všetkými susednými krajinami – zo Severným Macedónskom, s Čiernou Horou, s Kosovom a s Gréckom. Nejde však o obojstranný styk, pretože voči občanom Albánska niektoré susedné krajiny stále uplatňujú reštriktívne opatrenia.
 
Vstup do krajiny je možný bez nutnosti predloženia testu na COVID-19 a bez nutnosti zotrvania v 14 dňovej karanténe.
 
Od 22. júna 2020 bola čiastočne obnovená medzinárodná námorná osobná preprava.
 
15. júna 2020 sa začína postupne obnovovať pravidelné letecké spojenie s členskými štátmi EÚ. Lety však môžu využiť iba občania EÚ resp. osoby s pobytom na území EÚ. 
 
 

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.
 
Postupne sa čiastočne obnovuje prevádzka MHD, ako aj medzimestskej osobnej autobusovej dopravy, ale napríklad v hlavnom meste stále ešte nefunguje.
 
 

Podmienky tranzitu a odchodu

Bez obmedzení, ale v prípade individuálnej dopravy alebo tranzitu cez Albánsko je nevyhnutné overiť si aj aktuálne podmienky vstupu/tranzitu cez susedné krajiny.
 
 
 

Opatrenia v krajine

23. júna 2020 bol ukončený stav núdze, ktorý bol vyhlásený v marci 2020.
 
Boli otvorené nákupné centrá, zubárske kliniky, reštaurácie a kaviarne (iba so sedením vonku), ako aj predškolské zariadenia pre deti, vzdelávacie a kultúrne centrá, parky a fitness kluby. Prevádzky musia dodržiavať všetky hygienické predpisy a normy. Otvorené sú už aj hotely a pláže.
 
Zatvorené zostávajú vzdelávacie inštitúcie (okrem predškolských zariadení, maturitných tried a niektorých vysokých škôl), kiná, divadlá, bazény a nočné kluby. Zostávajú zrušené verejné kultúrne a spoločenské akcie. Sú dovolené športové podujatia, ale bez účasti divákov.
 
 
Rúška na verejnosti nie sú povinné, iba odporúčané. Vyžadujú sa v bankách, či supermarketoch.
 
 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 
V Albánsku však nie je možnosť takýto test absolvovať, pretože testovanie prebieha iba na základe žiadosti epidemiologických a zdravotníckych zariadení.
 

 

Aktualizované: 30/06/2020
 

Alžírsko

Podmienky vstupu do krajiny

Všetky pozemné hranice zostávajú zatvorené a ďalej je v platnosti pozastavenie domácej a medzinárodnej leteckej a námornej dopravy. Cudzincom nie je dovolený vstup do krajiny

Cestovanie v rámci krajiny

Cestovanie medzi mestami a provinciami je obmedzené alebo zakázané.

Opatrenia v krajine

Alžírska vláda začala zmierňovať opatrenia, ktoré prijala, aby obmedzila šírenie COVID-19 s tým, že umožní ďalším podnikom opätovné otvorenie a umožní obnovenie verejnej dopravy v mestách. Postupné rušenie obmedzení bude závisieť od vývoja nakazených korona vírusom. Na verejnosti je povinné nosiť ochrannú rúšku. Zákaz vychádzania od 20:00 hod. do 5:00 hod. je platný v 29 zo 48 alžírskych provincií vrátane Alžíru. Ďalšími provinciami, na ktoré sa vzťahuje zákaz vychádzania, sú: Boumerdes, Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Mascara, Oum El Bouaghi, Batna, Bouira, Relizane, Biskra, Khenchela, M'sila, Chlef, Sidi Bel Abbes, Médéa, Blida, Bordj Bou Arreridj, Tipaza, Ouargla, Bechar, Constantine, Oran, Sétif, Annaba, Bejaia, Adrar, Laghouat, El Oued.

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 29/06/2020
 

Angola

Podmienky vstupu do krajiny

Vláda Angoly rozhodla od 30. júna 2020 obnoviť cestovanie a vstup do krajiny pre vybraný okruh osôb vymedzený nariadením a povolením Úradu zdravotníctva. Podmienkou vstupu je negatívny test na COVID-19 nie starší ako 8 dní. Povolenie cestovať platí pre účely repatriácií, humanitárnu pomoc, služobné a pracovné cesty, vstup a výstup diplomatického personálu, sprevádzanie osôb, preprava tiel zosnulých s výnimkou tiel infikovaných COVID-19.

Cestovanie a opatrenia v rámci krajiny 

Platí „Stav kalamity“ zavedený od 26. mája 2020 po zrušení „Stavu núdze“. Na verejnosti platí povinnosť nosenia rúšok.

Podmienky návratu do SR

Vycestovanie je povolené pre vybraný okruh osôb vymedzený nariadením a povolením Úradu zdravotníctva, pre účely repatriácií, humanitárnu pomoc, služobné a pracovné cesty, vstup a výstup diplomatického personálu, sprevádzanie osôb, preprava tiel zosnulých s výnimkou tiel infikovaných COVID-19.

 

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 26/06/2020
 

Argentína

Podmienky vstupu do krajiny

Pozemné, vzdušné aj námorné hranice sú uzavreté pre všetkých cudzincov až do odvolania. V Argentíne je do 28. júna 2020 povinná karanténa v provinciách Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Río Negro, Chubut a hlavné mesto Buenos Aires. Všetky medzinárodné lety sú zrušené. Medzinárodné lety budú obnovené 1. septembra 2020. Vláda toto opatrenie prehodnocuje každé dva týždne. V prípade priaznivého vývoja pandémie COVID-19, budú medzinárodné lety obnovené pred uvedeným termínom.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Cestovanie v rámci krajiny je možné len na územiach kde nie je vyhlásená povinná karanténa. Vybrané vnútroštátne lety sú v prevádzke len vo výnimočných prípadoch.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit pre cudzincov cez územie Argentíny nie je povolený. Odchod z krajiny je umožnený všetkým cudzincom. Nepravidelne sa konajú komerčné lety leteckých spoločností KLM, Iberia, Lufthansa, Air Europa, Air France, Aerolíneas Argentinas. Na web-stránkach leteckých spoločností sa niekoľko dní pred konaním letu objavia údaje o lete a letenku je možné si zakúpiť bežným spôsobom. Repatriačné lety krajín Európskej únie sa konajú už len vo výnimočných prípadoch. Pri odchode občana SR z Argentíny Veľvyslanectvo SR vystaví potvrdenie o repatriácii občana SR a jeho ceste na letisko v Buenos Aires, pre prípad policajnej kontroly v súvislosti s dodržiavaním nariadenia o povinnej karanténe.

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 30/06/2020
 

Arménsko

Podmienky vstupu do krajiny

V krajine stále platí zákaz vstupu pre cudzincov, ktorý sa týka aj občanov SR. Výnimkou sú cudzí štátni príslušníci s povolením na pobyt, diplomati a ich rodinní príslušníci, vodiči nákladných áut, ktoré prichádzajú z Ruska, Gruzínska a Iránu.

Cestovanie v rámci krajiny

Nie je limitované. Platí povinnosť nosiť ochranné rúška a mať pri sebe platný doklad totožnosti.

Podmienky tranzitu a odchodu

Nie sú stanovené obmedzujúce podmienky. Pre odchod z krajiny je najvyužívanejšia linka bieloruskej leteckej spoločnosti Belavia do Minska a ďalej napr. do Prahy

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 25/06/2020
 

Austrália

Podmienky vstupu do Austrálie

Od 20. marca 2020 platí v Austrálii zákaz vstupu pre všetkých cudzincov.

Do krajiny bude umožnený vstup len:

 • občanom Austrálie a ich najbližším rodinným príslušníkom

 

 • osobám s trvalým (nie prechodným) pobytom v krajine, ktorí sú okrem platného pobytového víza držiteľmi aj Resident Return Visa; ako aj ich najbližším rodinným príslušníkom

 

 • občanom Nového Zélandu, ktorí sa bežne zdržiavajú v Austrálii

 
Za najbližších rodinných príslušníkov sa považujú: manželia, de facto partneri, závislé deti a zákonní zástupcovia.
Najbližší rodinní príslušníci, držitelia dočasných víz musia svoj rodinný vzťah ďalej dokazovať využitím online formulára. Takisto všetci ostatní, ktorí potrebujú do Austrálie cestovať z nevyhnutných, presvedčivých dôvodov musia požiadať vopred o výnimku Komisára austrálskej hraničnej polície. O cestovnú výnimku komisára je nutné požiadať minimálne 4 týždne a nie skôr ako 3 mesiace pred plánovanou cestou.
 
 
Všetci prichádzajúci zvonka majú povinnosť po príchode sa izolovať na 14 dní v určenom zariadení v mieste príchodu (napr. v hoteli).

 

Predloženie negatívnych výsledkov na ochorenie COVID-19 sa nevyžaduje.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Okrem štátov Nový Južný Wales (NSW), Victoria (VIC) a Teritórium hlavného mesta (ACT) majú ostatné štáty Austrálie momentálne zatvorené svoje vnútorné hranice a ich prekračovanie je obmedzené len na vopred udelené výnimky.

Ak je vstup umožnený, vyžaduje sa tiež dodržiavanie karanténnych opatrení.

 

Nosenie rúšok v celej krajine nie je povinné.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit do 8 hodín

Pri prestupe nepresahujúcom 8 hodín sú cestujúci povinní zostať v priestoroch tranzitného terminálu a dodržiavať odstup od ľudí a umývať si ruky.

Občania SR cestujúci na slovenský pas nepotrebujú austrálske tranzitné víza (tzv. Transit without a visa - TWOV), ak spĺňajú podmienky:

 

 • Pricestujú do Austrálie lietadlom
 • Majú zakúpenú a potvrdenú letenku na odlet z Austrálie do tretej krajiny a prestup nepresiahne 8 hodín od príletu
 • Majú platné cestovné doklady na vstup do tretej krajiny
 • Nesmú prejsť imigračnou kontrolou v Austrálii a nesmú opustiť tranzitný terminál letiska

 
 

 
Tranzit medzi 8-72 hodín

Od 13. júna 2020 sa opäť vyžaduje mať za účelom tranzitu cez Austráliu vopred vybavenú výnimku od Komisára austrálskej hraničnej polície, pokiaľ tranzit prekračuje 8 hodín ako aj pokiaľ by cestujúci plánoval pred svojim nadväzujúcim letom opustiť letisko. O cestovnú výnimku je nutné požiadať minimálne 4 týždne a nie skôr ako 3 mesiace pred plánovanou cestou.

 

Pri prestupe nad 8 hodín je potrebné požiadať o tranzitné víza tzv. Transit visa (subclass 771).
Tranzitné víza sú na dobu maximálne 72 hodín a sú bez poplatku.

 

Naďalej platí požiadavka, že pri tranzite dlhšom ako 8 hodín sú cestujúci povinní ísť do karantény v určenom zariadení daného austrálskeho štátu, v ktorom uskutočňujú svoj prestup. Sú povinní tak urobiť, aj keď im bola udelená cestovná výnimka od komisára ABF. Výnimku z tejto povinnej 14-dňovej karantény môžu udeliť len kompetentné orgány jednotlivých štátov a teritórií na individuálnej báze.
 
Prestupujúcim cestujúcim nie je dovolené použiť vnútroštátny let, aj keď by bol potrebný na premiestnenie sa na nadväzujúci medzinárodný let.

 

 

Odchod

V Austrálii platí momentálne zákaz vycestovať z krajiny pre občanov Austrálie (vrátane držiteľov dvojitých občianstiev) ako aj permanentných rezidentov. Ak spadáte do tejto kategórie a chcete opustiť krajinu, musíte najskôr požiadať o výnimku komisára austrálskej hraničnej polície
 

Výnimky vycestovať sa udeľujú nasledovným skupinám:

 

 • cestujete v súvislosti s poskytovaním pomoci ako reakcia na pandémiu COVID-19
 • vaša cesta je kľúčová pre priemysel a obchod
 • potrebujete dostať urgentné zdravotné ošetrenie, ktoré nie je k dispozícii v Austrálii
 • cestujete z dôvodu urgentnej a nevyhnutnej osobnej záležitosti
 • humanitárne dôvody
 • vaša cesta je v národnom záujme

 

O výnimku je potrebné požiadať najneskôr 4 týždne a nie skôr ako 3 mesiace pred vašim plánovaným odchodom a každú žiadosť dôsledne zdokumentovať. Udeľovanie výnimky podlieha prísnemu schvaľovaniu imigračnými úradníkmi austrálskeho Ministerstva vnútra a nie je automatické. Všetky predložené podporné dokumenty musia byť úradne preložené do anglického jazyka.

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do SR z Austrálie je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín.

 

 

Aktualizované: 02/07/2020
 

Azerbajdžan

Podmienky vstupu do krajiny

Štátne hranice Azerbajdžanu s Ruskou federáciou, Gruzínskom a Iránom budú naďalej uzavreté do 1. augusta 2020. Rovnako všetky medzinárodné lety sú pozastavené do 1. augusta 2020. Ich obnovenie bude možné na základe vzájomných dohôd Azerbajdžanu s jednotlivými krajinami. Vstup do krajiny je umožnený občanom Azerbajdžanu pri ich návrate do vlasti, diplomatom a cudzincom, ktorých prítomnosť je v národnom záujme Azerbajdžanu;

 

Každá osoba, ktorá pricestuje do Azerbajdžanu je povinná absolvovať 2-týždňovú karanténu.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Od 18. júna boli obnovené vnútroštátne lety z Baku do Nachčivanu. Každý cestujúci sa musí pred cestou preukázať negatívnym testom na COVID-19, ktorý nemôže byť starší ako 48 hodín.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Súčasné karanténne opatrenia sa nevzťahujú na medzištátnu prepravu tovarov.

 

Opatrenia v krajine

V rámci hlavného mesta Baku, jeho predmestí, priľahlých miest ako aj v ďalších veľkých mestách krajiny bude od 21. júna do 5. júla 2020 platiť sprísnený karanténny režim;

Každý úmysel opustiť príbytok bude nutné notifikovať prostredníctvom SMS správy.

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do SR z Azerbajdžanu je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín.


Veľvyslanectvo SR v Azerbajdžane je pripravené poskytnúť informácie o možností na vykonanie testov na COVID-19. Kontaktné údaje: cons.baku@mzv.sk, pohotovostný mobil: +994 55 253 14 05.

 

 

Aktualizované: 19/06/2020
 

Bahamy

Vláda ohlásila postupné uvoľňovanie opatrení v súvislosti s COVID-19. Plánované otvorenie komerčných letov na Bahamy od 1. júla 2020.
Aktualizované: 19/05/2020
 

Bahrajn

Podmienky vstupu do krajiny

Bahrajn pre všetkých cestujúcich po príchode do krajiny zaviedol na letisku niekoľko opatrení na zníženie šírenia COVID-19. Všetky víza po príchode boli pozastavené.

 

Každý, kto sa pokúša vstúpiť na územie Bahrajnu, musí mať vopred povolenie na pobyt v Bahrajne, alebo si musí vopred zabezpečiť vízum na adrese www.evisa.gov.bh.


Všetci prichádzajúci cestujúci budú testovaní na COVID-19. Zároveň budú v karanténe 14 dní bez ohľadu na výsledok testu COVID-19.

 

Všetkým prichádzajúcim cestujúcim prichádzajúcich z krajín s prípadmi COVID-19 sa na medzinárodnom letisku alebo v námorných prístavoch poskytne zdravotný dotazník a budú sa musieť podrobiť kontrole. Cestujúci musia spĺňať a dodržiavať požiadavky a nariadenia vlády Bahrajnu.

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.

Podmienky tranzitu a odchodu

Súčasné karanténne opatrenia sa nevzťahujú na medzištátnu prepravu tovarov.

Opatrenia v krajine

Do odvolania je uzavretá väčšina hotelov, uzavreté sú všetky kaviarne, reštaurácie, športové a občianske centrá.

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 24/06/2020
 

Bangladéš

Podmienky vstupu do krajiny

Krajina opätovne poskytuje vízové služby na hraniciach, je však nutné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 72 hodín. Jediné dostupné lety sú zo Spojeného kráľovstva a Kataru, pričom ostatné medzinárodné linky sú až do odvolania uzavreté.

Cestovanie v rámci krajiny

Cestovanie v rámci krajiny je povolené, avšak v oblastiach so zvýšeným výskytom ochorenia COVID-19 , tzv. „červených zónach“ je opätovne zavedený „lockdown“. 

Podmienky tranzitu a odchodu

Krajinu je možné voľne opustiť a je povolený aj tranzit.

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 03/07/2020
 

Belgicko

Podmienky vstupu do krajiny

Belgicko od 15. júna 2020 otvorilo svoje hranice a tým sú opätovne umožnilo cesty smerom do a z Belgicka do krajín Európskej únie, Veľkej Británie, Švajčiarska, Lichtenštajnska, Nórska a Islandu.

 

Občania Slovenskej republiky môžu vstúpiť na územie Belgicka bez povinnosti predloženia negatívneho testu na COVID-19 alebo karantény.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Cez územie Belgicka je umožnený tranzit bez obmedzení.

 

Letecká preprava

Letisko Zaventem začína fungovať v riadnej letovej prevádzke. Letisko Charleroi  je otvorené pre cestujúcich a komerčnú letovú prevádzku od 15. júna 2020.
Obnovenie priamych letov Charleroi – Viedeň (LOT, Raynair ) sa predpokladá začiatkom júla 2020. Dostupné sú aj lety z Düsseldorfu a Kolína do Viedne (Wizz Air).
Na letiskách je potrebné dodržiavať príslušné sanitárne opatrenia (povinnosť nosiť rúško na letisku aj v lietadle, dodržiavať odstup min 1,5m, odporúča sa pravidelne si umývať a dezinfikovať si ruky).
 
Železničná / autobusová preprava
Na návrat na územie SR je funkčné je vlakové spojenie Brusel - Viedeň (ÖBB, DB), ale na viac prestupov a smerovanie cesty je cez územie Nemecka. Obnovenie priameho vlakového spojenia Brusel – Viedeň (NightJet, ÖBB) sa predpokladá od 28.06.2020 podľa platného cestovného poriadku.

 

Cesty z Belgicka na územie SR cez Českú republiku osobným motorovým vozidlom a leteckou dopravou sú možné iba s diplomatickou nótou Veľvyslanectva SR v Prahe, ktorá sa vybavuje prostredníctvom Veľvyslanectva SR v Bruseli.

 

 

Opatrenia v krajine

Od 4. mája 2020 do odvolania sa zaviedla povinnosť nosiť ochranné rúško príp. inú adekvátnu ochranu zakrývajúcu nos a ústa pre osoby, ktoré dosiahli vek 12 rokov -  vo verejnej doprave, na letisku, na stanici, v  škole pre osoby staršie ako 12 rokov a vyučujúcich a v práci, ak nie je možné zabezpečiť sociálnu vzdialenosť (min. 1,5m).

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 25/06/2020
 

Belize

Podmienky vstupu do krajiny

S Mexikom má krajina spoločné hranice, v zmysle opatrení vládnych úradov krajina uzavrela svoje hranice a umožňuje vstup iba svojim občanom, cudzincom s rezidenčnou kartou a členom akreditovaného diplomatického zboru. Je uzavreté aj medzinárodné letisko v Belize. Vládne úrady povoľujú iba humanitárne repatriačné lety. Opatrenia belizskej vlády k svojmu hraničnému režimu budú platiť minimálne do 1. júla 2020. Vonkajšie hranice preto naďalej zostávajú do tohto dátumu pre cudzincov na vstup do krajiny uzavreté (okrem výnimiek), predpokladané uzavretie hraníc sa môže predĺžiť aj po 1. júli 2020.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Vládne inštitúcie aktuálne „zjemenili“ niektoré opatrenia, je možný napr. vnútorný tranzit po krajine, ale pri prekračovaní hranice okresu, resp. provincie treba túto skutočnosť vopred avizovať policajným zložkám.

 

Podmienky tranzitu a odchod z krajiny

Webové stránky niektorých lokálnych leteckých spoločnosti (najmä z USA) predpokladajú komerčné lety v júli 2020. Možný pozemný tranzit cez Belize do Mexika aktuálne nie je umožnený (minimálne do 1. júla 2020).

 

Opatrenia v krajine

Do odvolania je uzavretá väčšina hotelov, uzavreté sú všetky bary, reštaurácie, športové a občianske centrá. Vládne úrady vydali časový rozpis od – do pre jednotlivé vekové kategórie občanov, v ktorých môžu vykonávať napr. nákupy alebo návštevy verejných inštitúcií.

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 20/06/2020
 

Bielorusko

Podmienky vstupu do krajiny

Doba bezvízového pobytu pre cudzincov (vrátane občanov SR) v Bieloruskej republike je 30 dní. Podmienkou bezvízového vstupu je vstup do krajiny a výstup z krajiny uskutočnený výlučne cez hraničný priechod na Medzinárodnom letisku v Minsku.
 
 
Občania Slovenskej republiky ktorí prišli do Bieloruska nie sú povinní ostať v 14 dňovej domácej izolácií na jeho území, od dátumu ich vstupu do krajiny.
 
 
Cudzinci, ktorí prichádzajú do Bieloruska, sú povinní mať pri prekročení hraníc krajiny negatívny výsledok vyšetrenia na SARS-CoV-2 metódou polymerazovou reťazovou reakciou v režime reálneho času nie starší ako 48 hodín od dátumu prekročenia hraníc.  
     
 

Cestovanie v rámci krajiny

Nie sú uplatňované obmedzujúce opatrenia ohľadom slobodného pohybu osôb.
 
 

Podmienky tranzitu a odchodu

Vodiči, ktorí vykonávajú tranzitnú nákladnú automobilovú prepravu tovaru cez územie Bieloruska a to aj z územia Ruskej federácie do členských krajín Európskej únie a Ukrajiny, sú povinní medzi dvoma miestami prekročenia štátnej hranice Bieloruskej republiky na miestach ustanovených zákonom prechádzať iba po štátnych cestách, na ktorých sú určené špecializované miesta pre vodičov na prestávku, oddych, stravovanie a na doplnenie pohonných hmôt.
 
Vodiči, ktorí vykonávajú tranzitnú nákladnú automobilovú prepravu tovaru sú povinní opustiť územie Bieloruska čo najkratšou trasou najneskôr v deň nasledujúcom po dni vstupu na územie Bieloruska.
 
 

Opatrenia v krajine

Odporúča sa používanie ochranného rúška v miestach zhromažďovania veľkého počtu osôb (obchodné centra, trhy, verejná doprava), rúško sa odporúča meniť každé dve hodiny. Tiež sa odporúča dodržiavať princíp „sociálnej dištancie“ (odstup 1-1,5 m).
 
 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

Aktualizované: 26/06/2020
 

Bhután

Podmienky vstupu do krajiny

V dôsledku šírenia koronavírusu je od 14. marca 2020 dočasne zrušené vydávanie víz pri príchode do krajiny a nie je umožnený vstup žiadnym cudzincom, s výnimkou diplomatov. Všetky medzinárodné komerčné lety majú zakázaný vstup do krajiny až do odvolania.

Cestovanie v rámci krajiny

Cestovanie v rámci krajiny je povolené.

Podmienky tranzitu a odchodu

Krajina je uzatvorená a je ju možné opustiť iba repatriačnými letmi.

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

Aktualizované: 03/07/2020
 

Bolívia

Podmienky vstupu do krajiny

Hranice Bolívie sú pre cudzincov uzavreté.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Cestovanie v rámci krajiny je možné len na územiach kde nie je vyhlásená povinná karanténa. 3. mája 2020 boli obnovené vnútroštátne lety aj pozemná preprava.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit pre cudzincov cez územie Bolívie nie je povolený. Odchod z krajiny je umožnený všetkým cudzincom.

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 30/06/2020

 

Bosna a Hercegovina

Podmienky vstupu do krajiny

Od 25. marca 2020 sú uzatvorené štátne hranice pre osobnú dopravu (pravdepodobne do 1. júla 2020).

 

Do krajiny môžu vstúpiť len občania Bosny a Hercegoviny a od 1. júna 2020 aj občania 3 susedných štátov (Srbska, Čiernej Hory a Chorvátska).

 

Zákaz vstupu sa tiež nevzťahuje na tých štátnych príslušníkov, ktorí majú povolenie na prechodný alebo trvalý pobyt v Bosne a Hercegovine, resp. na predstaviteľov diplomatických misií, ktorí sú držiteľmi diplomatického alebo služobného pasu a majú platný diplomatický preukaz vydaný Ministerstvom zahraničných vecí Bosny a Hercegoviny, ako aj príslušníkov misií EUFOR, NATO v krajine a na osoby, ktoré cestujú do Bosny a Hercegoviny v súvislosti s poskytovaním zahraničnej zdravotníckej, resp. doručením materiálnej pomoci. Od 22. mája 2020 do Bosny a Hercegoviny môžu pricestovať z pracovných dôvodov na základe pozvania od právnickej osoby aj zahraniční podnikatelia.

 

Podmienkou pre vstup je negatívny test na Covid-19 z certifikovaného laboratória (nie starší ako 48h).

 

Do Bosny a Hercegoviny taktiež môžu pricestovať aj cudzí štátni príslušníci z dôvodu účasti na pohrebe blízkeho rodinného príslušníka (manžela/manželky, rodiča, dieťaťa, súrodencov) a môžu sa zdržiavať v Bosne a Hercegovine maximálne po dobu 72 hodín od vstupu do krajiny, pričom sa do tohto nezapočítava možná doba izolácie. Podmienkou je preukázanie sa úmrtným listom alebo dokladom o úmrtí, ako aj dokladom o príbuzenskom vzťahu. Do krajiny môžu vstupovať aj občania Bosny a Hercegoviny s dvojakým štátnym občianstvom, ak majú preukaz totožnosti vydaný príslušným orgánom Bosny a Hercegoviny. S platnosťou od 22. mája 2020 je zrušená povinná samoizolácia pre všetky osoby vstupujúce na územie Bosny a Hercegoviny. Orgány Bosny a Hercegoviny neodporúčajú vzhľadom na pandémiu Covid-19 zahraničným študentom návrat, resp. vycestovať do krajiny za dôvodom štúdia.

 

Bosna a Hercegovina umožňuje vstup do krajiny aj pre maloleté deti v sprievode rodiča alebo opatrovníka, ktorí sú občanmi Bosny a Hercegoviny ako aj pre manželov/manželiek (manželských partnerov) občanov Bosny a Hercegoviny. Ohľadom vstupu detí do 14 rokov platí, že môžu cestovať do Bosny a Hercegoviny s platným cestovným pasom, a to v sprievode jedného alebo oboch rodičov, alebo zákonného zástupcu, alebo opatrovníka, alebo v sprievode  inej dospelej osoby, ktorej rodičia, zákonný zástupca, alebo opatrovník dali písomné a notárom overené splnomocnenie a na sprevádzanie maloletej osoby. Ak maloleté dieťa sprevádza pri ceste do Bosny a Hercegoviny len jeden z rodičov, je potrebný súhlas druhého rodiča. Hraničná polícia Bosny a Hercegoviny v prípade, že rodič má rovnaké priezvisko ako dieťa, však zvyčajne nevyžaduje súhlas druhého rodiča. V prípade, že rodič nemá rovnaké priezvisko ako maloleté dieťa ktoré sprevádza pri ceste do Bosny a Hercegoviny, je potrebné,  aby rodič mal pri prechode hranice doklad (rodný list dieťaťa), na základe ktorého jednoznačne dokáže, že dieťa cestuje s rodičmi (s rodičom). 

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa má byť v jednom z úradných jazykov Bosny a Hercegoviny (bosanský, srbský, chorvátsky), alebo v angličtine a úradné preložené do jedného z úradných jazykov Bosny a Hercegoviny.

 

Do krajiny môžu vstupovať aj občania Bosny a Hercegoviny s dvojakým štátnym občianstvom, ak majú preukaz totožnosti vydaný príslušným orgánom Bosny a Hercegoviny. S platnosťou od 22. mája 2020 je zrušená povinná samoizolácia pre všetky osoby vstupujúce na územie Bosny a Hercegoviny. Orgány Bosny a Hercegoviny neodporúčajú vzhľadom na pandémiu Covid-19 zahraničným študentom návrat, resp. vycestovať do krajiny za dôvodom štúdia.

 

 

 

Od 16. marca 2020 občania tretích krajín, ktorí na základe uvedených výnimiek môžu cestovať do Bosny a Hercegoviny, do krajiny môžu cestovať len platným cestovným pasom. Cestovný doklad musí platiť aspoň 90 dní od dátumu plánovaného vstupu do krajiny.

 

Nie sú uplatňované žiadne obmedzenia pre pohyb/tranzit/prepravu príslušníkov misie EUFOR /resp. materiálu pre EUFOR cez susedné krajiny.  
 

Cestovanie v rámci krajiny

V rámci Bosny a Hercegoviny nie sú uplatňované obmedzujúce opatrenia ohľadom slobodného pohybu osôb
 

Podmienky tranzitu a odchodu

Bosna a Hercegovina povoľuje medzinárodný tranzit tovarov cez svoje územie pri dodržiavaní stanovených podmienok (napr. opustenie krajiny neodkladne, alebo najneskôr do 12 hodín po odovzdaní tovaru).

 

Od 19. mája 2020 je opäť možný tranzit nákladnej dopravy cez všetky hraničné priechody Bosny a Hercegoviny s Chorvátskou republikou. Tranzit nákladnej dopravy cez územie Bosny a Hercegoviny smerom do Srbska je možný len cez hraničný priechod Rača a smerom do Čiernej Hory len cez hraničný prechod Klobuk. Vodiči nákladnej dopravy i posádky lietadiel sa musia na vstupe do krajiny podrobiť screeningu zdravotného stavu na Covid-19.

 

Bosna a Hercegovina umožňuje aj občanom SR 12-hodinový tranzit cez svoje územie pri meste Neum - vstup cez hraničný priechod Klek (Chorvátsko) Neum 1 a výstup cez hraničný priechod Neum 2 smerom na Dubrovnik (Chorvátsko). V prípade tranzitu sa nevyžaduje negatívny test na Covid-19.

 

Od 25. júna 2020 cestujúci z Bosny a Hercegoviny po príchode do Chorvátska musia absolvovať 14-dňovú samoizoláciu. Opatrenie sa nevzťahuje na cestujúci, ktorí tranzitujú cez územie Bosny a Hercegoviny.

 

Od 18. júna 2020 je vstup do Čiernej Hory z Bosny a Hercegoviny možný iba na základe povinného testu na COVID-19 – 19 z certifikovaného laboratória (nie starší ako 48 h.). Od 18. júna 2020 je vstup do Čiernej Hory z Bosny a Hercegoviny možný len cez hraničný priechod Klobuk a hraničný priechod Zupci je otvorený len pre občanov Bosny a Hercegoviny, Srbska a Čiernej Hory.


Bosna a Hercegovina neuplatňuje obmedzujúce opatrenia ohľadom odchodu z krajiny.
 

Opatrenia v krajine

Od 29. mája 2020 bol na celom území Bosny a Hercegoviny zrušený mimoriadny stav prírodnej katastrofy i výnimočný stav v oboch entitách. V dôsledku slabej disciplíny a nerešpektovania platných reštriktívnych opatrení (povinné nosenie ochrannej masky v uzavretých priestoroch, dodržiavanie min. 1,5m odstupu medzi osobami) dochádza opäť k recidíve rastu počtu nových prípadov ochorení na COVID-19. Z uvedeného dôvodu12. júna 2020 Krízový štáb entity Federácia Bosna a Hercegovina vyhlásil stav epidémie v Sarajevskom a Tuzlanskom kantóne. Epidemiologická situácia sa tiež zhoršuje v Zenicko-Dobojskom a Unsko-Sanskom kantóne.

 

Od 01. júna 2020 medzinárodné letiská okrem letiska v Mostare postupne otvárajú aj pre osobnú/komerčnú dopravu. Z letiska v Sarajeve boli obnovené lety do Budapešti (WizzAir), Belehradu (Air Serbia), Záhrebu (Croatia Airlines) a Viedne (Austrian Airlines) a z Banja Luky do Belehradu. Medzinárodné letisko v Tuzle obnovilo lety do viac ako 25 destinácií.  
 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do SR z krajiny je potrebné predložiť negatívny test na Covid-19 nie starší ako 96 hodín.

 

Kontakty zdravotných zariadení kde je možné vykonať test na Covid-19:
Institut za javno zdravstvo RS – Úrad verejného zdravia Republika Srbská
ul. Jovana Dučića 10, 78 000 Banja Luka
Tf.: + 387 51 491-600
Treba sa objednať na tf č.: +387 51 491-638
Cena 200 KM (cca. 100 euro)
 
Sveučilišna klinička bolnica Mostar – Univerzitná nemocnica Mostar
Odjel Mikrobiologije – Oddelenie mikrobiológie
Ulica Kralja Tvrtka bb 88000
Tf.: +387 36 341-959 036/ kl. -000
Cena 215,20 KM (cca. 108 euro)
 
Eurofarm
Kolodvorska 5, 71 000 Sarajevo
Tf.: + 387 033 944-2140
Cena 230 KM (cca. 115 euro)
Test je potrebné vykonať aspoň 2 dní pred cestou

Aktualizované: 25/06/2020
 

Botswana

Podmienky vstupu do krajiny

9. apríla bol vyhlásený 6-mesačný stav núdze. Od 2. apríla sú uzatvorené všetky pozemné hranice a všetky medzinárodné lety do odvolania. Úrady povoľujú prepravu základného tovaru, humanitárne lety, repatriačné lety a návrat obyvateľov späť do krajiny.

Cestovanie v rámci krajiny

Všetky vnútroštátne lety sú obnovené od 12. júna 2020. Prechod v rámci 9 označenými zónami v krajine je povolený, povolenie sa vyžaduje na pohyb medzi zónami.

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit je zakázaný a povolené sú iba repatriačné lety na návrat do domovskej krajiny.

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 15/06/2020
 

Brazília

Brazília má dočasne uzavreté pozemné hranice so všetkými susednými štátmi.


Do 5. augusta 2020 platí dočasne zákaz vstupu cudzincov do Brazílie, s výnimkou tých, ktorí majú povolený pobyt v krajine a tranzitu cestujúcich cudzincov za podmienok, že neopustia tranzitný priestor a preukážu sa letenkou na návrat do krajiny svojho pobytu.


Brazília dočasne pozastavila väčšinu letov do/z Európy.

 

Aktuálne fungujú medzinárodné letiská:


São Paulo - letecké spoločnosti Lufthansa, Air France, KLM, Latam a TAP (lety cca 2 - 3 krát do týždňa) do 3. júla 2020.
Rio de Janeiro - letecká spoločnosť Air France (lety cca dvakrát do týždňa) do 3. júla 2020.
Viracopos - Campinas - letecká spoločnosť Azul (let jedenkrát týždenne)

 

Informácie o COVID-19 pre pasažierov leteckej dopravy:

 

 

 
Aktualizované: 03/07/2020
 

Bulharsko

Podmienky vstupu do krajiny

Občania Slovenskej republiky môžu vstúpiť na územie Bulharska bez povinnosti predloženia negatívneho testu na COVID-19 alebo karantény.


Veľvyslanectvo SR v Sofii dôrazne odporúča každému turistovi uzavrieť komerčné zdravotné poistenie pred cestou do Bulharska, a to na celú dĺžku pobytu. Treba brať do úvahy možnosť predĺženia pobytu, nakoľko v prípade nariadenej karantény sa môže pobyt o 14 dní predĺžiť.


Karanténa po vstupe do Bulharska bude naďalej platiť pre cestujúcich (aj slovenských občanov) prichádzajúcich zo Švédska, Portugalska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a tretích krajín s výnimkou Srbska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej hory, Islandu, Nórska, Švajčiarska, Lichtenštajnska, San Marino, Andory, Monaka a Vatikánu.


Slovenský občan môže pricestovať z týchto tretích krajín: zo Srbska, Bosny a Hercegoviny a Čiernej Hory, avšak platí povinnosť 14-dňovej karantény pri vstupe zo Severného Macedónska.


Osoby, ktoré vstupujú na územie Bulharska alebo ho tranzitne prechádzajú, predložia orgánom hraničnej kontroly vyhlásenie, že sú oboznámení s rizikami nákazy s COVID-19,  cestujú na vlastné riziko a zároveň sa zaväzujú dodržiavať na území Bulharska protiepidemiologické opatrenia, uložené nariadením ministra zdravotníctva. V prípade, ak tak občania neurobia vopred, musia rátať so zdržaním pri vstupe do Bulharska. Formulár je k dispozícii v anglickom jazyku.


•    Na stiahnutie: Vyhlásenie o dodržiavaní protiepidemiologických opatrení na území Bulharska

 

Pri vstupe do Bulharska je každému meraná telesná teplota. Pre osoby, u ktorých bola testovaním potvrdená prítomnosť ochorenia COVID-19, ale boli vďaka miernemu priebehu prepustení do domácej karantény, je doba povinnej karantény stanovená na 14 dní. Pacienti, ktorí boli  po liečbe ochorenia COVID-19 prepustení z nemocnice, majú túto dĺžku karantény (14 dní) odo dňa prepustenia.

 

Opatrenia v krajine

Počas pobytu v Bulharsku musia návštevníci dodržiavať všeobecne platné nariadenia Úradu verejného zdravotníctva.


Od 23. júna 2020 sa v Bulharsku opätovne zavádza povinnosť nosiť tvárové rúško vo všetkých vnútorných priestoroch:

 

 • prostriedky hromadnej dopravy,
 • úrady, ubytovacie zariadenia
 • obchody,
 • lekárne, nemocničné zariadenia
 • kiná a divadlá,
 • chrámy, kláštory


Občania SR (EÚ a krajín Schengenu, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, vrátane San Marína, Andorry, Monaka a Vatikánu a občania tretích krajín, ktorí majú povolený dlhodobý pobyt v členskej krajine EÚ a krajín Schengenu, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, vrátane San Marína, Andorry, Monaka a Vatikánu) a ich rodinní príslušníci môžu Bulharskom tranzitovať za účelom návratu do domovskej krajiny/krajiny pobytu. Tranzit osôb je povolený iba v prípadoch, keď je možné zaručiť okamžitý odchod z územia Bulharskej republiky.

 

Podmienky tranzitu

Prejazd (tranzit) do Bulharskej republiky a späť na Slovensko cez Srbsko a Maďarsko je bez obmedzení. Za tranzit sa považuje čo najrýchlejší prejazd danou krajinou (napríklad bez prenocovania).

 

Veľvyslanectvo Grécka v Sofii oznámilo, že od 1. júla 2020 bude možný vstup všetkých občanov cez pozemné hranice z Bulharska do Grécka iba cez hraničný prechod Kulata-Promachonas (až do odvolania). Na hraničnom prechode treba rátať so zdržaním.


 
Pri tranzite Bulharskom do Grécka sa od 1. júla 2020 pre všetkých cestujúcich vyžaduje vyplnenie online formulára (The Passenger Locator Form – PLF) najmenej 48 hodín pred vstupom do krajiny. Do 24 hodín po odoslaní formulára dostane každý cestujúci osobný QR kód, ktorý musí byť predložený pri príchode do Grécka v tlačenej alebo elektronickej podobe (napr. v mobile). Systém, po vyhodnotení nahlásených údajov, vyznačí, či sa má táto osoba pri vstupe do Grécka podrobiť testu na Covid-19 alebo nie. Testy budú realizované hneď pri vstupe do krajiny a testovaní cestujúci budú musieť na výsledok testu čakať v individuálnej izolácii na adrese uvedenej vo formulári.
 

 

Upozorňujeme, že pred cestou treba preveriť podmienky tranzitu, ktoré sa môžu meniť. Odporúčame preto kontaktovať Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Sofii, Blvd. Yanko Sakazov 9, 1504 Sofia, Bulharská republika, e-mail: emb.sofia@mzv.sk, tel: +359 888 510 455).
 

