Vízové formuláre

Žiadosť o schengenské vízum
PDF 111.8 kB, 18.1.2023, 40 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o národné vízum
PDF 455.1 kB, 30.1.2023, 23 stiahnutí
Stiahnuť
Application for Schengen visa
Word 41.3 kB, 25.1.2023, 114 stiahnutí
Stiahnuť
Application for national visa
PDF 493.0 kB, 30.1.2023, 57 stiahnutí
Stiahnuť
Demande de visa Schengen
PDF 113.6 kB, 18.1.2023, 18 stiahnutí
Stiahnuť
Solicitud de visado Schengen en español
PDF 75.7 kB, 18.1.2023, 13 stiahnutí
Stiahnuť
Заявление о предоставлении шенгенской визы
PDF 259.6 kB, 18.1.2023, 22 stiahnutí
Stiahnuť
Заявление на предоставление национальной визы
PDF 609.0 kB, 18.1.2023, 12 stiahnutí
Stiahnuť
Заява на отримання національної візи
PDF 505.8 kB, 18.1.2023, 16 stiahnutí
Stiahnuť
Antrag auf erteilung eines schengen visums
PDF 118.0 kB, 18.1.2023, 10 stiahnutí
Stiahnuť
Schengen Vize Başvuru Formu
PDF 287.4 kB, 18.1.2023, 16 stiahnutí
Stiahnuť
Ulusal Vize Başvuru Formu
PDF 390.2 kB, 18.1.2023, 12 stiahnutí
Stiahnuť