Pozícia Miesto Inštitúcia/Organizácia Termín
27.11.2023> Európska komisia - voľné pozície vyslaných národných expertov Brusel Agentúry a inštitúcie EÚ 25.1.2025
27.11.2023> Stáže na Stálej misii Slovenskej republiky pri Rade Európy Štrasburg Stála misia bez termínu
6.11.2023> Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) - Dočasne vyslaný národný expert na oddelení analýzy rizík Varšava Agentúry a inštitúcie EÚ 30.11.2023
18.10.2023> Európska komisia - voľné pozície vyslaných národných expertov Brusel Agentúry a inštitúcie EÚ 18.12.2023
6.10.2023> Úrad pre výber zamestnancov (EPSO) - národný expert Brusel Agentúry a inštitúcie EÚ 18.12.2023
14.8.2023> Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) - zmluvný pracovník oddelenia ľudských zdrojov Varšava Agentúry a inštitúcie EÚ 31.1.2024
1.6.2023> Stáž na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Paríži Paríž Veľvyslanectvo bez termínu
23.5.2023> Študentská stáž na Slovenskom inštitúte v Paríži Paríž Slovenský inštitút bez termínu
2.3.2023> Stáž na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Mexiku Mexiko Veľvyslanectvo bez termínu
23.9.2022> Stáž na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Dubline Dublin Veľvyslanectvo bez termínu
8.9.2022> Študentské stáže na Stálej misii SR pri OECD v Paríži Paríž Veľvyslanectvo bez termínu