Na letiskách sú cestujúci, u ktorých sa počas lekárskej kontroly zistilo, že majú zvýšenú teplotu prostredníctvom termovízneho kamerového systému, podrobení skríningu t.j. rozhovoru s lekárskym personálom v určených miestnostiach (rozhovor je založený na osobitne navrhnutých dotazníkoch; v podozrivých prípadoch budú osoby dopravené do určených zdravotníckych zariadení).
 

Letecké spojenie poskytuje spoločnosť Bulgaria Air:
+359 2 4020393, +359 2 4020400, +359 988 153 797, +359 887 746 813
 

 

Od 15. júna 2020 postupne obnovuje svoje pravidelné letecké linky spoločnosť Wizz-Air, Austrian Airlines a približne od júla 2020 aj Laudamotion.
 

 
Vzhľadom na stále existujúce viaceré obmedzenia v spojení s rôznymi krajinami a odlišný prístup leteckých spoločností občanom dôrazne odporúčame sledovať informácie a komunikovať vždy so svojou leteckou spoločnosťou alebo cestovnou kanceláriou (pozn. pri väčšine letov sa predpokladá povinnosť mať nasadené tvárové rúško na palube počas celého letu) a pred odletom sa riadiť aktuálnymi informáciami letiska.

V prístavoch platia obdobné opatrenia ako na letiskách.
 

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.


Železničná / autobusová preprava


Štátna železničná spoločnosť BDZ - medzinárodná doprava sa postupne obnovuje od 1. resp. 6. júla 2020.


Autobusová doprava so SR na linke Sofia-Bratislava-Sofia sa obnovuje od 1. júla 2020

 

Podmienky návratu z Bulharska do SR

Voľný prechod cez hranice bez predloženia negatívneho COVID-19 testu, ako aj povinnosti absolvovať karanténu.

Aktualizované: 01/07//2020
 

Burundi

V krajine bola pozastavená všetka letecká osobná preprava. Pozemné hranice so susednými krajinami však ostávajú otvorené okrem Rwandy. Cestujúci na vstupe do krajiny musia na hraničných prechodoch podstúpiť meranie teploty. Vláda odporúča občanom necestovať do zahraničia.
Aktualizované: 04/06/2020
 

Cyprus

Podmienky vstupu

Obe medzinárodné letiská v Larnake a v Pafose sú otvorené.
 
 
Pre všetkých cestujúcich prichádzajúcich na Cyprus bez ohľadu na kategóriu platí povinnosť pred odletom sa zaregistrovať, vyplniť dotazník a  podpísať série vyhlásení na stránke cyprusflightpass.gov.cy/ , cez ktorú bude následne vystavený tzv. flightpass.
 
Uvedený registračný formulár má za cieľ pomôcť tzv. „contact tracking“- sledovaniu všetkých kontaktov v prípade pozitívneho nálezu a ich následného testovania.  
 
 
Klasifikácia krajín, odkiaľ možno na Cyprus pricestovať, sa pravidelne vyhodnocuje na základe ich súčasných epidemiologických údajov. Na tento účel vznikli tri kategórie krajín, s ktorými sa obnovilo letecké spojenie.  
 
 • V A kategórii sú Grécko, Malta, Nórsko, Rakúsko, Fínsko, Slovinsko, Maďarsko, Dánsko, Nemecko, Slovensko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Chorvátsko, Česká republika, Luxembursko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Austrália, Island, Severná Kórea a Japonsko. Žiadny cestujúci, prichádzajúci z krajín patriacich do A kategórie nemusí mať test na COVID-19. 
 
 
 • V B kategórii sú Izrael, Poľsko, Rumunsko, Belgicko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Libanon, Jordánsko, Holandsko, Španielsko, Spojená arabské emiráty a Srbsko. V prípade cestujúcich, prichádzajúcich z krajín zaradených do B kategórie je potrebné, aby mali pred vstupom na palubu lietadla negatívny test na COVID-19, vydaný najneskôr 72 hodín pred odletom. 
 
 • V C kategórii sú už všetky ostatné krajiny V prípade cestujúcich, prichádzajúcich z krajín zaradených do C kategórie je potrebné, aby mali pred vstupom na palubu lietadla negatívny test na COVID-19, vydaný najneskôr 72 hodín pred odletom. 
 
 
Cestujúci, prichádzajúci na Cyprus, ktorí boli za posledných 14 dní cestujúcimi na medzinárodnom lete do/z krajiny z kategórie B alebo C, sa považujú za cestujúcich z krajín kategórie B alebo C. Letová prevádzka medzi Cyperskou republikou a krajinami  v kategórii C je oficiálne povolená, ale do Cyperskej republiky budú môcť priletieť z týchto krajín iba tieto skupiny cestujúcich: 
 
 • občania Cyperskej republiky a ich rodinní príslušníci,
 • osoby majúce pobytové povolenie v Cyperskej republike,
 • osoby oprávnené vstúpiť na územie Cyperskej republiky v zmysle Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch,
 • osoby bez ohľadu na štátnu príslušnosť, ktoré majú osobitné povolenie od Cyperskej republiky.
 
V krajinách, kde úrady neposkytujú laboratórne testy, sa toto testovanie vykoná po ich príchode na Cyprus.
 
 
 

Podmienky vstupu na severný Cyprus  (tzv. Severocyperská turecká republika (SCTR)
 
Turecko a severný Cyprus obnovujú letecké aj lodné spojenie s platnosťou od 1. júla. 
 
Tí, ktorí prichádzajú na severný Cyprus z Turecka, či už z krajín kategórie A alebo B,  musia mať so sebou potvrdenie o negatívnom PCR teste na COVID-19 nie staršom ako 72 hodín. Druhý test sa uskutoční na vstupnom bode na severnom Cypre. 
 

Tí, ktorí prichádzajú na severný Cyprus z Cyperskej republiky, z krajín kategórie A, sa musia preukázať negatívnym PCR testom na COVID-19 nie staršom ako 72 hodín. 

 

Tí, ktorí prichádzajú na severný Cyprus z Cyperskej republiky z krajín kategórie B, budú musieť absolvovať dva testy PCR na COVID-19, jeden pred príchodom a druhý po príchode do SCTR. Zároveň budú musieť podpísať dohodu, že počkajú v izolácii v mieste pobytu až dokým nebudú známe výsledky z druhého testu. 

 

Cestujúci, ktorí cestujú z krajín patriacich do kategórie C, budú umiestnení do karantény na 14 dní, pričom náklady na izolovaný pobyt si budú hradiť sami. 
 
 

Krajiny kategórie A pre severný Cyprus
Rakúsko, Nemecko, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Južná Kórea, Chorvátsko, Švajčiarsko, Island, Čierna Hora, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva. Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nórsko, Slovensko, Slovinsko, Grécko. 

 

Krajiny kategórie B pre severný Cyprus
Austrália, Belgicko, Spojené arabské emiráty, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Izrael, Španielsko, Japonsko, Kanada, Libanon, Maldivy, Portugalsko, Poľsko, Rumunsko, Singapur, Turecko, Jordánsko.

 

Krajiny kategórie C pre severný Cyprus
Spojené štáty americké, India, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Taliansko, Švédsko, Irán, Mexiko, Pakistan, Rusko (nie sú všetky taxatívne vymenované).

 
 
 

Cestovanie v rámci krajiny

Cestovať v rámci vládou spravovaných území Cyperskej republiky je možné bez akéhokoľvek obmedzenia.
Pre turistov sú ale naďalej uzatvorené hranice so Severným Cyprom. 
 
 

Opatrenia v krajine

Používanie lekárskeho rúška na tvári je povinné počas celého pobytu v budovách terminálov. Pri vstupe do obchodov, inštitúcií a iných verejných budov je potrebná dezinfekcia rúk.  

 

Podmienky návratu do SR

Slovenskí občania prichádzajúci z Cypru môžu voľne prechádzať hranice bez predloženia negatívneho COVID-19 testu a nie sú povinní absolvovať karanténu

Aktualizované: 07/01/2020
 

Česko

Podmienky vstupu do krajiny

Zmena pravidiel cestovania do ČR účinné od 1. júla 2020

 
Ministerstvo zdravotníctva ČR vydalo 30. júna 2020 nové ochranné opatrenie, ktoré stanovuje podmienky pre vstup osôb na územie ČR nasledovne:
 
 
Pre občanov SR cestujúcich do ČR zo SR platia podmienky vstupu ako pred pandémiou COVID -19.
 
 
Predložiť test alebo podstúpiť karanténu musia len tie osoby, ktoré sa zdržiavali viac ako 12 hodín v posledných 14 dňoch na území štátov, ktoré nie sú na zozname štátov s nízkym rizikom výskytu ochorenia COVID-19 (tzv. červené krajiny).
 
 
 
Pre vstup na územie ČR platia nasledujúce pravidlá:
 
Občania EÚ+ (na občanov Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska, Veľkej Británie,  Andorry, Monaka, San Marina a Vatikánu sa hľadí rovnako ako na občanov EÚ):
môžu vstupovať do ČR ako pred pandémiou COVID-19, t.j. bez preukazovania účelu vstupu a bez obmedzenia dĺžky pobytu na území ČR.
 
Ale
 • ak sa  občan EÚ v posledných 14 dňoch zdržiaval v krajine spadajúcej do červenej zóny po dobu dlhšiu ako 12 hodín, má po vstupe do ČR povinnosť kontaktovať príslušnú krajskú hygienickú stanicu, podstúpiť test PCR a predložiť výsledky testu krajskej hygienickej stanici do 72 hodín od vstupu.
 
 • ak sa občan EÚ zdržiaval len v krajine spadajúcej do zelenej zóny, nemá po vstupe do ČR z epidemiologického hľadiska žiadne ďalšie povinnosti.
 
Občania tretích krajín:
 
 • ak sú občanmi alebo rezidentami krajín zo zelenej zóny, kde platí reciprocita s ČR a ak sa zdržiavali na ich území posledných 14 dní môžu vstúpiť na územie ČR bez preukazovania účelu a bez obmedzenia dĺžky pobytu v ČR a bez ďalších povinností z epidemiologického hľadiska.
 
 
 • ak sú občanmi alebo rezidentami krajín zo zelenej zóny, kde neplatí reciprocita s ČR a ak sa zdržiavali v posledných 14 dňoch na ich území, môžu vstúpiť do ČR len za podmienky, že sa na nich vzťahuje niektorá z výnimiek zo zákazu vstupu pre občanov tretích krajín vydaných ochranným opatrením Ministerstva zdravotníctva ČR (vízum alebo povolenie k pobytu)
 
 
 • pre občanov tretích krajín spadajúcich do červenej zóny, platí zákaz vstupu do ČR, okrem tých, ktorí majú špecifické vízum či povolenie na pobyt, a spadajú do niektorej z výnimiek v súlade s ochranným opatrením Ministerstva zdravotníctva ČR. Po vstupe majú povinnosť kontaktovať príslušnú krajskú hygienickú stanicu, podstúpiť test PCR a predložiť výsledky testu krajskej hygienickej stanici do 72 hodín od vstupu.
 
 
 
 
 
 
 

Podmienky tranzitu

Pd 1. júla 020 pre tranzit cez ČR sa rušia všetky obmedzenia pre krajiny v zelenej zóne,  t.j. občania SR, ktorí sa vracajú na Slovensko z krajín s nízkym rizikom nákazy ochorenia COVID-19 môžu tranzitovať cez ČR bez nóty Veľvyslanectva SR v Prahe.
 
Pre krajiny v červenej zóne  naďalej zostávajú  v platnosti doterajšie pravidlá, to znamená:
 
Sú povolené len cesty do krajín pôvodu alebo do krajín EÚ s trvalým pobytom.
 
Pri tranzite cez ČR do krajiny pôvodu je nutné mať nótu vydanú zastupiteľským úradom krajiny pôvodu v Prahe. Občan SR tranzitujúci do SR z krajiny v červenej zóne, požiada o tranzitnú nótu na zastupiteľskom úrade SR v krajine z ktorej vychádza. 
 
Pri tranzite cez ČR do krajiny s povoleným pobytom je nutné mať diplomatickú nótu zastupiteľského úradu krajiny, ktorá vydala povolenie k pobytu. Pri tranzite cez ČR do SR cudzinca s povoleným pobytom v SR, tento požiada o vydanie nóty zastupiteľský úrad SR v krajine z ktorej vychádza.
 
 
 
Počas tranzitu cez ČR (z krajín červenej zóny) platí pre všetky osoby povinnosť nosiť rúško.
 
 

Opatrenia v krajine

Po skončení núdzového stavu na území ČR (17. mája 2020) naďalej platia ochranné opatrenia Ministerstva zdravotníctva ČR vyhlásené v súvislosti s epidémiou koronavírusu:
 
 
 
Všetky osoby, vrátane občanov ČR, ktoré do ČR vstupujú z krajiny, ktorá nie je uvedená na zozname (tzv. červenej krajiny) majú povinnosť nosiť ochranné prostriedky dýchacích ciest (rúšky) a zákaz voľného pohybu po území do doby kým predložia výsledky PCR testu krajskej hygienickej stanici.
 
Pravidlá pre nosenie rúšok, obmedzenie obchodu a služieb a ďalšie obmedzenia môžu byť upravené lokálne rozhodnutím jednotlivých krajských hygienických staníc na základe konkrétnej epidemiologickej situácie v regióne:
 
 
 
Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach príslušnej krajskej hygienickej stanice.

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do SR z Českej republiky sa uplatňuje voľný prechod cez hranice bez povinnosti predloženia negatívneho COVID-19 testu, ako aj bez povinnosti absolvovať karanténu.

Aktualizované: 02/07/2020
 

Čierna Hora

Podmienky vstupu do krajiny

V rámci súčasného hraničného režimu Čiernej Hory bol stanovený zoznam štátov, ktorých:  
 
 
1. rezidenti môžu do Čiernej Hory vstúpiť bez obmedzení a dodatočných podmienok. Vstup bude umožnený v prípade, že títo rezidenti v predchádzajúcich 15 dňoch nepobývali ani nenavštívili krajinu neuvedenú v tomto zozname.
 

 
 
2. rezidenti môžu do Čiernej Hory vstúpiť len po preukázaní sa negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 48-72 hodín (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo*, Turecko, Izrael, Poľsko, Rumunsko, Taliansko a Ukrajina).
 
 
Vstup bude zároveň umožnený len v prípade, že títo rezidenti v predchádzajúcich 15 dňoch nepobývali ani nenavštívili krajinu neuvedenú v tomto zozname alebo v zozname krajín podľa bodu 1.
 
 
Tranzit rezidentov Bosny a Hercegoviny, Kosova* a Albánska cez Čiernu Horu je taktiež možný len po preukázaní sa negatívnym testom na COVID-19.
 
 
3. rezidenti nemajú v súčasnosti povolený vstup do Čiernej Hory (s výnimkou občanov Čiernej Hory alebo cudzincov s povoleným pobytom v Čiernej Hore) – ide o všetky ostatné krajiny, ktoré nie sú uvedené v zozname podľa bodu 1 alebo 2. 
 
 
Slovenskí občania, ktorí majú obvyklý pobyt na území SR (alebo v inom štáte, ktorý je zaradený na rovnakom zozname epidemiologicky bezpečných krajín podľa bodu 1.) a v predchádzajúcich 15 dňoch nepobývali ani nenavštívili krajinu neuvedenú v zozname podľa bodu 1. môžu vstúpiť na územie Čiernej Hory bez obmedzení.
 
 
 
Nie je potrebné preukázať sa negatívnym testom na COVID-19, ani absolvovať domácu či štátnu karanténu. V prípade obvyklého pobytu v krajinách uvedených v bode 2 je pri vstupe do Čiernej Hory potrebné preukázať sa negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 48 hodín. 
 
 
Podmienky tranzitu a následného vstupu do Čiernej Hory pre slovenských občanov, ktorí majú obvyklý pobyt na území SR:
 
 
Pri cestovaní zo SR do Čiernej Hory Veľvyslanectvo SR v Podgorici odporúča využiť trasu cez Chorvátsko, ktoré je taktiež zaradené na zozname krajín so vstupom do Čiernej Hory bez obmedzenia podľa bodu 1., resp. priletieť zo štátu, ktorý sa nachádza v tomto zozname krajín. 
 
 
Pri tranzite cez štáty podľa bodov 2 alebo 3 je vstup do Čiernej Hory možný bez obmedzení, je však potrebné vierohodne dokázať, že cez dotknuté krajiny bol vykonaný len tranzit bez zbytočných zdržaní alebo nocľahu. 
 
 
V prípade tradičných štátov tranzitu pri presune zo Slovenskej republiky do Čiernej Hory osobnou dopravou – Srbska a Bosny a Hercegoviny – je vstup do Čiernej Hory možný aj z týchto štátov, avšak len v prípade, že je možné hodnoverne preukázať, že cestujúci sa na ich území zdržal len na dobu nevyhnutnú pre tranzit. Vstup do Čiernej Hory z týchto krajín je v súčasnosti možný len s cestovným pasom so vstupnými a výstupnými pečiatkami z hraničných priechodov potvrdzujúcimi, že presun cez tieto štáty sa uskutočnil bez zbytočného zdržiavania, ideálne v rámci jedného dňa.  
 
 
Pred začiatkom cesty odporúčame preveriť aktuálny hraničný režim vo všetkých štátoch tranzitu (t. j. či slovenskí občania môžu vstúpiť do týchto štátov, resp. za akých podmienok je možný tranzit).
 
 
Všetky hraničné priechody pre vstup do Čiernej Hory sú otvorené s výnimkou hraničných priechodov:
 
 • Šćepan Polje-Hum (Bosna a Hercegovina – Čierna Hora) - nie je umožnený vstup pre osobnú dopravu; 
 • Meteljka-Meteljka (Bosna a Hercegovina – Čierna Hora) - nie je umožnený vstup pre osobnú dopravu;
 • Vraćenovići-Deleuša (Bosna a Hercegovina – Čierna Hora) - zatvorený kvôli výstavbe cestnej infraštruktúry; 
 • Vuča-Godovo (Srbsko – Čierna Hora) - zatvorený z dôvodu epidemiologických opatrení. 

 

Cestovanie v rámci krajiny

Pri využívaní verejnej dopravy je povinné nosiť rúško

.

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit nákladnej dopravy cez Čiernu Horu funguje bez obmedzení. 

 

Opatrenia v krajine

V Čiernej Hore je povinné nosenie rúška v zatvorených verejných priestoroch (obchody, tržnice, úrady...). Taktiež bol opätovne zavedený zákaz zhromažďovania na verejných priestranstvách (vrátane účasti na športových podujatiach). Odporúčame vyhýbať sa akýmkoľvek prípadným politickým alebo náboženským zhromaždeniam alebo podujatiam. Verejné zhromažďovania v uzavretých priestoroch sú povolené za účasti max. 200 osôb za rešpektovania vzájomného rozostupu.   

Špeciálne opatrenia v opštinách Rožaje, Bijelo Polje, Gusinje a Berane: 
V opštinách boli zavedené nasledovné opatrenia: zákaz zhromažďovania v otvorených aj zatvorených verejných priestoroch, vrátane náboženských obradov; všeobecná povinnosť nosenia rúška (vo vonkajších aj vnútorných verejných priestoroch); zákaz prítomnosti viac ako 2 ľudí na verejnom otvorenom priestranstve (okrem členov spoločnej domácnosti); v osobnom motorovom vozidle je povolená preprava maximálne 2 ľudí (okrem členov spoločnej domácnosti). 
 
V opštinách Rožaje a Gusinje bol naviac zavedený zákaz vychádzania od 18.00 do 5.00 hod. a zákaz medzimestskej dopravy s výnimkou pracovných povinností a urgentných prípadov. Taktiež boli zatvorené prevádzky reštaurácií, barov, kaviarní.
 
Veľvyslanectvo SR v Podgorici z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie a príslušných opatrení na zabránenie šírenia COVID-19 neodporúča cestovať na územie opštín Rožaje, Bijelo Polje, Gusinje a Berane.

 

Podmienky návratu do SR

Do 5. júla je pri návrate do SR z Čiernej Hory voľný prechod cez hranice bez potreby predloženia negatívneho COVID-19 testu, ako aj bez povinnosti absolvovať domácu izoláciu. 
 
Od pondelka, 6. júla, sa Čierna Hora už nebude nachádzať na zozname menej rizikových krajín z pohľadu Slovenskej republiky. Zároveň od 6. júla osoby prichádzajúce z viac rizikových krajín (v zmysle zoznamu v opatrení ÚVZ SR) už nebudú musieť predkladať výsledky testu na ochorenie COVID-19 regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.
 
Osoby, ktoré prídu do SR z Čiernej Hory od pondelka, 6. júla, sa musia prihlásiť na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý im pomôže zorientovať sa v situácii, oboznámi ich s pravidlami domácej izolácie a zmanažuje testovanie na ochorenie COVID-19 (hradené štátom), ktoré je potrebné podstúpiť najskôr na piaty deň po príchode do SR.

 

 

Aktualizované: 03/07/2020
 

Čile

Podmienky vstupu do krajiny

Od 18. marca 2020 sú pre všetkých cudzincov hranice uzavreté.

Cestovanie v rámci krajiny

Cestovanie v rámci krajiny je možné len na územiach kde nie je vyhlásená povinná karanténa.

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit pre cudzincov cez územie Čile nie je povolený. Odchod z krajiny je umožnený všetkým cudzincom. Nepravidelne sa konajú komerčné lety do Brazílie.

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 30/06/2020
 

Čínska ľudová republika

Podmienky vstupu do krajiny

Pre cudzích štátnych príslušníkov, ktorí sú držiteľmi víz a povolení na pobyt do Čínskej ľudovej republiky, bol vydaný dočasný zákaz vstupu do krajiny.

Vyššie uvedené obmedzenie sa týka tiež držiteľov podnikateľského cestovného povolenia Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce – APEC Business Travel Card, pričom sa zároveň dočasne zamedzuje využívanie: 24/72/144-hodinového bezvízového režimu tranzitu; 30-dňového bezvízového režimu pre Hainan; 15-dňového bezvízového režimu pre skupinové zájazdy loďou do Shanghai Port; 144-hodinového bezvízového režimu pre skupinový turizmus z osobitných administratívnych oblastí Hongkong a Macao do provincie Guangdong; 15-dňového bezvízového režimu pre zájazdy občanov členských štátov Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce do provincie Guangxi. Cudzí štátni príslušníci prichádzajúci do Čínskej ľudovej republiky z humanitárnych dôvodov alebo s cieľom vykonávať nevyhnutné ekonomické, obchodné vedecké či technologické aktivity budú môcť i naďalej požiadať o vízum na veľvyslanectvách alebo konzulátoch Čínskej ľudovej republiky vo svete. Vízum udelené po dátume 28. marca 2020 umožní vstup do krajiny a nebudú sa naň vzťahovať vyššie uvedené obmedzenia.

 

 

Čínska správa civilného letectva vydala obmedzenia týkajúce sa medzinárodnej civilnej leteckej prepravy platné pre Čínsku ľudovú republiku. Predmetná regulácia vychádza z princípu Five Ones, ktorý obmedzuje každú čínsku civilnú leteckú spoločnosť vykonávať jeden let do jednej leteckej destinácie v jednej krajine jedenkrát v týždni a každú zahraničnú civilnú leteckú spoločnosť vykonávať jeden let do jednej leteckej destinácie v Čínskej ľudovej republike jedenkrát v týždni. Obmedzenia majú platiť minimálne do októbra 2020 a majú prispieť k tomu, aby počet zakúpených leteckých rezervácií klientmi zodpovedal vopred schváleným letovým plánom a kapacitám civilných leteckých spoločností.


V čase od 8. júna 2020 do 24. októbra 2020 bude vo vzťahu k zahraničným civilným leteckým spoločnostiam uplatňovaný špeciálny hodnotiaci mechanizmus, ktorý bude posudzovať civilnú leteckú spoločnosť na základe výsledkov testov na nukleovú kyselinu jej pasažierov po prílete na letisko. V prípade, že civilná letecká spoločnosť preukáže, že počas troch po sebe idúcich týždňov neprepravila žiadnu osobu s pozitívnym testom na nukleovú kyselinu, bude môcť navýšiť kapacitu prevádzkovaných letov na konkrétnej leteckej trase na 2 lety týždenne. V prípade, že počet pasažierov s pozitívnym testom na nukleovú kyselinu dosiahne číslo 5, civilná letecká spoločnosť pozastaví prevádzkovanie letov na 1 týždeň na konkrétnej leteckej trase. V prípade, že počet pasažierov s pozitívnym testom na nukleovú kyselinu dosiahne číslo 10, civilná letecká spoločnosť pozastaví prevádzkovanie letov na 4 týždne na konkrétnej leteckej trase.

 


V súlade s platnou legislatívou úpravou Čínskej ľudovej republiky (Frontier Health and Quarantine Law / Emergency Response Law / Civil Aviation Law) oznámila Čínska správa civilného letectva, že od 8. júna 2020 budú miesta prvého vstupu pre medzinárodných pasažierov smerujúcich do hlavného mesta Peking podrobené novej regulácii:

 

 

 • Šanghaj prestáva byť miestom prvého vstupu.

 

 • Novými miestami prvého vstupu sa stávajú Chengdu, Changsha, Hefei a Lanzhou, pričom Wuhan nadobúda charakter náhradného miesta prvého vstupu.

 

 • Nový úplný zoznam miest prvého vstupu: Chengdu, Changsha, Hefei, Lanzhou, Tianjin, Shijiazhuang, Taiyuan, Huhhot, Jinan, Qingdao, Nanjing, Shenyang, Dalian, Zhengzhou, Xi'an a Wuhan (záložné miesto).

 

 • Všetky medzinárodné lety smerujúce do hlavného mesta Peking budú odklonené do vyššie uvedených miest prvého vstupu, cestujúci sa budú musieť podrobiť zdravotným testom a vstupným procedúram a až následne budú môcť v prípade vyhovujúcich výsledkov pokračovať v pôvodnom lete do hlavného mesta Peking.

 

 • Informácie o COVID-19 na webovej stránke Čínskej správy civilného letectva

 

Provincia Guangxi

Cudzí štátni príslušníci prichádzajúci zo zahraničia do provincie Guangxi musia absolvovať povinnú 14-dňovú karanténu vo vopred určenom vládnom zariadení a následne 14 dňovú karanténu v domácom prostredí vrátane 2 testov na báze diagnostiky nukleovej kyseliny a 1 testu na prítomnosť protilátok v krvi (sérologický test).


Cudzí štátni príslušníci prichádzajúci do provincie Guangxi, ktorí počas posledných dvoch týždňov navštívili mestskú časť Daowai v meste Harbin (provincia Heilongjiang), mesto Suifenhe (provincii Heilongjiang), mesto Manzhouli (autonómny región Vnútorné Mongolsko), mestskú časť Xigang v meste Dalian (provincia Liaoning), mestskú časť Shuncheng v meste Fushun (provincia Liaoning), mesto Jiaozhou (provincia Shandong), mestské časť Yuexiu a Baiyun v meste Guangzhou (provincia Guangdong), mestskú časť Baoan a okres Huilai v meste Shenzhen (provincia Guangdong), mestskú časť Chaoyang v hlavnom meste Peking, sa musia preukázať lokálnym zeleným kódom a negatívnym výsledkom na test na báze diagnostiky nukleovej kyseliny starším nie menej ako 1 týždeň. V prípade negatívneho výsledku takéhoto testu sa odporúča, aby cudzí štátni príslušníci pozorovali svoj zdravotný stav po dobu 14 dní a zvýšili osobnú starostlivosť.

 

Provincia Heilongjiang

Cudzí štátni príslušníci prichádzajúci zo zahraničia do provincie Heilongjiang musia absolvovať povinnú 14-dňovú karanténu vo vopred určenom vládnom zariadení a následne 14 dňovú karanténu v domácom prostredí vrátane dvoch testov na báze diagnostiky nukleovej kyseliny a 1 testu na prítomnosť protilátok v krvi (sérologický test).


Cudzí štátni príslušníci prichádzajúci do provincie Heilongjiang z provincií, v ktorých boli v posledných 14 dňoch zrušené reštrikčné opatrenia, musia absolvovať 14 dňovú karanténu vo vopred určenom vládnom zariadení alebo, v prípade, že to podmienky dovoľujú, v domácich podmienkach a 1 test na báze diagnostiky nukleovej kyseliny. Cudzí štátni príslušníci prichádzajúci do provincie Heilongjiang z ostatných provincií by sa mali zaregistrovať pomocou lokálnej mobilnej aplikácie Longjiang Health Code.

 

Osobitná administratívna oblasť Hongkong

Osobám, ktoré nemajú v Hongkongu registrovaný pobyt a/alebo majú registrovaný pobyt v provincii Hubei, nebude umožnený vstup do oblasti v prípade, že pred plánovaným príchodom navštívili počas ostatných 14 dní provinciu Hubei.


Osobám, ktoré nemajú v Hongkongu registrovaný pobyt a prichádzajú letecky, nebude umožnený vstup do oblasti.


Osobám, ktoré nemajú v Hongkongu registrovaný pobyt a prichádzajú z pevninskej časti Čínskej ľudovej republiky, Macaa alebo Taiwanu, nebude umožnený vstup do oblasti v prípade, že boli počas ostatných 14 dní v zahraničí.
Osoby prichádzajúce z pevninskej časti Čínskej ľudovej republiky, Macaa a Taiwanu bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú v Hongkongu registrovaný pobyt sa budú musieť podrobiť povinnej 14 dňovej karanténe vo vopred určených zariadeniach alebo v domácom prostredí.

 


Pasažieri prichádzajúci na Hong Kong International Airport rannými letmi budú musieť v závislosti na dobu príletu na výsledky testov na koronavírosvé ochorenie COVID-19 počkať v Temporary Specimen Collection Centre of the Department of Health situovaného v AsiaWorld Expo alebo v Holding Centre for Test Results (HCTR) of the Department of Health situovaného v Regal Oriental Hotel, Kowloon City.

 


Osoby, ktoré boli počas ostatných 14 dní v hlavnom meste Peking a vstupujú do Hongkongu letecky alebo prostredníctvom hraničných kontrolných bodov budú musieť podstúpiť zdravotné testy na vstupe.

 

 

Osobitná administratívna oblasť Macao

Cudzím štátnym príslušníkom a osobám s registrovaný pobytom v pevninskej časti Čínskej ľudovej republiky, Hongkongu alebo Taiwanu, ktoré boli počas ostatných 14 dní v zahraničí, nebude umožnený vstup do Macaa.
Osoby, ktoré boli v kontakte s osobou s potvrdeným koronavírusovým ochorením COVID-19, budú musieť vyplniť zdravotné prehlásenie pred vstup do Macaa, podstúpiť zdravotné vyšetrenie alebo povinnú karanténu vo vopred určenom zariadení.

 

Osoby pochádzajúce z provincie Hubei a/alebo nedisponujúce registrovaným pobytom v Macauu, ktoré boli počas ostatných 14 dní v provincii Hubei, sa budú musieť preukázať zdravotným certifikátom potvrdzujúcim, že netrpia koronavírusovým ochorením COVID-19. Toto potvrdenie bude musieť byť uznané správnymi orgánmi Macaa.

 

Osoby disponujúce registrovaným pobytom v Macau, ktoré boli počas ostatných 14 dní v provincii Hubei, by mali pred príchodom do Macaa predložiť zdravotné vyhlásenie a riadiť sa pokynmi zdravotníckych orgánov.
Všetky ostatné osoby, ktoré nie sú špecifikované vo vyššie uvedených bodoch a chcú vstúpiť do Macaa, musia postúpiť povinnú 14 dňovú karanténu.

 

 

Cestovanie v rámci krajiny

Cudzí štátni príslušníci prichádzajúci do hlavného mesta Peking musia absolvovať 1 týždeň domácej karantény navyše oproti 14 dňom povinnej karantény vo vopred určených vládnych zariadeniach alebo v domácich podmienkach, a musia zároveň určiť kontaktnú osobu monitorujúcu ich zdravotný stav, pričom prípadné individuálne požiadavky súvisiace s predmetným opatrením im budú poslané sms správou po absolvovaní 14 dňovej povinnej karantény.

 

Hlavné mesto Peking zvýšil stav protiepidemiologickej pohotovostnej reakcie v oblasti verejného zdravia na stupeň II. Hlavné preventívno-kontrolné opatrenia zodpovedajúce stupňu II sú:

 

 • Zákaz opustiť Peking pre personál trhoviska Xinfadi a obyvateľov žijúcich v stredne a vysoko-rizikových susedných oblastiach.

 

 • Ostatným obyvateľom sa odporúča neopúšťať Peking, pokiaľ to nie je nevyhnutné, pričom tí, ktorí potrebujú odísť z Pekingu, musia predložiť negatívny test na diagnostiku nukleovej kyseliny nie starší ako 7 dní.

 

 • Zároveň platí obnovenie uzavretého riadenia komunít a dodržiavanie opatrení, ako sú kontroly telesnej teploty, overovanie totožnosti, kontroly statusu zdravotného kódu (Health Code) a registrácia vstupov.

 

 • Externé osoby a vozidlá majú zakázaný vstup do komunít (obcí), ktoré spadajú pod jurisdikciu stredne a vysoko-rizikových oblastí (miest a obcí), pričom komunity (obce), ktoré patria do jurisdikcie vysokorizikových území (mestá a mestské štvrte), musia byť úplne uzavreté a kontrolované.

 

 • Obyvatelia do nich môžu vstúpiť, ale nemôžu odísť a musia zostať v karanténe v domácom prostredí a musia sa podrobiť testovaniu na diagnostiku nukleovej kyseliny.

 

 • Platí prispôsobenie objemu verejnej dopravy a vykonávane preventívnych a kontrolných opatrení, ako sú dezinfekcia, ventilácia, kontrola telesnej teploty, nosenie rúšok, zabezpečenie priestorov pre pozorovanie, prepravu cestujúcich s horúčkou a vedenie záznamov.

 

 • Dochádza k vykonaniu testov na diagnostiku nukleovej kyseliny u pracovníkov a blízkych osôb, ktorí boli v posledných 14 dňoch v kľúčových oblastiach ako sú Xinfadi, Yuquandong, Tiantao Honglian, a dochádza tiež k rozširovaniu okruhu pre testovanie.

 

 • Bolo pozastavené skupinového cestovania naprieč provinciami, regiónmi a municipalitami.

 

 • Povinnosť 14 dňovej centralizovanej karantény pre osoby prichádzajúce z Pekingu je uplatňovaná v prípade nasledovných miest (provincií): Shanghai; Tianjin; Harbin a Daqing (Heilongjiang); Urumqi a Daqing (Xinjiang); Shijiazhuang a Tangshan (Hebei); Hohhot  (Vnútorné Mongolsko); Zhengzhou (Henan); Lanzhou (Gansu).

 

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

 

Aktualizované: 30/06/2020
 

Dánsko

Podmienky vstupu do Dánska

Vstup do Dánska je od 14. marca 2020 obmedzený. Osoby, ktoré  majú záujem prekročiť hranice krajiny, musia mať na vstup jeden z uznaných dôvodov – ide o tzv. “recognized or worthy purpose of entry”. Dôvod na vstup do Dánska je potrebné na hranici zdokladovať.
 
Od 27. júna 2020 bol zavedený systém tzv. otvorených a zatvorených krajín, ktorý bude na pravidelnej báze prehodnocovaný. Podmienky, resp. uznané dôvody pre vstup do Dánska, sa líšia podľa kategórie krajiny, z ktorej občan do Dánska prichádza.

 

Slovensko je aktuálne považované za „otvorenú krajinu“.

Kompletný zoznam oprávnených dôvodov pre vstup občanov s rezidenčným pobytom v „otvorenej krajine“, doplnený o zoznam dokladov, ktorými je vstup do Dánska potrebné zdokladovať, nájdete na webovej stránke dánskej polície.

 

Medzi najčastejšie oprávnené dôvody na vstup do Dánska z „otvorených krajín“ možno zaradiť nasledujúce (s uvedením potrebných dokladov):

 

 • turizmus – podmienkou je dovolenkový pobyt v trvaní najmenej 6 nocí. Rezerváciu ubytovania je potrebné zdokladovať. Ak je ubytovanie poskytnuté súkromnou osobou, napr. príbuzným, je potrebné disponovať relevantným potvrdením alebo pozvaním (postačuje vo forme e-mailu). Dokument musí obsahovať nasledujúce informácie: údaje o osobe, ktorá vstupuje do Dánska za účelom turizmu (údaje v dokumente musia súhlasiť s údajmi v cestovnom doklade), presnú dĺžku pobytu, údaje o osobe poskytujúcej ubytovanie (meno, priezvisko, dánske identifikačné osobné číslo CPR s priloženou kópiou žltej kartičky) a presné údaje o mieste pobytu (presná adresa). Podrobnejšie informácie sú uvedené na webovej stránke dánskej polície v časti „Holiday“,  

 

 • práca - pracovná zmluva,

 

 • pracovné stretnutie, ktoré nemožno uskutočniť na diaľku - zdokladovanie organizačných detailov stretnutia,

 

 • návšteva blízkych osôb (manžel/manželka, rodič, dieťa, starý rodič, vnuk/vnučka, partner/partnerka; nezahŕňa súrodencov) - zdokladovanie registrovaného pobytu navštevovanej osoby v Dánsku, zdokladovanie vzťahu s navštevovanou osobou (rodný list, sobášny list, pri partneroch čestné vyhlásenie dostupné na webovej stránke dánskej polície). Doklady je možné predkladať v papierovej/digitálnej kópii, pre urýchlenie vybavenia na dánskych hraniciach je vítané doložiť aj ich neoficiálny preklad do anglického jazyka. Špecifikáciu kategórií osôb a dokladov nájdete na webovej stránke dánskej polície v časti „Private matters“, 

 

 • prezenčné štúdium - potvrdenie školy,

 

 • zásobovacia doprava (potraviny lieky, materiály pre priemyselnú výrobu) - dodací list, faktúra, atď.

 

Existujú ďalšie oprávnené dôvody, na základe ktorých je umožnený vstup do Dánska z „otvorenej krajiny". Špecifikáciu týchto dôvodov a k nim prislúchajúcich dokladov, ktorými je potrebné sa preukázať, môžete nájsť na webovej stránke dánskej polície.

 

Špecifické otázky týkajúce sa výkladu opatrení, posúdenia konkrétnych situácií, či usmernenia ohľadom rozsahu a zamerania predkladaných dokladov, môžete smerovať na telefónnu linku dánskej polície 0045 70 20 60 44  (komunikovať možno i v anglickom jazyku, linka je k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 h do 16.00 h a cez víkendy a sviatky od 9.00 h do 14.00 h).
 

 

Rezidenti „otvorených krajín“ vstupujúci do Dánska sa nemusia preukázať negatívnym testom na COVID-19 a nemusia absolvovať 14-dňovú karanténu.
 

 

Slovenskí občania, ktorí majú rezidenčný pobyt v jednej zo „zatvorených krajín“, nájdu podmienky pre vstup do krajiny, ako aj podrobnejšie informácie týkajúce sa testov na COVID-19 a povinnej karantény na webovej stránke dánskej polície.

Podmienky tranzitu

Osoby prechádzajúce cez Dánsko do inej krajiny musia spĺňať podmienku odôvodneného vstupu. Dôvod na tranzit Dánskom do cieľovej destinácie je potrebné na hranici zdokladovať relevantným dokladom/písomným dokumentom.


Na tento účel môže slúžiť napríklad rezidenčná karta vydaná cieľovou krajinou, aktuálna pracovná zmluva, doklad o pokračovaní cesty do cieľovej destinácie (lístok na trajekt z Dánska, lístok na vlak), resp. ich kombinácia.

