Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ponúka slovenským občanom bezplatnú službu poskytovania dôležitých informácií, včasného varovania pred hroziacim nebezpečenstvom v zahraničí a pomoci v núdzových situáciách. Zároveň odporúča, aby občania Slovenskej republiky pred vycestovaním do zahraničia zvážili aktiváciu tejto bezplatnej služby.

 

Registrácia je dobrovoľná. Službu si môžu občania aktivovať jednoducho, a to vyplnením registračného formulára. V registračnom formulári je potrebné uviesť kontakty, na ktorých sú občania zastihnuteľní v krajinách, ktoré plánujú navštíviť.

 

Každý rok stúpa počet občanov, ktorí sa v zahraničí dostávajú do ťažkostí, či už ide o prírodné a živelné katastrofy, priemyselné, ekologické a technické havárie, pandémie a epidémie, sociálno-spoločenské krízy, organizovaný zločin, terorizmus alebo ozbrojené konflikty. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na vznik krízových situácií upozorňuje občanov Slovenskej republiky, ktorí sa nachádzajú v daných oblastiach formou SMS, prípadne občanov kontaktuje telefonicky. Na základe údajov z registračného formulára môžu tak zastupiteľské úrady Slovenskej republiky v zahraničí v takýchto prípadoch poskytnúť rýchlu pomoc občanom v núdzi.

 

UPOZORNENIE

 

V tejto súvislosti Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky upozorňuje na dôležitosť správne uvedených údajov, najmä kontaktov a krajín, ktoré občania počas cesty navštívia.

 

Poskytnuté osobné údaje MZVEZ SR využíva a uchováva len k uvedeným účelom (viď. politika ochrany súkromia). Informácie z formulára sa uchovávajú maximálne 30 dní od dňa plánovaného ukončenia cesty do zahraničia a následne sú automaticky vymazané.

 

Vyplnením a potvrdením registračného formulára dávate prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov vo vymedzenom rozsahu a zároveň potvrdzujete, že všetky údaje uvedené vo formulári sú pravdivé.
 

 

Registrácia

Zmena registrácie Zrušenie registrácie