Vízové formuláre

Žiadosť o schengenské vízum 02/02/2020
PDF 111.8kB , 1.2.2020, 8321 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o národné vízum
PDF 455.1kB , 24.8.2016, 6223 stiahnutí
Stiahnuť
Application for Schengen visa 02/02/2020
PDF 99.2kB , 28.7.2022, 18022 stiahnutí
Stiahnuť
Application for national visa
PDF 493.0kB , 9.8.2022, 10955 stiahnutí
Stiahnuť
Demande de visa Schengen 02/02/2020
PDF 113.6kB , 1.2.2020, 2981 stiahnutí
Stiahnuť
Solicitud de visado Schengen en español
PDF 75.7kB , 21.8.2022, 2144 stiahnutí
Stiahnuť
Заявление о предоставлении шенгенской визы 02/02/2020
PDF 259.6kB , 1.2.2020, 3867 stiahnutí
Stiahnuť
Заявление на предоставление национальной визы
PDF 609.0kB , 24.8.2016, 8342 stiahnutí
Stiahnuť
Заява на отримання національної візи
PDF 505.8kB , 24.8.2016, 1675 stiahnutí
Stiahnuť
Antrag auf erteilung eines schengen visums 02/02/2020
PDF 118.0kB , 1.2.2020, 1993 stiahnutí
Stiahnuť
Schengen Vize Başvuru Formu 02/02/2020
PDF 287.4kB , 19.2.2020, 2533 stiahnutí
Stiahnuť
Ulusal Vize Başvuru Formu 02/02/2020
PDF 390.2kB , 19.2.2020, 723 stiahnutí
Stiahnuť