 

 

 
Medzi najčastejšie využívané oprávnené dôvody na tranzit cez Dánsko patria nasledujúce (s uvedením potrebných dokladov):
 

 • bydlisko - rezidenčná karta vydaná cieľovou krajinou, nájomná zmluva v cieľovej krajine,

 

 • práca - pracovná zmluva v cieľovej krajine,

 

 • turistika v cieľovej krajine - dôkaz o účele turizmu v cieľovej destinácii (potvrdenie rezervácie ubytovania),

 

 • pracovné stretnutie, ktoré nemožno uskutočniť na diaľku - zdokladovanie podrobností stretnutia v cieľovej krajine,

 

 • návšteva blízkych osôb (manžel/manželka, rodič, dieťa, starý rodič, vnuk/vnučka, partner/partnerka; nezahŕňa súrodencov) - zdokladovanie registrovaného pobytu navštevovanej osoby v Dánsku, zdokladovanie vzťahu s navštevovanou osobou (rodný list, sobášny list, pri partneroch čestné vyhlásenie dostupné na webovej stránke dánskej polície). Doklady je možné predkladať v papierovej/digitálnej kópii, pre urýchlenie vybavenia na dánskych hraniciach je vítané doložiť aj ich neoficiálny preklad do anglického jazyka. Špecifikáciu kategórií osôb a dokladov nájdete na webovej stránke dánskej polície v časti „Private matters“,

 

 • prezenčné štúdium - potvrdenie školy v cieľovej krajine,

 

 • zásobovacia doprava (potraviny lieky, materiály pre priemyselnú výrobu) - dodací list, faktúra, atď.

 

Špecifické otázky týkajúce sa výkladu opatrení, posúdenia konkrétnych situácií, či usmernenia ohľadom rozsahu a zamerania predkladaných dokladov, môžete smerovať na telefónnu linku dánskej polície 0045 70 20 60 44  (komunikovať možno i v anglickom jazyku, linka je k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 h do 16.00 h a cez víkendy a sviatky od 9.00 h do 14.00 h).
 
Pri tranzite cez Dánsko nie je potrebné preukázať sa negatívnym testom na COVID-19.

Tranzit musí byť uskutočnený bez zdržania.

 

Opatrenia v krajine

Nosenie rúška na verejnosti ani v interiéroch nie je povinné.

 

 


Podmienky návratu do SR

Dánsko patrí medzi krajiny, kde sa pri návrate do SR neuplatňuje povinnosť predloženia negatívneho COVID-19 testu a absolvovania karantény.

Skontrolujte si však podmienky návratu do SR uvedené pri všetkých krajinách, ktorými prechádzate na vašej ceste do SR.

Na tranzit cez Českú republiku momentálne nie je potrebná verbálna nóta

Aktualizované: 26/06/2020
 

Dominikánska republika

Podmienky vstupu do krajiny

Od 1. júla 2020 sa otvoria hranice pre medzinárodnú dopravu a zahraničných turistov za určených podmienok hygienických protokolov.

 

Pri vstupe do krajiny sa nevyžaduje negatívny test na COVID-19. Je meraná telesná teplota a po prílete je aplikovaný test na letisku.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Vnútorný pohyb/tranzit po krajine je naďalej kontrolovaný políciou, pri kontrole je potrebné preukázať dôvod, prečo osoba (platí to aj pre cudzincov) tranzituje v rámci krajiny.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Odchod z krajiny je umožnený všetkým cudzincom. Nepravidelne sa konajú komerčné lety.

 

Opatrenia v krajine

Reštaurácie, hotely, kiná, divadlá, školy, turistické centrá zostávajú zatvorené predbežne do 30. júna 2020, podobne, do uvedeného dátumu boli zrušené všetky verejné podujatia. Nosenie rúškach v obchodoch, bankách, nemocniciach, resp. pri návšteve v iných otvorených inštitúciách je povinné. Výnimočný stav v krajine zatiaľ platí do 30. júna 2020. Krajina podľa stavu situácie s vírusom od 1. júna 2020 postupne obnovuje niektoré vybrané ekonomické odvetvia a úžitkové služby.

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí. Testy na COVID-19 sú poskytované v nemocničných zariadeniach.

 

 

Aktualizované: 26/06/2020
 

Ekvádor

Cudzinci prichádzajúci do Ekvádoru musia predložiť negatívny výsledok absolvovania testu PCR COVID-19 zo svojej krajiny, ktorý nesmie byť starší, ako 72 hod. a absolvovať povinnú 7-dňovú preventívnu izoláciu.

 

V prípade vstupu do krajiny cez mesto Guayaquil platí od 17. júna 2020 povinnosť predložiť aj rýchly test na COVID-19. Ak cestovateľ nebude mať so sebou rýchly test, je povinný ho v Guayaquile vykonať. V prípade pozitívneho výsledku COVID-19, sa môže cestujúci vrátiť do krajiny svojho pôvodu alebo bude prevezený do priestorov určených na izoláciu.


Od 1 júna 2020 bola čiastočne obnovená vnútroštátna a medzinárodná letecká doprava, zatiaľ nebolo obnovené pravidelné letecké spojenie s Európou (v júni len dva lety KLM), ktoré sa predpokladá v júli a postupne ďalšie lety až v auguste.

 

Do 16. augusta 2020 platia naďalej prísne opatrenia v súvislosti s COVID-19.

 

Naďalej ostávajú uzavreté pozemné hranice.

 

Nefunguje verejná doprava medzi jednotlivými časťami krajiny. V jednotlivých mestách bola čiastočne obnovená doprava. V záujme uľahčenia cudzincom návrat do ich krajín pôvodu, tiež v prípade naliehavej návštevy nemocničného zariadenia a nevyhnutnosti za týmto účelom cestovať po krajine, vláda Ekvádoru udelila na tento účel osobitné povolenie „Salvoconducto“ a od 21. apríla 2020 platí nový aktualizovaný dokument s obmedzenou dobou platnosti, o ktorý je potrebné požiadať on-line.

Na verejných priestoroch je povinné nosiť rúško.

 

Aktualizované: 03/07/2020
 

Egypt

Podmienky vstupu do krajiny

Cestujúci, pred získaním palubných lístkov na letiskách mimo Egypta sú povinní podpísať vyhlásenie, v ktorom potvrdia, že nie sú infikovaní COVID -19 a sú osobne zodpovední za informovanie egyptských úradníkov, ak počas cestovania začnú vykazovať akékoľvek príznaky choroby.

Turistom prichádzajúcim z krajín s nízkym výskytom nákazy je skontrolovaná telesná teplota po prílete na egyptské letiská. Turisti prichádzajúci z krajín s vysokou mierou infekcie podľa WHO musia predložiť negatívne výsledky testu PCR nie staršie ako 48 hodín pred cestou.

Cestovanie v rámci krajiny

Egypt otvoril pre  domácich turistov ubytovacie zariadenie v prímorských letoviskách od polovice júna na 50% ubytovacích kapacít. Od 1. júla 2020 postupne obnoví pravidelné medzinárodné lety na všetky svoje letiská. Pre zahraničných turistov v prvej etape otvorí letoviská Sharm-el-Sheikh (Južný Sinaj), Hurghada na pobreží Červeného mora a Marsa Matrouh na pobreží Stredozemného mora.

Opatrenia v krajine

Na verejnosti je potrebné nosiť rúška a dodržiavať fyzickú vzdialenosť. Prevádzky musia dodržiavať všetky hygienické predpisy a normy. Od 27. júna bol zrušený nočný zákaz vychádzania. Reštaurácie a kaviarne sú otvorené do 22:00 hod., obchody do 21:00 hod. Otvorené sú hotely. Verejné pláže  a verejné parky zostávajú zatvorené.

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 29/06/2020
 

Eritrea

Medzinárodné letisko v Asmare ako aj hraničné prechody zostávajú uzavreté až do odvolania.

Aktualizované: 15/06/2020
 

Estónsko

Podmienky vstupu do krajiny

Do Estónska je povolený vstup pre občanov tzv. bezpečných štátov EÚ, vrátane Slovenska, bez povinnej karantény. Nevyžaduje sa negatívny test na COVID-19 ani registrácia. Upozorňujeme, že zoznam bezpečných krajín je aktualizovaný na týždennej báze. 14-dňová karanténa platí pre občanov, ktorí do Estónska pricestujú z krajín EÚ s nepriaznivou epidemiologickou situáciou. Medzi tieto štáty momentálne patrí Bulharsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo, Luxembursko.

Podmienky tranzitu a odchodu

Bez obmedzení. Doprava trajektami medzi Estónskom a Fínskom sa dostáva na predkrízovú úroveň, platia však hygienické obmedzenia, napr. povinné odstupy, a vzhľadom na uvedené môže dochádzať k obmedzeniu kapacity trajektov. Pozn.: Do Fínska je povolené len cestovanie za prácou a sú umožnené ďalšie nevyhnutné cesty v rámci schengenského priestoru za striktných podmienok. Individuálne súkromné cesty, napr. za účelom dovolenky, rekreácie a pod., naďalej nie sú povolené. 

Opatrenia v krajine

Odporúčané je dodržiavanie 2m odstupov medzi ľuďmi.

 
Podmienky návratu do SR

Voľný prechod cez hranice bez povinnosti predloženia negatívneho COVID-19 testu, ako aj bez povinnosti absolvovať karanténu.

Aktualizované: 01/07/2020
 

Eswatini

Podmienky vstupu do krajiny

Vstup do krajiny je umožnený iba občanom a rezidentom Eswatini.

Cestovanie v rámci krajiny

Akékoľvek nepodstatné cestovanie medzi mestami, regiónmi a regiónmi je naďalej zakázané.

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit je zakázaný a povolené sú iba repatriačné lety na návrat do domovskej krajiny.

Opatrenia v krajine

Od 27. marca sú uzatvorené všetky pozemné hranice a všetky medzinárodné lety. Stav núdze predĺžený minimálne do 19. júna. Úrady povoľujú prepravu základného tovaru.

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do SR z krajiny je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín. 

Aktualizované: 19/06/2020
 

Etiópia

Podmienky vstupu

Vstup do Etiópie pre slovenských občanov, ako aj pre všetkých ostatných cestujúcich vstupujúcich na územie Etiópie, je podmienený 14-dňovou karanténou v štátom určených hoteloch na vlastné náklady. Na letisku sa treba riadiť pokynmi imigračnej polície. Cestujúci, ktorí sa na letisku iba zdržiavajú medzi svojimi leteckými spojmi (tranzit), sa riadia pokynmi leteckej spoločnosti.


Cestovanie v rámci krajiny

Etiópska vláda priebežne prijíma/uvoľňuje vnútorne obmedzujúce opatrenia v súvislosti s územným výskytom COVID-19. V tejto súvislosti odporúčame občanom SR, aby sa pred vstupom do krajiny o situácii najprv informovali na Veľvyslanectve SR v Addis Abebe.

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 25/06/2020
 

Faerské ostrovy

Podmienky vstupu na územie Faerských ostrovov

Od 27. júna 2020 bol pre vstup do Dánska a na Faerské ostrovy zavedený systém tzv. otvorených a zatvorených krajín, ktorý bude na pravidelnej báze prehodnocovaný. Slovensko je aktuálne považované za „otvorenú krajinu“.

 


K rovnakému termínu došlo aj k výraznému uvoľneniu podmienok pre vstup na Faerské ostrovy z „otvorených krajín“ – rezidenti „otvorených krajín“ môžu cestovať na Faerské ostrovy aj za účelom turizmu.


 
Pre všetky osoby prichádzajúce na Faerské ostrovy okrem detí do 12 rokov platí povinnosť testovania na ochorenie COVID-19.


 
Podrobné informácie týkajúce sa podmienok vstupu na územie Faerských ostrovov z „otvorených“ a „zatvorených“ krajín, podmienok absolvovania povinných testov na ochorenie COVID-19, podmienok karantény a ďalších tematických okruhov sú uvedené na webovej stránke, ktorú na účel informovania zriadila vláda Faerských ostrovov.

 

Špecifické otázky je možné smerovať na telefónnu infolinku 00298 30 40 40, ktorá je dostupná od pondelka do štvrtka v čase od 10.00 do 15.00 h.

 

Podmienky návratu do SR

Faerské ostrovy patria medzi oblasti, kde sa pri návrate do SR neuplatňuje povinnosť predloženia negatívneho COVID-19 testu a absolvovania karantény.


Skontrolujte si však podmienky návratu do SR uvedené pri všetkých krajinách, ktorými prechádzate na vašej ceste do SR.

Aktualizované: 26/06/2020
 

Filipíny

Podmienky vstupu do krajiny

Od 22. marca 2020 Filipíny dočasne prestali vydávať víza a tiež prestali platiť bezvízové privilégiá pre všetkých cudzincov. Výnimkou sú: zahraniční manželia filipínskych občanov a deti filipínskych občanov a predstavitelia zahraničnej vlády a medzinárodní úradníci akreditovaní na Filipínach. Po príchode na Filipíny je nutné absolvovať test na COVID-19 a zotrvať v domácej karanténe až do získania negatívneho výsledku testu na COVID-19.
 
Pre filipínskych občanov platí prísny zákaz cestovania za účelom turizmu. Cestovanie za účelom výkonu práce v zahraničí pre Overseas Filipino Workers (OFW) je povolené.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Od 3. júna 2020 bola na Filipínach v obmedzenom rozsahu znovu obnovená vnútroštátna doprava. Množstvo ostrovov a turistických destinácii však zostáva izolovaných, bez možnosti prepravy do väčších miest. Pre presuny medzi jednotlivými regiónmi odporúčame dôkladne si preveriť u konkrétneho prepravcu a miestnych úradov podmienky presunu v krajine.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Z Filipín sú dostupné pre návrat do SR komerčné lety len z medzinárodného letiska NAIA v Manile prostredníctvom aerolínii viacerých komerčných spoločností.

 

Opatrenia v krajine

V krajine platia karanténne obmedzenie pre boj s COVID-19. Od 16. mája 2020 sú v jednotlivých regiónoch platné rôzne stupne obmedzení.
 

 

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 19/06/2020
 

Fínsko

Podmienky vstupu do krajiny 

Do Fínska je povolené cestovanie za prácou (občania s platnou pracovnou zmluvou) a sú umožnené ďalšie nevyhnutné cesty v rámci schengenského priestoru, avšak za striktných podmienok. Individuálne súkromné cesty, napr. za účelom dovolenky, rekreácie a pod., naďalej nie sú povolené.

Dočasné obmedzenia na fínskych hraniciach budú prebiehať do 14. júla 2020, pričom je kontrolovaný najmä účel cesty. Pozn.: Cestovať do Fínska bez obmedzení môžu momentálne len občania Nórska, Dánska, Islandu, Estónska, Litvy, Lotyšska.

Cestujúci, ktorí pricestujú do Fínska, by mali dodržiavať 14-dňovú sebaizoláciu - s výnimkami, ako je cesta do/z práce, prípadne iné nevyhnutné presuny. Nevyžaduje sa negatívny test na COVID-19 ani registrácia.

Podmienky tranzitu a odchodu

Bez obmedzení. Doprava trajektami medzi Fínskom a  Estónskom sa dostáva na predkrízovú úroveň, platia však hygienické obmedzenia, napr. povinné odstupy, a vzhľadom na uvedené môže dochádzať k obmedzeniu kapacity trajektov. 

Podmienky návratu do SR

Voľný prechod cez hranice bez povinnosti predloženia negatívneho COVID-19 testu, ako aj bez povinnosti absolvovať karanténu.

Aktualizované: 01/07/2020
 

Francúzsko

Podmienky vstupu do krajiny

Do Francúzska môžu s platnosťou od 15. júna 2020 vstupovať občania EÚ Andorry, Islandu, Lichtenštajnska, Monaka, Nórska, San Marína, Švajčiarska a Vatikánu za rovnakých podmienok, aké platili pred 18. marcom 2020 a bez preukázania sa vyhlásením o vstupe do krajiny.
 
Cestujúci zo Spojeného kráľovstva musia po vstupe na územie Francúzska zostať v dvojtýždňovej karanténe až do odvolania (s výnimkou tranzitu). 


S odvolaním sa na odporúčanie Európskej komisie a s platnosťou od 1. júla plánuje Francúzsko postupne otvárať svoje vonkajšie hranice. Prvou skupinou, voči ktorej Francúzsko zavedie prioritnú možnosť vstupu, budú medzinárodní študenti.

Hraničné kontroly sa od 15. júna 2020 nevykonávajú alebo sú len sporadické.


Pri vstupe do krajiny nie je potrebné preukázať sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19.


Osobitná úprava vstupu do Francúzska sa týka len vnútorných hraníc medzi Francúzskom a Španielskom a Francúzskom a Spojeným kráľovstvom, a to s ohľadom na princíp reciprocity. V prípade Španielska budú obmedzenia pre cestujúcich platné zatiaľ do 21. júna, vrátane dvojtýždňovej karantény po prílete do Francúzska. Cestujúci zo Spojeného kráľovstva môžu vstúpiť na územie Francúzska taktiež len pri dodržaní dvojtýždňovej karantény (s výnimkou tranzitu).


Pre vstup na francúzske zámorské územia za účelom zlúčenia rodiny a práce bude zrušený 22. júna 2020 s výnimkou Mayotte a Guyanne platí obmedzenie vstupu a povinnosti 14-dňovej karantény až do odvolania.

 

Informácie k uvoľňovaniu karanténnych opatrení v zámorských regiónoch sú na webovej stránke Ministerstva Európy a zahraničných vecí Francúzska.  
 

Cestovanie v rámci krajiny

Od 2. júna je pohyb osôb po krajine voľný, avšak do 22. júna 2020 je naďalej odporúčaná zvýšená opatrnosť. Nie je potrebný žiadny formulár pre pohyb po krajine.
 

Podmienky tranzitu a obchodu

Tranzit cez krajinu je možný bez obmedzenia.
 

Opatrenia v krajine

Vláda Francúzska naďalej vyzýva k obmedzeniu zhromažďovania sa, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu epidémie.

Od 15. júna sú otvorené všetky reštaurácie a bary, parky, záhrady, knižnice, obchody.

Od 22. júna sa otvárajú všetky jasle, materské školy, základné a stredné školy, školská dochádzka bude povinná  

 

Naďalej platí povinnosť nosenia rúška v doprave a dodržiavanie rozstupov a základných hygienických opatrení. Nosenie rúška je odporúčané aj na verejnosti. Veľké spoločenské akcie s predpokladanou účasťou presahujúce 5000 osôb sú zakázané zatiaľ do septembra.

 

Terminály Letiska Charlesa de Gaulla v Paríži budú do 26. júna 2020 fungovať v obmedzenom režime. Otvorenie Letiska ORLY je naplánované na 26.júna. Všetky potrebné informácie k letom je potrebné konzultovať so svojím letovým prepravcom, prípadne na stránke www.parisaeroport.fr.

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

O vykonaní testu na ochorenie COVID-19 vo Francúzsku rozhodne všeobecný lekár, ktorý odporučí žiadateľa do príslušného laboratória alebo univerzitnej nemocnice. Test bude žiadateľovi vyhotovený do 24 hodín.

Aktualizované: 26/06/2020
 

Gambia

Podmienky vstupu do krajiny

Gambijská vláda rozhodla o uzavretí vzdušného priestoru pre všetky lety s výnimkou zásobovania a humanitárnych letov od 23. marca. 

Cestovanie v rámci krajiny

V krajine bol predĺžený núdzový stav 10. júna na ďalších 21 dní, ktorý neumožňuje voľný pohyb po krajine.

Podmienky tranzitu 

Nie sú stanovené. 

Opatrenia v krajine

Obchody a trhoviská sú otvorené od 6.00 h do 18:00 h, je potrebné dodržiavať bezpečné odstupy.

Podmienky návratu do SR

V súčasnosti nie sú možnosti návratu z krajiny do SR komerčnými letmi.

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 17/06/2020
 

Ghana

Podmienky vstupu do krajiny

Komerčné medzinárodné lety neboli obnovené. Cestujúci, ktorí ukončia svoje lety v Akkre môžu byť zamestnanci OSN, humanitárni a diplomatickí pracovníci s výkonom práce v Ghane alebo s povolením na pobyt v Ghane, zdravotné a iné osoby s osobitným súhlasom na prácu v Ghane. Cestujúci mimo týchto kategórií nemajú povolené ukončiť svoje lety v Akkre. Všetci sa musia podrobiť 14-dňovej karanténe vo vopred určenom zariadení.

Cestovanie v rámci krajiny

Vláda zrušila obmedzenia pohybu v rámci širšieho okolia miest Akkra a Kumasi. Platí naďalej uzávera pozemných hraničných priechodov. Všetci cudzinci musia byť registrovaní u National Identification Authority (NIA).

Podmienky tranzitu 

Nie sú stanovené.

Opatrenia v krajine

Povinné je nosenie rúšok na verejných miestach v Akkre a širšom okolí a v pobrežných regiónoch.

Podmienky návratu do SR 

V súčasnosti nie sú možnosti návratu z krajiny do SR komerčnými letmi.

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 02/07/2020
 

Grécko

Podmienky vstupu do Grécka

Od všetkých cestujúcich prichádzajúcich do Grécka sa od 1. júla 2020 vyžaduje vyplnenie online formulára (The Passenger Locator Form – PLF) najmenej 48 hodín pred vstupom do krajiny. Vo formulári je potrebné uviesť údaje ako napr. odkiaľ osoba cestuje, dĺžku predchádzajúcich pobytov v iných krajinách či adresu svojho pobytu v Grécku.

 

Do 24 hodín po odoslaní formulára dostane každý cestujúci osobný QR kód, ktorý musí byť predložený pri príchode do Grécka v tlačenej alebo elektronickej podobe (napr. v mobile). Systém, po vyhodnotení nahlásených údajov, vyznačí, či sa má táto osoba pri vstupe do Grécka podrobiť testu na Covid-19 alebo nie. Testy budú realizované hneď pri vstupe do krajiny a testovaní cestujúci budú musieť na výsledok testu čakať v individuálnej izolácii na adrese uvedenej vo formulári. 

 

 

Letecká doprava

Od 1.júla Grécko pustilo do prevádzky všetky letiská, teda aj regionálne letiská na ostrovoch pre lety zo zahraničia.
 
 
Cestná doprava

Občania SR, ktorí cestujú do krajiny za turistikou, môžu vstúpiť do Grécka autom iba cez bulharsko-grécky hraničný priechod Kulata – Promachon. 

Cez ostatné hraničné priechody je povolený vstup len z mimoriadnych dôvodov (diplomatický personál, personál medzinárodných organizácií, vojenský personál, personál vykonávajúci humanitárnu pomoc, vedeckí pracovníci v zdravotníctve..). 
 
 
Námorná doprava

Od 1. júla 2020 je povolený príchod lodí zo zahraničia do gréckych prístavov.

K rovnakému termínu sa obnovila aj osobná námorná doprava s Talianskom (trajekty) – začala prevádzka dvoch prístavov v Patrase a Igoumenitsi.  

Premávka trajektov z pevniny na grécke ostrovy bola obnovená 25. mája 2020. Pre prepravu osôb na lodi platia striktné pravidlá upravené v zdravotných protokoloch –meranie telesnej teploty pasažierom pred nalodením, sociálny dištanc 1,5 m, povinnosť nosiť rúško a odovzdať vyplnený formulár. Nalodenie  nebude povolené nikomu, kto prejaví príznaky Covid-19 alebo bol v kontakte s niekým infikovaným za posledných 14 dní - obidve podľa dotazníka. V kajute je už možné ubytovať 2 osoby, 4-miestne kajuty sú vyhradené pre rodiny s deťmi alebo zdravotne postihnuté osoby so sprievodom. Trajekty sú prevádzkované pri maximálne 60% kapacite.

 

Cestovania v rámci krajiny

Na celom území Grécka platí nariadenie č. 40381 z 27.6.2020 o opatreniach dodržiavania odstupov v podnikoch, verejných úradoch a ostatných priestoroch. Nariadenie, ktoré platí od 27.6. do 12.7.2020, zároveň upravuje podmienky prepravy osôb v osobných vozidlách a taxíkoch. 

  

V zmysle predmetného nariadenia platí:

 • vo vozidlách osobnej dopravy/taxi do 7 miest je povolená preprava max. troch cestujúcich + vodič;
 • vo vozidlách osobnej dopravy/taxi do 8-9 miest je povolená preprava max. 5 cestujúcich + vodič;
 • väčší počet cestujúcich v uvedených osobných vozidlách sa povoľuje, ak v nich cestujú rodičia so svojimi maloletými deťmi (napr. 2 rodičia + 3 maloleté deti v osobnom vozidle do 7 miest).
 • počet cestujúcich v turistických autobusoch nesmie presiahnuť 65% celkovej kapacity autobusu. 

 
Pokuta za porušenie tohto nariadenia je vo výške 150 eur každej osobe vo vozidle.
Pri preprave v osobných motorových vozidlách, služobných vozidlách a vozidlách taxi služby sú cestujúci povinní nosiť tvárové masky.

 

Opatrenia v krajine

V archeologických, historických priestoroch a v múzeách je povolená skupinová obhliadka max. 8 osôb a to za predpokladu dodržiavania 1,5m vzdialenosti a s ochrannou maskou.

Návšteva divadla a kina - počet osôb podľa kapacity priestoru s dodržiavaním 1,5m vzdialenosti pri vonkajších prevádzkach (letné kino a divadlá 75% obsadenosť) a 2m vzdialenosti v uzatvorených priestoroch nie viac ako 65% kapacita.

Pri stolovaní v reštaurácií max počet osôb pri stole 6.

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do SR z Grécka sa uplatňuje voľný prechod cez hranice bez povinnosti predloženia negatívneho COVID-19 testu, ako aj bez povinnosti absolvovať karanténu.

Aktualizované: 01/07/2020
 

Gruzínsko

Podmienky vstupu do krajiny

Zákaz vstupu na územie Gruzínska pre všetkých cudzincov je v platnosti od 18. marca. Výnimku majú len členovia diplomatických misií, medzinárodných organizácii, humanitárnych misií a ich rodinní príslušníci, zmiešané rodiny, utečenci a osoby bez štátnej príslušnosti, ktoré majú povolený pobyt na území krajiny.

 

Každá osoba vstupujúca na územie krajiny je povinná absolvovať 14-dňovú karanténu (domácu alebo v štátnych zariadeniach). Pre nákladnú dopravu ostávajú morské a pozemné hranice otvorené pri dodržaní pokynov gruzínskych úradov.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení, povinnosť nosiť rúško v MHD a medzimestských spojoch.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit cez územie Gruzínska nie je povolený.

 

Opatrenia v krajine

Platí povinnosť nosiť ochranné rúško v uzavretých verejných priestoroch, MHD a taxi. V reštauráciách môže pri jednom stole sedieť maximálne 6 osôb, prípadne rodina.

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

O možnostiach uskutočniť RT-PCR test v Gruzínsku sa informujte na Veľvyslanectve SR v Tbilisi: emb.tbilisi@mzv.sk
 

Aktualizované: 03/07/2020
 

Guinea Bissau

Podmienky vstupu do krajiny

Naďalej platí núdzový stav. Vstup cudzincov do krajiny je povolený na základe predloženia negatívneho testu COVID-19. 

Cestovanie a opatrenia v rámci krajiny 

Platí nočný zákaz vychádzania od 20:00 do 6:00h a povinné nosenie rúška na verejnosti.

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 26/06/2020
 

Guatemala

Podmienky vstupu do krajiny

Guatemala nevpúšťa na svoje územie občanov – cudzích štátnych príslušníkov. Tento zákaz, resp. reštrikčné opatrenia na cestovanie, vrátane európskych cestujúcich na guatemalské územie, platí po predĺžení reštrikčných opatrení guatemalských úradov predbežne do 5. júla. 2020.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Vnútorný pohyb/tranzit po krajine je naďalej kontrolovaný políciou, pri kontrole je potrebné preukázať dôvod, prečo osoba (platí to aj pre cudzincov) tranzituje v rámci krajiny.

 

Podmienky tranzitu a odchod z krajiny

Cudzinci stále môžu opustiť Guatemalu cez pozemnú hranicu s Mexikom s povolením guatemalského migračného úradu. Uvedený predbežný dátum reštrikčných hraničných opatrení do 5. júla 2020 platí aj pre letecké spojenie do Európy (ale aj do iných regiónov sveta), ktoré boli doteraz pozastavené, dátum obnovenia letov je tak viazaný na rozhodnutie vládnych úradov ohľadom ukončenie hraničných reštrikčných opatrení. Guatemalské úrady v prípade potreby akceptujú na tranzit pre občanov SR konzulárne potvrdenia Veľvyslanectva SR v Mexiku súvisiace s ich návratom do SR, resp. s opustením Guatemaly.


Turistom, ktorí sa legálne nachádzajú v krajine a z dôvodu reštrikcií nemôžu vycestovať, sa automaticky predlžuje legálny pobyt v krajine do doby zrušenia reštrikčných opatrení.

 

Opatrenia v krajine

Reštaurácie, hotely, kiná, divadlá, školy, turistické centrá zostávajú zatvorené predbežne tiež do 5.7.2020, podobne, do uvedeného dátumu boli zrušené všetky verejné podujatia. V krajine počas karanténnych opatrení bol zaznamenaný nárast kriminality. Sú stanovené presné hodiny a dni na vychádzanie pre jednotlivé kategórie občanov, používanie motorových vozidiel a motocyklov je určené na jednotlivé dni podľa čísla ŠPZ. Do odvolania bolo pozastavené fungovanie verejnej dopravy. Vo všeobecnosti v nedeľu platí zákaz vychádzania pre verejnosť.  

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 03/07/2020
 

Haiti

Podmienky vstupu do krajiny

Od 30. júna 2020 sa otvoria hranice pre medzinárodnú dopravu a zahraničných turistov za určených podmienok hygienických protokolov.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Vnútorný pohyb/tranzit po krajine je naďalej kontrolovaný políciou a obmedzený, pri kontrole je potrebné preukázať dôvod, prečo osoba (platí to aj pre cudzincov) tranzituje v rámci krajiny.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Odchod z krajiny je možný len repatriačnými letmi.
 

 

Opatrenia v krajine

Na Haiti platia obmedzenia v súlade s prijatými opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19. Medzi hlavné opatrenia patrí povinné nosenie ochranného rúška na verejnosti, tzv. „sociálny odstup“– dodržiavanie bezpečnostnej vzdialenosti (cca 2,0 m) medzi osobami na verejnosti, obmedzený počet osôb na uzavretých verejných priestranstvách, dezinfekcia rúk a obuvi pred vstupom do predajní, iných priestorov a pod..
 

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí. Testy na COVID-19 sú poskytované v nemocničných zariadeniach.
 

 

Aktualizované: 26/06/2020
 

Holandsko

Podmienky vstupu do krajiny

V Holandsku nie sú zavedené opatrenia týkajúce sa obmedzení vstupu/výstupu na hraniciach, ani karanténne opatrenia (nie je potreba preukázať sa negatívnym testom na COVID-19, ani sa zdržiavať v izolácii).

 

Cestovanie v rámci krajiny

Všeobecné cestovné odporúčania a obmedzenia vzťahujúce sa na občanov tretích krajín a na cestujúcich z rizikových krajín
 

Podmienky tranzitu a odchodu

Letisko Schiphol (Amsterdam) a letisko Eindhoven môžu využiť (aj na tranzit z tretích krajín) občania krajín Európskej únie, Spojeného kráľovstva, Nórska, Islandu, Švajčiarska a Lichtenštajnska.


Pri využití letiska Schiphol je povinnosťou všetkých cestujúcich disponovať čestným vyhlásením o zdravotnom stave.

 

 

Odporúča sa mať formulár vopred vyplnený a pripravený pred nástupom na palubu lietadla. Je ho možné predložiť aj v elektronickej podobe.

 

 

 

 

Letecká preprava


Občania Slovenskej republiky môžu využiť:
 

Letecké spojenia z Amsterdamu, Rotterdamu, alebo Eindhovenu do Viedne (aktuálne nie je dostupné spojenie Rotterdam-Viedeň), Innsbrucku, Budapešti (letisko Franza Liszta v Budapešti), Prahy, alebo Krakova.

 

 

 

 

 

 


Viaceré letecké spoločnosti zaviedli povinnosť nosenia rúšok v lietadlách. Činnosť obnovila letecká spoločnosť Transavia;

 

Letecké spojenia z Viedne, Budapešti, Prahy, alebo Krakova do Amsterdamu, Eindhovenu, alebo Rotterdamu (aktuálne nie je dostupné spojenie Viedeň-Rotterdam).

 
 
Železničná / autobusová preprava
 
Občania Slovenskej republiky môžu využiť:
 

 • medzinárodné vlakové alebo autobusové spojenia z Holandska cez Nemecko do Rakúska, Česka, Poľska alebo Maďarska. Naplánovať si cestu a zarezervovať miesto je možné aj prostredníctvom spoločnosti ÖBB, alebo NS International;

 

 • medzinárodné vlakové alebo dostupné medzinárodné autobusové spojenia zo Slovenska cez Rakúsko, Maďarsko, Česko alebo Poľsko.

 

Opatrenia v krajine


 V krajine je nariadené dodržiavať odstup 1,5 m medzi cudzími osobami, vo verejnej doprave bola zavedená povinnosť nosenia ochranných rúšok.
 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 24/06/2020
 

Honduras

Podmienky vstupu do krajiny

Honduras nevpúšťa na svoje územie občanov – cudzích štátnych príslušníkov. Sú uzavreté vzdušné, pozemné a morské hranice pre vstup cudzincov na územie Hondurasu (s výnimkou rezidentov). Letecké spojenie do Európy (ale aj do iných regiónov sveta) bolo pozastavené. Reštrikčné opatrenia sú prijaté do 12. júla 2020, ohľadom hraničného režimu a leteckého spojenia sa však predpokladá ich predlžovanie v týždenných intervaloch (aj v nadväznosti na aktuálny vývoj pandémie v krajine).
 

Cestovanie v rámci krajiny

Honduras nevpúšťa na svoje územie občanov – cudzích štátnych príslušníkov. Sú uzavreté vzdušné, pozemné a morské hranice pre vstup cudzincov na územie Hondurasu (s výnimkou rezidentov). Letecké spojenie do Európy (ale aj do iných regiónov sveta) bolo pozastavené. Reštrikčné opatrenia sú prijaté do 29. júna 2020, ohľadom hraničného režimu a leteckého spojenia sa však predpokladá ich predlžovanie v týždenných intervaloch (aj v nadväznosti na aktuálny vývoj pandémie v krajine)
 

Podmienky tranzitu a odchod z krajiny

Honduraské úrady od polovičky júna a 2020 povolili niekoľko komerčných letov, zatiaľ však len do USA, do konca júna sú plánované 3 komerčné lety do USA/Houston. V prípade, že má občan EÚ/občan SR vybavené tranzitné víza (ESTA) a nadväzujúci let z USA do Európy, americká letecká spoločnosť povoľuje aj európskych pasažierov.  Honduraské úrady v prípade potreby akceptujú na tranzit pre občanov SR konzulárne potvrdenia Veľvyslanectva SR v Mexiku súvisiace s ich návratom do SR, resp. s opustením Hondurasu.

 

Opatrenia v krajine

Reštaurácie, hotely, kiná, divadlá, školy, turistické centrá zostávajú zatvorené predbežne tiež do 12. júla 2020 , podobne, do uvedeného dátumu boli zrušené všetky verejné podujatia. V krajine je povinné používanie rúšok na verejnosti. Sú stanovené presné hodiny a dni na vychádzanie pre jednotlivé kategórie občanov. Vo všeobecnosti platí odporúčanie vládnych orgánov pre verejnosť, aby minimalizovali svoj pobyt mimo obydlia.  

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

Aktualizované: 29/06/2020
 

Chorvátsko

Podmienky vstupu do krajiny

S účinnosťou od 28. mája 2020 môžu vstúpiť občania SR do Chorvátska bez špecifikácie dôvodu návštevy.
 

Odporúčame pred cestou do Chorvátska vyplniť online formulár na stránke entercroatia.mup.hr, ktorý je určený na urýchlenie vybavenia turistov/prechodu cez hranice. V prípade, ak tak občania neurobia vopred, musia rátať so zdržaním pri vstupe do Chorvátska. Formulár je k dispozícii aj v slovenskom jazyku.

 

Pri vstupe na územie Chorvátska nie je potrebné preukázať sa testom na COVID-19.

 

Od  24. júna musia cestujúci prichádzajúci do Chorvátska z Bosny a Hercegoviny, Kosova*, Srbska a Severného Macedónska ísť do povinnej domácej 14-dňovej karantény - nezávisle od toho, aké majú štátne občianstvo. Opatrenie sa netýka tých, ktorí cez Chorvátsko tranzitujú.
 

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.
 

Podmienky tranzitu

Prejazd (tranzit) do Chorvátskej republiky cez Rakúsko, Slovinsko a Maďarsko je bez obmedzení.
 

Opatrenia v krajine

Počas pobytu v Chorvátsku musia návštevníci dodržiavať všeobecne platné nariadenia Úradu verejného zdravia.
 

Podmienky návratu do SR

Voľný prechod cez hranice bez predloženia negatívneho COVID-19 testu, ako aj povinnosti absolvovať karanténu.

Aktualizované: 24/06/2020
 

India

Podmienky vstupu do krajiny

Všetky medzinárodné komerčné lety majú zakázaný vstup do krajiny až do odvolania. Pre občanov už nachádzajúcich sa v Indii alebo tých, ktorí mali v tomto čase dní cez krajinu tranzitovať to znamená zrušenie všetkých odchádzajúcich letov. Pozemné hranice sú otvorené, avšak víza dostanú len vybrané kategórie špecialistov v oblasti zdravotníctva a údržby technického vybavenia indických podnikov, ako aj držitelia OCI kariet. Osoby cestujúce do Indie musia po príchode absolvovať 7 dennú štátnu karanténu a nasledovne 7 dennú domácu izoláciu.

Cestovanie v rámci krajiny

Letecká doprava je od 25. mája 2020 na vybraných trasách obnovená. Presuny hromadnou dopravou sú už plne dostupné, vo vybraných lokalitách je možné využiť ako vlakovú, tak aj autobusovú dopravu. Naďalej platí zákaz vychádzania medzi 21:00 až 05:00, pričom niektoré štáty môžu uvedený čas meniť podľa vlastných pravidiel.

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit cez Indiu je povolený iba v prípade, že cestujúci prichádza zo susednej krajiny a účelom jeho cesty je návrat do vlasti. Opustiť krajinu je možné iba prostredníctvom evakuačných letov spoločností KLM (prílet do Amsterdamu), Air France (prílet do Paríža), Lufthanza (prílet do Frankfurtu alebo Mníchova) a Air India (prílet do viacerých európskych metropol, avšak ide o nespoľahlivé spojenia) z Dillí, Bombaju a Bangalúru.

Opatrenia v rámci krajiny

Mnohé zväzové štáty môžu uplatňovať tzv. „lockdown“, v ktorom je obmedzený voľný pohyb osôb a dostupné sú iba niektoré služby. Oblasti so zvýšeným počtom nakazených na COVID-19 sú klasifikované ako „containment zones“, čo znamená kompletný zákaz vychádzania a nedostupnosť všetkých služieb, s výnimkou tých základných. V celej Indii sú naďalej zatvorené školy, kiná a zakázané hromadné podujatia, pričom vstup do nákupných centier, letísk apod. je podmienený stiahnutím aplikácie „Aarogya Setu“ a nosením rúška. 

Podmienky návratu do SR:

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 03/07/2020
 

Indonézia

Podmienky vstupu do krajiny

Vstup do Indonézie pre cudzincov za účelom turizmu je zakázaný. Indonézia dočasne prestala vydávať „on-arrival“ víza. S platnosťou od 2. apríla 2020 indonézska vláda prijala opatrenie na zamedzenie vstupu a tranzitu cudzincov do krajiny s výnimkami, pričom pri vstupe do Indonézie je nutné doložiť negatívny PCR test, podrobiť sa dodatočnej zdravotnej prehliadke a podstúpiť domácu karanténu v trvaní 14 dní. Výnimky pre vstup do Indonézie platia len pre nasledovné skupiny občanov:

 • držitelia indonézskych diplomatických a služobných víz alebo diplomatického alebo služobného povolenia na pobyt
 • držitelia platných víz a cudzinci s povolením na pobyt (KITAS a KITAP)
 • humanitárny, zdravotný personál
 • členovia posádky dopravných prostriedkov
 • cudzinci, ktorí zabezpečujú prácu na strategických projektoch
   

Cestovanie v rámci krajiny

V snahe zabrániť šíreniu COVID-19 v krajine indonézske autority pristúpili k prijatiu viacerých reštrikcií v oblasti vnútroštátnej leteckej, lodnej, cestnej a vlakovej dopravy. Presuny v krajine sú obmedzené iba na cesty z nevyhnutných dôvodov, pričom účel cesty musí byť riadne podložený.
 

Podmienky zotrvania v krajine a odchodu z krajiny

Cudzí štátni príslušníci, ktorí sa momentálne nachádzajú v Indonézii môžu automaticky zotrvať v Indonézii bez nutnosti predlžovania víz cez imigračný úrad až do znovuotvorenia imigračných úradov. Pri odchode z krajiny im bude pokuta za dlhšie zotrvanie v krajine (tzv. „overstay“) odpustená.
 
Momentálne je jediným fukčným medzinárodným letiskom v krajine Soekarno-Hatta International Airport v Jakarte. Došlo k zrušeniu medzinárodných leteckých spojení z medzinárodného letiska v Denpasare. Z Jakarty však stále fungujú spojenia do Európy prostredníctvom leteckých spoločností Garuda Indonesia a Qatar Airways a Emirates. Pokiaľ občania SR nachádzajúci sa v Indonézii plánujú využiť lokálnu alebo medzinárodnú dopravu, odporúčame dôkladne si preveriť u konkrétneho prepravcu podmienky prepravy. Pre vnútroštátne lety a tranzit cez Jakartu je nutné predložiť negatívny rapid test COVID-19 a sprievodný list z Veľvyslanectva SR v Jakarte o odchode z krajiny. V tejto súvislosti je nutné kontaktovať Zastupiteľský úrad SR v Jakarte a e-mailom zaslať kópiu letenky a cestovného pasu všetkých cestujúcich. Pre vstup do Jakarty je potrebný SWAB test a vyplnený formulár SIKM.

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 19/06/2020
 

Irak

Od 26. marca 2020 je zákaz cestovania do Iraku a zároveň je zakázané cestovanie medzi jednotlivými provinciami. Celonárodný zákaz vychádzania a pohybu je platný do 22. mája 2020.
Aktualizované: 20/05/2020
 

Irán

Podmienky vstupu do krajiny

Väčšina pozemných hraničných prechodov zostáva uzatvorená. Čiastočne sú pre osobnú dopravu otvorené hraničné priechody s  Irakom. Pri prílete do Teheránu sú cestujúci, ktorí nedávno navštívili Španielsko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Taliansko, Nemecko alebo Spojené štáty americké bezplatne ubytovaní v určených hoteloch (Hotel Ibis, Hotel Novotel, Hotel Parsian, Hotel Kowsar, Hotel Enghelab) na 24 - 48 hodín, kde je vykonaný test na  COVID-19. V prípade, ak je výsledok testu negatívny, cestujúci môže opustiť hotel. Pri pozitívnom výsledku je cestujúci premiestnený do určeného zdravotníckeho zariadenia. Ostatní cestujúci by mali absolvovať domácu karanténu a len v prípade komplikácii kontaktovať lekára.

Cestovanie v  rámci krajiny

Aktuálne bez obmedzení, vrátane vnútroštátnej leteckej dopravy.

Podmienky tranzitu a odchodu

Letecké spojenie do Európy je obmedzené na niekoľko zostávajúcich letov Iran Air a Qatar Air. Občania EÚ môžu využiť repatriačné lety organizované v spolupráci s Iran Air a  Mahan Air. Aktuálne prevádzkuje Iran Air 1-krát týždenne linky do Amsterdamu, Paríža a  Londýna. Lety Iran Air do Európy môžu využiť všetci, ktorí sa preukážu povolením na pobyt alebo vízami typu D (len za účelom zlúčenia rodiny). Víza typu C nie sú akceptované (nebude vystavený palubný lístok). Letecké spoločnosti vyžadujú od cestujúcich odlietajúcich z iránskych letísk predloženie negatívneho testu na COVID-19 (postačuje aj rýchlotest krvi), alebo aby sa podrobili lekárskej prehliadke priamo na letisku (na letisku je potrebné byť minimálne 5 hodín pred plánovaným odletom). Pozemné hranice, okrem hranice s Irakom, sú pre osobnú dopravu uzatvorené. Susedné krajiny dovoľujú len návrat vlastných občanov z Iránu. 

Opatrenia v krajine

Epidemiologická situácia je vážna, avšak karanténne opatrenia už boli do značnej miery uvoľnené. Nosenie rúšok nie je povinné, no väčšina obyvateľov ich používa minimálne pri cestovaní v MHD a v uzatvorených priestoroch (obchodoch, bankách, úradoch). Naďalej platia obmedzenia na počet návštevníkov kultúrnych, náboženských a športových podujatí.

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí. V Iráne sú bežne realizované rýchlotesty na COVID-19, ktoré však nie sú pre vstup do SR dostatočné. V SR požadovaný PCR test na COVID-19 je možné získať v špecializovaných zariadeniach, pričom na výsledok sa čaká 2-3 dni.

 

 

Aktualizované: 26/06/2020
 

Írsko

 

 

 

Podmienky vstupu

Na letiskách a v prístavoch nie sú prijaté žiadne obmedzenia, do krajiny je voľný vstup.

 

Nevyžaduje sa test na COVID-19.

 

Po príchode do Írska (letecky alebo loďou) zo zahraničia je nariadená 14-dňová domáca karanténa pre občanov Írska aj cudzincov, pričom všetci prichádzajúci sú povinní vyplniť formulár s osobnými údajmi.
 

 

 

 

Polícia môže plnenie karantény kontrolovať v uvedenom mieste pobytu. Toto opatrenie sa netýka osôb vracajúcich sa do Írska zo Severného Írska, sú nevyhnutnými pracovníkmi v dodávateľskom reťazci, napríklad piloti, dopravcovia, námorní zamestnanci alebo tranzitujú.

 

Od 9. júla bude zverejnený „zelený zoznam“ krajín, do/z ktorých bude možné cestovať bez 14-dennej karantény.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Od 29. júna je možné cestovať v rámci celej krajiny vrátane pobrežných ostrovov bez obmedzení, povolené používať mikrobusy a autobusy pre turistov, otvárajú sa autopožičovne.

 

Podmienky tranzitu

Nevyžaduje sa 14-denná karanténa.

 

Opatrenia v krajine

Od 29. júna je povinnosť nosiť prekrytie nosa a úst (rúško) v prostriedkoch verejnej dopravy (autobus, električka, vlak).

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

Ak cestujete z krajín, kde nie je možné vykonať test, môžete sa ešte v zahraničí objednať na testovanie na Slovensku. V tomto prípade odporúčame kontaktovať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva SR (podľa miesta pobytu) pre upresnenie podmienok testovania.

 

 

Aktualizované: 26/06/2020
 

Island

Island sa pripojil k opatreniam EÚ a uzavrel svoju vonkajšiu schengenskú hranicu pre cestujúcich, ktorí nie sú občania krajín EÚ/EHP, ktorí prichádzajú na Island z iných ako neodkladných dôvodov. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na občanov členských štátov EÚ/EHP a Spojeného kráľovstva.


Ustanovenie sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré pricestujú na Island – teda aj na občanov členských štátov EÚ/EHP a Spojeného kráľovstva, ako aj na osoby, ktoré nemajú na Islande pobyt (turistov).

 

S účinnosťou od 15. mája 2020 Island zaviedol pre osoby cestujúce na Island z dôvodu neodkladných pracovných záležitostí, vykonávajúcich projekty, ktoré neznesú odklad ako aj pre osoby pracujúce vo vitálnej infraštruktúre možnosť požiadať o vykonanie tzv. modifikovanej karantény vykonávanej osobitným spôsobom s osobitnými obmedzeniami. Táto možnosť sa vzťahuje napr. na vedcov, akademikov, filmárov, športovcov a pod.

O vykonanie modifikovanej karantény tiež môžu za svojich zamestnancov požiadať ich zamestnávatelia. Na žurnalistov sa možnosť vykonania modifikovanej karantény vzťahuje od 7. mája 2020.

 

Zároveň Island zaviedol od 24. apríla 2020 tiež kontroly na vnútornej schengenskej hranici.

 

 

Od 15. júna 2020 bude cestujúcim je daná možnosť výberu medzi vykonaním testu na Covid-19 po príchode na Island, alebo dvojtýždňovou domácou karanténou.  Pred príjazdom sú cestujúci povinní vyplniť registračný formulár ohľadne pravidiel kontroly. Rovnako je cestujúcim je odporúčané si stiahnuť aplikáciu Rakning C-19. V období od 15. júna 2020 do 1. júla 2020 budú testy na medzinárodnom letisku v Keflavíku, ako aj na ostatných medzinárodných letiskách a prístavoch vykonávané bezplatne. Od 1. júla 2020 zaplatia cestujúci za vykonanie testu poplatok 15.000 ISK (cca 150 eur). Od povinnosti vykonania testu resp. vykonania karantény sú oslobodené deti narodené v roku 2005 a mladšie.
 
Od 15. júna 2020 Icelandair rozširuje lety okrem doterajších letov do Londýna a Štokholmu aj o nasledovné destinácie Kodaň, Oslo, Berlín-Tegel, Frankfurt, Mníchov, Amsterdam, Paríž-Charles de Gaulle, Helsinki and Zürich.

 

 

Island otvorí vonkajšiu schengenskú hranicu od 1. júla 2020. Do tohto dátumu nemôžu cudzinci z tretích krajín (nečlenské štáty EÚ a EHP) cestovať na Island okrem tých, ktorí majú na Islande neodkladné záležitosti.

 

Lode vrátane veľkých výletných lodí sú povinné pred tým ako je im povolené zakotviť na Islande sa orgánom pobrežnej stráže preukázať osobitným zdravotníckym certifikátom na COVID-19.

 

Podmienky návratu do SR

Island patrí medzi 19 krajín po príchode z ktorého nie je potrebné predloženie negatívneho COVID-19 testu, ako aj povinnosti absolvovať karanténu.

Aktualizované: 15/06/2020
 

Izrael

Podmienky vstupu do krajiny

Do Izraela majú v povolený vstup len občania Izraela, osoby s trvalým pobytom a diplomati akreditovaní v Izraeli.

 

Veľvyslanectvá Izraela v zahraničí môžu v odôvodnených prípadoch udeliť výnimku na cestu do Izraela účastníkom pohrebu v Izraeli, manželským partnerom a deťom izraelských občanov, študentom, ktorí už začali štúdium v Izraeli, pacientom pre nevyhnutné lekárske zákroky, vybraným expertom zamestnaným v Izraeli a žiadateľom o prisťahovanie na základe Zákona o návrate (aliya). Žiadosť o výnimku musí byť zaslaná e-mailom a musí obsahovať okrem zdôvodnenia cesty, osobných údajov cestujúceho aj informáciu o mieste, kde bude cestujúci tráviť karanténu po príchode do Izraela.


Každý, kto pricestuje do Izraela zo zahraničia musí nastúpiť do povinnej domácej karantény na dobu 14 dní. Predloženie negatívneho testu na COVID-19 nie je požadované.

Vstup cudzincov za účelom turizmu momentálne nie je možný.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Po krajine je možné pohybovať sa voľne. Verejná doprava funguje. Lístky na vlakovú dopravu je potrebné si zakúpiť vopred.

V Izraeli sú až do odvolania zakázané všetky podujatia s účasťou nad 50 osôb. Maloobchodné predajne, bary, reštaurácie môžu byť otvorené pri dodržaní sprísnených hygienických nariadení. Obyvatelia sú pri styku s cudzími osobami povinní nosiť rúško a udržovať odstup 2 metre.


Ministerstvo zdravotníctva Izraelského štátu zriadilo verejnú informačnú telefonickú linku *5400. Linka, ktorá slúži verejnosti denne od 8:00 do 21:00 hod. a poskytuje odpovede na akékoľvek otázky týkajúce sa koronavírusu v krajine, ako aj zavedených opatrení.

 

 

Podmienky návratu do SR

Až na ojedinelé výnimky, pravidelné priame lety z Izraela do európskych štátov sú pozastavené. Pre návrat do SR je možné využiť čiastočne obnovené komerčné lety WizzAir z Tel Avivu do Viedne a Budapešti.
 

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 30/06/2020
 

Jamajka

Podmienky vstupu do krajiny

Od 15. júna 2020 sa otvorili hranice pre medzinárodnú dopravu a zahraničných turistov za určených podmienok hygienických protokolov.

Pri vstupe do krajiny sa nevyžaduje negatívny test na COVID-19. Je meraná telesná teplota a po prílete je aplikovaný test na letisku, cestujúci vypĺňajú zdravotné formuláre a písomný záväzok 14-dňovej domácej karantény pre rezidentov, pre turistov v konkrétnom rekreačnom zariadení. V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 sú priamo z hranice transportovaní do určených zdravotníckych zariadení.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Vnútorný pohyb/tranzit po krajine je naďalej kontrolovaný políciou, pri kontrole je potrebné preukázať dôvod, prečo osoba (platí to aj pre cudzincov) tranzituje v rámci krajiny. Nerezidenti aktuálne nemajú povolené využívať verejnú hromadnú dopravu.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Odchod z krajiny je možný prostredníctvom komerčných letov, ktoré sú výrazne redukované a za podmienok stanovených krajinami cieľových destinácií a tranzitných krajín.

 

Opatrenia v krajine

Od 15. júna 2020 na Jamajke platia obmedzenia v súlade s prijatými opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19. Medzi hlavné opatrenia patrí povinné nosenie ochranného rúška na verejnosti, tzv. „sociálny odstup“– dodržiavanie bezpečnostnej vzdialenosti (cca 2 m) medzi osobami na verejnosti, obmedzený počet osôb na uzavretých verejných priestranstvách, dezinfekcia rúk a obuvi pred vstupom do predajní, iných priestorov a pod..

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí. Testy na COVID-19 sú poskytované v nemocničných zariadeniach.
 

 

Aktualizované: 26/06/2020
 

Japonsko

Podmienky vstupu do krajiny

Dočasný zákaz vstupu s platnosťou od 3. apríla 2020 do odvolania. V mimoriadnych prípadoch budú posudzované výnimky a udelenie víz. Podľa úpravy z 12. júna 2020 boli konkretizované a rozšírené podmienky za akých okolností  bude umožnený návrat do Japonska pre rezidentov a držiteľov dlhodobých víz.
 
 
 

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení. 
 

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit na medzinárodných letiskách v Japonsku  je možný bez víza, ak pasažier neopustí tranzitný priestor (predpokladom je mať  zakúpenú letenku do cieľovej destinácie z letiska v Japonsku, z ktorého transferuje a už odbavenú batožinu až do cieľovej destinácie). Nie je možný transfer medzi letiskami v rámci Japonska.
 

Opatrenia v krajine

Odporúčanie dodržiavať striktné hygienické pravidlá a spoločenský odstup (social distancing). Rúška na verejnosti nie sú povinné, iba odporúčané. Vyžadujú sa v bankách, obchodoch a pod.
 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 02/07/2020
 

Jemen

Podmienky vstupu do krajiny

Všetky pozemné hranice, námorné prístavy a letiská  v Jemene sú až do ďalšieho oznámenia zatvorené. Výnimky sa týkajú humanitárnej pomoci a dovozu základného tovaru. Všetci cestujúci, ktorí prichádzajú do Jemenu musia ísť na 14 dní do karanténnych zariadení.

Opatrenia v krajine

Úrady v Jemene zaviedli rad opatrení, medzi ktoré patria zákaz vychádzania, obmedzenie pohybu a cestovanie v krajine, zatvorenie podnikov a obmedzenie verejných a súkromných zhromaždení. Obmedzenia sa môžu líšiť  v jednotlivých častiach krajiny a môžu sa v krátkom čase zmeniť.

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 29/06/2020
 

Jordánsko

Zákaz vstupu do krajiny platí od 17. marca 2020, výnimku tvorí diplomatický personál a personál medzinárodných organizácií. Od 27. marca 2020 platí zákaz vychádzania. Dňa 20. mája 2020 vyhlásila vláda úplný zákaz vychádzania, ktorý sa začne vo štvrtok 21. mája od polnoci a potrvá do nedele 24. mája 2020 polnoci.
Aktualizované: 20/05/2020
 

Juhoafrická republika

Podmienky vstupu do krajiny

Všetci, ktorí vstupujú do krajiny, vrátane diplomatov, sa musia podrobiť povinnej 14-dňovej karanténe vo vybraných štátnych zariadeniach.

Cestovanie v rámci krajiny

Od 1. júna nastalo obnovenie vnútroštátnej leteckej prepravy na služobné dôvody. Cestovanie medzi provinciami je povolené len na služobné a nevyhnutné účely na základe povolenia.

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit je zakázaný a povolené sú iba repatriačné lety na návrat do domovskej krajiny. Stále platí zákaz medzinárodných komerčných letov.

Opatrenia v krajine

26. apríla bol vyhlásený lockdown. Rozhodnutím prezidenta sa nariadenie o úplnom uzatvorení hraníc Juhoafrickej republiky predĺžilo neurčito. Od 1. júna sa krajina posunula na stupeň 3 (z 5), čo znamená isté uvoľnenie opatrení. Úrady povoľujú prepravu základného tovaru, humanitárne lety, repatriačné lety a návrat obyvateľov späť do krajiny.

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 19/06/2020
 

Južný Sudán

Medzinárodná letecká preprava bola prerušená až do odvolania. Povolené sú len lety pre nákladnú prepravu a lety pre humanitárnu pomoc. Pozemné hranice pre osobnú prepravu sú taktiež uzavreté do odvolania. Povolený je len vstup pre nákladnú kamiónovú dopravu.
Aktualizované: 04/06/2020
 

Kambodža

Podmienky vstupu do krajiny

Kambodža od 30. marca 2020 dočasne pozastavila udeľovanie turistických víz, e-víz a výnimiek z vízovej povinnosti pre všetkých turistov. Cudzinci, ktorí majú v úmysle cestovať do Kambodže, musia požiadať o udelenie víz vopred na príslušnom veľvyslanectve Kambodže. Cestujúci musí predložiť lekárske potvrdenie vydané príslušnými zdravotníckymi zariadeniami, v ktorom sa uvádza, že žiadateľ nie je nakazený ochorením COVID-19 a ktoré nie je staršie viac ako 72 hodín pred nástupom na cestu. Zároveň musí predložiť medzinárodné zdravotné poistenie s finančným krytím minimálne vo výške 50 000 USD platné aj na území Kambodže. Výnimka sa vzťahuje na držiteľov diplomatických víz typu A a oficiálnych víz typu B. 

Podľa vyjadrení kambodžských orgánov s účinnosťou od 11.júna 2020 všetci cestujúci po príchode do krajiny musia zložiť v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej karty zálohu  vo výške 3 000,- USD, z ktorej budú hradené výdavky (5 USD) spojené s ich prevozom do zariadení, v ktorých sa podrobia vyšetreniu na COVID-19  a zotrvajú tam až do získania  výsledkov  laboratórnych testov, ako aj výdavky za ubytovanie (30,-  USD/osoba/noc), lekárske vyšetrenie  a vykonanie testu (100,- USD) a stravu (30,-  USD/osoba/deň). Zložené financie  budú využité ako záloha na úhradu požadovaných   výdavkov   a ostatné prostriedky budú cudzincovi vrátené. V prípade pozitívnych výsledkov testov idú do povinnej štátnej izolácie nakazení pacienti. Ostatní spolucestujúci musia zotrvať v karanténe 14 dní, kde budú musieť uhradiť výdavky vo výške 100 USD za každý test na COVID-19, sumu vo výške 84,- USD/deň za ubytovanie v karanténnom zariadení alebo hoteli, poplatky za služby lekárov, stravu,  sanitárne  a bezpečnostné služby. V prípade potvrdenia nákazy musí pacient uhradiť 100,- USD za každý test (vyžadujú sa minimálne 4 testy), 225,- USD denne za nemocničnú izbu po dobu minimálne 14 dní, zdravotnícke služby, jedlo a sanitárne služby. V prípade úmrtia a zabezpečenie kremácie budú spoplatnené služby vo výške 1 500,- USD.  Za požiadavku na vykonanie vyšetrení na COVID-19 a vystavenie certifikátu budú žiadateľom účtovať poplatok vo výške 130,- USD. 

 

Cestovanie v rámci krajiny

Letecké spojenia  medzi Kambodžou a zahraničím sú až na  výnimky zrušené. Došlo aj k výraznému pozastaveniu vnútroštátnych  letov a zastavená je aj cezhraničná osobná lodná doprava, uzatvorené sú aj pozemné hraničné prechody s Thajskom, Laosom a Vietnamom. Vnútroštátna cestná a železničná doprava funguje bez obmedzenia.
 

Podmienky tranzitu a odchodu

Odchod z krajiny je možný prostredníctvom komerčných letov, ktoré sú výrazne redukované a za podmienok stanovených krajinami cieľových destinácií a tranzitných krajín. 
 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 01/07/2020
 

Kamerun

Podmienky vstupu do krajiny

Nepravidelné komerčné medzinárodné lety Air France medzi Yaoundé, Doualou a Parížom boli obnovené, väčšina medzinárodných liniek je však naďalej suspendovaná. Po prílete na letisko v Yaoundé sa prichádzajúci cestujúci musia podrobiť zdravotnej prehliadke, rýchlemu testu na COVID-19 a vyplniť zdravotný formulár. Bez ohľadu na výsledky testov imigračný úrad na letisku si ponechá cestovné pasy po dobu 14 dní povinnej izolácie.

Cestovanie v rámci krajiny 

Pohyb je obmedzený iba na nevyhnutné cesty, použítie prostriedkov verejnej dopravy  je limitované. 

Opatrenia v krajine 

Povinné je nosenie rúšok na verejných miestach v celej krajine a rúšok a ochranných rukavíc pri príchode na letisko.

Podmienky návratu do SR

Pred odletom je potrebné sa preukázať negatívnym testom na Covid-19. V prípade letu Air France je potrebné predložiť predpísané písomné vyhlásenie. 

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 02/07/2020
 

Kanada

Podmienky vstupu do krajiny

30. júna 2020 kanadská federálna vláda prijala nové rozhodnutie, na základe ktorého sa predlžuje zákaz vstupu cudzincov (vrátane všetkých štátov EÚ) do Kanady do 31. júla 2020. 

 

Vstup do Kanady majú povolený kanadskí občania, cestujúci s trvalým pobytom v Kanade, bezprostrední rodinní príslušníci kanadských občanov; diplomati akreditovaní v Kanade; letecké posádky; dočasní pracovníci (napríklad ošetrovatelia, sezónni pracovníci v poľnohospodárstve, rybárskom priemysle); medzinárodní študenti, ktorí mali platné povolenie na štúdium alebo ho mali schválené pred vstupom cestovných obmedzení do platnosti 18. marca; žiadatelia, ktorých povolenie o trvalý pobyt bolo schválené pred vstupom cestovných obmedzení do platnosti, ale zatiaľ do Kanady nevycestovali; tranzitujúci cestujúci.

 
Od 9. júna Kanada umožňuje vstup do Kanady aj cudzincom, ktorí sú najbližšími rodinnými príslušníkmi kanadských občanov a osôb s trvalým pobytom za podmienok:

 • musia prekročiť hranicu spoločne
 • plánovaný pobyt na území Kanady musí byť v trvaní 15 dní a viac
 • musia dodržať povinnú 14-dňovú domácu karanténu

 

Poznámka: Niektoré kanadské provincie a územia môžu mať odlišné požiadavky, ktoré by mohli ovplyvniť vstup
 

 

Pre medzinárodné lety sú naďalej v prevádzke iba 4 kanadské letiská: Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary.

Cestujúci vykazujúci známky ochorenia COVID-19 nemôžu vstúpiť na územie Kanady letecky. Kanadskí občania a držitelia povolenia na trvalý pobyt v Kanade vykazujúci známky ochorenia COVID-19 môžu vstúpiť na územie Kanady autom, vlakom alebo loďou, no následne sa musia izolovať po dobu 14 dní. Všetci cestujúci, ktorí majú zvýšenú teplotu a nemajú lekárske osvedčenie na vysvetlenie zdravotného alebo fyzického stavu, ktorý by mal za následok zvýšenú teplotu, nebudú môcť pokračovať vo svojej ceste a budú požiadaní o opätovnú rezerváciu po 14 dňoch.  

 

Pozemná hranica medzi Kanadou a USA je uzatvorená pre všetky cesty, ktoré nie sú nevyhnutného (essential) charakteru zatiaľ do 21. júla 2020 s možným predžením. Platí pre všetkých cestujúcich za účelom turizmu a rekreácie. Nákladná doprava tovarov nie je obmedzená. Cez hranicu sa dostanú ľudia pracujúci v nevyhnutných (essential) sektoroch (napr. zdravotníci). 
 

Cestujúci prichádzajúci do Kanady musia:

 

 • podstúpiť skríning hraničným alebo karanténnym pracovníkom na posúdenie príznakov ochorenia COVID-19; nevyžaduje sa negatívny test na COVID-19

 

 • poskytnúť základné informácie prostredníctvom kontaktného formulára dostupného v papierovej forme, prostredníctvom mobilnej aplikácie ArriveCAN alebo webového formulára.

 

 • preukázať „dôveryhodný“ plán svojej povinnej 14-dňovej karantény (ak nevykazujú známky ochorenia COVID-19) alebo 14-dňovej povinnej izolácie (ak vykazujú známky ochorenia COVID-19) obsahujúci adresu plánovaného pobytu a telefónne číslo, prístup k jedlu a liekom, s vylúčením pobytu u zraniteľných osôb, alebo budú umiestnení v zariadení určenom vládou. Nedodržanie povinnej karantény/izolácie sa považuje za porušenie Zákona o karanténe s príslušnými postihmi - uloženie pokuty vo výške až 750 000 CAD alebo odsúdenie až na 6 mesiacov väzenia. V prípade bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia inej osoby nedbalosťou sú sankcie ešte prísnejšie. Vykonávanie povinnej 14-dňovej karantény bola predĺžené do 31. augusta 2020;  

 

 • odpovedať na volania kanadských úradov monitorujúcich povinnú karanténu z telefónneho čísla 1-855-906-5585 alebo 613-221-3100,

 

 • mať povinne na tvári rúško skôr ako budú pokračovať priamo do svojho cieľového miesta, kam sa však nemôžu presunúť verejnou dopravou  

 

 • si prostredníctvom niekoho ďalšieho zabezpečiť základné potraviny a potrebné lieky,

 

 

Cestovanie v rámci krajiny

Povinnosť nosenia rúška /alebo iného prekrytia úst a nosa/ je nariadená počas cestovania lietadlom /pokiaľ nie je možné dodržať bezpečnú vzdialenosť 2m od iných cestujúcich/ a odporúčanie nosenia rúška počas cestovania železničnou, lodnou, autobusovou a i. pozemnou verejnou dopravou (vhodné mať stále so sebou). Cestujúci sú povinní nasadiť si rúško aj vo verejnej doprave, ak ich k tomu vyzve prepravca.
 
Všetky provincie zatiaľ odporúčajú vyhýbať sa „non-essential“ cestovaniu. Viaceré provincie majú zriadené náhodné kontrolné miesta, ako aj cestovné a vstupné obmedzenia. Okrem ich obyvateľov, je zakázaný vstup na kanadský sever, ako aj do provincií Newfoundland a Labrador, Prince Edward Island  a New Brunswick. Manitoba a Nové Škótsko po príchode vyžadujú 14-dňovú izoláciu, a to aj z inej provincie v Kanade. Veľké provincie ako Britská Kolumbia (odrádza od medziprovinčného cestovania), Alberta, Saskatchewan a Ontário nemajú vstupné obmedzenia. Quebec uvoľnil kontroly na hranici s Ontáriom, ale vstup do niektorých oblastí je stále obmedzený.  Štyri atlantické provincie (New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island a Newfoundland a Labrador) sa dohodli na vzájomnom otvorení hraníc od 3. júla. Návštevníci z iných kanadských provincií a teritórií budú mať povolenie na vstup pri dodržiavaní miestnych požiadaviek na vstup platných vo všetkých 4 provinciách (tri provincie vyžadujú 14-dňovú karanténu a Newfoundland a Labrador ostáva naďalej uzavretý).     
 
 

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit cez Kanadu je povolený, za podmienok:

 • cestujúci nevykazuje známky ochorenia COVID-19
 • cestujúci má platnú eTA /Electronic Travel Authorisation/
 • tranzitný let do Európy je z toho istého kanadského letiska a terminálu ako prílet do Kanady
 • pasažier musí počas prestupu v Kanade zostať v medzinárodnej tranzitnej zóne; teda nemôže prejsť colnou zónou a formálne vstúpiť na kanadskú pôdu a to ani k prevzatiu batožiny pred ďalším letom
 • prestup sa musí uskutočniť v časovom rozmedzí menej ako 24 hodín.
 • v osobitných prípadoch (zrušenie letu na poslednú chvíľu) sú povolené aj samostatné izolácie v rámci prenocovaní v letiskových hoteloch.

 

Veľvyslanectvo SR v Ottawe vystavuje občanom SR pred vycestovaním z Kanady povolenie na tranzit na základe ich žiadosti s cieľom zabezpečiť ich čo najhladší návrat na Slovensko. Prosíme preto občanov SR, aby nás o svojom plánovanom návrate na Slovensko informovali na email: cons.ottawa@mzv.sk v dostatočnom predstihu pred vycestovaním z Kanady.  
 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 01/07/2020
 

Kapverdy

Podmienky vstupu do krajiny

Vonkajšie hranice Kapverd zostávajú zatvorené, obnovenie medzinárodných letov sa predpokladá k 1. augustu 2020.

Cestovanie a opatrenia v rámci krajiny

29. mája 2020 bol na ostrovoch ukončený núdzový stav. Nosenie rúšok, používanie dezinfekcie a dodržiavanie odstupu sú povinné. Kapverdské orgány znovu otvorili vnútorné morské hranice. Letecká doprava medzi ostrovmi bola obnovená.

Podmienky návratu do SR

Vycestovanie z krajiny je možné len v prípade mimoriadneho repatriačného letu.

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 03/07/2020
 

Katar

Podmienky vstupu do krajiny

Katar nariadil dočasné uzavretie letiska a všetkých vzdušných, morských a pozemných priechodov. Zároveň rozhodol pozastaviť udeľovanie víz pri príchode cestujúcich z viacerých európskych krajín s účinnosťou od 15. marca do ďalšieho oznámenia.

Podľa pokynov vlády je vstup do krajiny v súčasnosti povolený iba pre katarských štátnych príslušníkov, detí a manželov katarských občanov a držiteľov povolenia na trvalý pobyt v Katarskom štáte.

 

Do 31. júla môžu prichádzať do Kataru iba občania Kataru, ich spoločníci, ktorí majú trvalý pobyt alebo iní výnimočne schválení držitelia víz. Od 1. augusta budú môcť cestovať do Kataru aj držitelia povolení na pobyt QID.

 

Všetci cestujúci, ktorí odchádzajú do Kataru, si budú musieť rezervovať a zaplatiť za jeden zo schválených hotelových balíkov v karanténe na obdobie 14 dní, ktoré sa musia rezervovať pred odletom z Kataru, ak je dátum návratu naplánovaný na alebo do 15. septembra. Check in na letisku HIA nebude povolený bez potvrdenej rezervácie karantény, ak je návrat do Kataru pred 15. septembrom. Oprávnení cestujúci, ktorí sa momentálne nachádzajú mimo Kataru, si budú musieť rezervovať a zaplatiť jeden zo schválených hotelových balíkov v karanténe po dobu 14 dní, ak sa do Dauha vrátia 15. septembra alebo skôr. 

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.

Podmienky tranzitu a odchodu

Cestujúci s ďalším spojením cez letisko v Dauha budú akceptovaní a Qatar Airways pokračuje vo svojej činnosti pre cestujúcich v tranzite ako zvyčajne, s výhradou obmedzení vstupu na ich cieľové miesto. Súčasné karanténne opatrenia sa nevzťahujú na medzištátnu prepravu tovarov.

Opatrenia v krajine

Do odvolania je uzavretá väčšina hotelov, uzavreté sú všetky kaviarne, reštaurácie, športové a občianske centrá.

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 24/06/2020
 

Kazachstan

Podmienky vstupu do krajiny

Občania Slovenskej republiky potrebujú od 17. apríla 2020 do 1. novembra 2020 na vstup do Kazachstanu vstupné víza. Pre držiteľov služobných pasov a diplomatických pasov Slovenskej republiky platí na základe dvojstrannej medzivládnej dohody bezvízový vstup a pobyt na dobu 3 mesiacov. Pre podmienky získania víza do Kazašskej republiky kontaktujte Veľvyslanectvo Kazašskej republiky v Bratislave, Gunduličova 6, tel.: +421 2 2077 8007, bratislava@mfa.kz .

 

Hlavnou podmienkou vstupu do Kazachstanu je pre cudzinca vstupné vízum. Od 20 júna majú vstup povolený len občania krajín, s ktorými Kazachstan obnovil  priame letecké spojenie a ktorí pricestujú priamou leteckou linkou. Cudzinci, ktorí majú povolený vstup do krajiny, môžu na cestu do Kazachstanu taktiež využiť priame letecké spojenie. 
 
 
Dané obmedzenia sa nevzťahujú na: 
 
 • cudzincov - členov posádok námorných (riečnych) plavidiel cestujúcich do Kazachstanu samostatne za účelom pripojenia sa k posádke, pri predložení dokladov potvrdzujúcich funkciu a príslušnosť k posádke námorných (riečnych) plavidiel;
 • rodičov (opatrovníkov alebo zákonných zástupcov) sprevádzajúcich maloletých občanov Kazachstanu, študujúcich na vzdelávacích inštitúciách v zahraničí, ako aj pri odchode z Kazachstanu do zahraničia s cieľom predĺženia študentských víz, či zloženia skúšok (testov) 


 
Pri vstupe do Kazachstanu sa odporúča predložiť potvrdenie o negatívnom PCR na COVID-19 nie starší ako 5 dní.

Osoby, ktoré letecky pricestujú do Kazachstanu a hneď po prílete potvrdenie predložia, nemusia podstúpiť 48-hodinovú karanténu v karanténnom stacionári a laboratórne vyšetrenie na COVID-19. Cestujúci je poučený o možných symptómoch ochorenia a po poskytnutí osobných údajov mu je umožnený vstup na územie Kazachstanu bez povinnosti domácej karantény. Všetkým cestujúcim, bez výnimky, bude pri prílete zmeraná teplota. Osoba s príznakmi COVID-19 bude hospitalizovaná v karanténnom zariadení.

 

Cestujúci bez potvrdenia o negatívnom PCR teste na COVID-19 musia podstúpiť laboratórne vyšetrenie na COVID-19 a 48-hodinovú karanténu v karanténnom stacionári. V prípade pozitívneho testu je cestujúci izolovaný na infekčnom oddelení, v prípade negatívneho testu je poučený o možných symptómoch ochorenia a po poskytnutí osobných údajov môže pokračovať do cieľa svojej cesty.

 

Dané obmedzenia sa nevzťahujú na:

 • členov vládnych delegácií prichádzajúcich na pozvanie MZV Kazašskej republiky,
 • pracovníkov diplomatických misií, konzulárnych úradov a misií medzinárodných organizácií akreditovaných v Kazachstane a ich rodinných príslušníkov (osoby bez potvrdenia o negatívnom PCR teste na COVID-19 sa musia podrobiť laboratórnemu vyšetreniu a poučeniu o možných symptómoch);
 • posádok lietadiel komerčných leteckých spoločností.

 

Osoby pracujúce v medzinárodnej železničnej, námornej alebo automobilovej doprave, aj tranzitujúce, musia podstúpiť laboratórne vyšetrenie na COVID-19 na hraničnom prechode.
 

Medzinárodná autobusová doprava bude obnovená v závislosti od epidemiologickej situácie v susedných krajinách.
 

Postupne sa obnovujú aj medzinárodné lety z Kazachstanu do Európy z letísk v mestách Almaty, Nur-Sultan, Atyrau a Uralsk. Doteraz bolo obnovené letecké spojenie s Čínou, Kórejskou republikou, Bieloruskom, Azerbajdžanom, Gruzínskom, Tureckom,  Thajskom a v druhej etape, v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie v jednotlivých krajinách, s Nemeckom, Českom, Maďarskom a Spojenými arabskými emirátmi. 
 

 

 

Cestovanie v rámci krajiny

Cestovanie po krajine nie je obmedzené a nie je naň potrebné žiadne osobitné tlačivo. Môže však byť obmedzený vstup do oblastí s ohniskom nákazy v karanténe.

Vnútroštátna letecká doprava je obnovená, pri cestovaní nie je potrebné sa preukazovať negatívnym testom na COVID-19. Vnútroštátna železničná doprava a medzimestská autobusová doprava je do veľkej miery obnovená, avšak s výnimkou oblastí s ohniskom nákazy na ktoré bola uvalená karanténa. To sa týka aj cestovania autom.
 
Mestská hromadná doprava s výnimkou oblastí s ohniskom nákazy funguje v bežnom režime. Podmienkou pre cestovanie hromadnou dopravou je nosenie rúška.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Pre tranzit platia rovnaké podmienky ako pre vstup do krajiny.
 
Počas mimoriadnej situácie došlo k automatickému predĺženiu povolenia na pobyt cudzincom, ktorí vzhľadom na prijaté reštriktívne opatrenia nemohli z Kazachstanu odcestovať. Toto opatrenie sa vzťahuje aj na cudzincov, ktorí pricestovali do Kazachstanu v rámci bezvízového režimu s dĺžkou pobytu 30 dní – teda aj občanov Slovenskej republiky. Povolená doba pobytu sa automaticky predlžila o 30 dní. Pracoviská cudzineckej polície sú do konca mimoriadnej situácie uzavreté.

 

Opatrenia v krajine

V Kazachstane naďalej platí karanténny režim, ktorý sa v jednotlivých oblastiach a jednotlivých mestách rôzni v závislosti od epidemiologickej situácie. Dochádza tak nielen k uvoľňovaniu karanténnych opatrení, ale i k ich sprísňovaniu. Naďalej platí povinnosť nosenia rúška, dodržiavania sociálneho odstupu a zákaz usporadúvania rodinných, smútočných, obradných a spoločenských podujatí. Zatvorené zostávajú divadlá, zábavné, nočné a internetové kluby a miesta verejného stravovania pre viac ako 50 osôb.

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

RT-PCR test na COVID-19 je v Kazachstane možné získať v zdravotníckych laboratóriách Národného výskumného centra a spoločnosti Olymp vo všetkých oblastných centrách.

 

 

Aktualizované: 25/06/2020
 

Keňa

Medzinárodná letecké doprava je pozastavená minimálne do 7. júla 2020. Uskutočňujú sa len repatriačné lety z Kene. Pozemné hranice s Tanzániou a Somálskom sú uzatvorené pre osobnú dopravu. Zároveň bol predĺžený zákaz nočného vychádzania v piatich najviac postihnutých provinciách Kene o ďalších 21 dní.

Aktualizované: 15/06/2020
 

Kolumbia

Platí dočasný zákaz vstupu cudzincov do Kolumbie, s výnimkou cudzincov s povolením na pobyt.


Kolumbia dočasne uzavrela do 30. júna 2020 všetky svoje pozemné hranice, vrátane riečnych a morských prístavov.
Toto opatrenie tiež znamená, že nie je možné cestovať po krajine a pohyb občanov je obmedzený s výnimkou cesty do zamestnania, nákupov základných potravín a nevyhnutných potrieb. Vo veľkých mestách funguje doprava obmedzene.


Naďalej sú dočasne pozastavené všetky vnútroštátne a medzinárodné komerčné lety do 31. augusta 2020.


V dopravných prostriedkoch je po celej krajine povinnosť nosiť rúško a v hlavnom meste Bogotá všade na verejných priestoroch.

Viac informácií na webovej stránke Veľvyslanectva SR v Brazílii

Aktualizované: 03/07/2020
 

Kongo -Brazzaville

Všetky hraničné prechody a letiská zostávajú zatvorené až do odvolania.

Aktualizované: 15/06/2020
 

Konžská demokratická republika

Všetky hraničné prechody a letiská zostávajú zatvorené až do odvolania.
Aktualizované: 15/06/2020
 

Kórejská republika

Podmienky vstupu do krajiny

Všetkým cestujúcim sa po prílete meria telesná teplota, pričom sa od nich vyžaduje vyplnenie zdravotného formuláru a musia poskytnúť aj údaje o mieste pobytu a číslo mobilného telefónu. Do mobilu si musia nainštalovať špeciálnu diagnostickú aplikáciu, prostredníctvom ktorej budú kórejským úradom poskytovať správy o svojom zdravotnom stave.
 

Od 11. mája 2020 sú všetci cestujúci prichádzajúci do Južnej Kórey povinní absolvovať 14-dňovú karanténu.

Tí cestujúci, ktorí po prílete prejavujú symptómy typické pre COVID-19 alebo cestujú na krátkodobé víza sú po prílete testovaní na prítomnosť koronavírusu priamo na letisku. V prípade pozitívneho testu sú hospitalizovaní alebo daní do karantény na pozorovanie do Centra starostlivosti. V prípade negatívneho testu je povinná 14-dňová domáca samo-izolácia pre občanov Kórejskej republiky a cudzincov s dlhodobými vízami/pobytom (držitelia Alien Registration Card).
 

Cudzinci cestujúci na krátkodobé víza sú povinne testovaní po prílete na letisku alebo v štátom určenom testovacom zariadení a bez ohľadu na výsledok testu sú povinní podrobiť sa 14-dňovej karanténe v štátnom zariadení na ich vlastné náklady (cena 150 000 KRW/deň, cca 110 EUR/deň). V tejto súvislosti sa požaduje, aby krátkodobí cestujúci bez potvrdenej adresy pobytu v Kórei vyplnili a odovzdali tlačivo Agreement to Facility Quarantine počas procesu vydania palubného lístku na let do Kórey.

Asymptomatickí občania Kórejskej republiky a cudzinci s dlhodobými vízami/pobytom (držitelia Alien Registration Card) nie sú testovaní priamo na letisku, ale musia absolvovať povinnú 14-dňovú domácu samo-izoláciu a sú povinní dať sa testovať do 3-dní od príchodu.
 

V prípade porušenia podmienok karantény/samo-izolácie sa aplikujú tvrdé sankcie – jednoročné väzenie alebo 10 mil. KRW (cca 7400 EUR). Navyše sa prichyteným narušiteľom nasadia elektronické náramky a cudzincom hrozí vyhostenie.
 

Výnimku z povinnej karantény majú, v prípade negatívneho testu na koronavírus, držitelia A1, A2 a A3 víz (nie ich rodinní príslušníci) a držitelia Isolation Exemption Certificate, ktorý môže vydať zastupiteľský úrad Kórejskej republiky pred cestou na základe odôvodnenej žiadosti o nevyhnutnosti cesty (humanitárne, obchodné, vážne pracovné dôvody). V tomto prípade budú tieto osoby pod aktívnym monitoringom pomocou mobilnej aplikácie a telefonickej komunikácie s kórejskými zdravotníkmi. Držitelia A1, A2 a A3 víz sa môžu po absolvovaní testu presunúť na svoju rezidenciu, kde sú povinní v samo-izolácii počkať na výsledok testu. Verejné priestory ako hotely a hostely nie sú považované za vhodné na čakanie na výsledok testu.
 

V snahe zabrániť šíreniu nového koronavírusu zo zahraničia vláda Kórejskej republiky s platnosťou od 13. apríla 2020 dočasne pozastavila platnosť víz na krátkodobý pobyt, ako aj bezvízový styk v zmysle dohody o oslobodení od vízovej povinnosti pre 88 krajín, vrátene Slovenska. Občania SR, ktorí budú chcieť vstúpiť na územie Kórejskej republiky, si budú musieť podať žiadosť o víza na Veľvyslanectve Kórejskej republiky v Bratislave. Platnosť krátkodobých víz (na pobyt kratší ako 90 dní) vydaných pred 5. aprílom 2020, vrátane, je zrušená. Cudzinci, ktorí už vstúpili do Kórejskej republiky, tam budú môcť v rámci povolenej dĺžky pobytu zostať. Horeuvedené pozastavenie platnosti sa netýka víz na krátkodobé zamestnanie (C-4) a víz na dlhodobý pobyt. Výnimky majú držitelia diplomatického alebo služobného cestovného pasu, členovia posádky lietadiel alebo lodí a podnikatelia, ktorí sú držiteľmi ABTC (cestovnej karty APEC Business Travel Card).
 

Zároveň sú všetci cudzinci, ktorí žiadajú o víza, povinní do 48 hodín odo dňa podania žiadosti predložiť lekárske osvedčenie vydané zdravotníckym zariadením. V takomto lekárskom osvedčení musí byť uvedená prítomnosť alebo neprítomnosť príznakov súvisiacich s COVID-19 ako je horúčka, kašeľ, zimnica, bolesť hlavy, bolesť svalov a zápal pľúc. V prípadoch prejavu týchto príznakov sa vydávanie víz obmedzuje.
 

Naďalej platí zákaz vstupu pre všetkých cudzincov, ktorí sa v lehote 14 dní pred plánovaným príchodom do Kórejskej republiky zdržiavali v provincii Hubei bez ohľadu na to, či pricestujú priamo z Číny, alebo s prestupom v inej krajine.
 

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.
 

Podmienky tranzitu a odchodu

Od 1. júna musia všetci cudzinci, okrem držiteľov víz A1, A2, A3 a F4, ktorí bývajú v Kórei s dlhodobými vízami, požiadať o povolenie na opätovný vstup na miestnom imigračnom úrade pred odchodom z Kórey, v opačnom prípade im skončí ich registrácia cudzinca ako aj platnosť ich dlhodobých víz a pred opätovným vstupom do Kórey budú musieť požiadať o udelenie nových víz.
 

Všetci cudzinci, ktorým bude udelené povolenie na opätovný vstup a ktorí chcú znovu vstúpiť do Kórey, sa musia podrobiť lekárskej prehliadke najskôr 2 pracovné dni pred dátumom svojho odchodu do Kórey a na vyžiadanie predložiť svoju písomnú diagnózu imigračnému úradníkovi. Ak tak neurobia, hrozí im odmietnutie opätovného vstupu. Vo výnimočných prípadoch sú kórejské úrady ochotné akceptovať písomné diagnózy vydané najskôr 3 pracovné dni pred dátumom odchodu do Kórey.
 

Diagnóza musí byť napísaná v anglickom alebo kórejskom jazyku, podpísaná lekárom a vydaná autorizovanou lekárskou inštitúciou. Taktiež musí obsahovať dátum vyšetrenia a informácie o prítomnosti alebo neprítomnosti horúčky, kašľa, zimnice, bolesti hlavy, dýchacích ťažkostí, bolesti svalov a pľúcnych symptómov. V prípadoch kedy nie je možné vydať lekársku diagnózu v anglickom alebo kórejskom jazyku, je možné predložiť diagnózu aj v inom jazyku s prekladom do anglického alebo kórejského jazyka s podpísaným certifikátom o preklade, v ktorom predkladajúci prevezme právnu zodpovednosť za správnosť prekladu.
 
Registrovaní cudzinci s dlhodobými vízami, ktorí dočasne opustia Kóreu na menej ako 3 týždne, za účelom podnikania, žurnalistiky alebo akademickej činnosti, sú oprávnení dostať pred svojím odchodom osvedčenie o oslobodení od lekárskej prehliadky (Medical Examination Exemption Certificate), vydané miestnym imigračným úradom. Osvedčenie o oslobodení od lekárskej prehliadky je platné iba do 3 týždňov od dátumu opustenia Kórey.
 
Cudzinci, ktorí majú výnimku z izolácie vydanú kórejským veľvyslanectvom alebo konzulárnym úradom, sú oslobodení od povinnosti lekárskeho vyšetrenia a predloženia písomnej diagnózy.
 

Tranzit na medzinárodnom letisku v Soule je možný bez víza, ak pasažier neopustí tranzitný priestor (predpokladom je mať už odbavenú batožinu až do cieľovej destinácie).
 

Opatrenia v krajine

Vláda predĺžila striktný spoločenský odstup v Soule zo 14.6. na ďalšie obdobie bez stanovenia presného termínu. V provincii Gyeonggi bolo uplatňovanie striktných opatrení predĺžené do 28.6.
 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 26/06/2020
 

Kosovo*

V rámci tretj etapy zmiernenia reštrikčných opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 31. mája 2020 kosovská vláda rozhodla otvoriť od 1. júna 2020 nasledujúce pozemné hraničné priechody do Kosova:
 
Merdare, Hani Elezit, Vermice, Dheu Bardhe, Kulla, Jarinje.
 
Všetky osoby vstupujúce na územie Kosova sú povinné podrobiť sa na hraničnom priechode lekárskej kontrole (vykonávajú lekárske tímy MFCM) a dodržiavať platné ochranné a hygienické opatrenia na zabránenie šírenia pandémie COVID-19.
 
Všetky osoby vstupujúce na územie Kosova, ktoré sa preukážu negatívnym testom PCR COVID-19 RT nie starším ako 4 dni, nepodliehajú povinnej domácej izolácie. Všetky osoby, ktoré sa nepreukážu výsledkom testu sú povinné absolvovať domácu izoláciu v rozsahu 7 dní. Osoby, u ktorých sa prejavujú klinické príznaky ochorenia budú poučené zdravotníckymi pracovníkmi na hraničných priechodoch. V prípade „extrémnych“ prejavov ochorenia infikované osoby budú prevezené na Kliniku infekčných chorôb v Prištine.
 
Naďalej sú dočasne pozastavené všetky lety s výnimkou vojenských, núdzových letov - MEDEVAC a letov so zvláštnym povolením Ministerstva infraštruktúry a životného prostredia. Na repatriačné lety, organizované v spolupráci so zastupiteľskými úradmi v Prištine a realizované nízko nákladovými leteckými spoločnosťami sú potrebné zvláštne povolenia MIE.
Medzinárodné letisko v Prištine ostáva zatvorené. Prehodnotenie možnosti otvorenia letiska sa uskutoční v 24. týždni.

Aktualizované: 01/06/2020
 

Kostarika

Podmienky vstupu do krajiny

V zmysle rozhodnutia štátnych orgánov nie je povolený vstup cudzincom, ktorí nemajú trvalý pobyt v Kostarike (s výnimkou členov akreditovaného diplomatického zboru) do 30. júna 2020.

 

Očakáva sa predĺženie tohto dátumu do 15. júla 2020. Vstup cudzincov- rezidentov na kostarické územie je však umožnený iba tým držiteľom rezidenčných kariet, ktorí vycestovali z Kostariky pred 24. marcom 2020. Každá osoba, ktorá aktuálne vstupuje na územie Kostariky podlieha 14 – dňovej karanténe, okrem stanovených výnimiek (napr. letecký personál) Opatrenie sa týka leteckej, pozemnej a lodnej dopravy. Cudzincom, ktorí pricestovali do Kostariky po 17. 12. 2019 na 90 – dňový turistický pobyt a nemohli odcestovať v dôsledku vládnych opatrení, sa predlžuje legálny pobyt do 17. 07. 2020. Cudzinci s rezidenčnou kartou na pobyt v Kostarike, ktorí vycestovali z krajiny po 24. marca 2020 automaticky strácajú rezidenčný pobyt a výnimku na prípadný návrat do Kostariky počas doby prijatých hraničných opatrení. Takýto cudzinci si po dobu trvania týchto opatrení ani nemôžu podať žiadosť o nový rezidenčný pobyt na ZÚ Kostarika v zahraničí.

 

Európske letecké spoločnosti zároveň (predbežne) avizovali o svojich letových plánov do Kostariky nasledovné:

IBERIA – v júli  2020 chce obnoviť niektoré lety Kostarika- Španielsko (resp. Španielsko – Kostarika), v nadväznosti na prípadný dopyt by v auguste zvýšili objem letov.  
LUFTHANSA – plánuje lety od júla 2020 s medzipristátím v Kostarike (na trase Panama – Nemecko) v nadväznosti na zrušenie reštrikcii. Počet letov/medzipristátí v Kostarike bude spoločnosť prispôsobovať počtu žiadostiam.
AIR FRANCE – spoločnosť zrušila lety až do marca 2021
KLM – spoločnosť pozastavila svoje lety do Kostariky do októbra 2020
BRITISH AIRWAYS – spoločnosť plánuje obnoviť niekoľko letov od polovičky júla 2020
Platí však, že európske lety budú obnovené až po uvoľnení reštrikcií.
 

Cestovanie v rámci krajiny

Vnútorný pohyb/tranzit po krajine je kontrolovaný políciou, pri kontrole je potrebné preukázať dôvod, prečo osoba (platí to aj pre cudzincov) tranzituje v rámci krajiny.
 

Podmienky tranzitu a odchod z krajiny

Kostarické úrady od polovičky júna 2020 povolili niekoľko komerčných letov, zatiaľ však len do USA. V prípade, že má občan EÚ/občan SR vybavené tranzitné víza (ESTA) a nadväzujúci let z USA do Európy, americká letecká spoločnosť povoľuje aj európskych pasažierov. Používanie motorových vozidiel a motocyklov je určené na jednotlivé dni podľa čísla ŠPZ.  Kostarické úrady v prípade potreby akceptujú na tranzit pre občanov SR konzulárne potvrdenia Veľvyslanectva SR v Mexiku súvisiace s ich návratom do SR, resp. s opustením Kostariky .

 

Opatrenia v krajine

Reštaurácie, hotely, kiná, divadlá, školy, turistické centrá zostávajú zatvorené predbežne tiež 30. júna2020 , podobne, do uvedeného dátumu boli zrušené všetky verejné podujatia. V krajine je povinné používanie rúšok na verejnosti.

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí karanténu.

Test na COVID-19 je možné získať v súkromných laboratórnych centrách a súkromných klinikách, prípadne v nemocniciach: Hospital Mexico, Hospital San Juan a Hospital Nacional de los Niňos

 

 

Aktualizované: 04/06/2020
 

Kuba

Podmienky vstupu do krajiny

V platnosti je uzatvorenie vzdušného priestoru a námornej hranice do 31. júla 2020 pre všetky lety a dopravu osôb do prístavov s výnimkou repatriačných letov, letov a plavieb, zabezpečujúcich dovoz a vývoz liekov liečiv, potravín a lekárskeho zariadenia a prístrojov, potrebných pre zabezpečenie chodu nemocníc a zdravotníckych zariadení v štáte. Očakáva sa, že uvedené opatrenie bude predĺžené minimálne aj v mesiaci august 2020.

 

Pre slovenských občanov je možný vstup len s rezidenčným pobytom. Pre turizmus je krajina stále uzavretá. Kubánsky občania a rezidenti po príchode na letisku absolvujú COVID-19 rapid test. Ak je negatívny a nevykazujete príznaky, absolvujete štátnu karanténu na určených miestach 14 dní. Na 14. deň znovu testovanie. Pri pozitívnom teste odvoz priamo do nemocnice.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Provincia La Habana a hlavné mesto Havana je stále v režime prísnej karantény, t. j. platia všetky opatrenia, prijaté vládou Kubánskej republiky na začiatku prepuknutia ochorenia, spôsobeného vírusom SARS-CoV-2 (Corona Virus Disease – 19, COVID-19). Zvyšná časť Kubánskej republiky od štvrtka 18. júna 2020, s výnimkou provincií La Habana a Matanzas, prešla do režimu endémie s postupným uvoľňovaním opatrení. Provincia Matanzas, po posúdení stavu, bola však od utorka 23. júna 2020 taktiež zaradená do režimu endémie. Očakáva sa, že v súlade so stavom by aj provincia La Habana a hlavné mesto Havana mohli prejsť do režimu endémie v najbližšom období, nie však skôr ako od 15. júla 2020. Cestovanie medzi provinciami je povolené len na služobné a nevyhnutné účely na základe povolenia. 

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Pred odletom z krajiny, ktorý je možný len repatriačnými letmi, je potrebné nahlásiť  odchod z krajiny na migračnej polícií.

 

Opatrenia v krajine

V období od 16. marca 2020 do súčasnosti v Kubánskej republike platia obmedzenia v súlade s prijatými opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19. Medzi hlavné opatrenia patrí povinné nosenie ochranného rúška na verejnosti, tzv. „sociálny odstup“ – dodržiavanie bezpečnostnej vzdialenosti (cca 2 m) medzi osobami na verejnosti, obmedzený počet kupujúcich v predajniach, dezinfekcia rúk a obuvi pred vstupom do predajní, iných priestorov a pod.. Všetky opatrenia sú kontrolované príslušníkmi polície a ozbrojených síl.

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí. Testy na COVID-19 sú poskytované v nemocničných zariadeniach.
 

Informácie o postupe pri návrate do SR
Aktualizované: 26/06/2020
 

Kuvajt

Podmienky vstupu do krajiny

Kuvajt má naďalej uzavreté svoje letisko a pozemnú hranicu.

Do Kuvajtu môžu lietať iba kuvajtskí občania a ich najbližší príbuzní. Ministerstvo vnútra Kuvajtu oznámilo, že od 1. júna 2020 si majitelia všetkých druhov víz môžu obnoviť svoje povolenia na pobyt online za poplatok 1,- KWD/mes. čo predstavuje cca 3 eur/mesiac. Obyvatelia si môžu predĺžiť vízum o tri mesiace až do 31. augusta 2020. Každá osoba, ktorá chce vycestovať z Kuvajtu, by mala predložiť žiadosť ministerstvu vnútra 10 dní pred cestou.

 

Vláda požaduje od cestujúcich, ktorí chcú pricestovať do Kuvajtu, aby predložili kópiu osvedčenia v arabskom jazyku, že štyri dni pred cestou vykonali test PCR. Príchod bude schválený iba v prípade, že test je negatívny.
 
Ministerstvo zdravotníctva Kuvajtu vyhlásilo preventívne opatrenia pre tých, ktorí prichádzajú do Kuvajtu s cieľom obmedziť šírenie vírusu nasledovne:

Inštitucionálna karanténa: najmenej 14 dní a podlieha súhlasu lekára, zvyčajne končí po 21 dňoch nie skôr.

Domáca karanténa: najmenej 14 dní a podlieha súhlasu lekára.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Súčasné karanténne opatrenia sa nevzťahujú na medzištátnu prepravu tovarov.

 

Opatrenia v krajine

V krajine platí až do odvolania 9-hodinový zákaz vychádzania od 30. júna 2020 v čase od 20.00 do 05.00 hod nasledujúceho dňa. Zároveň sa v krajine od uvedeného termínu otvárajú všetky veľké nákupné centrá, začínajú pracovať banky a celá štátna správa na 30%.

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 28/06/2020
 

 

 

Nový Zéland  Portugalsko  Rumunsko  Španielsko  Taliansko  Turecko  Ukrajina  Spojené kráľovstvo  Švajčiarsko

 

 

Laos

Podmienky vstupu do krajiny

Naďalej platí pozastavenie udeľovania víz po príchode (VoA), e– víz a turistických víz pre cudzincov, o ktorých rozhodla laoská vláda s účinnosťou od 20. marca 2020. Žiadatelia o víza za iným ako turistickým účelom musia o nich vopred požiadať na príslušnom veľvyslanectve Laosu. Možnosť vstupu do krajiny v odôvodnených prípadoch a po predchádzajúcom súhlase Ministerstva zahraničných vecí Laosu sa vzťahuje predovšetkým na diplomatov, odborníkov, zahraničných študentov, členov veľkých investičných spoločností a projektov a ich technických zamestnancov. Cestujúci prichádzajúci do Laosu musia pri vstupe do krajiny predložiť certifikát o vstupe vydaný príslušným laoským veľvyslanectvom alebo generálnym konzulátom.Vyžaduje sa negatívny certifikát na COVID-19 a následná karanténa na vlastné náklady. 

 

Cestovanie v rámci krajiny

Cestovanie v rámci krajiny sa vracia do normálu, od 22. mája 2020 dochádza k obnove spojení a rušeniu obmedzení.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Miestne a tradičné hraničné priechody sú zatvorené s výnimkou tých, ktoré povolila vláda na prepravu tovaru. Pre verejnosť ostávajú zatvorené aj medzinárodné hraničné priechody, okrem výnimiek udelených Národným výborom pre pracovné skupiny pre prevenciu a kontrolu COVID-19. Cudzinci, ktorí plánujú opustiť územie Laosu, musia kontaktovať veľvyslanectvo svojej krajiny, akreditované pre Laos, ktoré musí tento zámer a detaily cesty oznámiť Ministerstvu zahraničných vecí Laosu.

 

Opatrenia v krajine

Laoská vláda priebežne uvoľňuje reštrikčné opatrenia v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19, pričom zavedenie niektorých opatrení, akými je povinné nosenie masiek, kontrola telesnej teploty, pravidelná dezinfekcia rúk a dodržiavanie sociálnej vzdialenosti, pretrváva aj naďalej. Od 2. júna 2020 došlo k znovuotvoreniu škôl, obnoveniu prevádzok v závodoch a továrňach, stavebných projektov, realizácii športových aktivít bez účasti divákov. Naďalej sú zatvorené zábavné centrá, karaoke bary, herne a kasína. Platí zákaz neoficiálnych stretnutí, večierkov a tradičných podujatí, kde nemôže byť zaručené dodržiavanie sociálnej vzdialeností (1 meter) medzi účastníkmi. Obnovujú sa aj dopravné spojenia. Miestne a tradičné hraničné priechody sú zatvorené s výnimkou tých, ktoré povolila vláda na prepravu tovaru. Pre verejnosť ostávajú zatvorené aj medzinárodné hraničné priechody, okrem výnimiek udelených Národným výborom pre pracovné skupiny pre prevenciu a kontrolu COVID-19. Zavedenie krokov na zmiernenie obmedzení je dočasné a v prípade výskytu nových prípadov nákazy COVID -19, dôjde k opätovnému zavedeniu pravidiel v provincii, kde sa nákaza vyskytla. V prípade výskytu ohnísk nákazy vo viac ako dvoch provinciách, dôjde k znovuzavedeniu reštrikčných opatrení na celoštátnej úrovni na základe rozhodnutia predsedu vlády.

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 01/07/2020
 

Lesotho

Cestovanie v rámci krajiny

Prevádzkovanie verejnej dopravy je povolené iba od 06:00 do 19:00.

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit je zakázaný a povolené sú iba repatriačné lety na návrat do domovskej krajiny.

Opatrenia v krajine

Všetky hranice sú uzatvorené, dokonca aj pre obyvateľov kráľovstva. Stále platí zákaz medzinárodných komerčných letov, zákaz sa netýka prepravy karga a tovarov.

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do SR z krajiny je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín.
Aktualizované: 20/06/2020
 

Lichtenštajnsko

Podmienky vstupu

Lichtenštajnsko od 15. júna 2020 zrušilo hraničné kontroly so všetkými schengenskými štátmi a obnovilo voľný pohyb osôb so všetkými štátmi EÚ/EFTA a tiež Veľkou Britániou.

 

d tohto dátumu môžu teda občania SR vstúpiť na územie Lichtenštajnska bez obmedzení, t.j. v režime pred vypuknutím pandémie COVID-19.

 

Pri vstupe do krajiny sa pre občanov SR nevyžaduje negatívny test na COVID-19 a nie je ani povinná karanténa. 

Cestovanie v ramci krajiny

Bez obmedzení

Podmienky návratu do SR

Voľný prechod cez hranice bez predloženia negatívneho COVID-19 testu, ako aj povinnosti absolvovať karanténu.

Aktualizované: 25/06/2020
 

Libanon

Podmienky vstupu do krajiny

Od 1. júla 2020 sa na základe rozhodnutia vlády opätovne otvára letisko v Bejrúte s kapacitou využitia približne na 10%, pričom 80% pasažierov má prichádzať z krajín prevádzajúcich PCR testy a 20% z krajín, kde testovanie nie je k dispozícii.
 
Pasažieri prichádzajúci z krajín vykonávajúcich PCR testy musia pri vstupe do krajiny predložiť test z autorizovaného laboratória nie starší ako 96 hodín, ktorí musia predložiť pri check-ine. Pasažieri, ktorí nebudú mať takýto test, nebudú vpustení do lietadla. Po prílete sa musia všetci pasažieri podrobiť PCR testu na letisku. Cena testu je 100 USD a musí byť uhradená cez leteckú spoločnosť. Výsledok testu obdržia pasažieri 24 hodín po prílete. 
Výnimka: Pasažieri, ktorí sa vrátia do krajiny v priebehu týždňa a pasažieri, ktorí majú nadväzujúci let.  
 
 
Pasažieri prichádzajúci z krajín, kde sa nevykonávajú PCR testy, sa po prílete musia podrobiť PCR testu na letisku. Cena testu je 100 USD a musí byť uhradená cez leteckú spoločnosť. Následne musia test zopakovať na vlastné náklady po 72 hodinách.     
 
 
Všetci pasažieri sa musia pred príletom do Libanonu zaregistrovať. Zároveň musia byť držiteľom poistenia zahŕňajúce liečbu COVID-19 počas pobytu v Libanone. Pasažieri s pozitívnym CRP testom sa musia riadiť nariadeniami Ministerstva pre verejné zdravie.
 
 
 

Cestovanie v rámci krajiny

Cestovanie po krajine nie je obmedzené. Z dôvodu demonštrácií z dlhodobej zlej ekonomickej a hospodárskej situácie však zvyknú byť cesty uzavreté, je potrebné sledovať miestne vyhlásenia o obmedzeniach.
Platí zákaz vychádzania medzi 0.00 až 5.00 hod. 
 

Opatrenia v krajine

Zakázané sú väčšie podujatia a zhromažďovania. Školy, nočné kluby, verejné záhrady, ihriská, divadlá a kiná sú uzavreté. V dopravných prostriedkoch by nemali byť viac ako traja ľudia.
 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 
Aktualizované: 30/06/2020
 

Líbya

Podmienky vstupu do krajiny

Všetky medzinárodné lety z letiska v Misurate sú zastavené až do odvolania. Pozemné hranice sú zatvorené. Cudzinci majú zákaz vstupu do krajiny.

Cestovanie v rámci krajiny

Na juhu krajiny je zakázané cestovať medzi mestami.

Opatrenia v krajine

Stále je platný zákaz vychádzania od 20:00 hod. do 6.00 hod. Obchody, ktoré neposkytujú základné služby (potraviny) sú zatvorené, avšak donáška objednávok z  reštaurácií a kaviarní je povolená. Všetky verejné podujatia sú zrušené. 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 29/06/2020
 

Litva

Podmienky vstupu do krajiny

Občania a rezidenti Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva môžu vstúpiť do Litvy za nasledujúcich podmienok
 
 • ak krajina pôvodu má menej ako 15 prípadov ochorenia COVID-19 na 100 000 obyvateľov, môžu do krajiny voľne vstúpiť bez nutnosti absolvovať karanténu;

 

 • ak krajina pôvodu má 15-25 prípadov ochorenia COVID-19 na 100 000 obyvateľov, môžu do krajiny vstúpiť, no musia absolvovať povinnú 14 dennú karanténu;

 

 • ak krajina pôvodu má viac 25 prípadov ochorenia COVID-19 na 100 000 obyvateľov, do krajiny majú zákaz vstúpiť.
 
 
Slovensko je v kategórii zelených krajín, takže občania SR môžu voľne vstúpiť na územie Litvy (a pohybovať sa rovnako voľne po celom Pobaltí) bez potreby karantény alebo akýchkoľvek ďalších dokumentov.  
 
 
 
 
Medzinárodná osobná doprava je bezproblémová a plne otvorená na hraniciach s Poľskom aj Lotyšskom. Letecká doprava je funkčná vo vybraných destináciách a s prestupmi sa dá bez problémov dostať aj z/do SR.
 
Osobná doprava s Bieloruskom a Ruskom je naďalej úplne zastavená. Pre nákladnú a diplomatickú prepravu sú otvorené iba nasledovné hraničné prechody:
 
 • s Bieloruskom: Medininkai-Kamenyi Log; Raigardas-Privalka; Salčininkai-Benjekoni
 • s Ruskom (Kaliningrad): Kybartai-Chernyshevskoye; Panemune-Sovetsk
 

Cestovanie v rámci krajiny

Je bezproblémové a bez obmedzení
 

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit je možný pre občanov, ktorí sa vracajú do svojej krajiny bydliska. Odchod z krajiny je bez obmedzení
 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do SR z Litvy sa uplatňuje voľný prechod cez hranice bez povinnosti predloženia negatívneho COVID-19 testu, ako aj bez povinnosti absolvovať karanténu.

Aktualizované: 01/07/2020
 

Lotyšsko

Podmienky vstupu do krajiny

Občania a rezidenti Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska, ako aj osoby s trvalým pobytom v týchto krajinách môžu vstúpiť na územie Lotyšska bez povinnej 14-dennej karantény, ak počet prípadov v ich krajine pôvodu nepresiahol 15 prípadov na 100000 obyvateľov.


 
V prípade, že počet prípadov presiahol hranicu 15 na 100000 obyvateľov, musia absolvovať povinnú 14-dennú karanténu.
 

Slovensko je v kategórii zelených krajín, takže občania SR môžu voľne vstúpiť na územie Lotyšska (a pohybovať sa rovnako voľne po celom Pobaltí) bez potreby karantény alebo akýchkoľvek ďalších dokumentov.
 

Aktuálny zoznam krajín bez povinnej 14-dennej karantény možno nájsť na stránke Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb po kliknutí na odkaz Valstu saslimstības rādītāji ar COVID-19.
 

Medzinárodná osobná doprava je bezproblémová a plne otvorená na hraniciach s Litvou aj Estónskom.
Letecká doprava je funkčná do vybraných destinácií (vrátane priameho letu spoločnosťou airBaltic z Viedne).
Osobná doprava s Bieloruskom a Ruskom je naďalej úplne zastavená. Občania EÚ môžu vonkajšiu hranicu EÚ prekročiť raz, pri návrate do svojej krajiny, tranzit cez územie Lotyšska by nemal trvať viac ako 6 hodín.
 

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení. Vo verejnej doprave je povinné sa odporúča mať rúško alebo inak zakryté nos a ústa.
 

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit občanov EÚ z Ruska a Bieloruska by nemal presiahnuť 6 hodín. Odchod z Lotyšska je bez obmedzení.
 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do SR z Lotyšska sa uplatňuje voľný prechod cez hranice bez povinnosti predloženia negatívneho COVID-19 testu, ako aj bez povinnosti absolvovať karanténu.

Aktualizované: 01/07/2020
 

Luxembursko

Podmienky vstupu do krajiny

Hranice sú otvorené.

 

Občania Slovenskej republiky môžu vstúpiť na územie Luxemburska bez povinnosti predloženia negatívneho testu na COVID-19 alebo karantény.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.


 
Podmienky tranzitu a odchodu

Cez územie Luxemburska je umožnený tranzit bez obmedzení.

 

Letecká preprava

Letisko Luxemburg postupne obnovuje svoju prevádzku od konca mája 2020 na komerčné lety do niektorých destinácii.

Na letisku je potrebné dodržiavať príslušné sanitárne opatrenia (povinnosť nosiť rúško na letisku aj počas letu, dodržiavať odstup min 2m, odporúča sa pravidelne si umývať a dezinfikovať si ruky).

 

Opatrenia v krajine

Povinnosť nosiť ochranné rúško, šál, ochrannú šatku je zavedená do odvolania na miestach, kde nie je možné zachovať min. vzdialenosť 2 m t.j.  vo verejnej doprave, v obchodoch, na letisku a iných verejných miestach. Deti do veku 6 rokov nemajú povinnosť nosiť ochranné rúško.

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 25/06/2020

 

Madagaskar

Podmienky vstupu do krajiny

Stav núdze predĺžený minimálne do 15. júna. Zrušené sú všetky komerčné lety do odvolania, netýka sa prepravy karga  a evakuačných letov. Do odvolania nie je povolené vplávanie výletných lodí do prístavov ani do teritoriálnych vôd Madagaskaru.

Cestovanie v rámci krajiny

Počas stav núdze sú zavedené obmedzenia na cestovanie medzi regiónmi.

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit je zakázaný a povolené sú iba repatriačné lety na návrat do domovskej krajiny.

Opatrenia v krajine

Zákaz vychádzania od 21:00 do 4:00.

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 15/06/2020
 

Maďarsko

Podmienky vstupu do krajiny

Nariadením maďarskej vlády č. j. 282/2020 zo dňa 18. júna 2020 bol ukončený núdzový stav na území Maďarska. Voľný pohyb majú občania členských štátov EÚ, Srbska, Švajčiarska, Lichtenštajnska, Nórska a Islandu.

 

Občania Slovenskej republiky môžu  vstúpiť na územie Maďarska bez povinnosti predloženia negatívneho testu na COVID-19 alebo karantény.

 
Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.

 
Podmienky tranzitu a odchodu

Cestný  tranzit slovenských občanov alebo občanov Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky cez územie Maďarska nie je viazaný na žiadne povolenie/potvrdenie vydané maďarským policajným orgánom, t. j. môžu tranzitovať cez územie Maďarska  a späť do Slovenskej republiky (do/z Chorvátska, Rumunska, Srbska, Slovinska).
 

Letecká preprava

Občania Slovenskej republiky môžu využívať medzinárodné letisko Franza Liszta v Budapešti na odlety a prílety.

 

Upozornenie pre leteckú dopravu

Medzinárodné letecké spoločnosti aj napriek uvedenému aktuálnemu nariadeniu môžu odmietnuť „boarding“ zahraničných cestovateľov, vrátane slovenských, pri letoch resp. medzipristátiach, ktoré smerujú do Budapešti v kontexte platných opatrení v krajinách odletu.


Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti nevydáva žiadne povolenia na „boarding“ a takomto prípade odporúčame inú trasu návratu.


Odporúčame občanov Slovenskej republiky preveriť u leteckých spoločností, či im bude umožnený nástup na palubu lietadla.

 

 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti nevydáva žiadne povolenia na „boarding“ a takomto prípade odporúčame inú trasu návratu.

 

Železničná a autobusová preprava
Štátna železničná spoločnosť MAV - medzinárodná doprava bude obnovená od 1. júla 2020

Autobusová doprava so SR bude obnovená od 1. júla 2020, zatiaľ premáva iba cez Viedeň
 

Opatrenia v krajine

Vláda Maďarska vyzýva všetkých občanov aj napriek pozitívnemu vývoju v šírení ochorenia COVID -19 správať sa naďalej maximálne zodpovedne na svojom území, dodržiavať epidemiologické opatrenia, zvážiť cestovanie  zbytočne sa nepresúvať.


Od 15. júna 2020 sa otvárajú aj vnútorné priestory reštaurácií, odstupy medzi stolmi musia byť 1, 5 m.  Rodina môže sedieť pri stole. Otvárajú sa kiná a divadlá. Od 18. júna 2020 povolené podujatia do 500 osôb.


Od 1. júla 2020 je v Budapešti zrušené bezplatné parkovanie.
 


Podmienky návratu do SR

Voľný prechod cez hranice bez predloženia negatívneho COVID-19 testu, ako aj povinnosti absolvovať karanténu.

Aktualizované: 18/06/2020
 

Malajzia

Podmienky vstupu do krajiny

Všeobecne zostáva v platnosti zákaz vstupu pre cudzincov do Malajzie, s výnimkami pre cudzincov, ktorí sú rodinnými príslušníkmi občanov Malajzie, sú držiteľmi povolenia na pobyt alebo pracovného povolenia na špecificky stanovené pracovné pozície. Pri príchode do krajiny je nutné doložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 3 dni, absolvovať 14-dňovú domácu karanténu, inštalovať si aplikáciu na sledovanie karantény a podrobiť sa zdravotnej prehliadke.

 

Podmienky zotrvania v krajine, tranzit a odchod

Cudzinci, ktorí sa nachádzajú v Malajzii môžu krajinu opustiť po splnení nasledovných podmienok: pri presune na medzinárodné letisko a pri prechádzaní medzi jednotlivými regionálnymi kontrolami (tzv. „checkpointami“) musí mať pri sebe každý cestujúci platný cestovný doklad, letenku a podporný list z Veľvyslanectva SR v Jakarte.


 
Imigračné úrady v krajine sú v obmedzenom rozsahu znovu otvorené a pred návštevou úradu je nutné si rezervovať stretnutie na web stránke: www.sto.imi.gov.my. Momentálne imigračné úrady zaznamenávajú veľký objem telefonických dožiadaní a žiadostí o rezerváciu stretnutia, buďte preto prosím trpezliví.


 
Miestne úrady intenzívne vyzývajú všetkých turistov, aby v čase do 14 pracovných dní po skončení RMCO opustili krajinu. V čase do 31. augusta 2020 plus 14 pracovných dní nebudú imigračné úrady ukladať pokuty za dlhšie zotrvanie v krajine pre turistov, ktorým skončila platnosť víz. Občania SR, ktorí majú v Malajzii povolenie na dlhodobý pobyt alebo Social Visit Pass, ktorého platnosť skončila pred alebo počas karanténnych obmedzení, majú možnosť kontaktovať miestne imigračné úrady a vízum alebo pobyt si predĺžiť do 30 pracovných dní po skončení karanténnych obmedzení RMCO.


 
Na medzinárodnom letisku Kuala Lumpur je možný tranzit iba v rámci toho istého terminálu. Tranzit, ktorý si vyžaduje prechod cez imigračnú kontrolu, vyzdvihnutie batožiny alebo pohyb medzi dvoma terminálmi Kuala Lumpur - KLIA a KLIA2, nie je možný, pokiaľ nespĺňate všeobecné požiadavky na vstup do krajiny uvedené vyššie.

 

Opatrenia v krajine

Karanténne obmedzenia v krajine (RMCO - Recovery Movement Control Order) boli predĺžené do 31. augusta 2020.

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 19/06/2020
 

Malawi

Podmienky vstupu do krajiny

Všetci, ktorí vstupujú do krajiny sa musia podrobiť povinnej 14-dňovej domácej karanténe.

Cestovanie v rámci krajiny

Cestovanie v rámci krajiny je povolené.

Podmienky tranzitu a odchodu

Medzinárodné lety sú do odvolania zakázané, vrátane tranzitu, povolené sú iba repatriačné lety.

Opatrenia v krajine

Prezident vydal nariadenie o vypnutí krajiny tzv. „lockdowne“ od 18. apríla do odvolania. Počas tohto obdobia budú zakázané všetky verejné podujatia, zatvorené všetky obchody a poskytovanie služieb, s výnimkou predaja a poskytovania nevyhnutných tovarov a služieb. Pozemné hranice sú otvorené.

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 15/06/2020
   

Maldivy

Podmienky vstupu do krajiny

Medzinárodná letecká a lodná doprava do a z Maldív je veľmi obmedzená a služby „visa-on-arrival“ budú dostupné až od 15. júla, kedy sa má krajina opätovne otvoriť turizmu.

Cestovanie v rámci krajiny

Cestovanie v rámci krajiny je povolené, s výnimkou nočného zákazu vychádzania (23:00 – 05:00) a presunu medzi jednotlivými dovolenkovými rezortmi.

Podmienky tranzitu a odchodu

Krajinu je náročné opustiť vzhľadom na minimálnu dostupnosť medzinárodných letov. Situácia sa má zmeniť po 15. júly, kedy sa plne obnovuje letecká preprava z a do krajiny.

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 03/07/2020
 

Mali

Podmienky vstupu do krajiny

Zrušené sú komerčné lety s výnimkou charterových letov. Letiská a hraničné prechody zostávajú uzavreté. Po prílete musia všetci cestujúci vyplniť podpísaný zdravotný formulár a podrobiť sa testu na COVID-19. Imigračné orgány zadržia cestovné pasy po dobu 14 dní povinnej domácej alebo určenej karantény. 

Cestovanie v rámci krajiny 

Cestovanie po krajine sa neodporúča v zmysle cestovného odporúčania pre Mali.

Opatrenia v krajine

Nosenie rúšok na verejných miestach v celej krajine je povinné. 

Podmienky návratu do SR

V súčasnosti nie sú možnosti návratu z krajiny do SR komerčnými letmi, iba špeciálnymi charterovými letmi. 

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 02/07/2020
 

Malta

Podmienky vstupu do krajiny

Do 30. júna 2020 môžu na územie Malty vstúpiť maltskí občania a tí cudzinci, ktorí majú na Malte registrovaný pobyt. Pri príchode je každý povinný strpieť lekársku kontrolu a následne absolvovať povinnú karanténu 14 dní vo svojom bydlisku, vrátane ostatných členov domácnosti.

Od 1. júla 2020 občania SR po príchode na Maltu nebudú musieť absolvovať karanténu v rozsahu 14 dní,  ale budú musieť vyplniť vstupný formulár, kde presne uvedú miesta pobytu na Malte a dajú súhlas maltským úradom, aby ich mohli v prípade potreby vyhľadať.

Za každé porušenie pokuta 3000 eur.
Pri zistení príznakov infekcie volať tel. č. 111.

 

Odchod z krajiny

Lety zrušené, okrem do Frankfurtu n/M a Londýna. Lety vo väčšom rozsahu budú povolené až po 1. júli 2020.

Trajekt medzi Maltou a Sicíliou je v prevádzke. Cudzinci, ktorí chcú opustiť Maltu, majú sa o možnostiach odchodu informovať tel. č. 0035622042200, alebo písomne na kontakte SITCEN: sitcen.mfea@gov.mt

 

Opatrenia v krajine

Zákaz akýchkoľvek spoločenských kontaktov a podujatí.

 

Podmienky návratu do SR

Pre cestujúcich z Malty pri návrate do SR sa uplatňuje voľný prechod cez hranice, t. j. bez predloženia negatívneho COVID-19 testu, ako aj povinnosti absolvovať karanténu.

Aktualizované: 12/06/2020
 

Maroko

Podmienky vstupu

Núdzový stav v krajine je vyhlásený do 10. júla s možnosťou ďalšieho predĺženia.

Maroko má uzavreté hranice po mori, po súši aj letecky.
 

Podmienky tranzitu v rámci krajiny a návratu do SR

Krajina sa rozdelila na dve zóny, kde popri zachovaní niektorých opatrení v čase núdzového stavu, čiastočne uvoľnili režim pohybu a opatrenia priebežne rozširujú: v prvej (zelenej zóne), ktorá pokrýva predovšetkým vnútrozemie je pohyb po území možný bez oficiálnych povolení, v druhej (červenej zóne) – predovšetkým pobrežnej je však naďalej obmedzený voľný pohyb a na transport v rámci územia je potrebné mať povolenie od miestnych orgánov. Tvoria ju predovšetkým prefektúry Tanger, Kénitra, Asilah, Larache alebo Marrakéš a i.
 

 • medzinárodné letecké spojenie je prerušené, týka sa to i lodnej a pozemnej dopravy; uskutočňujú sa však repatriačné lety a transfery loďou pre uviaznutých turistov do Európy
 • od 25. júna - obnova vnútroštátnej dopravy s určitými obmedzeniami – cestnej, železničnej a niektorých vnútroštátnych letov
 • pre osobnú dopravu sú naďalej zavreté hraničné priechody v španielskych provinciách Ceuta a Melilla
 • pre uviaznutých občanov SR v Maroku platí individuálne komunikovať o svojej situácii s veľvyslanectvom SR v Madride: emb.madrid@mzv.sk

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do SR je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 24/06/2020
 

Maurícius

Podmienky vstupu do krajiny

Cestovanie v rámci krajiny

Cestovanie v rámci krajiny je povolené.

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit je zakázaný a povolené sú iba repatriačné lety na návrat do domovskej krajiny.

Opatrenia v krajine

Uvoľnenie reštrikčných opatrení, vrátane zákazu vychádzania. Stále platí zákaz všetkých komerčných letov do odvolania. Výletné lode majú zákaz kotvenia v prístavoch.

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 19/06/2020
 

Mexiko

Podmienky vstupu do krajiny

Letisko v Mexiko City prijíma lety z/do Európy, avšak počty letov nedosahujú úrovne pred pandémiou. Od konca marca 2020 je pre turistov uzavretá pozemná hranica medzi Mexikom a USA, predbežne do 21. júla 2020.

V Mexiku sú zároveň od mája výrazne sprísnené hraničné kontroly a „de facto“  migračné úrady odmietajú vpustiť cudzích štátnych občanov do krajiny za účelom turizmu, resp. cudzinec musí preukázať dôvod návštevy Mexika s patričným odôvodnením, vrátane predloženia potrebných dokumentov (napr. v prípade obchodnej cesty pozvanie mexického obchodného partnera a pod.). Hoci „de iure“ Mexiko oficiálne neuzatvorilo svoje hranice vo vzťahu k cudzincom, výrazne sprísnený hraničný režim mexických úradov je jasným signálom, aby sa zastavil (aspoň dočasne) vstup cudzincov do krajiny. Platí to aj pre občanov EÚ. V kontexte týchto skutočností ZÚ SR Mexiko neodporúča slovenským občanom v súčasnosti cestovať do Mexika. Pri vstupe cudzinca na územie Mexika sa aktuálne nevyžaduje preukázať negatívny test na COVID19.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Vnútorný pohyb/tranzit po krajine je možný, však v niektorých federálnych štátoch je potrebné žiadať povolenie na tranzit a je potrebné preukázať dôvod cestovania/tranzitu (platí to aj pre cudzincov).

 

Podmienky tranzitu a odchod

Mexické úrady v prípade potreby akceptujú na tranzit pre občanov SR konzulárne potvrdenia Veľvyslanectva SR v Mexiku súvisiace s ich návratom do SR, resp. s opustením Mexika. Letecký tranzit z Mexika do Európy cez USA nie je možný (pozastavené vydávanie víz ESTA). Do Európy sa odporúča z Mexika letieť spoločnosťami KLM a Air France, z Amsterdamu je možná letecká preprava do Viedne. Letecké spojenie Mexiko – Európa už prevádzkuje aj spoločnosť Iberia, Lufthansa, Aeroméxico.  


V prípade turistov alebo osôb, ktorí sa v Mexiku nachádzajú v rámci 6-mesačné bezvízového pobytu sa v danej situácii sa neodporúča prekročiť 180-dňový bezvízový pobyt. Za prekročenie maximálne povoleného bezvízového pobytu hrozí pokuta s následným vyhostením a policajným zápisom. Mexické migračné úrady budú tolerovať iba vierohodné a preukázané zdôvodnenie, že dotyčná osoba nemohla vycestovať z krajiny pred uplynutím bezvízového pobytu z dôvodu COVID-19.

 

Opatrenia v krajine

Napriek rastu infikovaných a úmrtí v súvislosti s pandémiou COVID-19, mexická vláda mieni od júna začať s uvoľňovaním niektorých opatrení.  Opatrenia budú prijímané postupne a diferencovane v závislosti od oblasti/štátu. 

V skoršom termíne plánuje vláda začať uvoľňovať opatrenia v oblastiach, ktoré nie sú COVID-19 postihnuté. Federálna vláda pripravila plán postupného uvoľňovania v 4. etapách, s konkrétnymi dátumami na jednotlivé fázy/etapy v kontexte spoločenských, sociálnych a ekonomických aktivít, ktoré však môže meniť podľa aktuálneho vývoja pandémie. Vládne úrady Mexiko v rámci informovania obyvateľstva o situácii s pandémiou vytvorili farebnú škálu, ktorá informuje o vážnosti aktuálnej situácie. Pre lepšie vizuálne pochopenie verejnosti bol vytvorený 4 - farebný dopravný semafor so zelenou – žltou – oranžovou – červenou farbou, pričom červená farba je najvážnejší/krízový stav. V 14 federálnych štátoch platí zatiaľ do 5. júla 2020 červený semafór (teda krízový stav), ďalších 18 federálnych štátoch sa nachádza v druhom najvážnejšom epidemiologickom riziku (teda v oranžovom pásme), avšak situácia umožňuje postupne obnoviť niektoré vybrané ekonomické činnosti, napr. otvorenie reštaurácií s obmedzenou kapacitou. Hlavné mesto Mexico City bolo do 28. júna 2020 v červenom, najkrízovejšom režime, od 29. júna guvernérka hlavného mesta rozhodla o znížení jedného rizikového pásma, teda do oranžového epidemiologického pásma rizika. Hlavné mesto tak čiastočne obnovuje prevádzku hotelov a reštaurácií (v obmedzenej kapacite). Posledná 4. fáza uvoľňovania opatrení by mala prebiehať v mesiacoch august – september 2020. Podobne aj iné federálne štáty zostavujú vlastné plány postupného uvoľňovania od začiatku júna, ktorý vychádza z ich regionálnej situácie. V hlavnom meste stále platí povinné nosenie rúška v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy, bankách a v obchodoch. Zároveň v celom Mexiku naďalej zostáva v platnosti odporúčaná politika „Zostaň doma“. 

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate z Mexika sa potrebuje občan SR pri prekročení slovenských hraníc preukázať negatívnym testom na COVID19.

Test na COVID-19 je možné získať v súkromných nemocničných zariadeniach, napr. Hospital Espaňol v hlavnom meste Mexiko City od pondelka do soboty v čase od 15.00 do 21.00 hod (cena za test je cca 4500 pesos a výsledok do 48 hodín), ďalej v súkromných laboratóriách CHOP0 (cena cca 3000 pesos, výsledok do 48 hodín).

 


Ak osoby cestujú z krajín, kde nie je možné vykonať test, môžu sa ešte v zahraničí objednať na testovanie na Slovensku. V tomto prípade odporúčame kontaktovať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva (podľa miesta pobytu), s ktorým si upresnia všetky podmienky testovania.

 


Test na COVID-19 je možné získať aj na letisku vo Viedni na Schwechate (výsledok do 6 hodín), na test je potrebné sa vopred objednať mailom.

 

 

Z Mexika je možné vycestovať štandardnými komerčnými letmi. 

Aktualizované: 29/06/2020
 

Mjanmarsko

Podmienky vstupu do krajiny

Do 31. júla nie je na žiadnom letisku v Mjanmarsku povolené pristávanie medzinárodných komerčných letov s pasažiermi. Pozastavená je aj platnosť všetkých predchádzajúcich povolení vydaných Oddelením civilného letectva. Výnimku tvoria cargo lety, zdravotnícke evakuačné lety a špeciálne lety schválené Oddelením civilného letectva.

Mjanmarsko pozastavilo udeľovanie všetkých druhov víz pre cudzincov s výnimkou diplomatov akreditovaných pre Mjanmarsko, pracovníkov OSN s pobytom v krajine, členov posádok lodí a lietadiel prevádzkujúcich ich cesty z/do Mjanmarska a iba vo výnimočných a odôvodnených prípadoch aj cestujúci za odborným účelom.

Pozastavené sú aj doterajšie výnimky z bezvízového styku, ktoré sa vzťahovali na cudzincov na základe bilaterálnych dohôd, vrátane krajín ASEAN (okrem držiteľov diplomatických a úradných pasov). Diplomatickí pracovníci akreditovaní pre Mjanmarsko a pracovníci OSN musia požiadať o udelenie víz na príslušných zastupiteľských úradoch Mjanmarska v zahraničí.

Cestujúci musia predložiť výsledky laboratórnych vyšetrení o tom, že nie sú nakazení ochorením COVID-19, ktoré nesmú byť staršie ako 72 hodín pred cestou a aj doklad o absolvovaní 7-dňovej domácej karantény v ich krajine. O udelenie víz na príslušnom veľvyslanectve Mjanmarska musia požiadať aj členovia lodí a posádok a títo sú povinní rešpektovať aj nariadenia Ministerstva dopravy a komunikácií Mjanmarska. Cestujúci prichádzajúci do Mjanmarska sa ešte pred príchodom do krajiny musia podriadiť 7-dňovej karanténe v krajine ich pobytu. Po príchode do Mjanmarska sa na nich vzťahuje 7-dňová karanténa v určených zariadeniach a 7-dňová domáca karanténa, po ktorej musia absolvovať PCR testy.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Dopravné spojenie je obmedzené.
 

Podmienky tranzitu a odchodu

Vzhľadom na zákaz prijímania komerčných letov a letov osobnej dopravy nie je prakticky žiadna možnosť opustiť krajinu okrem humanitárnych, repatriačných a zdravotníckych letov.
 

Opatrenia v krajine

V Yangone a v častiach mesta je vyhlásený zákaz vychádzania v čase od 22:00 h do 4:00 h, zákaz vychádzania v stanovenom čase platí aj pre Mandalay, Sagain, Bago, štáty Karen a Šan. 

Hotely a obchody fungujú v obmedzenej prevádzke, ubytovanie pre cudzincov je možné len v registrovaných hoteloch a ubytovniach. Verejné akcie a podujatia a náboženské ceremoniály sú zrušené, resp. početne limitované. Od 13. mája je povinné nosiť na verejnosti masku.  

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 01/07/2020
 

Moldavsko

Mimoriadna národná komisia pre verejné zdravie nariadením č. 17 z 23. júna 2020 predĺžila výnimočný stav v oblasti verejného zdravia v celej Moldavskej republike do 15. júla 2020; s možnosťou predĺženia tohto obdobia v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie.
 

Podmienky vstupu do krajiny

Počas výnimočného stavu sa zakazuje vstup cudzích štátnych príslušníkov a osôb bez štátnej príslušnosti na územie Moldavskej republiky. 
 
Výnimky:
 
 • rodinní príslušníci občanov Moldavskej republiky;
 • osoby, ktoré majú dlhodobé vízum, povolenie na pobyt alebo rovnocenný doklad vydaný moldavskými orgánmi;
 • osoby cestujúce na služobné účely, preukázané vízom, povolením na pobyt alebo iným rovnocenným dokladom;
 • diplomatický alebo konzulárny personál, personál medzinárodnej organizácie, vojenský personál alebo personál poskytujúci humanitárnu pomoc;
 • osoby v tranzite vrátane osôb repatriovaných v dôsledku udelenia konzulárnej ochrany.
 
 
Pri vstupe do krajiny sa nevyžaduje negatívny test na COVID-19. Je meraná telesná teplota a cestujúci vypĺňajú zdravotné formuláre a písomný záväzok 14-dňovej domácej karantény. V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 sú priamo z hranice transportovaní do určených zdravotníckych zariadení.
 
 
Výnimky z povinnej karantény:
 
 • vodiči a personál obsluhujúci dopravné prostriedky, ktorí vykonávajú prepravu tovaru, posádky lietadiel / lodí a personál železníc; 
 • osoby cestujúce zo zdravotných a humanitárnych dôvodov vrátane sprevádzajúcej osoby (s predložením potvrdzujúcich dokumentov);
 • žiaci / študenti zapísaní do vzdelávacích inštitúciách v zahraničí, ktorí musia po ukončení študijných cyklov zložiť testy alebo skúšky; 
 • osoby, ktoré cestujú z profesionálnych dôvodov, preukázaných vízom, povolením na pobyt alebo iným potvrdzujúcim dokladom;
 • cezhraniční pracovníci;
 • členovia diplomatických misií a konzulárnych úradov akreditovaných v Moldavskej republike, medzinárodných organizácií / medzinárodných misií, ako aj členovia ich rodín alebo personálu, ktorí poskytujú humanitárnu pomoc;
 • osoby v tranzite.
 
Medzinárodná letecká doprava bola obnovená 15. júna 2020, funguje však vo veľmi obmedzenom režime. Medzinárodná autobusová a železničná doprava zatiaľ funguje vo veľmi obmedzenom režime. 
 
 

Cestovanie v rámci krajiny

V hromadných dopravných prostriedkoch je povinné nosenie ochrannej masky. 
 
Počet cestujúcich v jednotlivých hromadných dopravných prostriedkoch je obmedzený. 
 

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit cez územie Moldavskej republiky je povolený.
 

Opatrenia v krajine

 • Štátna a verejná správa funguje v krízovom režime (plnenie najnevyhnutejších úloh). 
 • Povinné je nosenie hygienických masiek vo verejných interiéroch a MHD. 
 • Na verejných priestranstvách je zakázané zoskupovanie sa viac ako 3 osôb. 
 • Zakázaný je pobyt na detských ihriskách, zónach oddychu apod.
 • Zakázané sú svadobné hostiny, oslavy krstov, kary a pod.    
 • Na dohliadanie nad dodržiavaním epidemiologických opatrení na verejných priestranstvách sú okrem polície zapojení aj príslušníci ozbrojených síl.  
 • Od 1. júna 2020 sú v krajine obnovené ekonomické činnosti (výroba, obchod, služby).      
 
V Podnestersku mimoriadny stav skončil 15. júna 2020. Komisia pre verejné zdravie však potvrdila platnosť viacerých epidemiologických opatrení. Vstup do a výstup z Podnesterska cez vnútornú administratívnu líniu a cez hranicu Moldavska s Ukrajinou je zakázaný do 30. septembra 2020 (okrem pohybu dôležitého tovaru a potrieb, lekárskeho ošetrenia, pohrebu blízkych príbuzných alebo so súhlasom operačného ústredia). Povinné je nosenie hygienických masiek, zakázané sú zhromaždenia, reštaurácie a kaviarne hostí obsluhujú len na terasách.  
 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do SR je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 25/06/2020
 

Monako

Podmienky vstupu do krajiny

Od 1. júna 2020 môžu do krajiny vstupovať občania EÚ, Andorry, Islandu, Lichtenštajnska, Monaka, Nórska, San Marína, Švajčiarska a Vatikánu ako aj občania tretích krajín s legalizovaným pobytom bez obmedzení.

 

Hraničné kontroly sa nevykonávajú.

 

Pri vstupe do krajiny nie je potrebné preukázať sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Od 1. júna je pohyb osôb po krajine bez obmedzení, avšak naďalej je odporúčaná zvýšená opatrnosť.

 

Polícia môže kontrolovať osobné doklady posádok motorových vozidiel vodičov so zahraničnými ŠPZ.

 

Podmienky tranzitu a obchodu

Tranzit cez krajinu je možný bez obmedzenia.

 

Opatrenia v krajine

Vláda Monackého kniežatstva uvoľňuje vnútorné karanténne opatrenia postupne. Týka sa to napríklad reštaurácií, múzeí, hotelov a turistických zariadení, ako aj služieb. Odporúčame preto občanom SR overiť si informáciu pred návštevou Monaka, prípadne kontaktovať Honorárny konzulát Slovenskej republiky v Monackom kniežatstve (consulat.slovaquie@monaco.mc, tel: +377 6 29 81 50 39, +377 93 25 77 54).  

Zatvorené zostávajú  zatiaľ školy, parky a fitnescentrá.

V dopravných prostriedkoch ako aj vo verejných priestoroch je povinnosť nosenia rúška a dodržiavania odporúčaných rozstupov.

 

Podmienky návratu do SR

Od 20. júna voľný prechod cez hranice bez predloženia negatívneho COVID-19 testu, ako aj povinnosti absolvovať karanténu.

Aktualizované: 19/06/2020
 

Mongolsko

Podmienky vstupu do krajiny

Cudzím štátnym príslušníkom nie je umožnené vstupovať na územie Mongolska cez hraničné priechody medzi Mongolskom a Ruskou federáciou a cez hraničné priechody medzi Mongolskom a Čínskou ľudovou republikou, a to bez ohľadu na to, či ide o osoby, u ktorých sa nevyžadujú víza alebo o osoby s udelenými krátkodobým či s dlhodobými vízami alebo s udeleným trvalým či s dlhodobým pobytom.


Vyššie uvedený zákaz sa týka medzinárodnej leteckej a osobnej železničnej dopravy ako aj všetkých pozemných dopravných koridorov, pričom sú z neho vyňaté osoby, ktoré sú priamymi rodinnými príslušníkmi občanov Mongolska a občania Mongolska zo zahraničnej diaspóry – tieto osoby sa musia podrobiť karanténe vo vopred určených vládnych zariadeniach na vlastné náklady po dobu 21 dní.

 

Kvôli problémom opustiť krajinu, mongolské úrady umožňujú predĺženie doby platnosti víz pre cudzincov o 90 dní v prípade, že sa nachádzajú v Mongolsku na základe dočasných vstupných víz. Osoby, ktorých sa to týka, sú povinné navštíviť Mongolský imigračný úrad (Mongolia Immigration Agency) a požiadať o predĺženie doby platnosti víz, pričom platí, že vydávanie víz na zastupiteľských úradoch Mongolska je pozastavené až do odvolania. Výnimku z vyššie uvedených opatrení tvorí medzinárodná kamiónová doprava bez možnosti posádky nákladného auta opustiť auto. V prípade potvrdenia koronavírusového ochorenia COVID-19 počas povinnej karantény po prílete či príchode do Mongolska sú takéto osoby hospitalizované v Národnom stredisku pre infekčné choroby v Ulánbátare.

       

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 30/06/2020
 

Mozambik

Podmienky vstupu do krajiny

Nariadená povinná karanténa pre všetkých, ktorí sa vracajú zo zahraničia alebo prišli do kontaktu s osobou infikovanou ochorením Covid-19.

Cestovanie v rámci krajiny

Tranzit je zakázaný a povolené sú iba repatriačné lety na návrat do domovskej krajiny.

Opatrenia v krajine

Zákaz medzinárodných komerčných letov až do odvolania. Predĺženie stavu núdze minimálne do 30. júna. Uzatvorenie hraníc, okrem hraničného prechodu Lebombo s Juhoafrickou republikou na prepravu tovarov. Zrušenie vydávania víz pre cudzincov.

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 17/06/2020
 

Namíbia

Podmienky vstupu do krajiny

Vracajúci sa občania a cestujúci budú podliehať povinnej karanténe pod dohľadom po dobu 14 dní. Vodiči nákladných vozidiel, ktorí vstupujú do krajiny, podliehajú testovaniu a povinnej karanténe pod dohľadom po dobu 14 dní.

Cestovanie v rámci krajiny

Cestovanie v rámci krajiny je povolené, vnútroštátne lety povolené pri dodržaní hygienických protokolov.

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit je zakázaný a povolené sú iba repatriačné lety na návrat do domovskej krajiny.

Opatrenia v krajine

Zrušené medzinárodné komerčné lety do odvolania. Uzatvorenie pozemných a námorných hraníc ako aj vzdušného priestoru, okrem prepravy tovarov. Prezident 8. júna oznámil, že región Erongo bude podliehať najprísnejším obmedzeniam pohybu minimálne do 22. júna.

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 19/06/2020
 

Nemecko

Od 16. júna 2020 sú zrušené vnútorné hraničné kontroly na hraniciach Nemecka so susednými štátmi a uvoľnený je vstup osôb prichádzajúcich do Nemecka zo štátov EÚ, Švajčiarska, Lichtenštajnska, Nórska, Islandu a Veľkej Británie.

 

Tranzitovať cez územie Nemecka je po odstránení kontrol na hraniciach možné bez obmedzení.
 
 

Pre cestujúcich zo štátov Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska a Veľkej Británie povinnosť karantény v Nemecku  nie je.

 

Karanténa môže byť nariadená v prípade, ak v príslušnom štáte, z ktorého prichádzajú, počet nových infekcií v priebehu posledných 7 dní je nad 50 prípadov nákazy na 100.000 obyvateľov. Tieto sú priebežne zverejňované na webovej stránke Inštitútu Roberta Kocha.
 

Do dvojtýždňovej karantény musia ísť všetci cestujúci, ktorí do Nemecka prichádzajú z tretích štátov (to znamená z krajín mimo štátov Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska a Veľkej Británie), okrem štátov  v ktorých bola zistená veľmi nízka nákazlivosť na infekciu koronavírusu.

 

 

Povinnosť karantény sa nevzťahuje na tieto osoby:
 
- osoby, ktorých činnosť je potrebná na udržanie:

 • funkčnosti zdravotníctva
 • verejnej bezpečnosti a poriadku
 • diplomatických a konzulárnych vzťahov
 • funkčnosti právneho a súdneho systému
 • funkčnosti ľudového zastúpenia, vlády a správy NSR, spolkových krajín, krajov, miest a obcí
 • funkčnosti orgánov EÚ a medzinárodných organizácií

 
- osoby, ktoré sa nachádzali mimo Nemecka v rámci ich pracovnej činnosti ako zamestnanci leteckých, lodných, vlakových alebo autobusových firiem resp. ako posádka lietadiel, lodí, vlakov a autobusov

- osoby, ktoré cestujú do Nemecka denne alebo až na dobu do 5 dní nevyhnutne a neodkladne z pracovných alebo medicínskych dôvodov alebo

- ktoré sa v zahraničí zdržiavali kratšie než (48 hodín / minimálne viac dní) alebo osoby, ktoré majú iný závažný dôvod; k tomu patria predovšetkým sociálne aspekty ako napr. striedavá rodičovská starostlivosť, návšteva manžela resp. životného partnera, ktorý s nimi nežije pod jednou strechou, naliehavo nutné lekárske ošetrenia alebo podpora a pomoc osobám odkázaným na ochranu
 

Domáca karanténa sa nevzťahuje ani na osoby, ktoré pricestujú do Nemecka za účelom minimálne trojtýždňového pracovného pomeru (sezónne pracovné sily), pokiaľ budú na mieste ich ubytovania a činnosti po dobu prvých 14 dní po ich príchode dodržiavané skupinové hygienické opatrenia a opatrenia na zabránenie kontaktov mimo ich pracovnej skupiny a ktorým je v tomto čase povolené opustenie miesta ich ubytovania výlučne za účelom vykonávania ich pracovnej činnosti. Zamestnávateľ pritom oznámi zahájenie takejto činnosti ešte pred jej začatím príslušnému úradu a zdokumentuje realizované opatrenia.
 
Nedodržiavanie povinnej karantény je v Nemecku sankcionované peňažnou pokutou.

 

Podmienky návratu do SR

Voľný prechod cez hranice bez predloženia negatívneho COVID-19 testu, ako aj povinnosti absolvovať karanténu.

Aktualizované: 15/06/2020
 

Nepál

Podmienky vstupu do krajiny

Nepál od 15. júna 2020 umožňuje podávať žiadosti o všetky druhy víz, avšak medzinárodné lety zostávajú nedostupné až do 5. júla 2020.

Cestovanie v rámci krajiny

Cestovanie v rámci krajiny je povolené s určitými lokálnymi obmedzeniami pre osobné motorové vozidlá.

Podmienky tranzitu a odchodu

Krajina je naďalej uzavretá medzinárodnej preprave osôb a umožňuje iba evakuačné lety.

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

Aktualizované: 03/07/2020
 

Nigéria

Podmienky vstupu do krajiny

Komerčné medzinárodné lety neboli obnovené. Cestujúci z nekomerčných letov sa musia podrobiť 14-dňovej karanténe v schválenom zariadení. Prichádzajúci diplomati sa musia podrobiť 14-dňovej samoizolácii v diplomatických priestoroch za podmienky, že sa povolí prístup úradníkom centra pre kontrolu chorôb (NCDC) na monitorovanie a vykonávanie testov na COVID-19. Po príchode do Nigérie musia cestujúci vyplniť vyhlásenie o zdravotnom stave a predložiť cestovný pas imigračnej službe. Pasy sa cestujúcim vrátia po dokončení 14-dňovej povinnej karantény a negatívnom teste na COVID-19.

Cestovanie v rámci krajiny

Od 1.júla je zrušený zákaz komerčných letov pre vnútroštátnu leteckú dopravu, je povolený pohyb medzi federálnymi štátmi. Väčšina federálnych štátov si stanovila vlastné obmedzenia pre pohyb. 

Podmienky tranzitu

Nie sú stanovené.

Opatrenia v krajine

Nosenie masiek na verejných miestach je povinné.

Podmienky návratu do SR

V súčasnosti nie sú možnosti návratu z krajiny do SR komerčnými letmi, iba špeciálnymi charterovými letmi.  

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

Aktualizované: 02/07/2020
 

Nikaragua

Podmienky vstupu do krajiny

Vzhľadom na nárast úmrtí  a infikovaných ľudí v krajine vírusom COVID-19, štátne úrady začínajú prijímať prvé vážnejšie opatrenia s dopadom aj na hraničný režimom a cestovanie. Nikaragujská vláda síce nevydala zatiaľ oficiálne opatrenia k uzatvoreniu hraníc, ale pozemné hranice s Kostarikou a Hondurasom sú uzatvorené na vstup do Nikaraguy s predbežným dátumom do 31. júla 2020. Momentálne sú uzatvorené do 31. júla 2020 aj hraničné vstupy na letiskách a pozastavené aj letecké spojenia do Európy a priľahlého regiónu.


Poznámka: Hoci vláda oficiálne „de iure“ neuzatvorila hraničné prechody, do Nikaraguy sa prakticky „de facto“ cudzinec nemôže dostať/vstúpiť. Vládne úrady aktuálne kontrolujú vstup cudzincov do krajiny a v zmysle nariadenia vládnych úradov sa cudzinec pri vstupe potrebuje preukázať negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 72 hodín. Bez takéhoto negatívneho testu migračné úrady nepovolia vstup. Stále platí aj nariadenie ohľadom vstupujúcich cudzincov, že migračné úrady v Nikarague majú aktuálne pri cudzincov vstupujúcich do ich krajiny kontrolovať aj platné očkovanie voči žltej zimnici nie staršie ako 10 dní.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Zatiaľ vládne úrady nevydali oficiálny zákaz na cestovanie v rámci krajiny, resp. takýto tranzit po krajine nie je políciou kontrolovaný, ale „de facto“ je cestovanie po krajine obmedzené, keďže vnútroštátne letecké spojenie, lodná doprava, ako aj autobusové spojenie boli zrušené, cestovanie takouto dopravou je možné v zmysle udelenia výnimky.

 

Podmienky tranzitu a odchod z krajiny

Podmienky tranzitu/cestovania – viď bod 2. Odchod z krajiny je aktuálne možný iba repatriačnými letmi, aktuálne je pozastavené letecké spojenia do Európy a priľahlého regiónu. Lokálne letecké spoločnosti ako napr. American Airlines, Copa Airlines, Delta Airlines, Aeromexico uvádzajú predbežné odhady zrušenia letov do prvého augustového týždňa (vrátane).

 

Opatrenia v krajine

Vzhľadom na nárast úmrtí  a infikovaných ľudí v krajine sú uzatvárané hotely, reštaurácie. Vládne lokálne úrady rozhodujú, ktoré hotely či reštaurácie ostanú otvorené. Je výrazne obmedzená z dôvodu situácie COVID19 lekárska starostlivosť, nemocnice a zdravotné ambulancie prijímajú iba nových pacientov s podozrením na vírus, v ostatných prípadoch iba v prípade bezprostredného ohrozenia života.  

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate z Nikaraguy potrebuje občan SR pri prekročení slovenských hraníc sa preukázať negatívnym testom na COVID-19. Je prakticky nemožné, aby si občan SR, resp. cudzinec odchádzajúci z krajiny vybavil negatívny test na COVID-19 (Nikaragua má nedostatok takýchto testov aj pre vlastných obyvateľov).

 

Ak osoby cestujú z krajín, kde nie je možné vykonať test, môžu sa ešte v zahraničí objednať na testovanie na Slovensku. V tomto prípade odporúčame kontaktovať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva (podľa miesta pobytu), s ktorým si upresnia všetky podmienky testovania.

 

 

Test na COVID19 je možné získať aj na letisku vo Viedni na Schwechate (výsledok do 6 hodín), na test je potrebné sa vopred objednať mailom.

 

 

Odchod krajiny do obnovenia komerčných letov je možný iba prostredníctvom repatriačných letov alebo humanitárnych letov.  

Aktualizované: 29/06/2020
 

Nórsko

Od 16. marca 2020 je odopretý vstup do Nórska cudzincom, ktorí nemajú povolený pobyt v Nórsku. Nórski občania sa stále môžu vrátiť do Nórska.
 
Výnimka je udelená okrem iného:
 
 • občanom EHP krajín a ich rodinným príslušníkom, ktorí majú povolený pobyt v Nórsku, ako aj pre občanov Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorí v Nórsku pracujú, študujú a pod.

 

 • občanom EHP krajín, ktorí cestujú cez Nórsko do domovskej krajiny

 

 • cudzincom, ktorí sa zdržiavajú v tranzitnej zóne na letisku pred opustením Nórska.
 
 
Vzhľadom na veľké množstvo kategórií, na ktoré sa môže pre cudzincov – občanov EHP, vzťahovať výnimka na vstup do Nórska  dôrazne odporúčame pred cestou si preštudovať podmienky vstupu do krajiny na  ktorým je udelená výnimka na vstup do Nórska.
 
 
 
Znenie predpisu, ktorý je platný od 12. mája 2020 a podrobne vymenúva všetky kategórie cudzincov, ktorým je umožnený vstup do Nórska:
 
 
Zákaz vstupu cudzincov, ktorí nespadajú medzi vyššie uvedené výnimky sa predpokladá do 20. augusta 2020
 
 
Zároveň Nórsko zaviedlo hraničné kontroly na vnútornej i vonkajšej schengenskej hranici pri vstupe i výstupe z krajiny Žiadny hraničný priechod nie je uzavretý. Zavedené opatrenia nemajú vplyv na vnútroštátnu dopravu.. Upozorňujeme na skutočnosť, že prípadné preverovanie oprávnenosti vstupu cudzinca do krajiny môže trvať dlhšiu dobu v závislosti od aktuálnej situácie na konkrétnom hraničnom priechode.
 
 
Nórske letiská nie sú uzavreté, jednak na zabezpečenie návratu občanov Nórska, ako aj umožnenie cudzím štátnym príslušníkom opustiť Nórsko.
 

S účinnosťou od 15. júna 2020 sú odstránené cestovné reštrikcie vo vzťahu k Dánsku, Fínsku, Faerským ostrovom, Islandu a Grónsku. Vo vzťahu k Švédsku ostávajú reštrikcie zachované s výnimkou osôb prichádzajúcich z kraja Gotland. Osoby prichádzajúce do Nórska z uvedených štátov nie sú povinné vykonať 10-dňovú karanténu a sú do krajiny vpustené bez ohľadu na účel cesty (teda aj turistika). V prípade tranzitu do/z Dánska a Fínska, ktorý sa uskutoční cez Švédsko sú cestujúci oslobodení od povinnosti karantény a cestovných obmedzení za predpokladu, že osoby použili na tranzit svoje motorové vozidlo a vykonali tranzit bez zbytočného zdržania.
 
Na cestujúcich z ostatných krajín sa stále vzťahujú cestovné reštrikcie. V prípade, ak cestujúcemu z ostatných krajín povolený vstup do Nórska z dôvodu výnimky (napr. zamestnanie a pod.), stále podlieha povinnosti vykonať povinnú 10-dňovú domácu karanténu.  
 
K dátumu 20. júla 2020 zvažuje vláda vykonanie zmien v oblasti cestovných reštrikcií voči iným bližšie neurčeným európskym krajinám.

 

 

Svalbardy

Osoby, ktoré žijú a pracujú na Svalbardoch a prichádzajú výlučne z nórskej pevniny nepodliehajú od 15. mája 2020 povinnosti karantény. 

 

Turistické cesty na Svalbardy sú možné od 1. júna 2020. Platí však, že osoby, ktoré pricestujú do Nórska podliehajú  povinnej karanténe pred tým, ako im bude umožnené cestovanie na Svalbardy.

Vláda povolila pobrežné plavby a expedície na Svalbardoch pre plavidlá, ktoré majú maximálne 250 pasažierov.


 
Podmienky návratu do SR

Nórsko patrí medzi 19 krajín po príchode z ktorého nie je potrebné predloženie negatívneho COVID-19 testu, ako aj povinnosti absolvovať karanténu.

Aktualizované: 15/06/2020
 

Nový Zéland

Podmienky vstupu na Nový Zéland

Od 19. marca zatvoril Nový Zéland hranice pre všetkých cudzincov.
 
Vstup do krajiny bez predchádzajúcej výnimky je povolený len:

 • občanom Nového Zélandu,
 • permanentným rezidentom na Novom Zélande,
 • rezidentom s platnými cestovateľskými doložkami (okrem tých, ktorým bolo rezidenčné vízum udelené mimo Nový Zéland a do krajiny by mali naň vstupovať po prvýkrát)
 • partnerom občanov Nového Zélandu, ktorí majú svoj rezidenčný status na základe rodinných vzťahov s občanom Nového Zélandu
 • partnerom rezidentov na Novom Zélande, ktorí majú svoj rezidenčný status na základe rodinných vzťahov s rezidentom na Novom Zélande
 • závislým deťom (do 19 rokov, ak sú držiteľmi dočasných víz alebo do 24 rokov, ak sú držiteľmi rezidenčných víz) občanov Nového Zélandu a rezidentov na Novom Zélande, ktorí majú svoj rezidenčný status udelený na základe rodinných vzťahov s NZ občanom alebo NZ rezidentom
 • diplomatom s pozíciou na Novom Zélande

 
 
Všetci sa musia hneď po príchode izolovať na 14 dní do vopred určených zariadeniach.

 

Negatívny výsledok na COVID-19 je podmienkou následného prepustenia z karantény. V karanténe sa testuje 3. a 12. deň.

 

Predloženie negatívnych výsledkov na chorobu COVID-19 pri vstupe do krajiny sa nevyžaduje.
 

 
O výnimku na vstup na Nový Zéland môžu požiadať tieto kategórie cestujúcich:

 

 • partneri, závislé deti (do 19 rokov) alebo zákonní opatrovníci občanov Nového Zélandu alebo rezidentov na Nový Zéland, ak nie sú držiteľmi víz na základe ich rodinných vzťahov a
  - cestujú spolu so svojim novozélandským občanom alebo rezidentným rodinným príslušníkom
  - alebo ich zvyčajný pobyt je na Novom Zélande
 • austrálski občania a permanentní rezidenti, ktorých zvyčajný pobyt je na Novom Zélande
 • kľúčoví zdravotnícki pracovníci
 • občania ostrovov Tonga a Samoa cestujúci na Nový Zéland z nevyhnutných dôvodov, ktorých cesta bola schválená ich vládami a Ministerstvom zahraničných vecí a obchodu Nového Zélandu
 • partneri a závislé deti (do 19 rokov) držiteľov novozélandských pracovných, študentských alebo návštevníckych víz, ktorí už majú udelené víza a ich zvyčajný pobyt je na Novom Zélande
 • kritické humanitárne prípady

 
Ďalšie podrobnosti k vstupu jednotlivých kategórií cestujúcich na Nový Zéland sa nachádzajú na webstránke New Zealand Immigration
 

 

Cestovanie v rámci krajiny

Je uvoľnené. Nosenie rúšok nie je povinné. 

 

Podmienky tranzitu cez Nový Zéland a odchodu z krajiny

Tranzit 

Za účelom tranzitu cez Nový Zéland musia slovenskí občania vopred požiadať o NZeTA (New Zealand electronic Travel Authority). Ďalšou podmienkou je zakúpený let z Nového Zélandu do nasledovnej destinácie, ktorá slovenských pasažierov akceptuje (či už na tranzit alebo na vstup).


Letecké spoločnosti môžu od pasažierov vyžadovať potvrdenie o tom, že ich ďalší tranzit resp. vstup do finálnej destinácie je povolený. Je povinnosťou každého cestujúceho si vopred zistiť, aké sú cestovné podmienky na tranzit a vstup v jednotlivých krajinách na ich ceste.

 

Tranzitujúci pasažieri cez Nový Zéland môžu využívať jedine medzinárodné letisko v Aucklande, musia zostať len v priestoroch letiska, vstup na Nový Zéland sa nepovoľuje. Tranzit nesmie byť dlhší ako 24 hodín.

 

Odchod

V krajine je v platnosti odporúčanie vlády necestovať do zahraničia.

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do SR je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 02/07/2020
 

Omán

Podmienky vstupu do krajiny

Cudzincom nie je povolený vstup do krajiny. Cestujúci, vrátane ománskych občanov a rezidentov prichádzajúci z krajín mimo Ománu musia ísť do karantény na 14 dní od prekročenia hraníc. Komerčné medzinárodné lety do a z krajiny zostávajú pozastavené.

Cestovanie v rámci krajiny

Cestovanie v rámci krajiny je obmedzené. Do 3. júla sú zatvorené oblasti Dhofar, Wilayat Duqm, Jabal Akhdar, Jabal Shams a Wilayat Masira.

Opatrenia v krajine

V platnosti nie sú akékoľvek obmedzenia týkajúce sa zákazu vychádzania alebo pohybu. Obyvatelia na verejnosti musia dodržiavať fyzickú vzdialenosť a nosiť ochranné rúška. Ich nenosenie môže byť pokutované.  

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do SR je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 29/06/2020
 

Pakistan

Podmienky vstupu do krajiny

Obmedzovaný pohyb cez všetky hranice, avšak prevádzka medzinárodných letísk ako aj lety do Európy boli obnovené. Platnosť víz všetkých cudzincov v Pakistane bola predĺžená do 30 júna 2020.

Cestovanie v  rámci krajiny

Obmedzovaný je vstup a výstup z a do 20 najväčších miest. Vnútroštátna letecká doprava funguje bez väčších obmedzení.

Podmienky tranzitu a odchodu

Letecké spojenie do Európy bolo obnovené. Letecké spoločnosti požadujú predloženie negatívneho testu na COVID-19.

Opatrenia v krajine

Epidemiologická situácia je vážna. Nosenie rúšok nie je povinné.

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí. Test na COVID-19 je možné absolvovať vo všetkých veľkých pakistanských mestách.

 

 

Aktualizované: 26/06/2020
 

Panama

Podmienky vstupu do krajiny

Štátne orgány nepovoľujú vstup cudzincom, ktorí nemajú trvalý pobyt v Paname (s výnimkou členov akreditovaného diplomatického zboru). Zároveň je so zákazom vstupu cudzincov na panamské územie boli prerušené letecké spojenie s Európou (priame lety z/do Madridu, Frankfurtu, Amsterdamu, Paríža a Istanbulu), ale tiež v rámci regiónu Strednej Ameriky, či iných svetových regiónov, vrátane letov do USA. Panama aktuálne predĺžila dobu ohľadom hraničného režimu prerušených leteckých spojení do 30. júna 2020.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Vnútorný pohyb/tranzit po krajine je naďalej kontrolovaný políciou, pri kontrole je potrebné preukázať dôvod, prečo osoba (platí to aj pre cudzincov) tranzituje v rámci krajiny. 

 

Podmienky tranzitu a odchod

Panamské  úrady v prípade potreby akceptujú na tranzit pre občanov SR konzulárne potvrdenia Veľvyslanectva SR v Mexiku súvisiace s ich návratom do SR, resp. s opustením Panamy. Odchod z krajiny je aktuálne možný iba cez repatriačné alebo humanitárne lety.

 

Opatrenia v krajine

Reštaurácie, hotely, kiná, divadlá, školy, turistické centrá zostávajú zatvorené predbežne do 30. júna 2020 , podobne, do uvedeného dátumu boli zrušené všetky verejné podujatia. Výnimočný stav v krajine zatiaľ platí do 30. júna 2020. Nosenie rúšok v obchodoch, bankách, nemocniciach, resp. pri návšteve v iných otvorených inštitúciách je povinné. V niektorých provinciách krajiny sú výrazné obmedzenia na pohyb a vychádzanie obyvateľov cez víkendové dni. 

 

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do SR je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 


Test na COVID19 je možné získať aj na letisku vo Viedni na Schwechate (výsledok do 6 hodín), na test je potrebné sa vopred objednať mailom.

 

 

Odchod krajiny do obnovenia komerčných letov je možný iba prostredníctvom repatriačných letov alebo humanitárnych letov.  

Aktualizované: 20/06/2020
 

Paraguaj

Podmienky vstupu do krajiny

Hranice Paraguaja sú pre cudzincov uzavreté.

Cestovanie v rámci krajiny

Cestovanie v rámci krajiny je povolené pre všetkých.

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit pre cudzincov cez územie Paraguaja nie je povolený. Odchod z krajiny je umožnený všetkým cudzincom.

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do SR je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 30/06/2020
 

Peru

Podmienky vstupu do krajiny

Od 16. marca 2020 pozemné, vzdušné, námorné, riečne hranice sú pre cudzincov uzavreté až do odvolania. V Peru je do 30. júna 2020 vyhlásený výnimočný stav a všeobecná povinná karanténa.

Cestovanie v rámci krajiny

Cestovanie v rámci krajiny je do 30.6.2020 zakázané ako cudzincom, tak aj občanom Peru. Vnútroštátna letecká a pozemná preprava je zakázaná. Je povolená len preprava potravín, tovarov a lekárskej a požiarnej služby.

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit pre cudzincov cez územie Peru nie je povolený. Odchod z krajiny je umožnený všetkým cudzincom. Avšak od 26. apríla 2020 boli z Peru takmer úplne zastavené repatriačné lety. Od 15. júla 2020 by mali byť obnovené niektoré lety do Európy, zatiaľ len nepravidelne.

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do SR je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 30/06/2020
   

Pobrežie Slonoviny

Podmienky vstupu do krajiny

Od 1.júla bol zrušený zákaz pre komerčné medzinárodné lety. Všetci prichádzajúci cestujúci na Pobrežie Slonoviny budú premiestnení na miesto, kde sa uskutočnia testy na COVID-19. Cestujúci s pozitívnym výsledkom sa podrobia postupom podľa platných vnútroštátnych predpisov. Cestujúci s negatívnym výsledkom budú v domácej karanténe pravidelne monitorovaní zdravotníckym tímom počas 14 dní.

Cestovanie v rámci krajiny

Vnútroštátna letecká doprava bola obnovená 26. júna 2020. 

Podmienky tranzitu

Nie sú stanovené.

Opatrenia v krajine

Stav núdze bol predĺžený do 15. júla, nosenie rúšok na verejných miestach je povinné.

Podmienky návratu do SR

Možnosti návratu z krajiny do SR existujú obnovenými komerčnými letmi. 

Pri návrate do SR je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 02/07/2020
 

Poľsko

Podmienky vstupu do krajiny

Občania Slovenskej republiky môžu vstúpiť na územie Poľska bez povinnosti predloženia negatívneho testu na COVID-19 alebo karantény.

V súčasnosti sú otvorené všetky hraničné priechody medzi SR a Poľskom.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.

 

Vzhľadom k vyššiemu počtu prípadov koronavírusu v Sliezskom vojvodstve odporúčame zvážiť cestu do uvedeného regiónu.

 

Letecká preprava
Medzinárodná letecká doprava je v Poľsku obnovená od 17. júna 2020. Vláda Poľska povolila medzinárodné lety z Poľska do krajín EÚ (+Švajčiarsko, Nórsko, Island) s výnimkou letov do Veľkej Británie, Portugalska a Švédska.

 

Železničná / autobusová preprava v Poľsku:
Bez obmedzení.

 

Opatrenia v krajine

V platnosti ostáva povinnosť zakrývať ústa a nos v nasledujúcich miestach:

 • prostriedky hromadnej dopravy,
 • obchody,
 • kiná a divadlá,
 • masážne a tetovacie salóny,
 • kostoly,
 • úrady.

 

Podmienky návratu do SR

Od 20. júna 2020 od 6:00 hod. je Poľská republika zaradená do zoznamu bezpečných krajín. Cestovanie medzi SR a Poľskom od uvedeného dátumu je bez obmedzení - voľný prechod cez hranice bez predloženia negatívneho COVID-19 testu, ako aj povinnosti absolvovať karanténu.

Aktualizovné: 19/06/2020
 

Portugalsko

Podmienky vstupu do krajiny

Pre vstup do KONTINENTÁLNEHO Portugalska na pozemných hraniciach alebo pri letoch z krajín Európskej únie, krajín pridružených k schengenskému priestoru (Lichtenštajnsko, Nórsko, Island a Švajčiarsko) a zo Spojeného kráľovstva aktuálne nie je zavedená povinná karanténa ako ani povinnosť preukázania sa negatívnym testom na COVID-19.
 
 
Vláda taktiež povolila lety z krajín s pozitívnym epidemiologickým hodnotením, pričom sa dodržiava odporúčanie Rady EÚ týkajúce sa priamych leteckých spojení s Portugalskom a podlieha potvrdeniu reciprocity: Alžírsko, Kanada, Južná Kórea, Maroko, Tunisko, Čína.
 
 
Vláda zároveň povolila prílety osôb výhradne v prípadoch nevyhnutného cestovania z USA a portugalsky hovoriacich krajín. Z Brazílie sú povolené priame letecké spojenia iba z/do Sao Paula a Rio de Janeira.

Upozornenie: cestujúci prilietajúci z portugalsky hovoriacich krajín (vrátane Brazílie) a USA musia pred nastúpením do lietadla v krajine odletu predložiť negatívny test na ochorenie COVID-19 nie starší ako 72 hodín. V opačnom prípade môžu portugalské orgány odmietnuť cestujúcemu vstup na územie Portugalska.

Pricestovanie z portugalsky hovoriacich krajín a USA je umožnené iba v prípade nevyhnutného cestovania. Za nevyhnutné cestovanie sú považované tranzit, vstup alebo výstup z Portugalska občanov členských krajín Európskej únie a občanov krajín pridružených k schengenskému priestoru vrátane ich rodinných príslušníkov a občanov tretích krajín s povoleným pobytom v členskom štáte Európskej únie. Zároveň sa v prípade občanov tretích krajín za nevyhnutné cestovanie považujú cesty z profesionálnych, študijných a rodinných dôvodov, ako aj zo zdravotných a humanitárnych dôvodov.
Pred prípadným cestovaním z/do Portugalska odporúčame preveriť podmienky alebo obmedzenia stanovené leteckou spoločnosťou.
 
 
       

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení. 
 
 

Podmienky tranzitu a odchodu

Letecký a cestný tranzit občanov Slovenskej republiky je cez Portugalsko umožnený. Pred odletom z Portugalska odporúčame preveriť podmienky alebo prípadné obmedzenia stanovené leteckou spoločnosťou
 

Hraničné priechody medzi Portugalskom a Španielskom sú od 1. júla 2020 bez obmedzenia otvorené.

 

Opatrenia v krajine

Platí povinnosť nosiť rúška vo verejnej doprave a v uzavretých priestoroch ako nákupné centrá, obchody, prevádzky poskytujúce služby.

Od 1. júla 2020 portugalská vláda zaviedla tri geograficky diferencované stupne pohotovosti v krajine,
 
 

Podmienky návratu do SR

Pre osoby prichádzajúce na Slovensko z Portugalska naďalej platí, že sa musia preukázať negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 96 hodín.
 

 

 

  Aktualizované: 02/07/2020
   

Rakúsko

Podmienky vstupu do Rakúska

Od 16. júna Rakúsko opäť otvorilo hranice so všetkými krajinami EÚ mimo Portugalska, Švédska a mimo Veľkej Británie. Bez obmedzení je možné vstúpiť do Rakúska aj zo štátov: Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Island, ako aj z Andorry, Monaka, San Marína a z Vatikánu.

Prakticky to znamená zrušenie systémových hraničných kontrol, zrušenie povinnosti 14-dňovej domácej karantény alebo negat. testu na COVID-19 a reštartovanie hraničného režimu schengenského typu;

 

V prípade príchodu/návratu z Portugalska, Švédska a Veľkej Británie, Srbska, Bosny-Hercegoviny, Čiernej Hory, Severného Macedónska, Kosova, Albánska, Moldavska, Bieloruska, Ruska a Turecka, ako aj z nemeckého okresu Güterslohako v Severnom Porýní Vestfálsku a pri ostatných krajinách sveta po návrate do Rakúska naďalej zatiaľ platí povinnosť preukázať sa negat. testom COVID-19 nie starším ako štyri dni alebo zotrvať v štrnásť dňovej domácej karanténe (až do predloženia negat. testu). Rovnako pri tranzite z vyššie neuvedených krajín (bez preukázania sa negat. testom COVID-19) naďalej platí povinnosť tranzitu cez Rakúsko bez zbytočného zastavovania (o čom rakúska polícia/úrady môžu vyžadovať prehlásenie);

 

Zatiaľ naďalej platia cestovné varovania Rakúska pre krajiny: Západný Balkán: Albánsko, Bosna-Hercegovina, Kosovo, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Srbsko, ďalej pre Veľkú Britániu, Portugalsko, Rusko, Švédsko, Turecko, Ukrajinu a Bielorusko. Pre talianske Lombardsko a časti Severného Porýnia Vestfálska v Nemecku platí čiastočné varovanie.

 

Napriek tomu, že EÚ od 1. júla odporučila postupné koordinované otvorenie hraníc so 14 štátmi, Rakúsko aj naďalej zatiaľ zakazuje vstup príslušníkov „tretích štátov“ z mimo hraníc EÚ / Schengenu.

 
 
Pri ceste do Rakúska odporúčame informovať sa o konkrétnych opatreniach u zamestnávateľa, organizátora cesty alebo poskytovateľa pobytu v Rakúsku
 
 

Podmienky tranzitu

Letisko Schwechat
 
Od 15. júna 2020 začína postupne obnovovať svoje pravidelné letecké linky spoločnosť Austrian Airlines a Laudamotion a Wizzair.
 
 
 
 
Vzhľadom na stále existujúce viaceré obmedzenia v spojení s rôznymi krajinami a odlišný prístup leteckých spoločností dôrazne odporúčame sledovať informácie a komunikovať vždy so svojou leteckou spoločnosťou alebo cestovnou kanceláriou pred odletom sa riadiť aktuálnymi informáciami letiska Schwechat.
 
 
(Pri väčšine letov sa predpokladá povinnosť mať nasadené rúško na palube počas celého letu) 
 
Od 5. júna 2020 môžu občania SR opäť vlastným autom odviesť cestujúcu osobu na letisko Schwechat alebo ísť vyzdvihnúť občana SR, alebo osobu s platným pobytom v SR na letisko a vrátiť sa.  
 
Cez letisko Schwechat môžu okrem občanov krajín EÚ s už aktuálne voľným vstupom do Rakúska (Andorra, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Monako, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Rumunsko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Švajčiarsko, Vatikán) tranzitovať aj všetci ostatní občania EÚ, ako aj občania tretích krajín, ktorí sa preukážu platným D-vízom alebo platným povolením na pobyt v SR, ktorí dôveryhodne preukážu, že po pristátí rovno tranzitujú ďalej do SR. 
 
 
Za platné preukázanie sa považuje platný cestovný lístok do SR, potvrdenie o objednanom TAXI a v prípade odvozu súkromným vozidlom z letiska do SR podľa informácií rakúskej cudzineckej polície bude stačiť v prípade kontroly čestné prehlásenie o bezodkladnom okračovaní do SR (aj ústne.)
 
 
Pre prípad problémov pri odlete (vzhľadom na stále platné obmedzenia vstupu do Rakúska - negatívny test COVID-19 alebo 14-dňová domáca karanténa - pre krajinu odletu pripájame príslušné usmernenie Spolkového ministerstva pre klímu, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie Rakúska v anglickom jazyku potvrdzujúce, že tranzit cez letisko Schwechat priamo ďalej do cieľovej krajiny je povolený. Tento dokument odporúčame si vytlačiť a predložiť leteckej spoločnosti v prípade problémov pri nástupe do lietadla.
 
 
 
 
 
 
Vnútroštátna vlaková a autobusová doprava premáva v rámci Rakúsku bez obmedzení. Postupne sa paralelne s uvoľňovaním hraničného režimu obnovujú aj medzinárodné spojenia (v súlade s pôvodnými grafikonmi)
 
 
Obnovená je medzinárodná hromadná doprava medzi Slovenskom a Rakúskom.
 
 
 
 
V prípade cestného tranzitu cez Rakúsku republiku z Portugalska, Švédska, Spojeného kráľovstva a ostatných krajín Európy a sveta (mimo už uvoľnený režim) aj naďalej platí povinnosť tranzitu cez Rakúsko bez zbytočného zastavovania (o čom rakúska polícia/úrady môžu vyžadovať čestné prehlásenie);
 

Opatrenia v krajine

Vláda Rakúska zároveň vyzýva všetkých občanov na chovať sa naďalej maximálne zodpovedne a necestovať (nepresúvať sa) zbytočne. Odporúča stráviť letnú dovolenku v Rakúsku (hotelové a turistické služby opäť fungujú aj keď niekedy v osobitnom režime). „Zdravý rozum je najlepšia ochrana pri cestovaní v lete 2020“
 
Aj keď bolo od 1. júla 2020 výrazne redukované nariadenie dodržiavať BEZPEČNÝ ODSTUP MEDZI OSOBAMI NEŽIJÚCIMI V SPOLOČNEJ DOMÁCNOSTI NAJMENEJ 1M, zostáva toto opatrenie určujúce pri definovaní povinnosti použiť ochranu úst a nosa (rúško). Pokiaľ vo verejných interiérových uzatvorených priestoroch nie je možné primerane daným podmienkam zachovať medzi osobami nežijúcimi v spoločnej domácnosti minimálny odstup 1m (mimo obchody a gastro prevádzky), potom sa nariaďuje ochrana úst a nosa.

V platnosti zostalo zatiaľ i nariadenie pre prepravu osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti v osobných uzatvorených motorových vozidlách, že usadenie má byť tak, aby v jednom rade sedadiel sedeli max. 2 osoby vrátane vodiča. Pokiaľ nie je možné vzhľadom na dané podmienky toto nariadenie dodržať, má sa použiť ochrana úst a nosa. Dodržanie odstupu sa netýka hromadnej prepravy osôb v autobusoch, vo vozidlách ozubených železníc, v lanovkách alebo na výletných lodiach.
 
 
POVINNOSŤ OCHRANY ÚST A NOSA (RÚŠKO) bola od 1. júla 2020 v Rakúsku výrazne redukovaná (zrušená bola u pracovníkov gastro prevádzok) a aktuálne platí výlučne:
 • v prostriedkoch mestskej hromadnej prepravy osôb, vo vozidlách TAXI a obdobných služieb a v interiérových priestoroch (vyslovene iba: zdravotnícke zariadenia, lekárne a úrady. Pokuta za priestupok je vo výške 3 600 €);
 • V jednotlivých podnikoch a výrobných prevádzkach je rozhodnutie o nosení rúška na zamestnávateľovi (vzhľadom na špecifiká výrobného procesu).
Zrušenie povinnosti nosiť rúško zároveň neznamená, že by nebola zodpovedne a primerane odporúčané.
.
 
 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate z Rakúska platí voľný prechod cez hranice bez predloženia negatívneho COVID-19 testu, ako aj povinnosti absolvovať karanténu.
 
Občanom Slovenska, ktorí prilietajú na letisko Schwechat a vracajú sa domov do SR, pripomíname, že pri príchode z iných, "zdravotne bezpečných krajín" v zmysle platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, platí povinnosť pri návrate do SR predložiť negatívny test na COVID-19, nie starší ako 96 hodín.
 
 

Aktualizované: 01/07/2020
 

Rumunsko

Podmienky vstupu do krajiny, karanténa

Vstup občanov SR a osôb zo SR do Rumunska s platným cestovným dokladom je bez obmedzení v súlade s právom občanov EÚ na voľný pohyb v rámci EÚ.  


Pri vstupe do Rumunska nie sú pre osoby zo  SR, ktoré sa zdržiavali na území SR dlhšie ako 14 dní zavedené žiadne karanténne opatrenia.


Pre tie osoby, ktoré vstupujú do Rumunska a na Slovensku sa predtým zdržiavali kratšie ako 14 dní je zavedená povinná 14-dňová domáca karanténa.


Pri vstupe nie je potrebné sa preukázať negatívnym testom na COVID-19.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Cestovanie v rámci krajiny je povolené. Upozorňujeme vodičov na zakúpenie známky tzv. rovignerty za používanie rumunskej cestnej siete (na hraničnom prtechode alebo na čerpacích staniciach alebo cez internet na www.vigneta.ro). 

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit cez Rumunsko pre občanov SR je povolený bez obmedzení. 

Pokiaľ osoby len tranzitujú t. j. nenavštívia Rumunsko (prenocovanie a pod), len cez Rumunsko bez zbytočného zdržania prechádzajú a idú z Bulharska, alebo Grécka, tak PCR test pri návrate do SR nepotrebujú a ani nemusia absolvovať domácu karanténu po návrate na Slovensko. To platí za predpokladu, že 14 dní pred príchodom nenavštívili ešte inú krajinu nezaradenú do zoznamu „COVD-19 bezpečných krajín" (napr. Turecko) 

 

 

Opatrenia v krajine

V Rumunsku je zavedené povinné nosenie ochranných rúšok vo vnútorných priestoroch.

Od 17. júna je na 30 dní predĺžený stav pohotovosti s viacerými obmedzeniami.

 

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do SR je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 02/07/2020
 

Rusko

Podmienky vstupu do krajiny

Zákaz vstupu cudzincov do Ruska je predĺžený na dobu neurčitú.

 

Výnimkou sú cudzinci, ktorí sa idú do Ruska liečiť alebo starať o chorých príbuzných. Cudzinci s prechodným/trvalým pobytom v Rusku môžu krajinu opustiť, ale dočasne sa nemôžu vrátiť. Ich expirované doklady sú automaticky predĺžené, aj keď sa budú z objektívnych dôvodov zdržiavať mimo územia Ruska 6 mesiacov. Dočasne sa nevydávajú ruské víza ani neprijímajú doklady na povolenie všetkých druhov pobytov. Zákaz sa netýka pracovníkov diplomatických a konzulárnych zastúpení v Rusku, členov delegácií, vodičov medzinárodných prepravných spoločností, členov posádok lietadiel, námorných aj riečnych plavidiel a vlakov, osôb s trvalým pobytom na území Ruska a držiteľov víz vydaných v súvislosti s úmrtím blízkeho príbuzného v krajine (ich zoznam je konkretizovaný). Pri vstupe do Ruska nie je potrebný test na COVID-19.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Letecká aj železničná doprava na území Ruska sa postupne obnovuje.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Medzinárodný tranzit v Moskve je možný do 24 hodín len po predložení letenky do následnej destinácie. Letecké spoločnosti môžu kontrolovať zdravotný stav pasažierov. Cudzincom nachádzajúcim sa na území Ruska s expirovanými vízami alebo povoleniami na pobyt od 15. marca do 15. septembra nebude toto obdobie započítavané do platnosti víz alebo povolení na pobyt. Rusko momentálne neprijíma doklady k predĺženiu víz na základe pracovných povolení. Víza sa predlžujú iba cudzincom, ktorí plánujú  opustiť územie Ruska.

 

Až do odvolania platí zákaz komerčných leteckých spojení z a do Ruskej federácie. Výnimku majú iba charterové lety zabezpečujúce návrat ruských občanov, resp. EÚ do vlasti a tzv. „lety v štátnom záujme“. Ceny leteniek sú značne vysoké. Ad hoc sa objavujú lety do Prahy (v priemere 2 razy za týždeň) a iných miest v Európe. Niektoré komerčné spoločnosti začali predávať online letenky do Európy, avšak tieto lety nie sú povolené štátnym orgánom Rosaviatsia a bývajú zrušené. Obnovenie komerčných letov sa očakáva od 1. augusta, odkedy ponúka lety do Bratislavy nízkonákladová spoločnosť Pobeda.

 

Opatrenia v krajine

Zrušený bol režim povinnej domácej samoizolácie, v Moskve je od 9. júna povolený voľný pohyb verejnou a súkromnou dopravou. Povinné je nosenie ochrany tváre a rukavíc na verejných miestach, kde treba navyše dodržiavať odstup min. 1,5 m. Situácia sa v jednotlivých regiónoch môže líšiť.

 

Podmienky návratu do SR:

Pri návrate do SR je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 20/06/2020
 

Rwanda

Všetky hraničné prechody a medzinárodné letiská zostávajú zatvorené až do odvolania.
Aktualizované: 15/06/2020
 

Salvádor

Podmienky vstupu do krajiny

Salvador nevpúšťa na svoje územie cudzích štátnych občanov, s výnimkou tých, ktorí majú v krajine rezidenčný pobyt alebo sú akreditovaní v rámci diplomatického zboru.

Letecké spojenie do Európy (ale aj do iných regiónov sveta) bolo pozastavené, predbežne do 20. augusta 2020.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Vnútorný pohyb/tranzit po krajine je naďalej kontrolovaný políciou, pri kontrole je potrebné preukázať dôvod, prečo osoba (platí to aj pre cudzincov) tranzituje v rámci krajiny. Z dôvodu stúpajúceho počtu úmrtí a infikovaných vládne úrady zvažujú radikálne sprísniť vnútorný tranzit po krajine, ktorý je aj doteraz kontrolovaný políciou. 

 

Podmienky tranzitu a odchod

Salvadorské  úrady v prípade potreby akceptujú na tranzit pre občanov SR konzulárne potvrdenia Veľvyslanectva SR v Mexiku súvisiace s ich návratom do SR, resp. s opustením Salvadoru. Odchod z krajiny je aktuálne možný iba cez repatriačné alebo humanitárne lety.

 

Opatrenia v krajine

Počet obetí a infikovaných osôb v krajine rastie, krajina sa nedarí stlmiť nárast pandémie. Sú príznaky kolapsu zdravotníckeho systému. Reštaurácie, hotely, kiná, divadlá, školy, turistické centrá zostávajú zatvorené predbežne do 20. augusta 2020, podobne, do uvedeného dátumu boli zrušené všetky verejné podujatia. V rámci vnútorných opatrení boli vydané usmernenia pre zaobstaranie služieb a nákupov v jednotlivých pracovných dňoch v týždni v kontexte s numerickým ukončením ich dokladu totožnosti, toto opatrenie pre nákupe v obchodoch a zaobstaraní služieb sa vzťahuje aj na cudzincov. Nosenie rúškach v obchodoch, bankách, nemocniciach, resp. pri návšteve v iných otvorených inštitúciách je povinné. Výnimočný stav v krajine zatiaľ platí do 20. augusta 2020 (podľa posledného dekrétu MZ Salvadoru č. 31). Krajina podľa stavu situácie s vírusom od 15. júna 2020 postupne obnovuje niektoré vybrané/nevyhnutné ekonomické odvetvia za prísneho dodržiavania hygienicko-bezpečnostných podmienok, obnovenie činnosti turistického sektoru sektor naďalej zostáva pozastavené aj po tomto dátume.

 

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do SR je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Test na COVID19 je možné získať aj na letisku vo Viedni na Schwechate (výsledok do 6 hodín), na test je potrebné sa vopred objednať mailom.

 

 

Odchod krajiny do obnovenia komerčných letov je možný iba prostredníctvom repatriačných letov alebo humanitárnych letov

Aktualizované: 29/06/2020
 

Saudská Arábia

Podmienky vstupu do krajiny

Cudzincom nie je povolený vstup do krajiny. Cestujúci, vrátane Saudských občanov a rezidentov prichádzajúci z krajín mimo Saudskej Arábie musia ísť do karantény na 14 dní od prekročenia hraníc.

Cestovanie v rámci krajiny

Obmedzená domáca letecká doprava v krajine sa postupne obnovila, ale medzinárodná letecká doprava zostáva pozastavená až do odvolania. Regionálna preprava autobusmi, vlakom a inými dopravnými prostriedkami sa obnovila.

Opatrenia v krajine

Nie sú v platnosti akékoľvek obmedzenia týkajúce sa zákazu vychádzania alebo pohybu. Obyvatelia na verejnosti musia dodržiavať fyzickú vzdialenosť a nosiť ochranné rúška. Spoločenské stretnutia s viac ako 50 osobami sú zakázané. 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do SR je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

 

Aktualizované: 29/06/2020
 

Senegal

Podmienky vstupu do krajiny

Vláda vyhlásila zrušenie uzávery hraníc, vrátane zrušenia zákazu medzinárodných komerčných letov od 15.7. 

Cestovanie v rámci krajiny

Reštrikcie na cestovanie po vnútri krajiny boli zrušené, boli obnovené vnútroštátne lety. 

Podmienky tranzitu

Nie sú stanovené.

Opatrenia v krajine

Je potrebné dodržiavať sociálne a sanitárne obmedzenia.

Podmienky návratu do SR

Do 15. júla sú možnosti návratu komerčnými leteckými spojmi v obmedzenej miere s Air France a Air Senegal. Pri expirácii víz je potrebné kontaktovať Police des Étrangers et des Titres de Voyage. 

Pri návrate do SR je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 02/07/2020
 

Severné Macedónsko

Podmienky vstupu do krajiny

Úplné otvorenie všetkých pozemných hraníc od piatka 26. júna 2020. Vstup do krajiny je možný bez akýchkoľvek obmedzení.


Medzinárodné letiská v Skopje a v Ochride sú otvorené od 1. júla 2020, avšak možnosti leteckých spojení zostávajú obmedzené.

 

Podmienky tranzitu

Od 15. júna 2020 je možné cez Severné Macedónsko prechádzať po cestných komunikáciách, avšak hranica s Gréckom ostáva naďalej zatvorená, teda nie je umožnený vstup do Grécka zo Severného Macedónska. Na cestu do Grécka odporúčame využiť trasu Srbsko – Bulharsko – Grécko v zmysle obmedzení a opatrení platiacich v týchto krajinách.

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do SR je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 01/07/2020
 

Seychely

Od 1.júna 2020 je povolený vstup aj výstup slovenských občanov na Seychelách. Cestujúci je povinný sa pred vstupom na palubu lietadla preukázať testom na COVID-19 nie starším ako 48 hodín.
Aktualizované: 15/06/2020
 

Singapur

Podmienky vstupu do krajiny

Od 18. júna 2020 platia v Singapure nasledujúce pravidlá vstupu do krajiny:

Do krajiny je povolený vstup turistom, ktorý strávili posledných 14 dní v nasledujúcich vybraných krajinách: Austrália, Brunej, Japonsko, Macau, Čína, Nový Zéland, Južná Kórea, Taiwan, Vietnam. Po vstupe do Singapuru sa musia turisti podrobiť 14-dňovej štátnej karanténe a testu na COVID-19 na vlastné náklady.

Vstup pre občanov Singapuru, cudzincov s prechodným či trvalým pobytom v Singapure je umožnený, pričom po vstupe sa musia podrobiť domácej karanténe a testu na COVID-19 na vlastné náklady.

Podmienky tranzitu a odchodu

S platnosťou od 2. júna 2020 Singapur začal s postupným uvoľňovaním opatrení, ktoré sa týkajú okrem iného aj medzinárodnej leteckej dopravy. Momentálne je však tranzit v Singapure umožnený iba vo výnimočných prípadoch po súhlase miestnych úradov.

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do SR je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 19/06/2020
 

Slovinsko

Podmienky vstupu do krajiny

 • Pri vstupe do krajiny nie sú zavedené žiadne karanténne opatrenia.

 

 • Nie je potrebné sa preukázať negatívnym testom na COVID-19.

 

 • Vstup do Slovinskej republiky nebude povolený cudzincom, ktorí nemajú trvalý a prechodný pobyt v Slovinskej republike a javia príznaky ochorenia COVID-19 alebo uvedú, že sú pozitívni na ochorenie COVID-19.

 

 • Osoby, ktoré majú v Slovinskej republike trvalý alebo prechodný pobyt a pri vstupe do krajiny uvedú, že sú pozitívne na ochorenie COVID-19, alebo majú príznaky na ochorenie COVID-19 budú požiadané, aby ihneď kontaktovali slovinskú zdravotnú službu.

 

 • Karanténa sa netýka tiež občanov Slovinskej republiky a osôb, ktoré majú v Slovinskej republike trvalý alebo prechodný pobyt, občanov Bulharska, Cypru, Česka, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Chorvátska, Írska, Islandu, Lotyšska, Litvy, Lichtenštajnska, Maďarska, Malty, Nemecka, Nórska, Rakúska, Španielska, Švajčiarska a Talianska.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.

 

Povolená je medzinárodná a vnútroštátna autobusová a železničná doprava, vrátane turistických autobusov.

 

Platí povinnosť dodržovania 1,5 m rozostupov medzi osobami vo verejnej hromadnej vnútroštátnej a medzinárodnej doprave (železničnej, autobusovej, vrátane turistických/zájazdových autobusov). Nedodržanie 1,5 m odstupu medzi osobami v prípade medzinárodnej prepravy môže spôsobiť, že polícia Slovinskej republiky nevpustí taký autobus na územie Slovinskej republiky, aj v prípade, že takýto autobus bude len tranzitovať cez územie Slovinskej republiky.

 

Povolená je letecká doprava.

 

Pre námornú dopravu sú otvorené prístavy Koper a Piran.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Prejazd (tranzit) do Slovinskej republiky cez Rakúsko, Chorvátsko, Taliansko a Maďarsko je bez obmedzení.

 

Osoby, pri ktorých sa pri tranzite cez Slovinsko očakáva, že nebudú môcť opustiť Slovinsko, z dôvodu prijatých opatrení v susedných krajinách, nebudú vpustené do Slovinska.

 

Naďalej je limitovaný počet hraničných priechodov, určených pre medzinárodnú osobnú a nákladnú dopravu:
 
 
Otvorené hraničné priechody medzi Slovinskom a Rakúskom

 • Karavanke – Karawankentunnel,
 • Ljubelj – Loibltunnel,
 • Šentilj (diaľnica) – Spielfeld (diaľnica).

 

Pre medzinárodnú železničnú dopravu je otvorený iba hraničný prechod Šentilj – Spielfeld (Eisenbahn). Ostatné železničné hraničné prechody sú povolené iba pre občanov Slovinska a Rakúska. 

 

Otvorené hraničné priechody medzi Slovinskom a Talianskom

 

 • Vrtojba ‒ St. Andrea,
 • Fernetiči ‒ Fernetti,
 • Škofije ‒ Rabuiese,
 • Krvavi potok ‒ Pesse

 
Otvorené hraničné priechody medzi Slovinskom a Maďarskom

 

 • Dolga vas – Redics,
 • Pince (diaľnica) – Torniyszentmiklos (diaľnica)

 

Otvorené hraničné priechody medzi Slovinskom a Chorvátskom


Otvorené sú všetky hraničné priechody pre medzinárodnú dopravu, ako aj pre malý pohraničný styk (nie sú určené pre medzinárodnú dopravu).

 

Opatrenia v krajine

Povinné je nosenie rúšok vo vnútorných priestoroch, dezinfekcia rúk, platí zákaz zhromažďovania sa (povolené je zhromažďovanie do 500 osôb vo vonkajších priestoroch) a dodržiavanie 1,5 metrovej vzdialenosti od ostatných osôb, vrátane verejnej hromadnej dopravy a medzinárodných spojov.


V Slovinsku sú otvorené všetky hotely a turistické zariadenia, wellness a fitness centrá, plavárne, kúpaliská, telocvične a zdravotnícke zariadenia, obchody, úrady, múzeá, galérie a školy. Zatvorené zostávajú iba diskotéky a nočné bary. Nesmú sa konať veľké kultúrne a spoločenské podujatia. Sú možné športové podujatia s účasťou divákov.

 

Podmienky návratu do SR

Voľný prechod cez hranice bez predloženia negatívneho COVID-19 testu, ako aj povinnosti absolvovať karanténu.

Aktualizované: 24/06/2020
 

Somálsko

Pozemné hranice s Keňou a Etiópiou (región Gedu) zostávajú pre osobnú dopravu uzavreté.  Letecké spojenie so svetom bolo prerušené od 18. marca a predbežne zostáva v platnosti do 6 . mája. Povolené sú len humanitárne lety a lety OSN. Vzhľadom na narastajúci počet prípadov COVID-19 v krajine je predĺženie platných cestovných obmedzení vysoko pravdepodobné. Dňa 15 apríla až do odvolania bol v Mogadishu zavedený zákaz nočného vychádzania v čase od 20.00h do 5.00h.
Aktualizované: 05/05/2020
 

Spojené arabské emiráty

Podmienky vstupu do krajiny

Od 19. marca Spojené arabské emiráty neudeľujú vstupné víza, vrátane občanov krajín, kde platí bezvízový styk.

Osobám s platnými rezidenčnými vízami SAE je vstup do krajiny povolený iba na základe predchádzajúceho súhlasu od Federal Authority for Identity and Citizenship.

Rezidenti budú na letisku testovaní na ochorenie COVID-19 a musia zostať v domácej karanténe 14 dní. V prípade pozitívneho testu na COVID-19 budú umiestnení do inštitucionálnej karantény. Podmienky vstupu do jednotlivých emirátov sú rôzne. Bližšie informácie poskytujú emirátske orgány alebo Veľvyslanectvo SAE vo Viedni. Vstup turistov do krajiny bude závisieť od testovacích kapacít na letiskách a vyhodnotenia epidemiologickej situácie v krajine pôvodu. Od 6. apríla prevádzkujú letecké spoločnosti Emirates a Etihad v obmedzenom režime lety do vybraných krajín.

 

 

Cestovanie v rámci krajiny

Vstup do emirátu Abú Dhabí je povolený pre osoby, ktoré sa preukážu negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 48 hodín. Negatívny výsledok testu je potrebné preukázať prostredníctvom aplikácie AlHosn alebo správou z nemocnice alebo skríningového centra, ktoré je súčasťou Národného skríningového programu. Naďalej platí povinnosť nosiť ochranné rúško na tvár a dodržiavať všetky preventívne opatrenia. Pre bližšie informácie je potrebné kontaktovať políciu v Abú Dhabí.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzity sú povolené len v rámci niektorých krajín. Pre bližšie informácie je potrebné kontaktovať leteckú spoločnosť.

 

Opatrenia v krajine

Povinnosť dodržiavať 2m vzdialenosti a nosiť ochranné rúško na tvár vrátane vonkajších priestorov. Nedodržiavanie pravidiel je pokutované.

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do SR je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

 

Aktualizované: 02/07/2020
 

Spojené kráľovstvo

 

Podmienky vstupu do krajiny

Spojené kráľovstvo neobmedzuje možnosti vstupu občanov SR na svoje územie, platia doterajšie všeobecné pravidlá pre vstup (preukázanie sa platným občianskym preukazom alebo pasom). Všetkým cestujúcim je odporúčané cestovať do Spojeného kráľovstva iba v nevyhnutných prípadoch a zároveň sú upozornení, že sa na nich vzťahujú platné vládne opatrenia po celom území Spojeného kráľovstva. 
 
 
Vláda Spojeného kráľovstva oznámila zavedenie karantény pre všetkých cestujúcich prichádzajúcich do krajiny počnúc dňom 8. júna 2020.
 
 
 
 
Pri vstupe do Spojeného kráľovstva, je potrebné vyplniť formulár s kontaktnými údajmi, adresou, na ktorej sa budete počas karantény zdržiavať a poskytnúť informácie o pobyte. (povinnosť vyplnenia formulára aj pre tranzitujúcich cestujúcich).
 
 
 
Cestujúci sú tiež vyzvaní stiahnuť si aplikáciu NHS Covid-19 app a používať ju počas celého obdobia pobytu v Spojenom kráľovstve. 
 
 
Po vstupe na územie Spojeného kráľovstva musíte zostať v karanténe počas 14 dní a môžete byť kontaktovaní (počas tohto obdobia) za účelom overenia dodržiavania karantény. Ak miesto karantény nezodpovedá požadovaným podmienkam – napr. ubytovacie zariadenia, pobyt u príbuzných alebo priateľov – karanténu nariadia britské úrady v určených zariadeniach (na náklady osôb). Preprava vlastnou dopravou (napr. motorovým vozidlom) na miesto karantény je uprednostnená. 
 
 
Počas trvania karantény v dĺžke štrnástich dní je potrebné : 
 • necestovať na miesto výkonu práce
 • nenavštevovať školské zariadenia
 • nepoužívať verejnú dopravu alebo taxi služby
 • neprijímať návštevy, vrátane priateľov a rodinných príslušníkov, s výnimkou prípadov, ak ich prítomnosť je nevyhnutná
 • nevychádzať na nákupy, ak môžu byť urobené inými osobami. 
 
Každej osobe, ktorá poruší povinné podmienky karantény bude uložená finančná pokuta vo výške 1000£. Finančná pokuta môže byť zvýšená, ak hrozí väčšie rozširovanie epidémie zo zahraničia. Hraničné orgány vykonávajúce kontroly môžu odmietnuť vstup na územie Spojeného kráľovstva každému cudzincovi, ktorý nie je rezidentom v Spojenom kráľovstve a odmietne dodržiavať podmienky karantény. Za odmietnutie vypísania formulára môže byť uložená finančná pokuta vo výške 100£. Za účelom preverenia dodržiavania karanténnych opatrení budú uskutočňované náhodné kontroly. Cudzinci, ktorí ich odmietnu dodržiavať, môžu byť vyhostení. 
 
Ak ukončíte štrnásťdňovú karanténu, musíte naďalej dodržiavať platné pokyny britskej vlády. Uvedené opatrenia budú aktualizované každé tri týždne. 
 
 

Cestovanie v rámci krajiny

Cestovanie v rámci krajiny je v prevádzke bez vážnejších obmedzení. V krajine je od 15. júna 2020 zavedená povinnosť používať ochranné rúška na prekrytie nosa a úst počas cestovania verejnou dopravou. 
 
 

Podmienky tranzitu a odchodu

Výnimke z povinnej karantény podliehajú všetci tranzitujúci cestujúci neprekračujúci hraničnú kontrolu do vnútrozemia, tzn. zostávajú v tranzitnej zóne letiska čakajúc na pokračovanie svojho ďalšieho letu do cieľovej destinácie. Povinnosť vyplnenia vstupného formulára je však nariadená aj tranzitujúcim cestujúcim.
 
Občania môžu slobodne opustiť krajinu. Vláda nezvažuje uzatvorenie vzdušného priestoru. 
 

Opatrenia v krajine

Občanom je odporúčané pokračovať „pracovať z domu“ pokiaľ to povaha ich zamestnania povoľuje a vyvarovať sa zbytočného cestovania. Zároveň je odporúčané dodržiavať bezpečnú vzdialenosť dva metre počas čakania v radoch a v interiéroch. Väčšina školských a predškolských zariadení je do odvolania zatvorená. Vyučovanie môžu navštevovať iba deti tzv. kľúčových zamestnancov.
 
 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do SR je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

  Aktualizované: 16/06/2020
   

Spojené štáty americké

Podmienky vstupu do krajiny

Osoby, ktoré sa fyzicky nachádzali v Schengenskom priestore, Írsku, Spojenom kráľovstve, Brazílii, Číne alebo Iráne počas 14 dní pred plánovaným vstupom na územie USA, nebudú môcť vstúpiť do USA. Toto opatrenie sa týka aj osôb, ktoré pri nadväzujúcich letoch prestupujú v medzinárodných tranzitných zónach letísk v krajinách Schengenského priestoru, Írsku a Spojenom kráľovstve.


Výnimky: Uvedené opatrenie sa nevzťahuje na osoby, ktoré sú štátnymi občanmi USA, osoby, ktoré majú na území USA trvalý pobyt, osoby, ktoré sú priamym rodinným príslušníkom štátneho občana USA alebo sú manželským partnerom štátneho občana USA.

 

 

Osoby, ktoré spadajú pod uvedené výnimky, sa môžu vrátiť na územie USA len cez trinásť určených letísk a musia sa podrobiť osobitnému režimu kontroly.

 

 

Zákaz cestovať do USA sa vzťahuje aj na využívanie medzinárodných tranzitných zón letísk v USA (prestupy v USA napr. pri letoch do Latinskej Ameriky) – tranzit na letiskách USA nie je možný.
Prekračovanie pozemných hraníc s Mexikom a Kanadou je obmedzené len na nevyhnutné prípady.

 

 

Pri vstupe na územie USA nie je potrebné sa preukázať negatívnym testom na COVID-19.
 

Cestovanie v rámci krajiny

Cestovanie a s tým spojené činnosti (ubytovanie a pod.) medzi jednotlivými štátmi USA môže byť obmedzené rozhodnutiami štátnych orgánov jednotlivých štátov USA.
 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do SR je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Možnosti vykonania testu, najmä v prípade asymptomatických pacientov, sa medzi jednotlivými štátmi USA líšia, preto odporúčame kontaktovať najbližšie zdravotnícke zariadenie a informovať sa o možnostiach a podmienkach vykonania testu v danom štáte USA. Užitočné informácie je možné nájsť aj na oficiálnych webových sídlach Department of Health daného štátu USA.

Aktualizované: 03/07/2020
 

Srbsko

Podmienky vstupu do krajiny

Srbsko 22. mája otvorilo všetky hraničné priechody. Pri vstupe do krajiny nie sú zavedené žiadne karanténne opatrenia, nie je potrebné sa preukázať negatívnym testom na COVID 19 ani osobitným povolením.

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit a výstup z krajiny je bez obmedzenia.

Cestovanie v rámci krajiny

Cestovanie v rámci krajiny je bez obmedzení. Upozorňujeme občanov, aby si pred cestou do a zo Srbska preverili aktuálne podmienky vstupu do susedných štátov podľa plánovanej trasy. Medzinárodné letisko v Belehrade a v Niši je otvorené.

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do SR je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 19/06/2020
 

Srí Lanka

Podmienky vstupu do krajiny

Krajina od 14. marca 2020 zrušila až do odvolania vydávanie víz pri príchode do krajiny. Letecká a lodná doprava do krajiny je obmedzená len na repatriačné lety občanov Srí Lanky.

Cestovanie v rámci krajiny

Cestovanie v rámci krajiny je povolené, s výnimkou nočného zákazu vychádzania v čase 00:00 až 04:00

Podmienky tranzitu a odchodu

Krajina neumožňuje tranzit, avšak z medzinárodného letiska v Colombe pravidelne lietajú viaceré letecké spoločnosti (Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways), ktorých pravidelné linky je možné s prestupom využiť aj na návrat do SR

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do SR je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

 

Aktualizované: 03/07/2020
 

Sudán

Podmienky vstupu do krajiny 

Sudánske letiská pre vnútroštátne a medzinárodné lety a všetky pozemné hranice zostávajú zatvorené. Uplatňujú sa obmedzené výnimky pre nákladné, humanitárne a repatriačné lety.

Cestovanie v rámci krajiny

Doteraz ohlásený zákaz verejnej dopravy medzi mestami a štátmi v Sudánu zostáva nezmenený.

Opatrenia v krajine

Stále platí zákaz vychádzania od 18:00 hod. do 6: 00 hod. Od 7. júna 2020 sú otvorené banky od 8:00 do 13:00 hod. miestneho času.

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do SR je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 29/06/2020
 

Sýria

Letisko a aj pozemné hranice sú uzavreté od 22. marca. Výnimku majú osoby, ktoré chcú vstúpiť do Libanonu za účelom repatriácie z letiska v Bejrúte a dopravné zásobovacie prostriedky.
Aktualizované: 20/05/2020
 

Svätý Tomáš a Princov ostrov

Podmienky vstupu do krajiny

Vstup cudzincov na ostrovy je obnovený, podmienkou je negatívny test na COVID-19. Do 30. júna 2020 bol vzdušný priestor krajiny otvorený pre nákladnú a kargo leteckú prepravu a mimoriadne repatriačné lety. 

Cestovanie a opatrenia v rámci krajiny

Do 31. júla 2020 platí Stav kalamity. V krajine je nariadený zákaz vychádzania v čase od 18:30 do 5:00 h., platí povinnosť nosenia rúšok a zvýšené hygienické opatrenia.  

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do SR je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 26/06/2020
 

Španielsko

Podmienky vstupu

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR naďalej odporúča do Španielska necestovať.
 
Španielsko po ukončení núdzového stavu otvorilo hranice pre turistov z EÚ a zrušilo karanténu pre prichádzajúcich. Od 1. júla otvorilo hranice aj s niektorými tretími krajinami.
 
Osoby prichádzajúce letecky do Španielska sa musia podrobiť trom primárnym kontrolám. Naďalej platí povinnosť vyplniť lokalizačný formulár - Passenger Location Card (PLC). Vo formulári je potrebné uviesť predovšetkým údaje o pobyte v Španielsku.

Od 15. mája cestujúcim na letoch prichádzajúcich zo zahraničia merajú teplotu pomocou termovíznych kamier a aj toto opatrenie bude naďalej zachované. Okrem toho sa bude vykonávať i vizuálna kontrola prichádzajúcich. V prípade podozrenia na ochorenie, cestujúceho vyšetrí lekár a osoba bude povinne pod lekárskym dozorom aj v cieľovej destinácii v krajine.
 
Upozorňujeme, že podľa nariadenia španielskeho ministerstva zdravotníctva sú od 1. júla 2020 sanitárne kontroly na všetkých otvorených leteckých a námorných vstupoch do krajiny. Pri prílete je vyžadovaný vyplnený sanitárny formulár – osobitne pre každú vstupujúcu osobu.

 

Elektronicky ho môžete vyplniť na adrese www.spth.gob.es alebo v bezplatnej aplikácii SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH.

 

Formulár je v 4 jazykových mutáciách (po anglicky, nemecky, francúzsky a španielsky). Po zaslaní formulára získate tzv. zdravotný QR kód, ktorý budete musieť prezentovať (elektronicky alebo vytlačený) počas zdravotnej kontroly, aby ste mohli pokračovať v ceste.


  
Pre osoby nad 6 rokov je s platnosťou od 21. mája v Španielsku povinné nosiť rúško nielen vo verejnej doprave, ale aj v uzavretých priestoroch a na verejných priestranstvách, kde nie je možné dodržať odstup približne 1,5 -2m.

 

Test na ochorenie COVID-19 sa pri príchode do krajiny nevyžaduje.
 

 

Podmienky tranzitu v rámci krajiny

Na cestujúcich do Španielska apelujeme, vzhľadom na epidemiologický vývoj v krajine a stále neexistujúcu vakcínu, zaujímať sa o svoje poistenie do zahraničia, ak by bolo potrebné zotrvať v krajine v prípade náhlych zmien v karanténnych opatreniach dlhšie, ako bol predpoklad, a tiež v prípade náhlej hospitalizácie.
 
Je potrebné brať do úvahy aj fakt, že niektoré provincie Španielska môžu mať i svoje vlastné bezpečnostné predpisy a obmedzenia v súvislosti so šírením COVID-19, preto je vhodné si pred príchodom zistiť jednotlivé detaily opatrení a riadiť sa nariadeniami a odporúčaniami príslušných autorít.
 
Od 23. marca 2020 je uzatvorená hranica medzi Španielskom a Marokom cez mestá Ceuta a Melilla.


 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do SR je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Štátne zdravotné zariadenia v Španielsku podľa dostupných informácií komerčne nevykonávajú PCR testy na COVID 19, preto je potrebné obrátiť sa na súkromné laboratória podľa miesta pobytu v Španielskom kráľovstve a vyhľadať si príslušné súkromné laboratórium prostredníctvom internetu.

Aktualizované: 01/07/2020
 

Švajčiarsko

Podmienky vstupu

Švajčiarsko od 15. júna 2020 zrušilo hraničné kontroly so všetkými schengenskými štátmi a obnovilo voľný pohyb osôb so všetkými štátmi EÚ/EFTA a tiež Veľkou Britániou
Od tohto dátumu môžu teda občania SR vstúpiť na územie Švajčiarska bez obmedzení, t.j. v režime pred vypuknutím pandémie COVID-19.

Povinná karanténa bola zavedená od 6. júla pre osoby vstupujúce na územie Švajčiarska z niektorých rizikových regiónov (z európskych krajín sa na zozname nachádza napr. Švédsko, Srbsko – aktuálny zoznam).

 

Podmienky tranzitu

Bez obmedzení.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.

 

Opatrenia v krajine

Otvorené sú športoviská, knižnice, múzeá, reštaurácie a bary. Otvorené sú verejné kúpaliská, ZOO, zábavné parky, campingy, detské tábory ako aj  horské železnice a lanovky. Otvorené sú aj kasína, diskotéky pri rešpektovaní max. účasti 300 osôb. Od 22. júna môžu byť organizované podujatia do 1000 ľudí. Od 1. septembra sú možné podujatia s účasťou aj nad 1000 účastníkov. 

 

V reštauráciách od 22. júna už neplatí konzumácia výlučne pri stoloch, v princípe je uplatňovaný bežný režim pri rešpektovaní zvýšených hygienických opatrení. Znížila sa tiež hranica sociálneho odstupu z 2m na 1,5m. Pokiaľ sú osoby chránené rúškom, vzdialenosť môže byť kratšia.

Nosenie rúška  je od 6. júla povinné vo všetkých druhoch verejnej dopravy na celom území Švajčiarska. Jeho nosenie je tiež povinné pri demonštráciách a odporúčané na miestach, kde nie je možné dodržať vzdialenosť 1,5 m. Stále je platný inštitút tzv. samokarantény doma, v prípade príznakov ochorenia.

Povinné sprievodné ochranné opatrenia sú v kompetencii  jednotlivých prevádzkovateľov a posúdení ich dostatočnosti je na  kantónoch, mestách a obciach.

 

Od 25. júna je možné si dobrovoľne a bezplatne stiahnuť Swiss Covid App.

 


 

 

Podmienky návratu do SR

Voľný prechod cez hranice bez predloženia negatívneho COVID-19 testu, ako aj povinnosti absolvovať karanténu.

Aktualizované: 25/06/2020
 

Švédsko

Podmienky vstupu do krajiny

Švédska vláda predĺžila zákaz na neopodstatnené cestovanie do Švédska pre občanov tretích krajín, s výnimkou členských štátov EÚ a krajín EHP do 7. júla 2020. Zákaz vstupu nebráni cestovaniu v rámci EÚ. Okrem toho sa výnimky zo zákazu vstupu vzťahujú na ľudí, ktorí majú povolenie na pobyt vo Švédsku a môžu do krajiny cestovať za účelom návratu do svojich domovov, majú obzvlášť naliehavé potreby alebo majú vo Švédsku vykonávať základné funkcie. Ide napr. o zdravotnícky personál, personál prepravujúci tovar alebo ľudí cestujúcich z naliehavých rodinných dôvodov.

 

Pri vstupe do krajiny nie sú zavedené žiadne karanténne opatrenia.

 

Nie je potrebné sa preukázať negatívnym testom na COVID-19.

 

Opatrenia v krajine

Informácie k praktickému uplatňovaniu nariadenia o zákaze dočasného vstupu do Švédska platného od 19.3.2020 a výnimky sú zverejnené na webovej stránke švédskeho policajného úradu alebo ich je možné získať na telefónnom čísle polície 114 14, ak voláte zo zahraničia, volajte na +46 77 114 14 00.

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do SR je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Podmienky testovania vo Švédsku sa regionálne líšia. Testy RT-PCR sa dajú urobiť napr. na Norvia Klinike alebo v Medicínskom centre v Štokholme.          

Aktualizované: 30/06/2020
 

Tadžikistan

Hranice pre vstup a opustenie krajiny sú uzavreté. Výnimka sa vzťahuje na predstaviteľov diplomatických misií, medzinárodných organizácií, finančných organizácií a ich rodinných príslušníkov akreditovaných pre Tadžikistan. Výnimka sa ďalej vzťahuje pre vodičov medzinárodnej kamiónovej prepravy ako aj pre palubný personál leteckej a železničnej prepravy. V prípade vstupu do Tadžikistanu musia uvedené osoby podstúpiť 14-dňovú karanténu. 
Aktualizované: 03/06/2020
 

Taiwan

 

Podmienky vstupu do krajiny

Od 29. júna môžu cudzinci, ktorí chcú pricestovať na Taiwan za iným účelom, ako je turizmus a návšteva, požiadať na Taipejských úradoch v zahraničí o špeciálne povolenie na vstup na základe dodania potrebných dokumentov a formulárov. Žiadosti študentov a záujemcov o štúdium tradičnej čínštiny na Taiwane budú posudzované taiwanským ministerstvom školstva v súlade s platnými nariadeniami. 

 

V prípade obdržania povolenia na vstup na Taiwan je vyžadovaný negatívny test na COVID-19, nie starší ako 72 hodín od vstupu na palubu lietadla a následne musia cestujúci zotrvať v 14 dňovej karanténe. Vstupy pre držiteľov diplomatických pasov a úradníkov, migračných pracovníkov a zahraničných študentov sú v kompetencii taiwanského ministerstva zahraničných vecí, ministerstva práce a ministerstva školstva. V prípade náročnosti zabezpečiť negatívny COVID-19 test môžu byť zabezpečené výnimky. 

 

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení, povinnosť nosiť rúško v MHD a medzimestských spojoch a uzavretých priestoroch.

 

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Od 25. júna môžu cestujúci taktiež tranzitovať cez letisko Taoyuan na Taiwane za nasledovných podmienok: zákaz tranzitu platí  pri letoch z a do ČĽR; pri tranzite je potrebné prilietať a odlietať tou istou leteckou spoločnosťou (na zozname bezpečných leteckých spoločností v súvislosti s COVID-19 doposiaľ patria China Arlines, Eva Air, Cathay Pacific a zoznam bude priebežne dopĺňaný podľa situácie); pasažieri musia opustiť tranzitnú zónu do 8 hodín od príletu; implementované budú opatrenia na zamedzenia kontaktu pasažierov v tranzitnej zóne s inými pasažiermi. V prípade oneskorenia letu, alebo nevoľnosti cestujúcich má Ministerstvo dopravy TW pripravené ďalšie opatrenia. 

Dostupné sú letecké spojenia do európskych destinácii v obmedzenom režime.

K dispozícii sú letecké spojenia prostredníctvom spoločnosti China Airlines do destinácií:

 

 • ​Amsterdam ( 03.07., 10.07., 17.07., 24.07., 31.07.),

 

 • Frankfurt (03.07., 10.07., 17.07., 24.07., 31,07.)

 

 • Londýn (30.07.)

 

a spoločnosti Eva Air do destinácii 

 • Paríž (01.07., 3.07., 05.07., 10.07., 12.07., 17.07., 19.07., 24.07., 26.07., 31.07. ),

 

 • Viedeň (02.07., 04.07., 11.07., 18.07., 25.07.),

 

 • Londýn (01.07., 03.07., 05.07., 08.07., 10.07., 12.07., 15.07., 17.07., 19.07., 22.07., 24.07., 26.07., 29.07., 31.07.)

 

 • Amsterdam (04.07.,11.07.,18.07,25.07.)

 

Pred zakúpením letenky odporúčame sa vopred skontaktovať s leteckou spoločnosťou a let dodatočne preveriť. Od 18. mája taiwanské úrady povolili už tretie automatické 30-dňové predĺženie pobytov pre všetkých cudzincov, ktorí sa nachádzajú v krajine a oficiálne im skončili bezvízové vstupy, víza a pobyty. Celková dĺžka pobytu však nesmie presiahnuť 180 dní.

 

 

Opatrenia v krajine

Na Taiwane nie sú zavedené žiadne radikálne opatrenia. Nie je obmedzený pohyb osôb, školy a prevádzky sú otvorené. Nedošlo ani k obmedzeniu dopravy a cestovanie vrámci krajiny funguje bez obmedzení. Bežne je vyžadovaná dezinfekcia rúk, väčšina obyvateľov taktiež dodržiava nosenie rúšok.

 

 

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do SR je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 29/06/2020
 

Taliansko

 

Podmienky vstupu do krajinVstup do Talianska, ako i pohyb po celom jeho území, je pre občanov SR bez obmedzenia (bez vypĺňania akýchkoľvek formulárov a karantény).

Negatívny test na COVID-19, karanténa ani registrácia sa nevyžaduje.

Prichádzajúci je povinný mať svoj cestovný doklad, t. j. občiansky preukaz alebo cestovný pas, platný až do konca pobytu v krajine. Ak cestujúci nemá v Taliansku registrovaný pobyt, môže sa v krajine zdržiavať najviac 90 dní v rámci 180 dní. Ak nemá pracovné povolenie, resp. pracovnú zmluvu, nemôže v krajine vykonávať zárobkovú činnosť. Ak sa cestujúci dostane do kontaktu s osobou infikovanou COVID-19, je povinný ostať v karanténe 14 dní a prípadné príznaky ochorenia oznámiť najbližšiemu zdravotnému stredisku.

 

Vstúpiť na talianske územie a opustiť ho možno zatiaľ len osobným dopravným prostriedkom a v obmedzenom rozsahu letecky, pokiaľ nebude medzinárodná autobusová a železničná doprava (a letecká v plnom rozsahu) obnovená. Nie sú k dispozícii informácie o tom, kedy sa tak zaručene stane.
 
Medzinárodná kamiónová doprava je umožnená, vodiči musia mať okrem bežných dokladov aj rúško/respirátor, rukavice a  dezinfekčný gél, pri komunikácii s ďalšími osobami dodržiavať vzdialenosť jedného metra.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Bez obmedzení.

 

Opatrenia v krajine

Naďalej platí zákaz zhromažďovania sa na verejných priestranstvách alebo miestach prístupných verejnosti, povinnosť dodržiavať vzdialenosť od iných osôb minimálne 1 meter, v reštauráciách a obchodoch na požiadanie je zákazník povinný poskytnúť svoje osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo), povinnosť nosiť rúško pri vstupe do verejných uzavretých priestorov, v Lombardii vždy a všade.

Za nedodržanie ktoréhokoľvek z hore uvedených opatrení, resp. nesplnenie uložených povinností, (aj za tzv. baci e abbracci, t. j. bozky a objatia v Taliansku populárne) možno jednotlivcovi uložiť pokutu od 400 eur do 3000 eur, podniku (právnickej osobe) možno vydať zákaz činnosti od 5 do 30 dní a uložiť  pokutu až v dvojnásobnej výške. Pokuta sa platí na mieste v hotovosti.

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do SR je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 23/06/2020
 

Tanzánia

Od 18. mája Tanzánia opätovne otvorila svoj vzdušný priestor a letiská pre medzinárodnú leteckú dopravu. Cestujúci na vstupe do krajiny budú podrobený rýchlo testu na COVID-19. Pohyb obyvateľstva v rámci krajín nie je obmedzený. Tanzánia recipročne uzavrela hranice s Keňou pre osobnú dopravu.. S ostatnými susednými krajinami boli hranice opätovne otvorené.
Aktualizované: 15/06/2020
 

Thajsko

Podmienky vstupu do krajiny

Do 31. júla 2020 sú pozastavené všetky prichádzajúce lety do Thajska. Výnimky sa vzťahujú na štátne a vojenské lety, núdzové pristátia, technické pristátia bez výstupov, humanitárne, zdravotnícke, repatriačné lety a cargo lety. 
 
Cudzincom - turistom nie je umožnený vstup do Thajska.
 
Od 1. júla majú povolený prílet do Thajska tieto kategórie osôb: 
 
 • thajskí občania;
 • osoby, na ktoré sa vzťahujú osobitné výnimky na základe rozhodnutia predsedu vlády Thajska;
 • cudzinci – rodinní príslušníci (manžel/ka, rodičia alebo deti) thajských občanov; 
 • cudzinci s platným povolením k pobytu, alebo s povolením prevziať povolenie k pobytu;
 • cudzinci s platným pracovným povolením alebo majú dovolené v Thajsku pracovať , vrátane ich rodinných príslušníkov;
 • prepravcovia dôležitého tovaru za podmienky okamžitého návratu po doručení tovaru;
 • členovia posádok, ktorí majú jasne stanovený dátum a čas návratu;
 • cudzinci – študenti vzdelávacích inštitúcií schválených thajskými úradmi , vrátane rodičov alebo opatrovateľov;
 • cudzinci, ktorí potrebujú lekárske ošetrenie  v Thajsku a ich sprevádzajúce osoby . Nevzťahuje sa to však na liečbu Covid-19;
 • členovia diplomatických a konzulárnych misií , pracovníci medzinárodných organizácií, predstavitelia vlády a zahraničných vládnych agentúr pracujúci v Thajsku na základe súhlasu Ministerstva zahraničných vecí Thajska , vrátane ich manželských partnerov, rodičov alebo detí;
 • cudzinci, ktorým je vstup dovolený na základe dohody s cudzou krajinou.
 
 
Pri udelených výnimkách pri vstupe do Thajska sa vyžaduje Fit-to– fly certifikát, , ktorý nie je starší ako 72 hodín pred plánovanou cestou, zdravotné poistenie vo výške minimálne 100 000,- USD, ktoré pokrýva aj všetky náklady spojené s prípadnou liečbou COVID-19, vyplnenie deklarácie a predloženie  povolenia na vstup udelené thajskými orgánmi. Cestujúci po príchode do Thajska  musia zotrvať v povinnej 14- dňovej karanténe vo vyhradených karanténnych zariadeniach, pokiaľ nedostanú iné nariadenie, na vlastné náklady. Podrobnejšie informácie je možné získať na príslušných veľvyslanectvách Thajského kráľovstva. 

 

Cestovanie v rámci krajiny

V Thajsku dochádza k obnove vnútroštátnej dopravy a obnove ubytovacích služieb. Cudzí štátni príslušníci môžu bez obmedzení cestovať po krajine, pričom musia rešpektovať hygienické opatrenia súvisiace s využitím verejnej prepravy a obmedzeniami zavedenými u poskytovateľov ubytovacích služieb. Pri prejazde z niektorých provincií platí povinná 14-dňová karanténa.

Pokiaľ občania SR nachádzajúci sa v Thajsku plánujú využiť medzinárodnú dopravu alebo presun v rámci krajiny, odporúčame si preveriť u konkrétnej leteckej a dopravnej  spoločnosti alebo  prepravcu, či je spojenie funkčné. O podmienkach dopravy v rámci Thajska je možné sa  informovať na Tourist Authority of Thailand (hotline 1111 - anglicky hovoriaci operátor kl. 9), alebo na telefónnom čísle 1672.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit pre cudzincov cez územie Thajska nie je povolený. Odchod z krajiny je umožnený všetkým cudzincom. Cudzinci na návrat domov môžu využiť komerčné lety. 
 

Opatrenia v krajine

Thajská vláda predĺžila platnosť núdzového stavu v Thajsku do 31. júla  2020. Postupne sa uvoľňujú platné reštrikcie a obmedzenia za podmienky dodržiavania hygienických  a bezpečnostných podmienok.

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do SR je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 01/07/2020
 

Trinidad a Tobago

Vláda ohlásila postupné uvoľňovanie opatrení v súvislosti s COVID-19. Otvorenie hraníc je plánované od 16. júla 2020. 
Aktualizované: 20/05/2020
 

Turecko

Podmienky vstupu do krajiny

Vláda Tureckej republiky rozhodla 11. júna 2020 o uvoľnení opatrení na svojich hraničných priechodoch (týka sa to leteckých, pozemných a morských priechodov). Z tohto opatrenia sú aj naďalej vylúčené vstupy a výstupy cestujúcich na hraničných priechodoch s Iránom. Cudzí štátni príslušníci a tureckí občania sa pri vstupe do krajiny podrobia lekárskej prehliadke. Covid-19 PCR testy budú vykonané (bezplatne) u tých cestujúcich, ktorí vykazujú príznaky zistené počas lekárskej prehliadky a v osobitných prípadoch.

 

Pri vstupe do krajiny sa nevyžaduje preukázanie sa negatívnym testom.

 

Povinná 14-dňová izolácia bola týmto nadriadením zrušená aj pre občanov Slovenskej republiky.

 

Medzinárodná letecká preprava z/do Turecka sa postupne obnovuje, a preto odporúčame občanom Slovenskej republiky, aby venovali náležitú pozornosť aktuálnym oznamom a zavedeným opatreniam leteckých spoločností. Tranzit cez turecké medzinárodné letiská je aktuálne občanom Slovenskej republiky umožnený.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Cudzí štátni príslušníci môžu bez obmedzení cestovať po krajine, pričom musia rešpektovať hygienické opatrenia súvisiace s využitím verejnej prepravy a obmedzeniami zavedenými u poskytovateľov ubytovacích služieb.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Cez krajinu je podľa najnovších opatrení možné tranzitovať. Výnimkou sú iránske pozemné hraničné priechody, ktoré zostávajú naďalej uzatvorené pre cestujúcich.

 

Opatrenia v krajine

Verejný život sa postupne vracia do predpandemického stavu (otvorenie škôl, múzeí, stravovacích zariadení a obnovenie rekreačných a športových služieb, pláži a pod.). Nosenie rúšok v interiéroch je povinné a taktiež v exteriéroch je naďalej povinné v 38 provinciách (z 81), v ostatných prípadoch sa nosenie rúška odporúča.

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do SR z Turecka je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

V prípade návratu do SR pozemnými komunikáciami odporúčame cestujúcim, aby si pred cestou overili podmienky vstupu pri každej krajine, cez ktorú plánujú tranzitovať.

Aktualizované: 30/06/2020
 

Turkménsko

Turkménsko zastavilo všetky medzinárodné lety (turecké aerolínii informovali, že plánujú obnoviť letecké spojenie s Ašchabadom od 1. júla 2020). Hranice pre vstup a opustenie krajiny sú uzavreté. V súčasnej dobe sú v prevádzke len 3 hraničné prechody určené výlučne pre kamiónovú dopravu: Turkmenbashi, Garabogaz s Kazachstanom a Farab s Uzbekistanom. Vodiči sú po príchode povinní ihneď podstúpiť test na COVID-19 a sú umiestnení do karantény.
Aktualizované: 03/06/2020
 

Tunisko

Podmienky vstupu do krajiny

Od 27. júna sú otvorené vzdušné, pozemné a morské hranice. Každý, kto chce vstúpiť na tuniské územie musí predložiť negatívny test PCR na Covid-19 nie starší ako 72 hodín. Povinná je karanténa na 14 dní.

Cestovanie v rámci krajiny Je povolené cestovanie medzi mestami a regiónmi. Pre turistov budú pobyty povolené iba v hoteloch, ktoré spĺňajú hygienické podmienky stanovené ministerstvami zdravotníctva a cestovného ruchu.

 

Opatrenia v krajine

Od 15. júna bol zrušený zákaz vychádzania na celom území, obnovila sa verejná doprava. Začali pracovať štátne a miestne úrady, ktoré poskytujú služby v obvyklých pracovných hodinách. Otvorili sa reštaurácie a kaviarne a je povolené organizovať kultúrne podujatia pod holým nebom. Na verejnosti je povinné nosiť ochranné rúška.

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do SR je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 29/06/2020
 

Uganda

Komerčná letecká linke medzi Entebe  a Addis Abeba bola obnovená. Cestujúci na vstupe do krajiny sa musí preukázať testom  na COVID-19. Väčšina hraničných prechodov zostáva pre osobnú dopravu uzatvorená až do odvolania.
Aktualizované: 15/06/2020
 

Ukrajina

Podmienky vstupu do krajiny

Od 15. júna 2020 je možný vstup na územie Ukrajiny pre cudzincov. Obmedzenia sa vzťahujú iba na cudzincov, ktorí prichádzajú z krajín s vysokou mierou nákazy COVID-19 (viac ako 40 osôb na 100 000 obyvateľov) a zdržiavali sa v nich ostatných 14 dní.

Podľa počtu aktívnych prípadov COVID-19 sú krajiny rozdelené na „zelené“ a „červené“ zóny.  V „červenej zóne“ sú krajiny, kde je počet aktívnych prípadov COVID-19 viac ako 40 osôb na 100 000 obyvateľov, v „zelenej zóne“ krajiny s menším počtom ako 40 osôb na 100 000 obyvateľov.

 

Štátnu hranicu Slovensko-Ukrajina možno prekročiť cez hraničné priechody:

 • Vyšné Nemecké – Užhorod – otvorený pre osobnú a nákladnú automobilovú dopravu
 • Ubľa – Malyj Bereznyj  - otvorený v plnom rozsahu
 • Veľké Slemence – Mali Selmenci – obnovený v plnom rozsahu v prevádzkovej dobe od 8.00 do 20.00

 
Pri vstupe do krajiny sa nevyžaduje test na COVID-19, ale všetci cudzinci sa pri vstupe na územie Ukrajiny musia preukázať poistnou zmluvou alebo potvrdením o poistení liečebných nákladov spojených s liečbou COVID-19. Poistenie musí byť platné počas celého pobytu na území Ukrajiny a uzatvorené v  poisťovacej spoločnosti, ktorá má zastúpenie alebo partnerskú poisťovňu na území Ukrajiny.

 

Slovenská republika nepatrí medzi krajiny s vysokou mierou nákazy, je zaradená medzi krajiny „zelenej zóny“. Na občanov SR sa samoizolácia nevzťahuje.

 

Karanténa v štátom určených zariadeniach sa vzťahuje iba na prichádzajúcich s krajín s vysokou mierou nákazy COVID-19, ktorí sa na území týchto krajinách nachádzali 14 dní a viac.
Umiestneniu do zariadenia určeného štátom nepodliehajú osoby, ktoré súhlasili so samoizoláciou pomocou elektronickej služby „Zostaň doma“.

Opatrenie o štátnej alebo domácej karanténe sa  nevzťahuje na zamestnancov zahraničných zastupiteľských úradov, konzulárnych úradov a zastúpení medzinárodných organizácií akreditovaných na Ukrajine, ako aj ich rodinných príslušníkov; rušňovodičov a členov posádok nákladných vozidiel; vodičov nákladnej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla alebo iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej nákladnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej nákladnej doprave.

 

 

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení,  platí povinnosť nosiť rúško v uzavretých verejných priestoroch a prostriedkoch MHD.
 
Letecká doprava - od 15. júna 2020 sa obnovujú medzinárodné civilné lety s niektorými krajinami, lety na Slovensko ostávajú pozastavené.

Železničná a autobusová doprava - je pozastavená medzinárodná osobná železničná a autobusová doprava cez všetky hraničné priechody.

Nákladná letecká, námorná a cestná doprava funguje v štandardnom režime.
 

Podmienky návratu  do SR

Pri návrate do SR z Ukrajiny je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 26/06/2020
 

Uruguaj

Podmienky vstupu do krajiny

Hranice Uruguaja sú pre cudzincov uzavreté. Platí zákaz vyloďovania cudzincov v medzinárodných prístavoch.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Cestovanie v rámci krajiny je povolené pre všetkých.

 

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit pre cudzincov cez územie Uruguaja nie je povolený. Odchod z krajiny je umožnený všetkým cudzincom. Vybrané medzinárodné lety sú v prevádzke na nepravidelnej báze.


Podmienky návratu do SR

Pri návrate do SR je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 30/06/2020
 

Uzbekistan

Hranice pre vstup a opustenie krajiny sú pre cestovanie osôb naďalej (od 16. marca 2020) uzavreté - povolené je len cargo. Všetky medzinárodné letecké, železničné i cestné spojenia sú prerušené. Občania Uzbekistanu sa môžu vracať z Kazachstanu, Kirgizska a Afganistanu pozemnou dopravou za predpokladu následnej 14-dňovej karantény. MHD nefunguje. Osobitná republikánska komisia pre boj proti koronavírusu predĺžila existujúce karanténne obmedzenia do 15. júna 2020.

Uskutočňujú sa iba mimoriadne repatriácie uzbeckých občanov zo zahraničia. Po prekročení hranice je povinná 14-dňová karanténa (poľné - kontajnerové nemocnice). Tieto opatrenia neplatia pre držiteľov služobných a diplomatických pasov, kde je povolené domáca izolácia.

Uzbekistan Airways uviedli, že do 30. júna 2020 nebudú lietať na žiadnej pravidelnej medzinárodnej linke. Od 18. mája 2020 boli obnovené vnútroštátne letecké spojenia z Taškentu do Nukusu, Ugrenču a Termezu. Opätovne premáva rýchlovlak do Buchary, Samarkandu, Navoi a Karši. Cestujúci pred nástupom do vlaku nemusia predložiť negatívny test na COVID-19, ako tomu bolo doteraz.

 

Do 1. septembra 2020 je automaticky predĺžená platnosť všetkých víz udelených na pobyt v Uzbekistane:

 • pokiaľ doba povoleného pobytu uvedeného na vízovom štítku už skončila
 • pokiaľ doba povoleného bezvízového pobytu 30 dní už skončila

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 03/06/2020
 

Venezuela

Naďalej platí karanténa pre celé územie Venezuely (zákaz verejných zhromaždení, uzavretie všetkých verejných priestranstiev, uzatvorenie škôl) do 31. mája 2020, s možnosťou ďalšieho predĺženia.
Dočasne sú pozastavené všetky vnútroštátne a medzinárodné lety. Akékoľvek porušenie karanténnych opatrení a/alebo opatrení proti páchaniu trestnej činnosti je sankciované v zmysle platnej legislatívy (vrátane pokuty alebo dokonca uväznenia). Od 4. mája 2020 je umožnené vyjsť von na 4 hodiny striedavo deťom, mládeži, starším osobám ako 65 rokov za podmienok dodržiavania ochranných a dištančných opatrení. Na verejných priestoroch je povinné nosiť rúško. Pohonné hmoty sú na prídel.
Po celej krajine platí zákaz cestovania s výnimkou nevyhnutných činností, ktorých vykonávatelia majú na tento účel udelené špeciálne povolenie. Cudzinci, ktorí sa nachádzajú vo Venezuele a ktorí sa chcú vrátiť do krajiny svojho pôvodu musia mať rovnako povolenie na pohyb po krajine, ktoré udeľuje Ministerstvo zahraničných vecí Venezuely na žiadosť svojho veľvyslanectva.

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do SR je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 22/06/2020
 

Vietnam

Vstup do krajiny je zakázaný všetkým cudzincom (výnimku majú diplomatické, služobné pasy, experti, vysokokvalifikovaný pracovníci)
Medzinárodné prichádzajúce lety sú aj naďalej pozastavené
Aktualizované: 01/07/2020
 

Zambia

Podmienky vstupu do krajiny

Povinná 14-dňová karanténa v štátnych zdravotníckych zariadeniach pre všetky osoby vstupujúce do Zambie je zavedená až do odvolania.

Cestovanie v rámci krajiny

Cestovanie v rámci krajiny je povolené.

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit je povolený.

Opatrenia v krajine

Pozemné hranice, s výnimkou zambijsko-tanzánskych hraníc na Nakonde, zostávajú otvorené, ale podliehajú prísnej kontrole. Uzatvorenie hraníc s Tanzániou minimálne do 15. júna pre obyvateľov, neplatí pre prepravu tovarov. Letiská Ndola (NLA), Livingstone (LVA) a Mfuwe (MFU) sú zatvorené; medzinárodné letisko Kenneth Kaunda (LUN) v Lusake však zostáva funkčné. Vydávanie turistických víz je pozastavené až do odvolania.

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 17/06/2020
 

Zimbabwe

Podmienky vstupu do krajiny

Povinná 21-dňová domáca karanténa pre všetky osoby vstupujúce do Zimbabwe je zavedená až do odvolania.

Cestovanie v rámci krajiny

Cestovanie v rámci krajiny je zakázané.

Podmienky tranzitu a odchodu

Tranzit je zakázaný. 

Opatrenia v krajine

V Zimbabwe od 30. marca 2020 platí úplné uzavretie krajiny až do odvolania. Do odvolania sú tiež zrušené sú všetky komerčné lety a uzatvorené všetky hraničné priechody, okrem prepravy tovarov.

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do SR je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí.

 

 

Aktualizované: 17/06/2020

*  Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova